Arūnas Šlaustas

Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2022-02-07
LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-156

Mokslinis laipsnis

Docentas

Apdovanojimai

1973 m. tapo jaunųjų atlikėjų 1 premijos laureatu ir M. K. Čiurlionio pianistų ir vargonininkų konkurso diplomantu.

Biografija

Arūnas Šlaustas – gerai žinomas ne tik džiazo, bet ir akademinės muzikos atlikėjas, klasikinio fortepijono studijas baigęs Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (prof. M. Azizbekovos kl.). Koncertinę veiklą jis papildo komponavimu. Tai – savitas kompozitorius, nuolat grįžtantis prie klasikinės muzikos versmės, kūryboje tyrinėjantis džiazo ir akademinės muzikos jungtis. A. Šlaustas yra surengęs ne vieną rečitalį, koncertavęs su įvairiais orkestrais bei kamerinių ansamblių sudėtyse. Jis bendradarbiavo su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru, Lietuvos filharmonijos kameriniu orkestru , pučiamųjų orkestru „Trimitas“, Vilniaus styginių kvartetu, rašė kompozicijas ir grojo su Šv. Kristoforo kameriniu orkestru, LRT fondams įgrojo per 100 įrašų (solo ir su įvairiais atlikėjais), išleido nemažai CD (tame tarpe ir autorinių). LATGA agentūroje yra įregistruota visa eilė A. Šlausto kūrinių, LMTA leidybos centras išleido pjesių rinkinį džiazo ansambliams.

Nuo 1987 m. atlikėjas groja džiazą įvairios sudėties ansambliuose: Vladimiro Čekasino vadovaujamame LMTA bigbende, Arnoldo Gurinavičiaus kvartete, ansamblyje „New Lithuanian Trio“, Danieliaus Praspaliauskio kvartete ir diksilende. Vėliau su D. Praspaliauskiu subūrė kvintetą „Contra Jazz“. Su šiais kolektyvais pianistas koncertavo daugelyje Europos šalių – Latvijoje, Estijoje, Ukrainoje, Rusijoje, Lenkijoje, Danijoje, Austrijoje, Vokietijoje, Slovėnijoje, grojo žymiuose festivaliuose „Open Music“ (Sankt Peterburgas), „New Territory“ (Kijevas), „Aarhus jazz festival“ (Danija). Jis dalyvavo muzikiniuose projektuose su daugeliu Lietuvos džiazo muzikantų, o taip pat su liaudies muzikos grupėmis. 1991 metais A. Šlaustas įkūrė šiuolaikinės muzikos ansamblį „Ex tempore“, kuris buvo gerai įvertintas muzikos kritikų, koncertavo daugelyje Europos šalių, dalyvavo tarptautiniuose festivaliuose „Probaltica“, „Wratislavia Cantans“, prestižiniame „Warsaw Autumn“ (1997) bei surengė daug koncertų Lietuvoje.

Šiuo metu A.Šlaustas yra LMTA Džiazo katedros docentas.

Repertuaras

https://www.pakartot.lt/alias/arunas-slaustas

CD PLOKŠTELĖS
1
Feliksas Bajoras ir „Ex tempore“ (G.Skerytė, A.Šlaustas,
S.Sasnauskas, A.Gurinavičius) / Lithuanian composer‘s
union
1997
2
Vėrinys / Lithuanian music information centre
1998
3
Kalėdienė. Lietuvių kalėdinės
dainos ir giesmės 1999
4
Jūnė. Mintys smėlyje / „Pūkas“ ir LATGA
1999
5
Danieliaus Praspaliauskio diksilendas / Lietuvos radijas
1999
6
Skirmantas Sasnauskas Sextet „Singing ir swinging“
2000

7
Šiuolaikinė muzika iš Lietuvos su Vilniaus styginių
kv artetu / Lithuanian music informatiion centre
2001
8
Bronius Kutavičius „The Gates of Jerusalem“ su
šv.Kristoforo kameriniu orkestru ir „Aidijos“ choru
2001
9
Jazzy Lithuanian / URM.Ministry of Foreign Affairs of
Lithuania
2004
10
Free Spirits: Jazz
from Lithuania 2005 / Lithuanian music
information and publishing centre
2005
11

Contra Jazz“. „Kita teritorija“. Kompozitorius, atlikėjas ir
prodiuseris A.Šlaustas (D.Praspaliauskis, V.Mikeliūnas,
A.Šlaustas, V.Borkovski, M.Aleksa)
2005
12
Algirdas K
lova. Kamerinė muzika"Spalva" fortepijonui , atl.
Arūnas Šlaustas Lietuvos kompozitorių sąjunga, 3' 49"
2015
13
Note Lithuania Folk/ World"Trake berželis stovėjo" , atl.
A.Šlaustas ir A. Klovos ansamblis Muzikos informacijos
centras LMIPCCDO860, 5:25
20
15
14
Jazz from Lithuania" Jumoreska "Lietuvos džiazo federacija,
LDFCD5, 07: 22
2016
15
Algirdas Klova. Kamerinė muzika 2. CD" Kita spalva
fortepijonui, atl.Arūnas Šlaustas, Algirdas Klova , 7' 28''
2017
16
Arūnas Šlaustas „ Nepažeidžiamas lengvumas“ .
Kompozitorius, atlikėjas A.Šlaustas( klavišiniai instr.),
V.Labutis( saksofonai), S.Sasnauskas( trombonas), V.Nivinskas
(kontrabosas) ir kt. 45:25 (LMTA, Vilnius ). 2018

 

RADIJO ĮRAŠAI
1.
Nomeda Valančiūtė „Circulus Vitiosus“
trombonui,
kontrabosui ir preaparuotam fortepijonui /
atl.V.Pilibavičius, A.Gurinavičius, A.Šlaustas
2.
Arnoldas Gurinavičius „Rauda“ / atl.D.Praspaliauskis,
A.Šlaustas, A.Gurinavičius, D.Nau jokaitis („Ex Tempore“)
3.
Arnoldas Gurinavičius „Promenada“ /
atl.D.Praspaliauskis, A.Šlaustas, A.Gurinavičius,
D.Naujokaitis, („Ex Tempore“)
4.
Ričardas Biveinis „Šešėliai“ / A.Šlaustas, A.Gurinavičius,
S.Sasnauskas, S.Astrauskas, („Ex Tempore“)
5.
Feliksas Bajoras „Meilės dainos“: Anam šoni ežera. Anktų
rytą kėliau. Ųžuolas Su liepeli. Tu paukštuke, mėlynoji /
atl. G.Skerytė, S.Sasnauskas, A.Šlaustas, A.Gurinavičius,
S.Astrauskas
6.
Algirdas Martinaitis „Arma Christi“
trombonui,
fortepijonu i, kontrabosui ir mušamiesiems. /
atl.S.Sasnauskas, A.Šlaustas, A.Gurinavičius,
S.Astrauskas, A.Martinaitis
7.
Arūnas Šlaustas „Karuselė“ / D.Praspaliauskis, A.Šlaustas,
L.Šinkarenko, A.Kazakevičius
8.
Vytautas Barkauskas „Quasi viderumt omnes et not
um
fecit dominus“ / V.Višinskas, R.Staškus, A.Statkuvienė,
A.Šlaustas, A.Gurinavičius, S.Astrauskas

