Marija Audronė Vainiūnaitė

Marija Audronė Vainiūnaitė
Smuikininkė, Valstybinio Vilniaus kvarteto I smuikas, Nacionalinės kultūros ir meno premijos, tarptautinių konkursų ir valstybinės premijos laureatė, LMTA profesorė
1942-07-17
Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2005-11-11

LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-513

Apdovanojimai

1976 m. buvo suteiktas Nusipelniusios Lietuvos artistės vardas.

1979 m. kaip Valstybinio Vilniaus kvarteto artistei buvo suteikta Lietuvos valstybinė premija.

1984 m. buvo apdovanota LTSR AT raštu už lietuvių kultūros propagavimą užsienyje.

1999 m. apdovanota Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino IV-ojo ordinu už nuopelnus garsinant Lietuvos vardą pasaulyje.

2002 m. kaip Valstybinio Vilniaus kvarteto artistei buvo suteikta Lietuvių fondo kultūrinė-muzikinė dr. Antano Razmos premija.

2004 m. kaip Vilniaus kvarteto primarijus apdovanota Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija.

2005 m. kaip Valstybinio Vilniaus kvarteto artistei suteikta Baltijos Asamblėjos premija.

2011 m. buvo apdovanotaa kompozitoriaus B. Čaikovskio asociasijos Garbės raštu už kompozitoriaus Boriso Čaikovskio muzikos propagavimą ir sklaidą.

2012 m. kaip Valstybinio Vilniaus kvarteto artistė apdovanota Šv. Kristoforo statulėle.

2012 m. įteiktas LR Kultūros ministerijos Padėkos raštas už kūrybinį indėlį į Lietuvos kultūrą ir meną, profesionalių muzikų gebėjimų ugdymą, sėkme vainikuotus darbus.

2012 m. apdovanota LR Kultūros ministerijos garbės ženklu apdovanojimu ”Nešk savo šviesą ir tikėk".

 

 

 

Biografija

1942 m. - gimė garsaus lietuvių kompozitoriaus S.Vainiūno šeimoje.

1960 m. - baigė Vilniaus dešimtmetę muzikos mokyklą, prof. V.Radovičiaus klasė.

                Mokėsi Valstybinėje konservatorijoje.
1965 m. - pradėjo griežti I-uoju smuiku, Valstybiniame Vilniaus kvartete.

1969 m. - baigė Maskvos P.Čaikovskio konservatorijos aspirantūrą, prof. D.Oistracho klasė.

                   Grįžusi į Lietuvą intensyviai koncertavo kaip solistė.

1970 m Maskvos konservatorijoje stažavo (A. Grigoriano ir V. Gvozdeckio kvarteto klasė). 

1972 m. - Valstybinio Vilniaus kvarteto sudėtyje dalyvavo tarptautiniame kvartetų konkurse Lježe (Belgija), kuriame laimėjo I-ąją premiją.

1976 m. - suteiktas Nusipelniusios Lietuvos artistės vardas.

1979 m. - suteikta Lietuvos valstybinė premija.

1984 m. - apdovanota LTSR AT raštu už lietuvių kultūros propagavimą užsienyje.

1986 m. - dėstė tarptautiniuose smuiko meistriškumo kursuose Suomijoje.

1988 m. - dėstė D.Oistracho vardo smuiko meistriškumo kursuose Vilniuje.

1989 m. - Lietuvos muzikos akademijos profesorė.

                   dėstė D.Oistracho vardo smuiko meistriškumo kursuose Vilniuje.

1991 m. - dėstė smuiko meistriškumo kursuose JAV.

1992 m. - dėstė smuiko meistriškumo kursuose Ispanijoje.

1994 m. - pradėjo dirbti smuiko mokytoja M.K.Čiurlionio menų gimnazijoje.

1999 m. - apdovanota Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino IV-ojo ordinu už nuopelnus garsinant Lietuvos vardą pasaulyje.

               Su Vilniaus kvartetu koncertavo daugiau kaip 300 pasaulio šalių, fonduose sukaupta per 100 įrašų, išleista l7 plokštelių, per 10 kompaktinių diskų.

