Inga Maknavičienė

Inga Maknavičienė
Pianistė, KU docentė, pedagogė
1966-07-27
Gimtasis miestas: Marijampolė
Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2005-11-11
LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-513

Biografija

Inga Maknavičienė – Tarpt. konk. laureatė, pianistė, docentė, Lietuvos FPA ir LMS narė, per visą kūrybinio darbo laikotarpį surengusi per 900 koncertų Lietuvoje ir užsienyje (Austrijoje, Belgijoje, Estijoje, Čekijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Šveicarijoje, Švedijoje, Suomijoje, Rusijoje ir kt.). I. Maknavičienė koncertuoja kaip pianistė solistė, kameriniuose ansambliuose ir su Lietuvos kameriniais ir simfoniniais orkestrais. Kartu su kolegomis vilniečiais ir žymiais Klaipėdos krašto menininkais yra parengusi daugelį kamerinės (fortepijoninio dueto, trimito, fleitos, vokalinės ir kt.) muzikos programų. Pianistė dalyvauja rašytojų ir poetų knygų pristatymuose, kartu su Klaipėdos valst. dramos teatro aktoriais ir šio krašto literatūrologais, istorikais rengia muzikines literatūrines istorines kompozijas. 2004 m. vasario 16 d. apdovanota kaip ,,Geriausia 2003 m. Klaipėdos universiteto menininkė“. 2006 m. paskirta KU KLASCO premija ,,Už nuopelnus menotyros ir meno srityje“. 2007 m. jai suteiktas Klaipėdos universiteto docento vardas.

Studijos

1991-1994  Asistentūra-stažuotė Lietuvos muzikos akademijos (dabar – Lietuvos muzikos ir teatro akademija) Fortepijono katedroje (prof. K. Grybausko kl.)

1986-1991  studijos Lietuvos konservatorijos (dabar – Lietuvos muzikos ir teatro akademija) Fortepijono katedroje (prof. K. Grybausko kl.). Suteiktos pianisto-solisto, kamerinio ansamblio artisto, koncertmeisterio, dėstytojo kvalifikacijos

1991, 1993    Tobulinosi Šveicarijoje (St. Moritz, Zurich, Jona), yra šių tarptautinių meistriškumo kursų (,,International Master class“) finalininkė

Darbas

1991 m.      su Lietuvos konservatorijos paskyrimu atvyko dirbti į Klaipėdos fakultetų Fortepijono ir Orkestrinio dirigavimo (dabar – Pučiamųjų ir styginių muzikos katedra) koncertmeistere-dėstytoja. Pradėjo dirbti Fortepijono katedroje dėstytoja (vėliau – 1995 m. lektorės pareigos; 2004 m. – docento pareigos; 2007 m. – suteiktas Klaipėdos universiteto docento vardas.), tęsė darbą kaip koncertmeisterė Orkestrinio dirigavimo (dabar - Pučiamųjų ir styginių muzikos) katedroje (nuo 1996 m. – Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Pučiamųjų ir styginių muzikos katedros vyriausioji koncertmeisterė).

2002 m.      KVMT Meno vadovo S. Domarko kvietimu debiutavo Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre kaip pianistė, viena iš komp. A. Žigaitytės op. ,,Žilvinas ir Eglė“ statytojų. Nuo 2010 m. pastoviai dirba šiame teatre koncertmeistere.

2001–2013 doc. I. Maknavičienė kasmet rengia Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų instituto (KU TSI) projekto ,,Pianistų rengimo tarptautiniams konkursams papildomas aspektas: atviros meistriškumo paskaitos ir pamokos“ seminarus – atviras meistriškumo paskaitas ir pamokas jauniesiems Klaipėdos, Vilniaus, Kauno ir kt. Lietuvos miestų pianistams ir jų pedagogams, yra šių seminarų Organizacinio komiteto pirmininkė.

