Edmundas Kulikauskas

Edmundas Kulikauskas
Violončelininkas, tarptautinio konkurso laureatas, LNSO violončelių grupės koncertmeisteris, LMTA docentas, fortepijoninio trio “Kaskados” narys
1961-03-28
Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2007-03-09

LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-173

Biografija

Violončelininkas Edmundas Kulikauskas 1979 m. baigė M. K. Čiurlionio meno mokyklos mokytojo Romano Armono violončelės klasę.

1979 – 1984 m. studijavo Maskvos P. Čaikovskio konservatorijoje pas vieną žymiausių violončelės mokyklos pedagogių  - prof. Nataliją Šachovskają.

Nuo 1989 m. dirbo Lietuvos Valstybiniame simfoniniame orkestre violončelių grupės koncertmeisteriu.

1990 m. buvo pakviestas dirbti į Valstybinį Lietuvos kvartetą.

Nuo 1996 m. atlikėjas dirba Lietuvos Nacionalinio simfoninio orkestro violončelių grupės koncertmeisteriu.

Viena iš svarbesnių violončelininko veiklos krypčių – šiuolaikinės lietuvių kompozitorių muzikos atlikimas. “Vilniaus”, “Gaidos”, “Šv. Kristoforo” festivaliuose buvo atlikti V. Bartulio, F. Latėno, O. Balakausko, A. Šenderovo kūriniai. Su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru griežtas A. Rekašiaus koncertas violončelei ir orkestrui. Į kompaktines plokšteles (Didžiosios Britanijos kompanijos „ASV“ ir  Švedijos „BIS“ )  įrašyti O. Balakausko kūriniai. Taip pat LMIPC  įrašyti ir V. Jakubėno bei F. Latėno kūriniai violončelei ir fortepijonui.

Ypatingai svarbią vietą atlikėjo koncertinėje veikloje užima kamerinis muzikavimas. Violončelininkui savo kūrybiniame kelyje teko kartu griežti su žymiais Lietuvos ir užsienio muzikais: P. Geniušu, P. Bermanu, V. Čepinskiu, A. Budriu, M. Švėgžda, G. Jakaičiu, o taipogi muzikuoti su vienais žymiausių „Ysaye“ ir „Vilniaus“ styginių kvartetais.

Šiuo metu E. Kulikauskas dirba ne tik Lietuvos nacionaliniame simfoniniame orkestre, bet griežia ir šiuolaikinės muzikos ansamblyje „Gaida“ bei fortepijoniniame trio „Kaskados“. 2002 m. rugpjūčio mėnesį vykusiame IX tarptautiniame Johanneso Brahmso konkurse grieždamas „Kaskadų“ sudėtyje atlikėjas laimėjo I premiją.

Su minėtais kolektyvais E. Kulikauskas koncertavo daugelyje Europos šalių, Izraelyje, Japonijoje, Kanadoje, Pietų Korėjoje.

2004 m. buvo pakviestas dėstyti į LMTA.

Svarbiausi darbai

Fortepijoninis trio „Kaskados“ oficialiai savo koncertinę veiklą skaičiuoja nuo 1997, nors jau ir iki tol jo nariai – Albina Šikšniūtė (fortepijonas), Rusnė Mataitytė (smuikas), Edmundas Kulikauskas (violončelė) – buvo žinomi kaip solistai, kamerinių ansamblių dalyviai. Susiburti į nuolat koncertuojantį ansamblį ir būtent jo repertuaro sklaidoje apibendrinti savo profesinį meistriškumą – svarbus ir ryžtingas šių trijų atlikėjų žingsnis, turint galvoje, kad visi jie uoliai puoselėja ir kito pobūdžio muzikinę veiklą. Šiuos tris muzikus sieja ir artima akademinių studijų patirtis. Bemaž tuo pat metu visi studijavo Maskvos P. Čaikovskio konservatorijoje, pianistė ir smuikininkė – ten pat ir aspirantūroje Tad neatsitiktinai laikas ir patirtis, vidinė reikmė subrandino „Kaskadų“ trio – šiuo metu vieną produktyviausių kamerinių ansamblių Lietuvoje. Šiam trio ne kartą teko dalyvauti didžiuosiuose Lietuvos festivaliuose: Gaidos, Šv. Kristupo, Thomo Manno, Pažaislio, Permainų muzikos, Iš arti. Ansamblis sėkmingai gastroliavo Austrijoje, Vokietijoje, Rusijoje, Baltarusijoje, Švedijoje, Lenkijoje, Japonijoje. O 2002 m „Kaskados“ tapo IX tarptautinio J. Brahmso kamerinių ansamblių konkurso (Austrija, Piortšachas) laureatu – iškovojo I premiją. 2005 metais jie tapo Auksinio Disko laureatais (Lietuvos muzikų sąjungos apdovanojimas).