 

9.
Hubertas Bleikas (J.Hubert Blake) „Greita medžioklė“ /
atl.A.Šlaustas,
10.
Kurtas Veilis (Kurt Weill) „Mekis
peilis“ / atl. A.Šlaustas
11.
Edena
s Abecas (Eden Ahbez) „Gamtos vaikas“ /
atl.A.Šlaustas
12.
Tomas Turpinas (Tom Turpin) „Harlemo maršas
regtaimas“ / atl. A.Šlaustas
13.
Feliksas Bajoras „Sakmių siuita“: 6 Fragmentai / atl.
G.Skerytė, A.Šlaustas
14.
Ferencas Listas „Rapsodija Nr.1
0“ / atl.A.Šlaustas
15.
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis „Penki preliudai“ 1
5 /
atl.A.Šlaustas
16.
Remigijus Merkelys „Oasis“ / atl.V.Pilibavičius,
A.Šlaustas, A.Gurinavičius
17.
Vidmantas Bartulis „Amen“ / atl.G.Skerytė, V.Pilibavičius,
A.Šlaus tas, A.Gurinavičius
18.
Feliksas Bajoras „Missa in musica“ / atl.G.Skerytė,
A.Šlaustas, A.Gurinavičius, V.Pilibavičius
19.
Vytautas Pilibavičius „Šokis“ / atl. V.Pilibavičius,
O.Molokojedovas, A.Gurinavičius, A.Šlaustas
20.
Julius Juzelūnas „Melik
a“ / atl.G.Skerytė, A.Šlaustas,
A.Gurinavičius, V.Pilibavičius

 

21.
Marcos/valle Paulo Sergio Valle / CD „Sasnauskas
Skirmantas ir draugai. Dainuokime ir svinguokime“.
„Gražu“ / atl.S.Sasnauskas, V.Ramoška, A.Šlaustas,
E.Kanevičius, A.Gotesmanas, L.Mockū nas
22.
Folkloras. „Tu, obela“ / atl. A.Klova, A.Šlaustas,
V.Prieskienis, G.Laurinavičius
23.
Arūnas Šlaustas „Siuita: Introdukcija“ / atl. A.Šlaustas,
D.Praspaliauskis, V.Mikeliūnas, V.Borkovskis, M.Aleksa
24.
Arūnas Šlaustas ir D.Praspaliauskis
„Siuita: Alemanda“.
„Intermezzo“ / atl. A.Šlaustas, D.Praspaliauskis,
V.Mikeliūnas, V.Borkovskis, M.Aleksa
25.
Arūnas Šlaustas „Siuita: Pavana“ / atl. A.Šlaustas,
D.Praspaliauskis, V.Mikeliūnas, V.Borkovskis, M.Aleksa
26.
Danielius Praspaliauskis „
Siuita: Burleska“ / atl.
A.Šlaustas, D.Praspaliauskis, V.Mikeliūnas, V.Borkovskis,
M.Aleksa
27.
Arūnas Šlaustas „Ugnies šokis“ / atl. A.Šlaustas,
D.Praspaliauskis, V.Mikeliūnas, V.Borkovskis, M.Aleksa
28.
Onutė Narbutaitė „Vėrinys“ / atl. G.Skerytė,
D.Praspaliauskis, S.Sasnauskas, A.Gurinavičius,
A.Šlaustas, S.Astrauskas
29.
Bronius Kutavičius „Jeruzalės vartai: rytiniai vartai“ / atl.
J.Budzilo, B.Bagdonienė, S.Okruško, A.Šlaustas,
A.Pauliukevičius, P.Koncė
30.
Vytautas Jurgutis (jaunesnysis) „
Zoom In / Šiuolaikinė
muzika iš Lietuvos. Zoom“ / atl. A.Vainiūnaitė, P.Kunca,
G.Jakaitis, A.Vasiliauskas, A.Gurinavičius, A.Šlaustas
31.
Bronius Kutavičius „Zoom In / Šiuolaikinė muzika iš
Lietuvos. Praeities laikrodžiai: gėlių laikrodis“ /
atl.A.Šlaus tas, G.Bendoraitis, I.Sipaitytė, E.Jurašūnaitė,
R.Bliškevičius, V.Jackūnas.

32.
Bronius Kutavičius „Zoom In / Šiuolaikinė muzika iš
Lietuvos. Praeities laikrodžiai: žvaigždžių laikrodis“ /
atl.A.Šlaustas, G.Bendoraitis, I.Sipaitytė, E.Jurašūnaitė,
R. Bliškevičius, V.Jackūnas.
33.
Stivas Dobrogošas (Steve Dobrogošas) „Ša
la“ / atl.
A.Šlaustas, V.Borkovskis, M.Aleksa, choras „Jauna
muzika“
34.
Stivas Dobrogošas (Steve Dobrogošas) „Senamadiškas
pasaulis“ / atl. A.Šlaustas, V.Borkovskis, M.Aleksa, c horas
„Jauna
35.
Keitas Džaretas (Keith Jarrett) „Kaimas“ / atl.A.Šlaustas,
V.Borkovskis, M.Aleksa, choras „Jauna muzika“
36.
Stivas Dobrogošas (Steve Dobrogosz) „Amerikiečių
lietaus šokis“ / atl.A.Šlaustas, V.Borkovskis, M.Aleksa,
choras „Ja una muzika“
37.
Stivas Dobrogošas (Steve Dobrogosz) „Paprasti dalykai“ /
atl.A.Šlaustas, V.Borkovskis, M.Aleksa, choras „Jauna
muzika“
38.
Stivas Dobrogošas (Steve Dobrogosz) „Kiekvienas,
kiekvieną dieną“ / atl.A.Šlaustas, V.Borkovskis, M.Aleksa,
cho ras „Jauna muzika“
39.
Filipas Hamiltonas „Dieve, jei mane myli“ /
atl.F.Hamiltonas, A.Šlaustas, V.Borkovskis, D.Rudis
40.
Filipas Hamiltonas „Pamiršk apie tai“ / atl.F.Hamiltonas,
A.Šlaustas, V.Borkovskis, D.Rudis
41.
Filipas Hamiltonas „Klausima
s“ / atl.F.Hamiltonas,
A.Šlaustas, V.Borkovskis, D.Rudis
42.
Filipas Hamiltonas „Improvizacija“ / atl.F.Hamiltonas,
A.Šlaustas, V.Borkovskis, D.Rudis