               1998-99 m. St.Vainiūno 90 m. jubiliejiniai koncertai Vilniuje, Rygoje, Čikagoje.

               ciklas "Jaunieji talentai ir Vilniaus kvartetas".

              Vilniaus miesto dienos Berlyne.

              Festivaliai: "Ukermerkische Woche" (Vokietija), lietuviškos muzikos pristatymas Grenoblio festivalyje.

              Festivalis La Pree (Prancūzija), Tomo Mano.

             Radijo įrašai Čikagos klasikinės muzikos stotyje.

             Holokausto savaitės paminėjimas Toronte.

             Koncertas Vašingtono tarptautiniame Meridian centre, organizuotas Lietuvos ambasados.

2000 m. - ciklas "Visi L. van Beethoveno styginių kvartetai".

             trys koncertai iš ciklo "Pasaulio meno meistrai ir Vilniaus kvartetas" su D.Geringu, M.Pletniovu, J.Bašmetu.

             Festivaliai: "Gaida", Xl-asis Šiuolaikinės muzikos festivalis Rygoje, X-asis styginių kvartetų festivalis.

            M.K. Čiurlionio 125-osioms metinėms skirtos lietuvių kompozitorių premjeros Lietuvoje ir JAV.

             Pravesti meistriškumo kursai Olandijoje.

           CD "M.K. Čiurlionis 125 " išleidimas.

2001 m. - 6-ių koncertų ciklas "Romantinės ir lietuvių šiuolaikinės muzikos vakarai".

            festivaliai: Berliozo (Prancūzija), Mill Hill (Didžioji Britanija), Nordland Musikkfestuke (Norvegija), Tomo Mano, Pažaislio.

            Šiuolaikinės lietuvių ir prancūzų kompozitorių premjeros Prancūzijoje.

            Pravesti meistriškumo kursai Prancūzijoje Dunkerque mieste.

            Kanados ir Norvegijos šiuolaikinių kompozitorių premjeros Lietuvoje.

           CD “L. van Beethoveno viduriniojo laikotarpio styginių kvartetai" (3 CD albumas).

           CD "Lietuvių kompozitorių kvartetinė muzika" (2 CD albumas).

2002 m. - 15-os koncertų ciklas "Europos Sąjungos šalių kamerinės muzikos vakarai" (8 koncertai).

            Suteikta Lietuvių fondo kultūrinė-muzikinė dr. Antano Razmos premija.

            Gastrolės: Olandijoje, Norvegijoje.

            Festivaliai: "De Radio France et Montpellier" (Prancūzija), "WurzerSommerkonzerte" (Vokietija), "Klassik im grunen" (Vokietija), Tomo Mano, Pažaislio.

            Šiuolaikinės lietuvių ir norvegų kompozitorių premjeros Lietuvoje ir Norvegijoje.

            Lietuvių rašytojų ir žurnalistų sąjungos 80-mečio minėjimas.

            Rašytojos Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos 125 metų jubiliejaus paminėjimas Plungės ir Rietavo rajonuose.

            O.Narbutaitės styginių kvartetų įrašai CD (FINLANDIA RECORDS).

           V.Laurušo kvartetinės muzikos įrašai CD (Lietuvos muzikos informacijos ir leidybos centras).

2003 m. - 15-os koncertų ciklas "Europos Sąjungos šalių kamerinės muzikos vakarai" (7 koncertai).

           festivaliai: "Northern Flowers" (Sankt Peterburgas), Vilniaus, Tomo Mano, Pažaislio.

           gastrolės JAV (Weil recital hall at Carnegie Hall), Norvegija, Prancūzija,Vokietija, Švedija.

           Tiesioginė laida Radio Franc studijoje.

           dalyvavimas renginiuose skirtuose Karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metinėms (Lietuva, Rusija).

            Kovo 11-osios paminėjimas Lietuvos Respublikos ambasadoje Vokietijoje.

           CD J.Haydn "Septyni paskutiniai mūsų išganytojo žodžiai ant kryžiaus".

2004 m. - 5 koncertų ciklas "Naujų Europos Sąjungos šalių kamerinė muzika".

             gastrolės: Prancūzija, Vokietija, Norvegija, Airija, Liuksemburgas, Portugalija, JAV.