Lietuvos klausytojai susidomėję seka „Kaskadų“ trio koncertinio gyvenimo ritmą – juolab kasmet ansamblis pateikia vis naujas kamerines programas. Be to, „Kaskadų“ nariai yra atlikę solo partijas L. van Beethoveno Koncerte fortepijonui, smuikui, violončelei ir orkestrui C-dur, op. 56 . Pagrojo koncertų ciklus „Visi L. van Beethoveno fortepijoniniai trio“, bei „Visi J. Brahmso fortepijoniniai trio ir kvartetai“. Taip pat trio pateikė žiūrovams labai originalių projektų: lietuviškos muzikos programą bei žymaus lietuvių dailininko Stasio Eidrigevičiaus tapybos improvizaciją scenoje ir Vidmanto Bartulio muzikos vakarą, dalyvaujant multi–media menininkams Sauliui Valiui ir Daumantui Plechavičiui.

Šio ansamblio repertuare įvairių epochų trio žanro kūriniai, tarp kurių aptiksime itin aktyviai puoselėjamą romantinės muzikos palikimą. Ženklią interpretacinės energijos dalį ansamblis skiria šiuolaikinės lietuvių muzikos sklaidai, kasmet įtraukdamas naujus šių autorių opusus. Vertindami „Kaskadų“ atlikėjų profesionalumą, meninę vaizduotę kompozitoriai yra specialiai šiam trio parašę kompozicijų (Loreta Narvilaitė, Jurgis Juozapaitis, Vidmantas Bartulis, Algirdas Martinaitis, Osvaldas.Balakauskas, Ramūnas Motiekaitis, Sadie Harrison), arba anksčiau sukurtus opusus perrašę būtent fortepijoninio trio sudėčiai (Arvydas Malcys, Feliksas Bajoras, Bronius Kutavičius, Anatolijus Šenderovas). Kompozitorius Algirdas Martinaitis parašė koncerta „Kaskadų“ trio ir kameriniam orkestrui, kurio premjera įvyko 2009 m. festivalyje „Gaida“. Trio intensyviai bendradarbiavo su anglų kompozitore Sadie Harrison, kurios kūrinius įrašė NMC ( Didžioji Britanija) išleistoje kompaktinėje plokštelėje. Taip pat trio yra įrašęs Balakausko kūrinius ASV (Didžioji Britanija), bei septynių lietuvių kompozitorių kūrinius LMIPC (Lietuva) kompaktinėse plokštelėse.

Klausytojams pažįstamas fortepijoninio trio „Kaskados“ braižas, apie kurį ne kartą palankiai rašyta lietuvių spaudoje, gerai atsiliepta užsienio kritikų. Recenzijose dažnai pažymimas darnus ir išraiškingas šių instrumentalistų ansambliškumas, įtikinamai sutelkiami raiškos būdai, tiksli stilistinė orientacija, gilaus bei vieningo trijų instrumentų garso visumos pajauta, o visa tai sąlygoja šių muzikų preciziškas ir tvirtas techninis pasirengimas.

Lietuvos radijo fonduose yra daugybė Kaskadų trio koncertų įrašų Jų koncertus transliavo Europos radijas. Trio taipogi pasirodė Lietuvos , bei Lenkijos televizijose.

Vaizdo įrašų galerijos

KASKADOS TRIO

Nuotraukų galerijos

KASKADOS CD

KASKADOS CD

2017-08-31