Aušrelė Juškevičienė

Aušrelė Juškevičienė
Kanklininkė, ansamblio “Vaivora” artistė, LMTA docentė
1963-12-18
Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2005-11-11

LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-513

Biografija

Aušrelė Juškevičienė Lietuvos valstybinės konservatorijos (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija) prof. Prano Stepulio klasėje baigė atlikimo meno kanklių specialybės magistro studijas.

Nuo 1993 m. - Liaudies instrumentų ir akordeono katedros pedagogė, docentė (2013). Liaudies instrumentų ir akordeono katedroje dėsto specialybės instrumentą (kanklės), kamerinio ansamblio, pedagoginės praktikos, instrumentuotės disciplinas.

1986-2005 m. grojo Lietuvos Dailės muziejaus kanklių trio (bosinėmis kanklėmis). Ansamblis parengė originalių bei aranžuotų lietuvių kompozitorių kūrinių programų. Surengė koncertų Estijoje, Danijoje, Suomijoje, dalyvavo tarptautiniuose festivaliuose: Pskove (Rusija, 2003), „Soliaris“, Rygoje (Latvija, 2004), „Druskininkų vasara su M.K.Čiurlioniu“ (2004), Pärnu (Estija, 2005). Surengė Trio 30-mečiui skirtą koncertų ciklą (2001). Įrašė kūrinių Lietuvos radijuje.

Nuo 1992 m. iki dabar grojo Liaudies instrumentų ansamblyje „Kanklės“ (nuo 2003 m. – „Vaivora“) bosinėmis kanklėmis. Ansamblis ne kartą gastroliavo Vokietijoje, Šveicarijoje, Prancūzijoje, Lenkijoje, JAV, Kanadoje, Rusijoje, Latvijoje. 

Dalyvavo tarptautiniuose projektuose, festivaliuose ir konkursuose:

• Jono Švedo liaudies instrumentinės muzikos festivalis (2004, 2006, 2008);

• Prano Stepulio kamerinių tautinės muzikos ansamblių festivalis - konkursas (2004, 2008);

• Festivalis „YOUropetogether - Lietuva“, Essenas, Vokietija, (2007), koncertą įrašė Vokietijos radijas; 

• Veros Gorodovskajos daugiastygių begrifių liaudies instrumentų konkursas, II vieta (Rusijos valstybinė Gnesinų konservatorija, Maskva, 2008);

• Sankt Peterburgo atlikėjų daugiastygiais liaudies instrumentais konkursas „Baltija 2009“, Grand Prix (Sankt Peterburgas, Rusija, 2009);

• 7-asis Kamerinės muzikos konkursas Osakoje, apdovanotas specialiuoju geriausio liaudies muzikos atlikėjų kolektyvo prizu ir premija už lietuvių kompozitorių kūrinių programos atlikimą (Izumi Hall, Osaka, Japonija, 2011);

• Latvijos 94-ųjų nepriklausomybės metinių minėjimo koncerte „Rygos koklių diena“ (2012).

Liaudies instrumentų ansamblis „Vaivora“ 2007 metais buvo nominuotas Lietuvos Muzikų sąjungos „Auksinio disko“ laureatu, dalyvavo LMS rengiamuose „Didžiuosiuose muzikų paraduose“ (2003, 2005, 2007, 2010, 2012).

„Vaivora“ atliko koncertų ciklus: ,,Tautos skambesių karalijoj”, ,,Tėviškės spalvos”, „Pasisvečiuokime liaudies instrumentų šalyje“, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 20-mečiui, Laisvės kovų 15 metų sukakčiai paminėti, „Jaunųjų talentų sukūryje“, Liaudies instrumentų ansamblio „Vaivora“ 20-mečiui.

Ansamblis dalyvavo iškilių muzikos asmenybių pagerbimo renginiuose: 

prof. Valento Leimonto 80-mečio, kompozitoriaus Vytauto Juozapaičio 70-mečio, liaudies instrumentų meistro Prano Servos 100-mečio, Liaudies instrumentų ir akordeono katedros mirusių pedagogų (J. Vadausko, P. Tamošaičio, P. Stepulio) atminimo mišiose, muzikologo Vaclovo Juodpusio 70-mečio, Vaclovo Paketūro 80-mečio, Jono Švedo 100-mečio, Alfonso Mikulskio 100-mečio, kompozitoriaus Eduardo Balsio 90-ųjų gimimo metinių minėjimuose.

Ansamblis „Vaivora“ įrašė lietuvių kompozitorių kūrinių Lietuvos radijuje, išleido 4 kompaktines plokšteles.

A. Juškevičienė - 2007 m. Lietuvos dainų šventės BŪTIES RATU (Petro Skargos kiemas, Vilnius), 2009 m. Lietuvos vardo tūkstantmečio dainų šventės „Amžių sutartinė“ (Šv. Jonų bažnyčia) kanklių popietės koncerto „Skambėkite, kanklės“ dirigentė ir atlikėja.

Dalyvavo mokslinėje konferencijoje „Nepriklausomybės 20-metis. Kultūros lūžiai, pokyčiai ir pamokos. Tapatybės problema“ su pranešimu „Lietuvių liaudies instrumentinė muzika: naujos raiškos galimybės ir tarptautinė sklaida“ (LMTA, 2010-04-14).

Pagal mokymosi visą gyvenimą Erasmus dėstytojų mainų programą, buvau išvykusi į Latvijos Jazepo Vitolso muzikos akademiją (Ryga, Latvija). 

Nuo 2006 m. dalyvavo kasmetiniuose Lietuvos liaudies instrumentų pedagogų vasaros seminaruose (Palangoje, Juodkrantėje, Zarasuose). Kanklių orkestro dirigentė ir atlikėja. Pranešimas: „X Jono Švedo respublikinio jaunųjų atlikėjų konkurso Klaipėdos krašto dalyvių (kanklininkių) pasirengimo metodinė analizė (2011), vedė atvirą kankliavimo ugdymo pamoką.

Seminare „Muzikavimo perspektyvos ir galimybės liaudies muzikos instrumentais šiuolaikinėje muzikos erdvėje“ skaitė pranešimą „Brauktukinis kankliavimas bei įgūdžių lavinimas“, demonstravo praktinius pavyzdžius (2011).

Parengė metodinių priemonių - natų rinkinių kamerinio ansamblio klasės studentams: „Lietuvos Dailės muziejaus kanklių trio repertuaras“ – 2 rinkiniai ir „Kanklių ir birbynių ansambliai“ – 1 rinkinį (rankraščiai, 2012).

Liaudies instrumentų ir akordeono katedros organizuojamų tarptautinių ir respublikinių Jono Švedo konkursų-festivalių organizacinio komiteto ir vertinimo komisijų narė (2006, 2007, 2008, 2009, 2011);

Lietuvos dainų šventės BŪTIES RATU kanklių popietės SKAMBĖKITE KANKLĖS dirigentė (2007); Naujų kūrinių 2014 m. Lietuvos dainų šventės kanklių popietei ir liaudies instrumentų ansambliams, orkestrams, orkestrams su choru ir solistu konkurso vertinimo komisijos narė.

Nuo 2012 m. Lietuvos liaudies instrumentinės muzikos draugijos „Kanklės“ pirmininkė,