Gabrielė Dambauskaitė

Gabrielė Dambauskaitė
Alytaus muzikos mokyklos direktorė
Aukštosios mokyklos
Nuo 2012 m. iki 2016 m. Lietuvos edukologijos universitetas (meno pedagogikos, muzikos bakalauro laipsnis)
Nuo 2016 m. iki 2018 m. Lietuvos edukologijos universitetas (Edukologijos magistro laipsnis)
Darbovietės
iki 2022 m. Alytaus muzikos mokykla (Direktorė)
Nuo 2018 m. iki 2022 m. Alytaus muzikos mokykla (Direktoriaus pavaduotoja ugdymui)
Mokslinis laipsnis

2021 m. suteikta vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija.

Biografija

2012-2016 Lietuvos edukologijos universitete studijavo muzikos pedagogiką, įgijo meno pedagogikos, muzikos bakalauro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją.

2017 m. pagal Eramus studentų mainų programą atliko pedagoginę praktiką Portugalijoje.

2016-2018 Lietuvos edukologijos universitete baigė muzikos edukologijos programą ir apgynė edukologijos magistro laipsnį.

2021 m. suteikta vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija.

Visuomeninė veikla:
Alytaus kultūros vadybos akademijos narė
Lietuvos muzikų sąjungos narė
Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Alytaus skyriaus narė

Svarbiausi darbai

Projektai:
Bendramokyklinės moksleivių parodos „Eduardo Balsio kūryba vaikų pasaulyje“, skirtos 100-osioms gimimo metinėms paminėti, komisijos pirmininkė.

Bendramokyklinio projekto „Pasaulis kaip didelė simfonija“, skirto kompozitoriaus Liudviko van Bethoveno 250-osioms gimimo metinėms paminėti, organizatorė.

II Respublikinio jaunųjų akordeonistų konkurso „Aš ir akordeonas“ organizacinio komiteto narė.

Respublikinio konkurso „Atlėk sakale“ organizatorė.

Alytaus miesto ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų festivalio „Mažosios žvaigždelės“ organizatorė.

Erasmus+KA2, NORDPLUS ADULT projektų darbo grupių narė.

Kultūros paso projekto „Muzikinių instrumentų pokalbiai“ organizatorė.

Straipsniai

Pranešimai ir straipsniai:
Alfa kartos vaikų muzikos ugdymo ypatumai Alytaus muzikos mokykloje // Šiuolaikinių ugdytinių Y ir Z kartų ypatumai ir ugdymas. Mokymo ir mokymosi metodų svarba ir galimybės – šiuolaikinio pedagogo iššūkiai, seminaras, 2020, Alytaus muzikos mokykla.

Žaidimų integravimo į muzikines veiklas strategijos ankstyvajame amžiuje // Šiuolaikinio inovacijų integravimo galimybės ugdymo kokybės gerinimui, konferencija, 2018, Alytaus muzikos mokykla.

Pamokos nuotoliniu būdu, skirtos ankstyvojo amžiaus vaikams // Nuotolinio ugdymo aspektai muzikos ir meno mokyklose, konferencija, 2018, Alytaus muzikos mokykla.

Eduardo Balsio jubiliejus minimas ir Alytuje // Muzikos barai, nr. 5-6, 2019.

Nuotraukų galerijos