Audronė Eitmanavičiūtė

Audronė Eitmanavičiūtė
Pianistė, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijos Dainavimo katedros docentė
1959-10-28
Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2005-11-11

LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-513