Lina Vyšniauskienė

Biografija

Dr. Lina Vyšniauskienė

Nuo 2016 iki 2018 m.
Meno vadybos skyriaus docentė
Dėstomi dalykai: „Vadyba“, „Personalo vadyba“
LMTA (Lietuvos muzikos ir teatro akademija)

Nuo 2001 m. iki 2016 m.
Vadybos instituto lektorė
Dėstomas dalykas: „Vadyba“, „Vadybos pagrindai“, „Strateginis valdymas“, „Organizacinė elgsena“ (virš 1500 akademinių valandų skaityta paskaitų ir vesta seminarų įvairiomis vadybos temomis: personalo, konfliktų, organizacijos valdymo, strateginio planavimo ir t.t.).
Mykolo Romerio universitetas, Vilnius

2014 m. Socialinių mokslų daktarė (Vadyba (03S), Mykolo Romerio universitetas

Nuo 1994 m. iki 2000 m.
Teisės magistras (teisės ir valdymo studijų kryptis)
Mykolo Romerio universitetas

Kvalifikacijos kėlimo kursai:
1. Projektų informacinė sklaida (32 val. Projektų valdymo centras, paž. Nr. PVC-0320).
2. Aukštojo mokslo filosofija (5 val., VPU, paž. Nr. 69).
3. Šiuolaikinės studijų teorijos (5 val., VPU, paž. Nr. 69).
4. Dėstytojų verslumo ugdymas (5 val., VPU, paž. Nr. 69).
5. Studento ir dėstytojo komunikavimas (etiniai, kultūriniai, teisiniai, psichologiniai, edukologiniai aspektai) (5 val., VPU, paž. Nr. 69).
6. Vertinimas, refleksija, grįžtamojo ryšio metodai (5 val., VPU, paž. Nr. 69).
7. Atsiskaitymo užduočių (aplanko) parengimas (5 val., VPU, paž. Nr. 69).
8. Kvalifikacijos kėlimas: „Inovatyvūs studijų dėstymo metodai, studijų dalykų rengimo technologijos“ 2013
9. Inovatyvūs studijų dėstymo metodai, studijų rengimo technologijos, 2013
10. Mokslinė stažuotė Vilniaus miesto savivaldybės administracija. Tikslas – paslaugų kokybės politika.

Parengti vadovėliai (kartu su bendraautoriais):
R. Vanagas ir L. Vyšniauskienė „Vadybos pagrindai“. MRU, 2012.
A. Dromantaitė, A.G. Raišienė, D. Račelytė, A. Jurčiukonytė, L. Vyšniauskienė „Organizacinės elgsenos pagrindai“. MRU, 2012.

Lina Vyšniauskienė apgynė socialinių mokslų srities, vadybos mokslo krypties (03S) daktaro disertaciją „Kokybės vadybos sistemų poveikis organizacijų gaunamai naudai ir kokybės kultūrai“.