             CD M. K. Čiurlionis “Kvartetas c-moll", F.Schubert “Quartettsatz", “Forelių kvintetas".

            suteikta Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija.

            sukurtas ir per LNK bei TV1 televiziją transliuotas J.Matonio dokumentinis filmas “Vilniaus kvartetas".

2005 m. - 5 koncertų ciklas "Naujų Europos Sąjungos šalių kamerinė muzika".

            4 koncertai, skirti Valstybinio_Vilniaus kvarteto 40-mečiui.

            gastrolės: Olandija, Belgija, Čekija, Lenkija, Rusija, Vokietija.

            suteikta Baltijos Asamblėjos premija.

2006 m. - 6 koncertų ciklas “Mozartas ir Viena".

               gastrolės: Rusija, Olandija, Lenkija, Suomija, Vokietija, Estija.

              CD Stasys Vainiūnas - Kvintetas Nr.2 fortepijonui ir styginių kvartetui

2007 m. - 2 koncertų ciklas “Mozartas ir Viena".

               gastrolės: Rusija, JAV, Vokietija, Latvija.

              CD Francoise Choveaux - Kvintetas Nr.2 fortepijonui ir styginių kvartetui, styginių kvartetai Nr. 1,2,3,4.

              Su F. Choveaux. Prancūzija. SAPHIR productions.

              CD Moisei Vainberg - kvintetas Nr.18 fortepijonui ir styginių kvartetui; styginių kvartetai Nr. 11 ir 13.

              Su Golda Vainberg-Tatz. JAV. DELOS.

             CD Anatolijus Šenderovas – “David's Song" su David Geringas. Vokietija. Wurzer Sommerkonzerte.

             CD Lietuvių kompozitorių kvartetinė muzika.(2-jų CD albumas). Lietuva. BOD.

2008 m. - 3 koncertų ciklas “Kvartetas ir fortepijonas"

              gastrolės: JAV, Baltarusija, Lenkija.

              CD dvigubas. Cesar Franck - Fortepijoninis kvintetas ir Styginių kvartetas. Su Mūza Rubackyte. Prancūzija. BRILLIANT CLASSICS.

             CD - Visi M.K.Čiurlionio kūriniai styginių kvartetui. Lietuva. BOD.

             CD Frederik Chopin - Koncertai fortepijonui Nr.1 ir Nr. 2. Su Tamami Honma (versija fortepijonui ir styginių kvartetui). Jungtinė Karalystė. SOMM RECORDINGS.

             CD Anatolijus Šenderovas – “David's Song" su David Geringas. Vokietija. PROFIL. Editon Gunter Hassler.

2009 m. - 5 koncertų ciklas “Kvartetas ir fortepijonas"

               gastrolės: JAV, Vokietija, Rusija, Belgija, Armėnija.

2010 m. – 3 koncertų ciklas Valstybiniam Vilniaus kvartetui - 45.

              gastrolės : Rusija, Estija, Suomija, Norvegija.

              CD  Čiurlionis - Visi kūriniai styginių kvartetui. Rusija. NORTHERN FLOWERS.

              CD  - Jeronimas Kačinskas, Su Šv.Kristoforo kvintetu, Daumantu Kirilausku (fortepijonas) ir Giedriumi Gelgotu(fleita). Lietuva. MUZIKOS INFORMACIJOS IR                             LEIDYBOS CENTRAS.

2011 m. - gastrolės: Vokietija, Ispanija, Rusija, Lenkija.

            CD Valstybinis Vilniaus kvartetas. Merūnas Vitulskis. “Vai gražu gražu”. Lietuva. Prioro įrašų grupė.

            CD - Valstybinis Vilniaus kvartetas. Ona Kolobovaitė. R. Schumann. Lietuva. Prioro įrašų grupė.

2012 m. - gastrolės: Rusija, Estija.

              CD – “Maironio balsu”. Su Liudu Mikalausku. Lietuva. LIETUVOS NACIONALINĖ FILHARMONIJA.

