Gabija Rimkutė

Gabija Rimkutė
Pianistė
1984-04-05
Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2014-03-06

LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-170

Mokyklos
Nuo 1999 m. iki 2003 m. M. K. Čiurlionio menų mokykla
Aukštosios mokyklos
Nuo 2003 m. iki 2014 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Darbovietės
Nuo 2012 m. iki 2015 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademija (Bendro fortepijono katedros dėstytoja asistentė)
Mokslinis laipsnis

Meno daktaro laipsnis

Apdovanojimai

Pianistų solo, duetų ir kamerinių ansamblių konkursas Londone (1998, Anglija) – laimėta 2-oji vieta.

Tarptautinis pianistų konkursas „XXI a. menas ir švietimas“ Helsingoro mieste (2001, Danija) – laimėta 2-oji vieta.

Respublikinis kamerinių ansamblių konkursas „Pavasario sonata“ Vilniuje (2002, Lietuva) – laimėta 1-oji vieta

Tarptautinis konkursas-festivalis „Muzika be sienų“ Druskininkuose (2002 ir  2011, Lietuva) – laimėtos 1-osios vietos.

Tarptautinis pianistų konkursas „Konzerteum“ Atėnuose (2004, Graikija) – laimėta 1-oji vieta ir du specialūs prizai (už geriausią klasikinės sonatos bei šiuolaikinio kūrinio atlikimą).

 

Straipsniai

1. Gabija Rimkutė – Judita Žukienė: „Rhythm as a Means to Express Sacredness in the Piano Works of Alvidas Remesa” („Ritmas kaip  sakralumo raiškos priemonė Alvido Remesos kūriniuose fortepijonui”).  Muzikos komponavimo principai, XIII t., 2013.

2. Gabija Rimkutė – Judita Žukienė: „Sakralumo ženklai O. Messiaeno kūryboje fortepijonui: atlikimo ir klausymosi aspektai“. HARPS meninių tyrimų ir atlikimo studijų simpoziumo „Menų funkcijos kultūriniuose ir socialiniuose procesuose“ straipsnių rinktinė, 2014.