2002           KU Respublikinio studentų kamerinių ansamblių ir koncertmeisterių konkurso Organizacinio komiteto pirmininkė

2003           KU Tarptautinio studentų kamerinių ansamblių ir koncertmeisterių konkurso Organizacinio komiteto pirmininkė

2005           KU Tarptautinio studentų kamerinių ansamblių ir koncertmeisterių konkurso Organizacinio komiteto vicepirmininkė, tarptautinės vertinimo komisijos (Jury) narė

2007           KU Tarptautinio studentų kamerinių ansamblių ir koncertmeisterių konkurso Organizacinio komiteto vicepirmininkė, tarptautinės vertinimo komisijos (Jury) narė

2010           KU TSI Tarptautinio pianistų, stygininkų ir pučiamųjų instrumentalistų konkurso-festivalio ,,XXI a. menas Klaipėdoje“, skirto F. Šopeno (F. Chopin) 200-osioms gimimo metinėms Meno vadovė, tarptautinės vertinimo komisijos (Jury) narė.

2011           KVMT Respublikinio jaunųjų talentų festivalio ir festivalio-konkurso (2011) Koordinatorė, vertinimo komisijos narė.

Respublikinių pianistų Festivalių-konkursų ,,Muzika sujungia mus“ ir ,,Šypsenėlė“ (2009, 2011) ir kt. vertinimo komisijų narė.

Koncertai

Pianistė yra surengusi daugiau nei 900 koncertų Lietuvoje ir užsienyje, aktyviai dalyvauja daugelyje tarptautinių ir respublikinių festivalių, kuriuos rengia Lietuvos nacionalinė filharmonija, Lietuvos muzikų sąjunga, Lietuvos kompozitorių sąjunga ir jos Klaipėdos skyrius, Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras ir kt. Lietuvos ir užsienio muzikos meno, kultūros institucijos.

Fortepijoninius koncertus ir kitus stambios formos kūrinius ji skambino solo ir f-niu duetu (I partija), diriguojant iškiliausiems Lietuvos ir užsienio dirigentams – S. Sondeckiui, G. Mais (Vokietija) su Lietuvos nacionalinės filharmonijos kameriniu orkestru, S. Domarkui su Mažosios Lietuvos simfoniniu orkestru, R. Šervenikui, T. Ambrozaičiui su Klaipėdos kameriniu ir Lietuvos nacionalinės filharmonijos kameriniais orkestrais, A. J. Lukoševičiui su Klaipėdos universiteto kameriniu orkestru ir kt.

Lietuvos televizijos ir radijo fonduose saugomi pianistės atliekami Lietuvos ir užsienio kompozitorių kūrinių įrašai, taip pat išleistos šešios pianistės-solistės ir kamerinės muzikos (atliekamos su kt. žymiais Lietuvos menininkais) kamerinės muzikos kompaktinės plokštelės.

Festivaliai

I. Maknavičienė yra dalyvavusi daugelyje (per 60) tarptautinių ir respublikinių festivalių – Lietuvos Nacionalinės filharmonijos organizuotuose tarptautiniuose antrame ir trečiame ,,J. Haydn–F. Schubert“ festivaliuose (Vilnius, 1993, 1994); III Baltijos muzikos fest. ,,Gaida“ (1993); ,,Muzikos pavasaris“ (Klaipėda, 1994); II tarpt. J. Gruodžio kamerinės muzikos festivalyje (Kaunas, 1994); I tarpt. Fortepijoninių duetų festivalyje ,,Šiauliai 95“; Respubl. fest. ,,Pavasario muzika Visagine“ (1995); tarpt. naujos muzikos festivalyje ,,Marių klavyrai“ (Klaipėda, 1999); tarpt. chorų konkurse-festivalyje Latvijoje (2000); tarpt. festivalyje ,,XXV Klaipėdos muzikos pavasaris“ (2000); tarpt. pianistų, kamerinių ansamblių ir fortepijoninių duetų konkurse-festivalyje ,,Muzika be sienų“ (2002); V tarpt. fortepijoninių duetų festivalyje ,,Šiauliai 2003“; II tarpt. Tytuvėnų vasaros festivalyje (2005); XIII tarpt. naujosios muzikos fest. ,,Marių klavyrai“ (2006); Lietuvos kamerinio orkestro koncertų cikle ,,Nakties serenados“ (2007); I-ame tarpt. meno festivalyje ,,Mažeikiai–2007“; IV-ame tarpt. Tytuvėnų vasaros festivalyje ,,Vasariškos menų variacijos“ (2007); X operos ir simfoninės muzikos fest. ,,Muzikinis rugpjūtis“ (Klaipėda, 2007); tarpt. festivalyje-forume ,,Musical Performance and Pedagogics“ (Suomija, 2008); Lietuvos muzikų sąjungos renginiuose ,,Didysis muzikų paradas“ Klaipėdoje ir Vilniuje (2006, 2007, 2008, 2011); V Tarpt. fest.-konkurse ,,Atlikėjas-kompozitorius“, skirtame A. Rubinšteino 180-osioms gimimo metinėms (Rusija, 2010); XIV, XV tarptautiniuose operos ir simfoninės muzikos festivaliuose ,,Muzikinis rugpjūtis pajūryje“ (2011, 2012), yra projekto ,,Lietuvos kultūros sostinės 2008-2011“ dalyvė ir kt.