              CD – “Tirpstantys žvaigždynai". Vytautas Germanavičius – “Kosminės erdvės", mušamiesiems ir styginių kvartetui. Su Sauliumi Astrausku (mušamieji). Lietuva.                         DOMUS ARTIS.

             4 koncertai iš ciklo “Intro musica” su solistu V. Giedraičiu (klarnetas) Palangoje, Juodkrantėje, Nidoje, Vilniuje.

              4 koncertai iš ciklo “Muzikos enciklopedija gyvai" su solistais J. Gedmintaite (sopranas), V. Giedraičiu (klarnetas), J. Leitaite (mecosopranas) Jurbarkas, Smalininkai,                 Viešvilė.

              LR Kultūros ministerijos garbės ženklas apdovanojimas “Nešk savo šviesą ir tikėk”.

 

Solinė veikla

Visas savo jėgas atidavusi kvartetiniam muzikavimui, A. Vainiūnaitė daug koncertuoja ir kaip solistė bei fortepijoninio trio dalyvė. Be klasikinio repertuaro (Beethoven, Brahms, Hindemith ir kt. koncertai su orkestru), savo koncertuose klausytojus nuolatos supažindina su Ch. Ives, A. Schonberg, B. Bartok, O. Messiaen, G. Enesku, G. Crumb kamerine muzika. Grįžusi  iš Maskvos į Lietuvą, solinius koncertus grojo ir su Birute Vainiūnaite, ir su  Augustinu Vasiliausku (smuikas ir violončelė), ir su orkestru: J. Brahms (dirig. B. Dvarionas), L. van Beethoveno (dirig. J. Domarkas), L. van Beethoveno trigubas koncertas su P. Stravinsku ir A. Vasiliausku (dirig. E. M. Izquierdo), L. Mozart (dirig. J. Aleksa), P. Hindemith (dirig. J. Aleksa) ir kt. Pavykusiu smuikininkė laiko savo pasirodymą D. Oistracho kursuose su Lietuvos kameriniu orkestru, kur atliko P. Nurdgreno Smuiko koncertą, o kartu su I. Oistrachu – A. Vivaldi Koncertą d-moll. Po vieno concerto Vokietijoje kritikai pažymėjo: iš praeities koncertų pažįstama kaip Vilniaus kvarteto primarijus, grojo stebėtinai tobulai, pavergdama publiką ekspresija, savitu temperementu, aukščiausio lygio muzikavimu.

Daugelis lietuvių kompozitorių smuikininkei yra dedikavę savo kūrinius. Svarbiu savo artistinės veiklos uždaviniu ji laiko lietuvių muzikos propaganda užsienyje.

 Atlikėjiška veikla

 1965 m. pradėjo griežti I-uoju smuiku Valstybiniame Vilniaus kvartete. Su Vilniaus kvartetu apkeliavo daugiau kaip 50 pasaulio šalių, kasmet surengė apie 80 koncertų Lietuvoje ir užsienyje.

Savo krašto muzikinę kultūrą garsina tarptautiniuose festivaliuose ir kituose prestižiniuose renginiuose: “'Gruodžio vakarų", "Northern Flowers" (Rusija), Bregenco (Austrija), Echternacho, Bourlingster (Liuksemburgas), Cervanteso (Meksika), Kuhmo ir Naantali (Suomrja), "Liturginio kalendoriaus" ciklo (Italija), "Schreyahner Herbst", "Musica viva”, "Ukermerkische Woche"," “Schleswig Holstein" (Vokietija), Ohajo universiteto (JAV), Mill Hill (Didžioji Britanija), "Gaidos", Vilniaus, Pažaislio, Thomo Manno (Lietuva) festivaliuose, "Festival 38e Rugissants", "Rencontres musicales le Pree", "De Radio France et Montpellier", Hectoro Berliozo,"Vakarai - Rytai", Pirėnų, "Listomanija” (Prancūzija), "West Cork" (Airija), Saaremo kamerinės muzikos (Estija), visuose tarptautiniuose Vilniaus styginių kvartetų festivaliuose. Koncertavo tokiose garsiose pasaulio salėse kaip Niujorko "Merkin Concert Hall", "Weill Recital Hall" prie Carnegie Hall, Klivlendo "Reinberger Chamber Hall" prie Severence Hall, Maskvos P.Čaikovskio konservatorijos, Leipcigo "Gewandhaus", Vienos "Musikverain", Miuncheno "Bayerische Rudfunk", Toronto "Glen Gould Studio", Grenoblio "Salle Olivier Messiaen", Zalcburgo "Mozarteum", Metzo Arsenal", Nancy "Poirel", Bonos “L. van Beethoven Haus" ir kt. Griežė su žymiais lietuvių ir užsienio atlikėjais: T.Nikolajeva, V.Tretjakovu, M.Pletniovu, L. M.Lethiecu, D.Geringu, P.Mulleriu, J.Bašmetu, V.Fedosejevu, M.Rubackyte, G. Vainberg-Tatz, W. Bennetu, G. Hartnageliu, A.Noru.