 

43.
Filipas Hamiltonas „Sokolo“ / atl.F.Hamiltonas,
A.Šlaustas, V.Borkovskis, D.Rudis
44.
Veinas
Šorteris (Wayne Shorter) „Pėdsakai“ /
atl.F.Hamiltonas, A.Šlaustas, V.Borkovskis, D.Rudis
45.
Antonijus Kaldara „Siela ir širdis“ / atl.S.Trimakaitė
Kunčienė, L.Šulskutė, R.Romoslauskas, A.Šlaustas,
kolektyvas „Arsenalas“
46.
Onutė Narbutaitė „Vinco
Mykolaičio Putino Eilėraštis
Fortepijonui ir balsui“ / atl.S.Trimakaitė Kunčienė,
A.Šlaustas
47.
Dmitrijus Šostakovičius „Sonata altui ir fortepijonui“ /
atl.A.Statkus, A.Šlaustas
48.
Ričardas Rodžersas (Richard Rodgers)
Džiazo vakaras
„Kaip aukšta i mėnulis“ / atl. S.Sasnauskas, A.Šlaustas,
E.Kanevičius, G.Laurinavičius
49.
J.j.Džonsonas (J.j. Johnson)
Džiazo vakaras „Malda“ /
atl. S.Sasnauskas, A.Šlaustas, E.Kanevičius,
G.Laurinavičius
50.
Džeromas Kernas (Jerome Kern)
Džiazo vakaras
„Dūm ai“ / atl. S.Sasnauskas, A.Šlaustas, E.Kanevičius,
G.Laurinavičius
51.
Linas Rimša
Džiazo vakaras „Daina“ / atl. A.Klova,
L.Rimša, A.Šlaustas, E.Kanevičius, G.Laurinavičius
52.
Algirdas Klova
Džiazo vakaras „Kiškelis“ / atl. A.Klova,
L.Rimša, A.Š laustas, E.Kanevičius, G.Laurinavičius
53.
Vladimiras Čekasinas
Vladimiro Čekasino projektas /
atl. V.Čekasinas, S.Sasnauskas, A.Šlaustas, A.Klova,
L.Čekasina, A.Prūselaitytė

54.
Danielius Praspaliauskis
X tarptautinis džiazo muzikos
festivalis „ Birštonas‘98“ „Bal kanai“ /
atl.D.Praspaliauskis, A.Šlaustas, A.Gurinavičius,
G.Laurinavičius
55.
Markesas Valė (Marces Walle), Paulas Seržas (Paulo
Serrgio) X tarptautinis džiazo muzikos festivalis
„Birštonas‘98“ „ Taip gražu“ / atl. V.Ramoška,
S.Sas nauskas, L.Mockūnas, A.Šlaustas, E.Kanevičius,
A.Gotesmanas
56.
Borgmanas
X tarptautinis džiazo muzikos festivalis
„Birštonas‘98“ „Ką veiksi likusį gyvenimą“ / atl.
V.Ramoška, S.Sasnauskas, L.Mockūnas, A.Šlaustas,
E.Kanevičius, A.Gotesmanas
57.
Diu
kas Elingtonas X tarptautinis džiazo muzikos
festivalis „Birštonas‘98“ „Nieko nedaryk, kol
nepasakysiu“ / atl. V.Ramoška, S.Sasnauskas,
L.Mockūnas, A.Šlaustas, E.Kanevičius, A.Gotesmanas
58.
Tomas Kutavičius, Arūnas Šlaustas „Du eskizai pagal
Einštein ą“ / atl. T.Kutavičius, A.Šlaustas
59.
Vidmantas Bartulis „Vaikystė“
5 d. Ciklas sopranui,
fortepijonui, kontrabosui ir vibrafonui / atl. G.Skerytė,
A.Šlaustas, A.Gurinavičius, S.Astrauskas
60.
Donatas Prusevičius „Sesė“
balsui, fortepijonui,
kon trabosui ir mušamiesiems / atl. G.Skerytė, A.Šlaustas,
A.Gurinavičius, S.Astrauskas
61.
Vytautas Germanavičius „Su tylos rože lūpų kampe“ / atl.
G.Skerytė, A.Šlaustas, A.Gurinavičius, S.Astrauskas,
D.Praspaliauskis, S.Sasnauskas
62.
Faustas Latėnas
Vilniaus festivalis’98 „Muzikos sodas“ /
atl. M.Žemaitis, A.Stupakas, A.Šilalė, A.Šlaustas,
I.Baikštytė, E.Kulikauskas
63.
Faustas Latėnas
Vilniaus festivalis’98 „Muzikos sodas:
išskrenda švelniai ištark: „atleisk“ / atl. G.Skerytė,
A.Šlaustas, S.Š iaučiulis, P.Vyšniauskas