Kūrybiniai darbai

Kartu su kitais žymiais menininkais – aktoriais R. Šaltenyte, V. Paukšte, V. Kochanskyte ir kt., dainininkais – D. Kužmarskyte, R. Petrauskaite, V. Vadokliene ir kt., muzikologais, literatūrologais, istorikais, menotyrininkais, režisieriais yra sukurtos muzikinės literatūrinės kompozicijos: ,,Laiškai tolimai žvaigždei“ (pagal A. Elksne); ,,Ieškančiojo pėdsakai“ (pagal Kęstučio Trimako poeziją); ,,Moters meilė ir gyvenimas“ (2007, 2009–2011), ,,Mirksnio būvy – amžinybė“ (2009), ,,Aš dainuoju apie tai, ko nepasiekiu...“ (pagal S. Nėries poeziją); ,,Tau, tavo laimei, tavo karalystei“ (Prūsijos karalienė Luizė, 2010); ,,Nuo jūros link regėjimų jūros“ (dailininko P. Domšaičio kūrybinis palikimas. 2011); ,,Sustok ir paklausyk! Atrodo, kažkas lyg plazda ten, pas kraščiausią taką“ (pagal Antano Jasmanto kūrybą); ,,Moterų kompozitorių dainos“, ,,V. Kudirka – žmogaus misterija“, ,,M. K. Čiurlionis – herojus, kurio mes šiandien ilgimės“ (2012). Sakralinės impresijos ,,Kai tik pikta dvasia iš Dievo apimdavo Saulių, Dovydas imdavo į rankas lyrą ir grodavo..“ (pagal Bibliją, Samuelio pirmąją knygą) ir kt.

Pristatymai

Kaip pianistė solistė dalyvauja Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos sk. rengiamuose ,,Muzikos ir poezijos vakaruose” (2001, 2003, 2007), poetų ir rašytojų kūrybos bei naujausių knygų pristatymuose: poetės E. Karnauskaitės poezijos vakaras (2003); Muzikos ir poezijos vakaras ,,Balandėlę sakau” (2004, poet. S. Poškus); poeto R. Sadausko kūrybos vakaras (2004); rašytojo J. Šikšnelio knygos ,,Apšlakstytas isopu“ pristatymas (2004); ,,ARS vitae“ - ,,Menas gyventi“ knygos prist. (2007), KU Fort. dueto ,,Paralelės“ ir poetės N. Kliukaitės kūrybos vakaras (2008) ir kt. Taip pat socialdemokratų p-jos frakcijos seniūnės p. I. Šiaulienės kasmetiniuose renginiuose – ,,Literatūriniuose rytmečiuose“: poetės-rašytojos V. Jasukaitytės knygos ,,Dievas miršta vienišas” (2004), J. Saulėnienės ir R. Krupavičiūtės knygos ,,Prūsijos karalienė Luizė Klaipėdoje“ prist. (2005), A. Juozaičio knygos ,,Karalių miestas be karalių“ pristatymas (2007); Popietė Vydūnui: V. Bagdonavičiaus knygos ,,Spindulys esmi begalinės šviesos“ ir R. Palijauskaitės kng. ,,Žvilgsnis į gyvenimo gelmes“ pristat. (2008); rašyt. Vytauto Bubnio knygos ,,Balandžių plastėjimas“ ir P. Orintaitės ,, Ką laumės lėmė”, ,,Liepalotų medynuose” prist. (2010), rašyt. N. Strakauskaitės ,,Kultūros kraštovaizdis prie Kuršių marių” prist. (2011), F. Taunytės ,,Ieškau tikro lietuvio” prist. (2012). A. Vakarės ,,Kartais angelas pasirodo“ (Klaipėda, 2011; Vilnius, 2012), ir kt. Taip pat KU leidinių pristatymuose: ,,Klaipėdos kompozitorių kūrinių rinktinė“ (Nr. 1) prist. (2003); kompakt. plokštelės ,,Romantinė muzika“ (2004) prist.; ,,Lietuvos kompozitorių kūrinių rinktinė“ Nr. 2 ir spec. kompakt. plokštelės ,,Klaipėdos kompozitoriai tarptautiniam konkursui“ prist. (2005); komp. Z. Virkšo komp. plokštelės pristatymas (2006); ,,Lietuvos kompozitorių kūrinių rinktinė Nr. 3“ prist. (2007); prof. S. Vaitekūno knygos ,,Justinas Staugaitis“ (2011) prist. ir kt.

