Antanas Giedrius Kuprevičius

Antanas Giedrius Kuprevičius
Kompozitorius, profesorius, akademikas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas
1944-04-08
Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2005-11-11
LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-513

Darbovietės
Nuo 1967 m. iki 1975 m. J. Gruodžio aukštesniojoje muzikos mokykloje (Dėstytojas)
Nuo 1971 m. iki 1982 m. Lietuvos kompozitorių sąjungos Kauno skyriaus (sekretorius.)
Nuo 1980 m. iki 1987 m. Kauno valstybinio muzikinio teatro elektroninės muzikos grupė „Argo“ (Vadovas)
Nuo 1987 m. iki 1988 m. 1987–1988 m. Lietuvos televizijos (LTV) muzikos laidų redakcija (Vyriausias redaktorius, laidų vedėjas)
Nuo 1988 m. iki 1990 m. LietuvosLietuvos SSR kultūros ministerija (kultūros ministro pirmasis pavaduotojas ir meno reikalų valdybos viršininkas)
Nuo 1990 m. iki 1999 m. Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakultetas (Docentas)
Nuo 1992 m. iki 1993 m. Kauno miesto savivaldybė (Vicemeras)
Nuo 1998 m. Kauno miestas (Vyriausias varpininkas)
Nuo 2000 m. iki 2012 m. KTU Humanitarinių mokslų fakultetas (Dekanas)
Mokslinis laipsnis

Profesorius

Apdovanojimai

1978 m. Lietuvos komjaunimo premija
2003 m. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžius 
2003 m. gruodžio mėn. – Įsimintiniausias Kauno menininkas – už operą „Jobo teismas“, operetę „Kipras, Fiodoras ir kiti“ bei vokalinę simfoniją „Aštuoni metafiziniai romansai“
2004 m. „Bravo-2003“ apdovanojimas „Už nuopelnus lietuviškai pop kultūrai“
2006 m. Vyriausybės kultūros ir meno premija 
2010 m. Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos aukso žvaigždė
2011 m. 1-ojo laipsnio Santakos garbės ženklas
2014 m. Nacionalinė kultūros ir meno premija 

Biografija

Giedrius Kuprevičius (g. 1944) – itin įvairiapusė asmenybė, kompozitorius, pedagogas, eseistas ir polemistas, kurio didžioji gyvenimo ir veiklos dalis yra susijusi su Kaunu. Kūrybinėje kompozitoriaus biografijoje yra buvę nemažai įdomių posūkių: 1980-1987 m. - kompozitorius įkūrė Kauno muzikinio teatro elektroninės muzikos grupę "Argo", nuo 1957 m. nuolat skambina Kauno karilionu, o 1998 m. paskirtas vyriausiuoju Kauno miesto varpininku. Kompozitorius yra sukūręs vieną populiariausių Lietuvoje miuziklų "Ugnies medžioklė su varovais" (1975), o šio miuziklo daina "Kregždutės" yra vienas populiariausių kūrinių Lietuvoje. Kompozitorius nuolat rašo muziką ir tradiciniuose žanruose: operas, simfonijas, kamerinius kūrinius, oratorijas ir vokalinius ciklus. Ši Giedriaus Kuprevičiaus muzika - saikingai moderni, daugelyje kūrinių pastebimas improvizacinio prado dominavimas bei ryškios sąsajos su literatūra ar vaizduojamuoju menu. Kompozitorius taip pat komponuoja muziką dramos spektakliams ir kino filmams.

Giedrius Kuprevičius (g.1944) 1968 m. baigė Lietuvos muzikos akademijos prof. Eduardo Balsio kompozicijos klasę. 1966–1975 m. dėstė Juozo Gruodžio aukštesniojoje muzikos mokykloje. Taip pat vedė muzikos fakultatyvus Lietuvos žemės ūkio universitete, Kauno technologijos universitete, dėstė aktorių kursui Vilniaus universitete, parengė muzikinės improvizacijos kursą Lietuvos muzikos akademijos Kauno fakultetuose. 1990–1999 m. dėstė Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakultete, 2000 m. paskirtas KTU Humanitarinių mokslų fakulteto dekanu, jo iniciatyva 2001 m. šiame universitete atidarytas Garso ir vaizdo technologijų centras, veikia Kompiuterinės muzikos klubas. Plėtodamas pedagoginę veiklą, kompozitorius yra parengęs nemažai metodinės literatūros darbų (pvz., "Muzika teatre").