64.
Faustas Latėnas
Vilniaus festivalis’98 „Muzikos sodas:
Post skriptum“ / atl. G.Skerytė, A.Šlaustas, P.Vyšniauskas
65.
Bronius Kutavičius „Ištariu žodį
lūpos ledėja“ /
atl.V.Ramoška, S.Sasnauskas, A.Šlaustas
66.
Nom
eda Valančiūtė „Mes šokam ratu“ balsui, trombonui,
kontrabosui ir fortepijonui / atl. G.Skerytė, S.Sasnauskas,
A.Gurinavičius, A.Šlaustas
67.
Vidmantas Bartulis
Kūrybos vakaras „Enfance“ /
atl.G.Skerytė, S.Astrauskas, A.Gurinavičius, A.Šlaustas,
D.Ru dokaitė, R.Žirgulis
68.
Vidmantas Bartulis
Kūrybos vakaras „Kukučio idilės“ /
atl.G.Skerytė, S.Astrauskas, A.Gurinavičius, A.Šlaustas,
S.Sasnauskas
69.
Šarūnas Nakas „Chronon“ Dalys: 1. Ištakos. Paukščiai. 2.
Upė. Rėvos. 3. Marios. Dangus. / atl. A .Doveika,
T.Gricius, A.Malcys, A.Gurinavičius, A.Šlaustas,
S.Astrauskas
70.
Loreta Narvilaitė „Viršum aukštų pušų spalvos“, „Atsisėsk
po raudonu šermukšnio medžiu“ diptrichas balsui,
smuikui ir fortepijonui / atl.G.Skerytė, I.Klusaitė,
A.Šlaustas
7
1. Klodas Bolingas (Claude Bolling) „Black Battle“ / atl.
V.Kazlauskas, A.Šlaustas, A.Gurinavičius, S.Astrauskas
72.
Raminta Šerkšnytė Koncertas šešiems: trimitui,
saksofonui, violončelei, kontrabosui, fortepijonui ir
mušamiesiems / atl.T.Gricius, D.Pra spaliauskis, A.Malcys,
A.Gurinavičius, S.Astrauskas, A.Šlaustas
73.
Tomas Kutavičius
Miuziklas „Žvejys ir jo siela“
Introdukcija Žvejo arija. Vėjas. Undinės ir žvejo duetas /
atl. T.Kutavičius, A.Šlaustas
74.
Kenis Garetas „Paprasčiausiai pasakyk
“ / atl.V.Ramoška,
A.Raičenokas, A.Šlaustas, A.Orlovas, D.Rudis

75.
Vytautas Germanavičius „Haiku“ / atl. G.Skerytė,
A.Šlaustas
76.
Algirdas Martinaitis „Capriccio: sūnui palaidūnui
sugrįžus“ / atl. A.Gurinavičius, A.Šlaustas, S.Astrauskas,
A.Martina itis
77.
Osvaldas Balakauskas „Bop Art“ / atl. M.Balčytis,
A.Šlaustas, A.Gurinavičius, S.Astrauskas
78.
Arvydas Macys „Vienatvės laužytojai“ / atl. „Ex tempore“
79.
Vytautas Barkauskas 2 „ex Tempore“ miniatiūros, op.120 /
atl.G.Skerytė, A.Šlaustas , M.Balčytis, A.Gurinavičius,
S.Astrauskas

 

Koncertai

1.
A. Šlausto džiazinės kompozicijos / „The New Lithuanian
Tr io“: A. Šlaustas, A.Gurinavičius, V.Pilibavičius /
Birštono džiazo festivalis‘92
1992.03.26
2.
A. Šlausto džiazinės kompozicijos / „The New Lithuanian
Trio“: A. Šlaustas, A.Gurinavičius, V.Pilibavičius /
Kaunas Jazz‘92
1992.04.24
3.
A. Šlausto džiazin
ės kompozicijos / „The New Lithuanian
Trio“: A. Šlaustas, A.Gurinavičius, V.Pilibavičius / Vasaras
ritmi, Ryga, Latvija‘92
1992.06.0
8
4.
J.S.Bacho, A.Vivaldi kūriniai / Lietuvos kamerinis
orkestras, A.Šlaustas (klavesinas) / Gastrolės Austrijoje
1992.08.
02 10
5.
A. Šlausto
V.Pilibavičiaus džiazinės kompozicijos /
A.Šlaustas, V.Pilibavičius, O.Molokojedovas / „Atviros
muzikos dienos“ S.Peterburgas, Rusija
1993.03.17
6.
Šiuolaikiniai lietuvių kompozitorių kūriniai / „Ex
tempore“: G.Skerytė, A.Šlaustas, A.Gurinavičius,
V.Pilibavičius / Lietuvių muzikos pavasaris, Vilniaus
Menininkų rūmai
1993.04.24
7.
A. Šlausto ir A.Gurinavičiaus džiazinės kompozicijos /
„The New Lithuanian Trio“, O.Molokojedovas / Kaunas
Jazz‘93
1993.05.06

8.
A. Šlausto ir A.Gurinav
ičiaus džiazinės kompozicijos /
„The New Lithuanian Trio“, O.Molokojedovas / „Nauja
Teritorija“, Kijevas, Ukraina
1993.06.12
9.
Šiuolaikiniai lietuvių kompozitorių kūriniai / „Ex
tempore“ir „Post Ars“ grupė / Kauno mažasis teatras
1993.05.29
10.
A. Šla
usto ir A.Gurinavičiaus džiazinės kompozicijos /
„The New Lithuanian Trio“ / Aarhus Jazz‘93
1993.07.13
11.
A. Šlausto džiazinės kompozicijos / A. Šlaustas,
V.Pilibavičius, O.Molokojedovas / Vilnius Jazz‘93
1993.10.0
8
12.
Šiuolaikiniai lietuvių kompozi
torių kūriniai / „Ex
tempore“ / Wielkie Xięstowo, Varšuva, Lenkija
1993.10.15
16
13.
O.Narbutaitės kūriniai / Vilniaus kvartetas, R.Katilius,
L.Šulskutė, G.Kviklys, S.Trimakaitė, A.Šlaustas, choras
„Jauna muzika“ ir kt. / I Lietuvos moterų menininkių
fes tivalis / Menininkų rūmai, Vilnius
1994.04.19
14.
Šiuolaikiniai lietuvių kompozitorių kūriniai / G.Skerytė,
I.Sipaitytė, R.Romoslauskas, A.Šlaustas / Jaunimo
kamerinės muzikos dienos / Druskininkai
1994.05.08
15.
Šiuolaikiniai lietuvių kompozitorių kūr
iniai / „Ex
tempore“ / Naujosios muzikos festivalis „Kopa“ /
Klaipėda
1994.05.19
16.
A. Šlausto ir A.Gurinavičiaus džiazinės kompozicijos /
A.Šlaustas, D.Praspaliauskis, A.Gurinavičius,
G.Laurinavičius / Vilnius Jazz‘94
1994.11.06
17.
Šiuolaikiniai lie
tuvių kompozitorių kūriniai / „Ex
tempore“ / Šiuolaikinės muzikos festivalis „Gaida“ /
Vilniaus Nac. Filharmonija
1994.12. 08
1
8. C.Bolling muzika fleitai, gitarai ir džiazo trio /
V.Kazlauskas, J.Cechanovičius, A.Šlaustas,
A.Gurinavičius, S.Astrauskas / Baltijos klubas, Vilnius
1995.03.23

