Evan Rothstein

Evan Rothstein
Londono Guildhall Music School profesorius, smuikininkas, Europos kamerinės muzikos dėstytojų asociacijos prezidentas Evan Rothstein (Didžioji Britanija)
Biografija

Dr. Evan ROTHSTEIN Rothstein muziką studijavo Indianos Universitete (JAV) pas profesorius Veda Reynolds ir Nelli Shkolnikovą, kamerinės muzikos žinias gilino Clevelande, Tokijuje, bendraudamas su Borodino (Rusija) kvartetu. 1989 metais R. Rothsteinas persikėlė į Paryžių, kurį laiką dirbo laisvai samdomu muzikantu bei dėstė kolegijoje. 2001 metais už Charles Ives muzikos studijas E. Rothsteinui suteikiamas muzikos mokslų daktaro laipsnis. Tolesnėje savo veikloje jis derina praktinio muzikavimo ir muzikos teorijos dėstymą, skaito paskaitas, rašo straipsnius įvairiomis muzikos temomis – nuo muzikinio teatro iki Beethoveno smuiko sonatų ir Charles Ives dainų. 2009 metais buvo išrinktas Europos kamerinės muzikos dėstytojų asociacijos prezidentu.