Publikacijos

KU doc. Ingos Maknavičienės yra publikuota daug leidinių. Iš jų svarbiausi: ,,I. Maknavičienė. Fortepijono, fortepijono meno ir fortepijono technikos pratimų pianistams evoliucija“ (2000); fortepijoninių kūrinių redagavimas: ,,V. Mikalauskas. Snieguolė ir septyni nykštukai“ (1999); J. Domarkas. Kūriniai fortepijonui“ (2006); ,,Klaipėdos kompozitorių kūrinių rinktinė“ (Nr. 1) sudarytoja ir vyr. redaktorė; ,,Lietuvos kompozitorių kūrinių rinktinė“ (Nr. 2) sudarytoja ir vyr. redaktorė; ,,Lietuvos kompozitorių kūrinių rinktinės Nr. 3“ sudarytoja ir vyr. redaktorė (2007) ir kt.

Pedagoginis darbas

KU MF doc. I. Maknavičienės fortepijono specialybės studentai – tarptautinių ir respublikinių konkursų laureatai (pirmųjų vietų prizininkai), diplomantai, spec.prizų laimėtojai, Fortepijono katedros rengiamų kasmetinių ,,Kūrybinių olimpiadų“ nugalėtojai, tarpt. festivalių ir koncertų dalyviai.

 

Kūrybinė patirtis teatre

2002         KVMT vadovo, prof. S. Domarko pakviesta debiutavo teatre kaip viena iš komp. A. Žigaitytės operos ,,Žilvinas ir Eglė“ statytojų

2007         Koordinatorė KVMT ir KU bendro projekto tarpt. meistriškumo kursų muzikologams, instrumentalistams, vokalistams ,,Ankstyvojo baroko muzikos tradicijos ir nūdienė interpretacija“

2007         Pianistė KVMT X operos ir simfoninės muzikos fest. ,,Muzikinis rugpjūtis“ paregtoje fortepijoninės ir vokalinės muz. 2 dalių kompozicijoje ,,Moters meilė ir gyvenimas“

2009         KVMT vadovės A. Nekrošienės-Žigaitytės kvietimu atsakingoji pianistė-repetitorė komp. J. Gaižausko operos vaikams ,,Buratinas“

2010         atsakingoji pianistė-repetitorė C. Monteverdi 2 dalių muz. dramos ,,Popėjos karūnavimas“

2010         vyriausioji koncertmeisterė komp. A. Žigaitytės operoje-fantasmagorijoje ,,Frank`Einstainas – XXI amžius“

2011         Pianistė KVMT muzikinė-literatūrinė kompozicija ,,Tau, tavo laimei, tavo karalystei“ (Prūsijos karalienė Luizė);

2011         Koordinatorė, vertinimo komisijos narė KVMT proj. ,,Respublikinis jaunųjų talentų festivalis ir festivalio-konkursas“

2011–2012                       Pianistė KVMT projekto ,,Debiutai“ koncertuose

2012         Pianistė KVMT muzikiniame projekte ,,Moterų kompozitorių dainos“ (projekto autorė:D. Kužmarskytė);

2012         Klavesinistė G. Rosinio operos ,,Sevilijos kirpėjas“ premjerose ir kt.

Vaizdo įrašų galerijos

Inga Maknavičienė