19.
Šiuolaikiniai lietuvių kompozitorių kūriniai / „Ex
tempore“ / Jaunimo kamerinės muzikos dienos,
Druskininkai
1995.05.13
20.
F.Bajoro kūrybos vakaras / „Ex tempore“: G.Skerytė,
A.Šlaustas, A.Gurinavičius, M.Balčy tis / Vilniaus vasaros
festivalis, Menininkų rūmai
1995.07.15
21.
Barokas džiaze / V.Kazlauskas, J.Cechanovičius,
A.Šlaustas, A.Gurinavičius, S.Astrauskas / Europos
paveldo dienos Vilnius 95
1995.09.14
22.
F.Bajoro kūrybos vakaras / „Ex tempore“: G.Ske
rytė,
A.Šlaustas, A.Gurinavičius, M.Balčytis / 30 th
international festival Wratislavia Cantans, Lenkija
1995.09.16
23.
J.Mainka (Vokietija) „Tuo tarpu tikrove virtusi naktis“ /
S.Okruško, A.Šlaustas, M.Bačkus, V.Giknius, L.Gailiūnas
/ Muzikinio veiksmo festivalis, Vilnius LADT
1995.09.23
24.
A.Šlausto ir A.Gurinavičiaus džiazinė kompozicija
„Bolero“ / A.Šlaustas, A.Gurinavičius, S.Astrauskas,
V.Mikeliūnas, S.Sasnauskas, G.Laurinavičius / Vilnius
Jazz‘95
1995.11.03
25.
A.Šlausto ir A.Gurinavičiaus dž
iazinės kompozicijos /
A.Šlaustas, A.Gurinavičius, S.Astrauskas, S.Sasnauskas /
Džiazo festivalis Birštonas‘96
1996.03.31
26.
A.Šlausto ir D.Praspaliauskio džiazinės kompozicijos /
A.Šlaustas, A.Gurinavičius, D.Praspaliauskis / Vilniaus
vasaros festivali s’96, Mokytojų namų kiemas
1996.06.30
27.
XX amžiaus muzika / A.Statkus, A.Šlaustas, R.Rastauskas
/ Joniškis, Šiauliai, Nac.Filharmonija, Vilnius
1996.11.12
1996.11.13
1996.11.16
2
8. Šiuolaikinės muzikos kūrinių koncertas / „Ex tempore“:
G.Skerytė, A.Š laustas, A.Gurinavičius, S.Sasnauskas,
S.Astrauskas / Lietuvos Nac.filharmonija, Vilnius
1997.02.14
29.
Šiuolaikiniai lietuvių kompozitorių kūriniai / „Ex
tempore“ / Festival muzyki i sztuki Probaltica’97, Torūnė,
Lenkija
1997.05.05

30.
Šiuolaikiniai l
ietuvių kompozitorių kūriniai / „Ex
tempore“ / Festival muzyki i sztuki Probaltica’97,
Grudziądz, Lenkija
1997.05.06
31.
Šiuolaikiniai lietuvių kompozitorių kūriniai / „Ex
tempore“ / 40 th international festival of contemposarary
music, Warsaw Autumn’97, Lenkija
1997.09.25
32.
V.Čekasino, A.Šlausto ir A.Klovos kompozicijos /
Įvairiomis sudėtimis / Jūros šventė, Klaipėda
1997.07.25
33.
V.Čekasino kompozicija / V.Čekasinas, A.Šlaustas,
S.Sasnauskas, A.Klova, L.Čekasina, A.Prūselaitytė,
B.Bublytė, L.Šink arenko, L.Būda, G.Laurinavičius /
Vilniaus Jazz‘97
1997.10.12
34.
N.Paganini
G.Rossini variacijos „Mozė Egipte“ tema /
A.Šlaustas, A.Gurinavičius / Didysis muzikų paradas’97,
Nac.filharmonija, Vilnius
1997.11.29
35.
D.Praspaliauskio džiazo kompozicij
os / A.Šlaustas,
A.Gurinavičius, D.Praspaliauskis, G.Laurinavičius /
Džiazo festivalis Birštonas‘98
1998.03.28
36.
Džiazo standartai / V.Ramoška, S.Sasnauskas,
L.Mockūnas, A.Šlaustas, E.Kanevičius, A.Gotesmanas /
Džiazo festivalis Birštonas‘98
1998.03.29
37.
Septyni džiazo pianistai / P.Jaraminas, T.Kutavičius,
O.Molokojedovas, S.Šiaučiulis, A.Šlaustas, E.Kanevičius,
A.Gotesmanas / Nac.filharmonija, Vilnius
1998.04.24
3
8. Septyni džiazo pianistai / P.Jaraminas, T.Kutavičius,
O.Molokojedovas, S.Šiaučiu lis, A.Anusauskas, A.Šlaustas,
E.Buožis / Nac.filharmonija, Vilnius
1998.04.24
39.
F.Latėno muzikos sodas / E.Paulauskas, R.Katilius,
P.Vyšniauskas, A.Gotesmanas, A.Šlaustas, G.Skerytė,
S.Šiaučiulis ir kt. / Vilniaus festivalis’98,
Nac.filharmonija, Viln ius
1998.06.10
40.
B.Kutavičiau muzikos festivalis / „Aidijos“ choras,
V.Ramoška, S.Sasnauskas, A.Šlaustas / Šv.Kristupo
vasaros muzika, Vilnius
1998.06.29

41.
A.Martinaičio autorinis koncertas / „Ex tempore“ ir Art‘o
styginių kvartetas / Naujosios muz ikos festivalis „Marių
klavyrai“’98, Klaipėda
1998.10.29
42.
Lietuvių kompozitorių kamerinių kūrinių premjeros / „Ex
tempore“, Vilniaus kvartetas / Nac.filharmonija, Vilnius
1999.01.29
43.
Klasikos šedevrai atranda kontrabosą / A.Šlaustas,
A.Gurinaviči us, valst.Vilniaus kvartetas /
Nac.filharmonija, Vilnius
1999.04.14
44.
Džiazo standartai / V.Ramoška, S.Sasnauskas,
L.Mockūnas, A.Šlaustas, E.Kanevičius, A.Gotesmanas,
K.Stonkus / Džiazo klubas, „Quasimodo“, Berlynas,
Vokietija
1999.06.20
45.
A.Šlaust
o džiazinė kompozicija „Ciaccona“ / V.Ramoška,
S.Sasnauskas, V.Labutis, A.Šlaustas, E.Kanevičius,
L.Būda / Jūros šventė, Klaipėda
1999.07.28
46.
Lithuanian Jazz Project (A.Šlausto kompozicijos) /
A.Šlaustas, D.Praspaliauskis, G.Laurinavičius,
S.Sasnausk as, E.Kanevičius / Gastrolės Vokietijoje (Prum,
Bitburg)
1999.09.21
1999.09.23
1999.09.24
47.
A.Šlausto džiazinė kompozicija „Ciaccona“ / V.Ramoška,
S.Sasnauskas, D.Praspaliauskis, A.Šlaustas, E.Kanevičius,
L.Būda / Vilniaus Jazz‘99
1999.10.09
4
8. Lie
tuvių kamerinių muzika / G.Skerytė, G.Gedvilas,
A.Doveika, Š.Kačionas, A.Šlaustas, A.Šilalė, A.Malcys,
M.Piečaitis / IX šiuolaikinės muzikos festivalis „Gaida“
1999.10.18
49.
V.Bartulio autorinis koncertas / „Ex tempore“ / Naujosios
muzikos 49 festivalis „Marių klavyrai“’99, Klaipėda
1999.10.28
50.
V.Bartulio autorinis koncertas / „Ex tempore“ / Kauno
menininkų namai
1999.10.29
51.
Džiazo standartai / LMTA Big
bendas / Tarptautinis
festivalis „Musicfest 2000“ Bad Bramstedt, Vokietija
2000.07.07
10

