Leokadija-Stefanija Januškienė

Leokadija-Stefanija Januškienė
Choro dirigentė, J.Gruodžio konservatorijos dėstytoja, Lietuvos chorų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkė
1943-09-27
Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2007-03-09

LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-169

Biografija

Leokadija Januškienė-Olšauskaitė gimė 1943 m. rugsėjo 27 d. Kaune. Baigė Kauno 2-sios vidurinės mokyklos 9 klases, 1958-1961 m. choro dirigavimo mokėsi Kauno J.Gruodžio tuometiniame muzikos technikume (dėstytojas V.Balsys).1961-1967 m. choro dirigavimo studijas neakivaizdiniu būdu tęsė Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dabar – LMTA; profesoriaus Konrado Kavecko ir A.Lopo klasėse). Nuo 1961 m. dirbo Marijampolės pedagoginės mokyklos muzikos dėstytoja. 1962-1964 m. - Kauno politechnikos instituto mišriojo choro "Jaunystė" chormeisterė. 1964-1968 m. Šiaulių aukštesniosios muzikos mokyklos choro dirigavimo dėstytoja. 1965-1968 m. Šiaulių kultūros namų dainų ir šokių ansamblyje "Jovaras" dirbo meno vadove ir dirigente. 1968-1970 m. Lietuvos valstybinėje konservatorijoje dirbo koncertmeistere ir Lietuvos aklųjų draugijos mišriojo choro meno vadove. Su šiuo choru 1970 m. respublikinės dainų šventės konkurse pe1nė pirmąją vietą. Nuo 1970 m iki šiol Kauno J.Gruodžio konservatorijoje dirba choro dirigavimo vyr. dėstytoja. Septynerius metus vadovavo šios įstaigos merginų chorui. 1972-1976 m. dirbo mišraus choro "Leliumai" chormeistere. Nuo 1976 m. iki šiol dirba mišraus choro "Gintaras" meno vadove ir dirigente. Su šiuo choru Lietuvos chorinį meną garsino, dalyvavo užsienio festivaliuose ir konkursuose Kuboje, Čekijoje, Vokietijoje, Italijoje, Vengrijoje, Korėjoje, Lenkijoje, Kroatijoje, Prancūzijoje, Rusijoje, Latvijoje, Estijoje.

Lietuvos chorų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkės nuo 1997 m. Leokadijos Januškienės iniciatyvumo, kūrybiškumo ir veiklumo dėka Kaune buvo įgyvendinta daug projektų, propaguojančių mėgėjiškų chorų veiklą. 12 metų Kauno filharmonijoje vyko chorinio meno šventė "Susitikime dainoj", kurios meno vadovė yra Leokadija Januškienė.Už šią šventę 2000 m. jai įteiktas Lietuvos liaudies kultūros centro apdovanojimas "Aukso paukštė". Kiekvienais metais Kauno chorai per Kalėdas pristato visuomenei originalią klasikinės muzikos programą "Pakelkim mes taurę linksmybių". Leokadija Januškienė visada pirmoji, burianti organizacinę komandą, rengti Kauno Dainų šventes Dainų slėnyje, kurios vyksta nuo 1997 m. Įvyko dvi iškilios šventės pirmosios dainų šventės 75 ir 80-mečio paminėjimui. Jose dalyvavo visi geriausi Lietuvos chorai. Kauno miesto gimtadienio šventėse jau trečius metus vyksta chorinės muzikos koncertai. Dirbdama meno vadove mišriame chore "Gintaras" ji rūpinasi ne tik choro išlikimu, bet nuolat dalyvauja miesto ir Respublikos festivaliuose, konkursuose. Leokadija Januškienė nuo 1987 metų yra Lietuvos ir pasaulio lietuvių dainų švenčių vyriausioji dirigentė.

Dirbdama meno vadove Kauno kultūros centro mišriame chore "Gintaras" respublikiniame konkurse 1985 m. pelnė absoliučiai geriausio choro vardą, už tai jai buvo suteiktas nusipelniusios dėstytojos vardas. Leokadija Januškienė, dirbdama Juozo Gruodžio konservatorijoje, išugdė daug puikių dirigentų, kurie ir šiuo metu dirba su chorais. Tai Romas Makarevičius, Rolandas Daugėla, Salvinija Jautakaitė, Asta Miknienė, Regina Jucevičiūtė, Renata Miškinienė, Janina Aluzienė ir kt.

Labai svarbu, kad žmonėms būtų sudarytos sąlygos meninei saviraiškai, turiningam laisvalaikiui. Leokadijos Januškienės įgyvendinami projektai sulaukia chorinio meno mėgėjų dėmesio, vertintojų ir žiūrovų. Prasmingas, ilgametis Leokadijos Januškienės darbas suteikia galimybę mėgėjiškiems chorams koncertuoti su profesionaliais muzikantais ir solistais ir pakylėti mėgėjišką chorinį meną į aukštesnį kokybinį lygį.