1971–1982 m. Giedrius Kuprevičius vadovavo Lietuvos kompozitorių sąjungos Kauno skyriui, 1980–1987 m. - Kauno muzikinio teatro elektroninės muzikos grupei "Argo". 1987–1988 m. dirbo Lietuvos televizijos muzikos laidų vyriausiuoju redaktoriumi. Nuo 1957 m. nuolat skambina Kauno karilionu, o 1998 m. paskirtas vyriausiuoju Kauno miesto varpininku. Tarnavo valstybinėse pareigose: Lietuvos kultūros ministro pirmasis pavaduotojas ir meno reikalų valdybos viršininkas (1988-1990), Kauno savivaldybės vicemeras (1992–1993). Už įvairiapusę veiklą kompozitorius apdovanotas Kauno meno kūrėjų asociacijos premija (2012). 2012 m. kompozitorius taip pat buvo apdovanotas LATGA „Aukso žvaigžde“ ir išrinktas tikruoju Lietuvos mokslų akademijos nariu, tapęs pirmuoju akademiku Lietuvos kompozitorių bendruomenėje. 2014 m. Giedrius Kuprevičius pelnė Lietuvos nacionalinę kultūros ir meno premiją.

Nuo 1968 m. kompozitorius nuolat bendradarbiauja su Lietuvos spauda, rašo muzikinės publicistikos ir kultūrologijos klausimais žurnaluose "Muzikos barai", "Santara", "Humanistika" ir kituose. Yra išleidęs dvi esė knygas - "Atbuli metai" ir "Juk pasakyta".

Giedriaus Kuprevičius dalyvauja muzikiniuose festivaliuose, suvažiavimuose, simpoziumuose Lietuvoje bei užsienyje. Jo miuziklas "Ugnies medžioklė su varovais" buvo pastatytas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Rusijoje, Ukrainoje bei Moldovoje. Oratorija "Pasaulio sutvėrimas XX amžiaus pabaigai" buvo rodoma festivalyje "Kaunas Jazz" (1988), pasaulinėje parodoje EXPO-2000 Hanoveryje, tarptautiniame forume Vienoje. Kiti jo kūriniai skambėjo koncertuose įvairiose Europos šalyse, Amerikoje, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje.

Giedriaus Kuprevičiaus muzika - saikingai moderni, muzikinės medžiagos plėtojimas pagrįstas melodizmu ir ritminių struktūrų augmentacijomis. Daugelyje kūrinių pastebimas improvizacinio prado dominavimas bei ryškios sąsajos su literatūra ar vaizduojamuoju menu. Kompozitorius rašo daug muzikos dramos spektakliams ir kino filmams.

Lietuvos kompozitorių sąjungos, Lietuvos muzikų sąjungos ir Lietuvos mokslų akademijos narys.

 

Svarbiausi darbai

Pilnas darbų ir kūrinių sąrašas, natos, įrašai  kompozitoriaus asmeninėje svetainėje:
www.giedriuskuprevicius.lt

Publikacijos

AUDIOLOGAI - tęstinis kompozitoriaus Giedriaus Kuprevičiaus autorinių laidų ciklas Lietuvos radijo programoje KLASIKA apie garsą ir klausą. Bemaž pusantro šimto laidų turinyje - pasakojimai apie įvairiausių žanrų muziką, epochų garsyną ir pasaulio tautų muzikinį paveldą. Praėjusio sezono laidose autorius apžvelgė lietuviškos muzikos 100-metį, šiame sezone gilinantis į vieno kūrėjo - W.A.Mozarto kūrybą atskleidžiamos sąveikos su kitų kompozitorių idėjomis ir rezultatais. Laidos skamba kiekvieną ketvirtadienį nuo 12:12 ir kartojamos šeštadieniais nuo 17:03. Kviečiame klausytis LR Mediatekoje.
https://www.lrt.lt/mediateka/irasai#/program/1146880

Vaizdo įrašų galerijos

GIEDRIUS KUPREVIČIUS

Nuotraukų galerijos