5
2. A.Šlausto džiazinė kompozicija „Ciaccona“ / V.Ramoška,
S.Sasnauskas, V.Mikeliūnas, A.Šlaustas, E.Kanevičius,
L.Būda, šv.Kristoforo kamerinis orkestras / Šv.Kristupo
Vasaros Festivalis, Vilnius
2000.07.23
53.
Jazz
folk project / A.Klova, A.Šlaustas, V. Borkovski,
A.Kazakevič, Jūnė / II Contemporary folk music festival
Ryga, Latvija
2000.11.3
4
54.
Džiazo standartai / LMTA Big
bendas / LMTA koncertų
salė, Vilnius
2000.11.21
55.
Džiazo pianistų vakaras / P.Jaraminas, T.Kutavičius,
O.Molokojedovas, S.Ši aučiulis, A.Anusauskas, A.Šlaustas,
E.Buožis / Vilniaus Rotušė
2001.03.08
56.
Koncertas „Visai šeimai“ / T.Kutavičius, A.Šlaustas,
choras „Liepaitės“ / Nac. Filharmonija, Vilnius
2001.10.04
57.
Džiazo pianistų vakaras / T.Kutavičius, A.Šlaustas /
Vilni aus Rotušė
2001.10.11
58.
T.Kutavičiaus džiazo teatras / T.Kutavičius, A.Šlaustas,
choras „Liepaitės“ / Kauno filharmonija
2002.03.17
59.
T.Kutavičiaus džiazo teatras / T.Kutavičius, A.Šlaustas,
choras „Liepaitės“ / Vilniaus Rotušė
2002.03.20
60.
Dži
azo standartai / Vilniaus konservatorijos džiazo
ansamblis / Birštono Jazz festivalis‘2002
2002.03.23
61.
A.Šlausto džiaziniai kūriniai / V.Ramoška, S.Sasnauskas,
V.Mikeliūnas, A.Šlaustas, E.Kanevičius, D.Rudis, styginių
kvintetas „Intermezzo“ / Klaipėdo s Muzikos Pavasaris
2002.04.12
62.

New York, New York“ / Lietuvos Nac. Simfoninis
orkestras dir.Martin Yates, A.Šlaustas (fortepijonas) /
Frankfurtas (Vokietija)
2002.04.20

63.
A.Šlausto ir D.Praspaliauskio projektas / A.Šlaustas,
D.Praspaliauskis, J. Maksimovič, V.Borkovski, D.Rudis /
Kaunas Jazz‘2002
2002.04.28
64.
Džiazo standartai / S.Sasnauskas, A.Šlaustas / Varšuvos
knygų mugė, Lenkija
2002.05.17
65.

New York, New York“ / Lietuvos Nac. Simfoninis
orkestras dir.Martin Yates, A.Šlaustas (fortep ijonas) /
Ljublijanos festivalis, Slovėnija
2002.07.21
66.
T.Kutavičiaus „Giesmė apie Karmen“ / „Trys panteros“,
Č.Gabalis, V.Mikeliūnas, D.Misiūnas, E.Kanevičius,
A.Šlaustas, A.Blizninas, A.Globys, A.Doveika, V.Labutis,
S.Astrauskas, A.Gotesmanas / Viln iaus kongresų rūmai
2002.12.26
2002.12.28
67.
T.Kutavičiaus „Giesmė apie Karmen“ / „Trys panteros“,
Č.Gabalis, V.Mikeliūnas, D.Misiūnas, E.Kanevičius,
A.Šlaustas, A.Blizninas, A.Globys, A.Doveika, V.Labutis,
S.Astrauskas, A.Gotesmanas / Mažeikiai
2002.1
2.27
68.
T.Kutavičiaus „Giesmė apie Karmen“ / „Trys panteros“,
Č.Gabalis, V.Mikeliūnas, D.Misiūnas, E.Kanevičius,
A.Šlaustas, A.Blizninas, A.Globys, A.Doveika, V.Labutis,
S.Astrauskas, A.Gotesmanas / Kėdainiai
2002.12.31
69.
Labdaros koncertas „We serv
e“ / J.Adamonytė,
I.Prudnikovaitė, D.Praspaliauskis, N.Ralytė, A.Šlaustas,
R.Lukošius ir R.Jurkonis / Šiaulių konservatorijos salė
2003.04.12
70.
Kultūros Dienos / LMTA Bigbendas / Glindė, Vokietija
2003.05.01
05
71.
L.Bernstein‘o „Mišios“ / Lietuvos N
ac. Simfoninis
orkestras, solistai, A.Šlaustas (klavišiniai), Kauno Valst.
Choras / Pažaislio festivalis, Kaunas
2003.06.01
72.
L.Bernstein‘o „Mišios“ / Lietuvos Nac. Simfoninis
orkestras, solistai, A.Šlaustas (klavišiniai), Kauno Valst.
Choras / Ljublij anos festivalis, Slovėnija
2003.07.10

73.
L.Bernstein‘o „Mišios“ / Lietuvos Nac. Simfoninis
orkestras, solistai, A.Šlaustas (klavišiniai), Kauno Valst.
Choras / Redefine, Vokietija
2003.07.12
74.