 Su Vilniaus kvartetu atliko koncertų ciklus “Jaunieji Lietuvos talentai ir Vilniaus kvartetas”,  "Pasaulio meno meistrai ir Vilniaus kvartetas", "Lietuvos kompozitorių kvartetinė muzika”. 2000 m. gruodį baigė fundamentalų 8 koncertų ciklą "Visi L.van Beethoveno styginių kvartetai", o 2001 m. - 6 koncertų ciklą "Romantinės ir lietuvių šiuolaikinės rnuzikos vakarai". 2003 metais užbaigė unikalų 15-os koncertų ciklą "Europos Sąjungos šalių kamerinės muzikos vakarai", 2005 m. - 5 koncertų ciklą "Naujųjų Europos Sąjungos šalių kamerinė muziką”. 2007-08 m. atliko 8 koncertų ciklą “W.A. Mozart ir Viena", 2008-2009 m. klausytojams pristatė devynių programų ciklą “Kvartetas ir fortepijonas”.

 Didžiuliame - 450 kūrinių Vilniaus kvarteto repertuare yra per 150 šiuolaikinių užsienio autorių, apie 100 Lietuvos kompozitorių kūirinių. Su kvartetu atlikti visi 83 J.Haydno kvartetai, W.A.Mozarto styginių kvintetai. Pirmieji Lietuvoje atgaivino ir atliko visus M.K. Čiurlionio kvartetinius kūrinius. Propaguoja ir šiuolaikinių užsienio autorių muziką - latvių, estų, austrų, vokiečių, rusų, suomių, švedų, belgų, amerikiečių, vengrų, čekų, slovakų kūrinius. Vilniaus kvarteto atliekama žydų kompozitorių muzika skambėjo Holokausto muziejuje Vašingtone (1997 m.), taip pat Vilniuje, jidiš kulūrai skirtame Europos tarybos kolokviume (1995 m.). 2013 m. Grenoblyje (Prancūzija) ir Kaire (Egpite) pristatė Lietuvos muzikinę kultūrą Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai skirtuose renginiuose.

 Pedagoginė veikla

 Nuo 1989 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorė. 1994 - 2012 m. smuiko mokytoja Nacionalineje M.K. Čurlionio menų mokykloje. Buvę absolventai aktyviai dalyvauja Lietuvos kultūriniame gyvenime: kaip solistai ir ivairių kamerinių ansamblių bei orkestrų nariai gastroliuoja užsienyje (A. Litvaitytė, A. Švagždytė, A. Murinaitė-Statkuvienė, R. Lipinaitytė, I. Baikštytė, I. Pranskutė, E. Kaunietytė, U. Petrauskaitė, E. Daunytė), užima prestižines vietas tarptautiniuose konkursuose (S. Venclovaitė, I. Eidukonytė, I. Sruogytė, G. Žukauskas, M. Augulytė, S. Tankevičius, D. Berezin, S. Venclovaitė, A. Jusionytė, G. Rudaitytė, M. Stručkova, G. Žarėnaitė, J. Juozapaitis, D. Jakštas), tęsia studijas žinomose pasaulio aukštosiose mokyklose. Daugelis jų šiuo metu užsiima aktyvia pedagogine veikla (R. Lipinaitytė, I. Baikštytė).

