Judita Kiaulakytė

Judita Kiaulakytė
Choro dirigentė, Klaipėdos Muzikos centro tautinio šokių ir dainų ansamblio “Žilvinas” vadovė
1954-06-26
Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2005-11-11

LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-513