New York, New York“ / Lietuvos Nac. Simfoninis
orkestra s dir.Martin Yates, A.Šlaustas (fortepijonas) /
Palanga
2003.08.01
75.
A.Šlausto ir D.Praspaliauskio džiazinės kompozicijos /
„Contra Jazz“: D.Praspaliauskis, A.Šlaustas, V.Mikeliūnas,
V.Borkovski, M.Aleksa / Vilnius Jazz‘2003
2003.09.18
76.
Šiuolaikin
iai lietuvių kompozitorių kūriniai / „Ex
tempore“ / Lietuvos Nac.filharmonija, Vilnius
2003.11.18
77.
A.Šlausto ir D.Praspaliauskio džiazinės kompozicijos /
„Contra Jazz“: D.Praspaliauskis, A.Šlaustas, V.Mikeliūnas,
V.Borkovski, M.Aleksa / Džiazo festiva lis Birštonas‘2004
2004.03.26
78.

Ir paukščiai, ir vaikai gali skristi“ / R,Hargrove (JAV),
Homero (Argentina), R.Juzukonytė, E.Špokaitė, Neda,
P.Giunteris, M.Aleksa, D.Praspaliauskis, A.Šlaustas,
V.Borkovski ir kt. / Vilniaus Rotušė
2004.04.27
79.

K elkime džiaugsmingą triukšmą“ / Choras „Jauna
muzika“, A.Šlaustas, D.Praspaliauskis, V.Borkovski,
M.Aleksa / Evangelikų Liuteronų bažnyčia, Vilnius
2004.06.30
80.

Mutatis Mutandis“ / A.Gurinavičius, A.Šlaustas,
V.Mikeliūnas, V.Nivinskas, D.Rudys, S.Astr auskas,
V.Rusaitytė, S.Sasnauskas, džiazo styginių kvartetas /
Lietuvos Nac.Filharmonija, Vilnius
2004.10.13
81.
B.Kutavičius „The Gates of Jeruzalem“ / Šv.Kristoforo
kamerinis orkestras, A.Šlaustas (fortepijonas), F.Zakrevski
(fortepijonas) / Muenster‘2004, Vokietija
2004.11.05
82.

Mutatis Mutandis“ / A.Gurinavičius, A.Šlaustas,
V.Mikeliūnas, E.Kanevičius, D.Rudys, S.Astrauskas,
V.Rusaitytė, S.Sasnauskas, džiazo styginių kvartetas /
Festivalis „Muzika sugrįžta“, Klaipėdos Koncertų salė
2004.12.29

83.
A.Šlausto džiazinės kompozicijos ir aranžuotės /
A.Šlaustas, S.Sasnauskas, V.Rusaitytė, V.Ramoška,
L.Mockūnas, V.Nivinskas, M.Aleksa, Šv.Kristoforo
kamerinis orkestras / Vilniaus Rotušė
2005.12.31
18.00 val.
20.00 val.
84.
Ph.Hamiltono kompo
zicijos ir džiazo standartai /
Ph.Hamiltonas (JAV), A.Šlaustas, V.Borkovski, D.Rudis /
Mažasis teatras, Vilnius
2006.03.23
85.
A.Šlausto ir D.Praspaliauskio džiazinės kompozicijos ir
džiazo standartai / A.Šlaustas, D.Praspaliauskis,
V.Nivinskas / Von Kra hli Baar Theatre, Talinas, Estija
2006.05.16
86.
A.Šlausto ir D.Praspaliauskio džiazinės kompozicijos /
A.Šlaustas, D.Praspaliauskis, V.Nivinskas / I Kaliningrado
džiazo festivalis, Rusija
2006.08.11
87.
Džiazo kūrinių koncertai / A.Šlaustas, S.Sopelev
,
E.Zubkevič / Vilniaus Rotušė, choras' Jauna muzika“.
2006.12.31
18.00 val.
20.00 val.
88.
Populiarios muzikos kūriniai / A.Šlaustas, šv. Kristoforo
kamerinis orkestras / Kėdainiai
2007.08.11
89.
A. Šlausto kompozicijos / R. Striškaitė, A. Šlaustas /
Džiazo klubas „Kurpiai“ Klaipėda
2007.10.06
90.
A.Šlausto džiazinės kompozicijos / A. Šlaustas, V.
Ramoška, S. Sasnauskas, D. Praspaliauskis, styginių
kvintetas „Chordos“ ir kiti / „Vilniaus Jazz“
2007
2007.10.11
91.

Vilnius Europos kultūros sostinė “ / A. Šlaustas koncerto
dalyvis / Vilniaus rotušė
2009.02.25
92.
C. Bollingo kūriniai / V. Kazlauskas, A. Šlaustas, A.
Gurinavičius, S. Astrauskas / Užutrakio muzikos festivalis,
Trakai
2009.07.19
93.
Kalėdinės muzikos koncertas / A. Šlaustas ir ans
amblis
„Vydraga“ / Vilniaus rotušė
2009.12.20

94.
A. Šlausto džiazinės improvizacijos prof. M. Azizbekovos
jubiliejaus koncerte / A.Šlaustas / LMTA D.salė
2009.10.28
95.
C. Bollingo kūriniai / V. Kazlauskas, A. Šlaustas, A.
Gurinavičius, S. Astrauskas / Klaipėdos koncertų salė
2009.12.17
96.
97.
98.
99.
100.
Fortepijoninių duetų vakaras / A. Šlaustas
T. Kutavičius,
R. Lukošius R. Jurkonis / Šv. Kotrynos bažnyčia, Vilnius

Skamba skamba kankliai. Tarptautinis folkloro festivalis.
Folk dži azo vakaras, A. Šlaustas (fortepijonas) ir
„Vydraga“.Šv. Kotrynos bažnyčia,

Mėnuo Juodaragis „ A.Šlaustas ir „Vydraga“.
Aukštadvaris.
Tarpt. Festivalis „VDU jazz jungtys“ A.Šlausto džiazo
kvartetas. Kaunas ,Akademinis Dramos teatras.
Koncert
as, skirtas šv. Cecilijos dienai. C.Bolling.Dvi
pjesės , atl. L.Šulskutė (fleita ), A.Šlaustas (fortepijonas ).
Piano LT salė, Vilnius
2010. 04. 23
2010.05.29.
2010.08.29.
2010.11.15.
2010.11.16.
101

Muzikinės fortepijoninių duetų varžytuvės“ / R.Lukošius
R.Jurkonis, A.Šlaustas T.Kutavičius / Vilniaus Rotušė
.A.Šlausto kompozicijos „ Perpetuum mobile“,
„Lopšinė,“Karuselė', „
2011.03.22
102
A.Klovos kūrinių koncertas / Balio Dvariono DMM
2011.04.01
103
Tarptautinis džiazo muzik
os festivalis „Vilnius Jazz
2011“.Autorinis projektas / „Nepažeidžiamas lengvumas“,
„Perpetuum mobile“, „
2011.10.15