 Mokslo metodinė veikla

 Per 50 Lietuvos kompozitorių kūirinių yra dedikuota Vilniaus kvartetui. Kartu su kitais kvarteto nariais parengtos visų jų redakcijos ir atlikti kūriniai pirmą kartą. Yra parengta beveik 100 kitų šalių kompozitorių kūrinių redakcijų ir jie atlikti pirmą kartą Lietuvoje bei kitose pasaulio šalyse.

Bendradarbiauta su tokiais žymiais pasaulio kompozitoriais kaip H. Ederis, G. Humelis (Austrija), I. Kurzas (Čekija), J. Radzynskis (JAV), K. Pendereckis (Lenkija) B. Čaikovskis, M. Vainbergas (Rusija), P.H. Nordgrenas (Suomija), M. Edlundas, J. Grandertas (Švedija), M. Hegdalas, A.R. Vigulfas (Norvegija), P. Vasksas (Latvija) ir kt. Taip pat su lietuvių kompozitoriais St. Vainiūnu, V.Laurušu, A.Šenderovu, J.Karosu, O. Narbutaite, O. Balakausku, A.Rekašiumi, J. Juzeliūnu, V. Germanavičiumi.

 Pravesti tarptautiniai smuiko meistriškumo kursai Suomijoje, D.Oistracho vardo Vilniuje; dėstė meistriškumo kursuose Ispanijoje, Olandijoje, California State University Northridge (JAV), 6 atviros pamokos Los Angeles mokyklose, St. Petersburgo muzikos centre, kolegijoje (Florida, JAV), Nikel miesto Muzikos mokykloje (Rusija), Muzikos mokykloje Stalowe Wola meiste (Lenkija), Dunkerque miesto konservatorijoje (Prancūzijoje) bei Chethamo muzikos mokyklos mokytojams Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje (Lietuva).

2009 m. - III J. Karoso jaunųjų kompozitorių naujų kūrinių konkurso žiuri narė;

2008, 2009, 2010, 2011 m. Lietuvos kompozitorių kamerinės muzikos atlikimo konkurso LMTA žiuri narė;

2010 m. Vl-ojo Tarptautinio St. Vainiūno fortepijono ir kamerinių ansamblių konkurso komisijos narė;

2012 m. Europos kamerinės muzikos akademijos sesijos vykusios Vilniuje, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje organizacinės darbo grupės narė.

2013 m. Arvids Noritis Baltijos šalių styginių kvartetų konkurso (Latvija) žiuri narė.

Svarbiausi darbai

 

Valstybinis Vilniaus Kvartetas. M.K.Čiurlionis, F.Schubert

1-3 M.K.ČIURLIONIS Styginių kvartetas c-moll, VL 184

1 Allegro 11'46
2 Andante 7'37
3 Menuetto 4'49
4 F.SCHUBERT Kvartetas c-moll, D. 703
4 Allegro assai 9'40
5-9 F.SCHUBERT Kvintetas A-dur, op. 114, „Forelių kvintetas"
5 Allegro vivace 14'02
6 Andante 7'24
7 Sherzo. Presto 4'18
8 Andantino 8'12
9 Allegro giusto 6'28
Petras GENIUŠAS fortepijonas / piano, Arnoldas GURINAVIČIUS kontrabosas / basso, Audronė VAINIŪNAITĖ I smuikas / violin, Artūras ŠILALĖ II smuikas / violin II, Girdutis JAKAITIS altas / viola, Augustinas VASILIAUSKAS violončelė / cello

 

C. Franck String Quartet / Piano Quintet

Brilliant Classics

CD 1

1-4 String Quartet in D major
1 Poco lento / Allegro 17:22
2 Scherzo. Vivace 5:29
3 Larghetto 11:06
4 Finale. Allegro molto / Larghetto 15:13

CD 2

1-3 Piano Quintet in F minor
1 Molto moderato quasi lento 16:01
2 Lento, con molto sentimento 11:17
3 Allegro non troppo, ma con fuoco 9:45
Vilnius String Quartet; Mūza Rubackytė - piano

 

