Eduardas Gabnys

Eduardas Gabnys
Akordeonininkas, tarptautinių konkursų laureatas, Lietuvos akordeonistų asociacijos viceprezidentas, LMTA profesorius
1952-03-17
Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2005-11-11

LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-513

Biografija

Gyvenimo aprašymas

                    

Gimiau 1952 m. kovo 17 d. Panevėžio mieste, tarnautojų šeimoje. 1967 m. baigiau Panevėžio vaikų muzikos mokyklą ,vėliau mokiausi  Panevėžio aukštesniojoje muzikos mokykloje,  1971 m. baigiau J.Tallat-Kelpšos aukštesniąją muzikos mokyklą. Tais pačiais metais įstojau į Lietuvos muzikos akademijos (tuomet valstybinės konservatorijos) Liaudies instrumentų katedros akordeono klasę, kurią baigiau 1976 m. 1982-86 stažavau Ukrainos P.Čaikovskio v.nacionalinės muzikos akademijos (tuo metu Kijevo Valstybinėje konservatorijos) asistentūroje - stažuotėje akordeono ir kamerinio ansamblio klasėse. 1985 m. kėliau kvalifikaciją tarptautiniuose akordeono muzikos interpretacijos kursuose Lenkijoje, Bialystok`o mieste, 1994m. tobulinausi Austrijoje, Zalcburg‘o „Mozarteum`o“ muzikos universitete.

Nuo 1977 metų Lietuvos muzikos akademijoje dėstau akordeoną, kamerinį ansamblį, instrumentuotę. Mano studentai yra daugelio tarptautinių konkursų laureatai. 1991 m. man  suteiktas docento pedagoginis vardas, 1998 m. - profesoriaus. Nuo 1994 m. iki 2005 ėjau LMTA Studijų prorektoriaus pareigas, nuo 2005 m. iki 2011 m. LMTA Rektoriaus pareigas. Esu LMTA Tarybos bei Senato narys,  Finansų komisijos pirmininkas.

 Savo meninę veiklą pradėjau dar studijų metais. 1972-1980 m. grojau liaudies instrumentų ansamblyje „Sutartinė“. Nuo 1978 m. pradėjau griežti duetu su akordeonistu Genadijum Savkovu,  pagrojome apie 1000 dueto koncertų Lietuvoje bei 32 pasaulio šalyse. Duetu įrašėme ilgai grojančią bei kompaktinę plokšteles, keturias garsajuostes, daug radijo bei televizijos įrašų. Nuo 2000 m. groju Tarptautiniame Baltijos akordeonistų kvintete „Excelsior“. Kvintetas  koncertuoja Lietuvoje ir užsienyje,  įrašė tris kompaktines (CD)plokšteles bei tris kvinteto muzikos DVD  plokšteles. Kamerinių ansamblių sudėtyse esu tapęs 6 tarptautinių konkursų laureatu

 Pagrindinė mano mokslinių darbų tema – „Profesionaliosios akordeono mokyklos formavimasis Lietuvoje“. Skaičiau pranešimus mokslinėse konferencijose (1987 m., 1988 m., 1997 m., 2000 m., 2002m., 2004 m.2008m./2010m). Paskelbiau apie dvidešimt straipsnių Lietuvos ir užsienio spaudoje.

Esu Lietuvos ir Baltijos šalių akordeonistų asociacijos meno vadovas, tradicinių Vilniaus akordeono muzikos festivalių organizatorius, Lietuvos ir tarptautinių akordeonistų konkursų organizacinės komisijos pirmininkas, Lietuvos Muzikų Sąjungos tarybos narys.  Nuo 1995 m. mano iniciatyva kiekvienais metais Palangoje rengiami vasaros seminarai akordeono mokytojams. Esu šių seminarų vadovas, lektorius, mokytojų orkestro dirigentas. Esu kviečiamas  įvairių tarptautinių ir nacionalinių akordeonistų konkursų žiuri pirmininku arba nariu (1982 m. 1995 m. Latvijoje, 1982 m. Bulgarijoje, 1996 m. Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje, 1999 m. Italijoje, 2003 m.,2010; Baltarusijoje,2006; 2007,2008, 2009, 2010, 2011, 2012 m. Ukrainoje.

LMTA Liaudies instrumentų ir akordeono k-ros prof. Eduardas Gabnys