Lina Dumbliauskaitė-Jukonienė

Lina Dumbliauskaitė-Jukonienė
Choro dirigentė, humanitarinių mokslų daktarė, docentė, mokytoja ekspertė Lietuvos kultūros žymūnė
1938-07-22
Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2005-11-11
LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-513

 

Mokyklos
Nuo 1957 m. iki 1960 m. Kauno Juozo Gruodžio Aukštesnioji muzikos mokykla
Aukštosios mokyklos
Nuo 1960 m. iki 1965 m. Lietuvos valstybinė konservatorija (dabar LMTA)
Nuo 1969 m. Leningrado N. Rimskio-Korsakovo valst. konservatorija ( aspirantūra)
Darbovietės
Nuo 1964 m. iki 1967 m. Vyrų choras "Aidas" (chormeisterė)
Nuo 1967 m. Vilniaus valst. pedagoginis institutas (koncertmeisterė, dėstytoja valandininkė)
Nuo 1969 m. iki 1971 m. Kišiniovo meno institutas (Dėstytoja)
Nuo 1971 m. iki 1981 m. Lietuvos valst. konservatorijos Klaipėdos fakultetai (dėstytoja, vyr. dėstytoja, docentė, choro studijos ir Mokytojų choro vadovė)
Nuo 1981 m. iki 1991 m. Lietuvos respublikinis kultūros darbuotojų kvalifikacijos institutas (docentė, katedros vedėja, mokslo tarybos mokslinė sekretorė)
Nuo 1991 m. iki 1993 m. Lietuvos Muzikos akademija ( choro dirig. katedra) (docentė ( 0.5 etato))
Nuo 1991 m. iki 2007 m. Chorinio dainavimo mokykla "Liepaitės" (Direktoriaus pavaduotoja, jaunučių ir merginų chorų vadovė)
Nuo 1992 m. iki 1994 m. Vilniaus pedagoginis universitetas (Ansamblio "Šviesa" chormeisterė)
Mokslinis laipsnis

Mokytoja ekspertė
Lietuvos kultūros žymūnė

Svarbiausi darbai

1) Lina Dumbliauskaitė-Jukonienė yra aranžavusi nemažą pluoštą kūrinių vaikų, moterų, vyrų ir mišriems chorams; 

2) Dalyvavo ir skaitė pranešimus mokslinėse konferencijose choro meno bei muzikinės pedagogikos klausimais; 

3) Yra paskelbusi apie 150 straipsnių įvairiuose spaudos leidiniuose chorinės kuktūros klausimiais; rengė radijo laidas choro meno personalijų ir kitų kultūrinių renginių klausimais: 

4) Parašė ir išleido knygas:
CHORO TEMBRAS, Kaunas, "Šviesa", 1983
ORGANIZACINIS DARBAS SAVIVEIKLINIAME CHORE, ( Mokymo metodinė priemonė), Vilnius, 1986
"LELIUMAI" - LIETUVIŲ CHORINIŲ TRADICIJŲ PUOSELĖTOJAS,  Vilnius, RKDTI, 1988
CHORINĖS MUZIKOS INTERPRETACIJOS KLAUSIMAI, Vilnius, RKDTI, 1989 
INTONACIJA IR CHORO MENAS, Vilnius, RKDTI, 1990
VYRŲ CHORAS "VARPAS" , "Muzika", Vilnius, 1991
PAKLKAUSYK, KĄ KALBA MUZIKA, ( mokslinis teorinis darbas), Vilnius, Pozicija, 2001
ANICETAS ARMINAS, Vilnius, Pozicija. 2002
KUR EINI, LIETUVOS CHORVEDY? , Vilnius, "Krantai", 2006 
NORIU NAMO, ( novelių romanas), Vilnius, 2007
ĄŽUOLO REGĖJIMAI,  istorinis romanas, Vilnius, 2011
MUZIKAI BROLIAI BUDRIŪNAI, Gyvenimo vingiaim kūryba, kultūrinė visuomeninė veikla, Vilnius, 2011
MIRUSIOJO PRISIMINIMAI, ezoterinis romanas, "Asveja", 2013
VYRŲ CHORAS "VARPAS", Vilnius, 2015, 367 psl.
ANTANAS, vienas iš tūkstančių (tremties tematika), Vilnius: "Spudmeta", 184 psl. 
VYRŲ CHORO "AIDAS" KŪRYBINIO KELIO VINGIAI. Vilnius, 2017, 152 psl. (Išleido Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija).

 

  

Nuotraukų galerijos