Aušra Motuzienė

Aušra Motuzienė
Pianistė, LMTA Bendrojo fortepijono katedros pofesorė
1951-04-08
Gimtasis miestas: Kaunas
Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2005-11-11

LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-513

Mokyklos
Nuo 1957 m. iki 1965 m. Kauno vidurinė specialioji muzikos mokykla (dabartinė Kauno J. Naujalio meno mokykla)
Nuo 1965 m. iki 1968 m. Kauno J. Aleksonio vidurinė mokykla (dabartinė Kauno Saulės gimnazija)
Nuo 1966 m. iki 1970 m. Kauno J. Gruodžio aukštesnioji muzikos mokykla (dabartinė Kauno J. Gruodžio konservatorija)
Aukštosios mokyklos
Nuo 1970 m. iki 1975 m. Lietuvos TSR valstybinė konservatorija (dabartinė Lietuvos muzikos ir teatro akademija)
Darbovietės
Nuo 1974 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademija (koncertmeisterė, dėstytoja, vyr. dėstytoja, docentė, profesorė)
Nuo 2003 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademija (Muzikos fakulteto dekanė)
Biografija

AUŠRA MOTUZIENĖ – pianistė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorė

Gimė Kaune (Lietuva). Mokėsi Kauno J. Naujalio ir Kauno J. Gruodžio muzikos mokyklose (fortepijono specialybės mokytojos – Birutė Karosienė, Birutė Budzinauskienė). Baigė fortepijono specialybę Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje prof. O. Šteinberg klasėje. Nuo 1974 m. dirbo LMTA koncertmeistere,  nuo 1976 m. -  Bendrojo fortepijono katedros dėstytoja, vyr. dėstytoja. Docentė nuo 1994 m., profesorė – nuo 2010 m. 

Nuo 2003 m. – Instrumentinės ir vokalinės muzikos fakulteto dekanė, nuo 2006 m. – Instrumentinės ir chorinės muzikos fakulteto dekanė, nuo 2010 m. iki 2018 m. - Muzikos fakulteto dekanė.

LMTA Senato narė, Senato sekretorė (2005-2016), LMTA Tarybos narė (2011–2016).

Aušra Motuzienė dėsto bendrąjį fortepijoną choro dirigentams, muzikologams, etnomuzikologiams, kompozitoriams, dainininkams bei orkestrinių specialybių studentams (stygininkams, pūtikams, kanklininkėms, birbynininkams, akordeonistams).  Fortepijono dalyką jos klasėje baigė virš 170 įvairių specialybių studentų, iš jų – choro dirigentai Birutė Pipiraitė-Paukštienė, Loreta Kačiušytė-Skramtai, Žydrė Jautakytė, Kęstutis Jakeliūnas, Agnė Vaitkevičiūtė-Kavaliauskienė, Gitana Trimirkaitė, Renata Labul-Juzokienė, Asta Vaitkevičiūtė-Skliutė ir kt; muzikologės – Eugenija Kropp-Žakienė, Kamilė Rupeikaitė, Jūratė Katinaitė, Milda Čiužaitė, etnomuzikologė Loreta Mukaitė-Sungailienė ir kt. Smuikininkė Vaida Kelpšaitė-Paukštienė yra LMTA Kamerinio ansamblio katedros docentė, trombonistas Skirmantas Sasnauskas – Džiazo katedros docentas.
Dainininkai – Almas Švilpa, Laimonas Pautienius, Vitalija Blinstrubytė, Asmik Grigorian, Rafailas Karpis, Raminta Vaicekauskaitė, Deivydas Norvilas, Viktorija Miškūnaitė ir kt.
Fortepijono dalyką dėstė aktoriams – Žemynai Ašmontaitei, Editai Zizaitei, Vaidai Būtytei, Eimantui Bareikiui, Sonatai Visockaitei ir kt.

Dalyvauja LMTA rengiamose konferencijose, jose skaityti pranešimai yra publikuoti. Pagal Erasmus dėstytojų mobilumo programą vedė meistriškumo pamokas Hamburgo muzikos ir teatro aukštojoje mokykloje (2004), Zalcburgo Mozarteum universitete (2007). 

Aušra Motuzienė koncertuoja kaip pianistė koncertmeisterė ir kamerinio ansamblio narė. Yra grojusi su įvairiais instrumentalistais (klarnetininku prof. A. Budriu, fleitininku V. Višinsku, smuikininkais K. Venslovu ir S. Čilinskaite bei kt.), fortepijoniniame duete su seseria Jūrate Tamulėniene, fortepijoniniame trio su smuikininku A. Verbausku ir klarnetistu J. Černiumi, tačiau daugiausia koncertuoja su dainininkais: prof. R. Maciūte, prof. E. Kaniava, prof. V. Noreika, D. Grauslyte-Mileika (JAV), E. Navickaite-Majstor (Austrija), L. M. Laivyte (Vokietija), N. Katiliene,  A. Liutkute, LNOBT solistėmis A. Buzaite, E. Klivickaite. Pastarąjį dešimtmetį daug koncertų surengė su dainininkais R. Juzukonyte ir D. Staponkumi. Su šiais atlikėjais dažnai atlieka sakralinę muziką įvairiose Lietuvos bažnyčiose.

Daug įrašų Lietuvos radijo fonduose.  Įrašytos ir išleistos kompaktinės plokštelės: „Angele mano“ (sakralinė muzika) su dainininkais R. Juzukonyte ir D. Staponkumi (2009);  R. Stolz „Blumenlieder“ su dainininke E. Navickaite-Majstor (Austrija, 2010). 

Kaip redaktorė yra parengusi leidybai bei prodiusavusi kompaktines plokšteles: Erika Navickaitė (sopranas) „Tau dovanoju savo širdį“ (2000); „LMA – 2002“; Danute Mileika (mezzosoprano) ir Saulius Cibas (piano) „Songs by Lithuanian composers“(2003) ir kt.

1990–2000 m. aktyviai rašė į spaudą muzikos klausimais (dienraštis „Lietuvos rytas“, savaitraščiai „7 meno dienos“, „Literatūra ir menas“, žurnalas „Muzikos barai“, užsienio lietuvių dienraščiai „Draugas“, „Amerikos lietuvis“, Šiaurės Amerikos lietuvių muzikos sąjungos žurnalas „Muzikos žinios“ ir kt.; apie 200 publikacijų). 

Rengė radijo, TV laidas. Tarp jų – TV laidos: „Gyvenimas su muzika“ (2000, LRT, apie pianistę, Lietuvos muzikos akademijos profesorę O. Šteinberg; „Smuikininkas Aleksandras Limontas“, 2001, LRT, apie Lietuvos muzikos akademijos profesorių A. Livontą; „Susitikimai“– apie JAV gyvenančią dainininkę D. Grauslytę-Mileiką, 2002, VINITA ir kt.). 

Veda koncertus, yra kviečiama į įvairių konkursų vertinimo komisijas.. Lietuvos muzikų sąjungos narė.

Aušra Motuzienė apdovanota įvairių Lietuvos mokyklų padėkos raštais už paramą jų renginiuose, už švietėjišką muzikinę veiklą jai suteiktas „Akmenės šviesuolio“ vardas. Kauno Arkivyskupo Metropolito Sigito Tamkevičiaus padėka už dalyvavimą Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 m. jubiliejiniuose renginiuose (2008), Lietuvos respublikos Kultūros ministro A. Gelūno padėka už kūrybinę veiklą (2011).