1
04. Koncertas, skirtas šv.Cecilijos dienai , A.Šlaustas (
fortepijonas), / Vilnius, Piano LT salė
2011.11.24
10
5.. A
Šlaustas „ Nepaprastas lengvumas“ kameriniam
orkestrui / vad. Ingridos Armonaitės, premjera Vilniaus
Rotušė.
2012.04.27
10
6. Arūno Šlausto kūrinių koncertas festivalyje „ Daugirdas
gyvai“ / atl. V.Labutis, S.Sasnauskas, E.Kanevičius,
A.Šlaustas ir kt. / Kaunas, Vasaros estrada.
2012.06.08
10
7. A.Šlaustas
„Lopšinė“ / atl.A.Šlaustas. Prof.
M.Azizbekovos at minimo
vakaras / LMTA D.salė.
2012.10.25
10
8. A
rūnas Navakas „Inter Media“ / atl.P.Vyšniauskas,
D.Vyšniauskas, N.Malūnavičiūtė, A.Gotesman, A.Šlaustas,
Lietuvos kamerinis orkestras / Šiuolaikinės muzikos
festivalis „Iš Arti“ / Kaunas Filharmonijos sa lė
2012.11.04
10
9. T.Kutavičius „Amžinasis judėjimas“ / atl.T.Kutavičius,
P.Geniušas, A.Šlaustas / Vilnius ŠMC salė.
2012.11.16
1
10. A.Šlaustas „Karuselė“ / atl.LŠulskutė, A.Šlaustas / Vilnius,
Piano LT salė
2012.11.21.
111.
Lietuvių muzika: retro as
pindžiai.A.Rekašius.Atonika.
J.Mačiūnas. Music for Everyman. Atl. A.Šlaustas ir ans.
„Ex
2013.11.19.
112
Rečitalis / solinis koncertas.
A.Šlausto kompozicijos.
Trakai. Užutrakio dvaras
2014
01 06
113
Tarpt. Birštono džiazo festivalis" Patinka
Bartokas" , "
Pėdos" , "Nepaprastas lengvumas"A..Šlausto džiazo grupė
Lietuva, Birštonas Kultūros centras
2014
03 29
114
"Bliuzas litui"A.Šlausto ir V.Labučio
kompozicijosA.Šlaustas , V.Labutis Lietuva ,Trakai
Užutrakio rūmai
2015.01 04

115
Koncer
tas , skirtas T.Dobrovolskio atminimui A.Šlausto
kompozicijos A.Šlaustas , V.Labutis ,G.Laurinavičius
Lietuva ,Vilnius Koncertinė salė "Loftas"
2015
01 08
116
"Skamba, skamba kankliai"A.Šlausto ir A.Klovos etno
jazz. projektas A.Šlaustas, A.Klova ir an s."Vydraga+"
Lietuva, Vilnius Šv. Kotrynos bažnyčia
2015
05 29
117
Etno muzikos festivalis "Ant rubežiaus"A.Šlausto ir
A.Klovos etno jazz. projektas A.Šlaustas, A.Klova ir ans.
Lietuva, Šiauliai Centrinė miesto aikštė
2015
06 04
118
" Saulėgrįža"A.
Šlausto ir A.Klovos etno jazz. projektas
A.Šlaustas, A.Klova ir ans. Lietuva, Trakai Užutrakio
rūmai
2015
06 24
119
A.Klovos autorinis vakaras."Spalva" fortepijonui solo.
A.Šlaustas (fortepijonas), Lietuva ,Vilnius , Lietuvos
kompozitorių sąjunga .
201
6 01 12
120
" Kartų sąskambiai"Džiazo klasika ir originalios
kompozicijos Marius Šinkūnas ( vibrafonas ), A.Šlaustas (
fortepijonas),Lietuva ,Nida T.Mano namelis
2016
06 04
121
" Kartų sąskambiai" Džiazo klasika ir originalios
kompozicijos Marius Ši nkūnas ( vibrafonas ) , A.Šlaustas(
fortepijonas),Lietuva ,Trakai Užutrakio dvaras
2016
11 13
122
LMTA Džiazo katedros koncertas, skirtas Tarptautinei
džiazo dienai L.Ivanauskas. „ Š.Korėjos valsas" Linas
Ivanauskas (gitara) , A.Šlaustas (fortepijonas) fortepijonas), Lietuva,
Vilnius, LMTA J.Karoso salė
2017
04 30
123
Ketvirtasis festivalis " Kalėdinis Vilnius", " Džiazas
kitaip"A.Šlausto džiazo kompozicijos M.Šinkūnas
(vibrafonas),A.Šlaustas (fortepijonas), Lietuva, Vilnius
Trakų Vokės dvaro sodyba
2017
12 30
124

Kartų sąskambiai“, A.Šlausto džiazo kompozicijos.
M.Šinkūnas( vibrafonas), A.Šlaustas ( fortepijonas),
Lietuva, Paliesiaus dvaras
2/3/18
125
A.Šlausto
A.Klovos folk džiazo projektas. Ansamblis,
vad.A.Šlaustas. Lietuva,Vilnius, Sapiegų koncertų sal ė.
6/19/18

126
A.Šlausto autorinis koncertas. Ansamblis , vad.A.Šlaustas.
Lietuva, Birštono kurhauzo salė
10/6/18
127
A.Klovos kūrinių koncertas.A.Šlaustas( fortepijonas) ir kt.
atlikėjai . Lietuva, Birštono kurhauzo salė
10/25/18
128
A.Klovos autorinis jubiliejinis koncertas.A.Šlaustas (
fortepijonas) ir kt. atlikėjai.Lietuva, Vilnius, Lietuvos
kompozitorių sąjunga

Leidiniai

1
A.Šlaustas.“Pavana“,“Karuselė“,“Alemanda“.“ Nuo bliuzo iki
sutartinės“.Muzikos informacijos ir leidybos centras. Vilnius.
ISMN 979 0 59999 124 7.3p.
2013

2

Nepažeidžiamas lengvumas. Kompozicijos džiazo ansambliui. 2017 m. ISMN 979 0 706210 74 2 , 83 psl.

https://www.knygos.lt/lt/knygos/nepazeidziamas-lengvumas--kompozicijos-dziazo-ansambliui-/

ISBN 9790706210742

Diskografija / Garso įrašai

ARŪNAS ŠLAUSTAS