Vytautas Laurušas. Stygų harmonija / Harmony of Strings

Lietuvos muzikos informacijos centras 

2002

LMIPCCD016

1-2 Concento di corde
1 I dalis / Ist movement 06:33
2 II dalis / 2nd movement 07:35
Artūras Šilalė, Girdutis Jakaitis (altai / violas)
3-6 Koncertas balsui ir styginių kvartetui / Concerto for voice and string quartet
3 Andante. Allegro 04:47
4 Vivo 01:55
5 Andante 05:24
6 Allegro 03:45
Liubov Chuchrova (sopranas / soprano); Vilniaus kvartetas / Vilnius String Quartet
7-9 Styginių kvartetas Nr.1 / String Quartet No.1
7 Allegro 05:00
8 Andante 04:17
9 Andante. Allegro. Andante. Presto 04:46
Vilniaus kvartetas / Vilnius String Quartet
10 Maldų simfonija / Symphony of Prayers 20:12

 

Vytauto Laurušo kūriniai. Dainuoja Irena Laurušienė

1-7 Kantata Liepsnoja naktis sopranui, dviem smuikams, altui ir violončelei; eilės Eduardo Mieželaičio (1982)
1 Prologas
2 Moja vėjo malūnas
3 Vakaro prieblanda
4 Interliudija
5 Liepsnoja naktis
6 Lyg viena širdis
7 Epilogas
8-11 Koncertas balsui ir styginių kvartetui (1984)
8 I dalis
9 II dalis
10 III dalis
11 IV dalis
Irena Argustienė-Laurušienė, Valstybinis Vilniaus kvartetas: Audronė Vainiūnaitė, Petras Kunca, Donatas Katkus, Augustinas Vasiliauskas

 

Valstybinis Vilniaus kvartetas. Joseph Haydn Septyni paskutiniai mūsų Išganytojo žodžiai ant kryžiaus / Die sieben letzten Worte unseres Erlosers am Kreuz

Lietuvos muzikų sąjunga

LMSMBCD-039

Joseph Haydn Septyni paskutiniai mūsų Išganytojo žodžiai ant kryžiaus / Die sieben letzten Worte unseres Erlosers am Kreuz
Septynios sonatos, op. 51
Vytautas Antanas Dambrava Septyni žodžiai
1 Įvadas 01:24
2 Introdukcija. Adagio maestoso d-moll 07:09
3 Pirmasis žodis: "Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino ką darą" (Lk, 23, 34) / "Pater, dimitte illis, non enim sciunt, quid faciunt" 01:51
4 Nr. 1 Largo b-dur 07:27
5 Antrasis žodis: "Aš tau pažadu: dar šiandien su manimi būsi rojuje" (Lk 23, 43) / "Amen dico tibi: hodie mecum eris in paradiso" 02:33
6 Nr. 2 Grave cantabile c-moll 06:55
7 Trečiasis žodis: "Moterie, štai tavo sūnus!... Štai tavo motina! (Jn 19, 26) / "Mulier, ecce filius tuus, et tu, ecce mater tua!" 02:16
8 Nr. 3 Grave Es-dur 07:26
9 Ketvirtasis žodis: "Mano Dieve, Mano Dieve, kodėl mane apleidai?" (Mt 27, 46) / "Eli, Eli, lema sabachtani?" 03:40
10 Nr. 4 Largo f-moll 06:19
11 Penktasis žodis: "Trokštu!" (Jn 19, 38) / "Sitio" 03:37
12 Nr. 5 Adagio A-dur 06:60
13 Šeštasis žodis: "Atlikta!" (Jn 19, 30) / "Consummatum est!" 01:52
14 Nr. 6 Lento g-moll 06:38
15 Septintasis žodis: "Tėve, į Tavo rankas atiduodu savo dvasią" (Lk 23, 46) / "Pater! In manus tuas commendo spiritum meum" 02:51
16 Nr. 7 Largo Es-dur 06:15
17 Pabaiga. Žemės drebėjimas. Presto con tote la forza 01:43
Vilnius String Quartet: Audronė Vainiūnaitė (I smuikas / first violin), Artūras Šilalė (II smuikas / second violin), Girdutis Jakaitis (altas / viola), Augustinas Vasiliauskas (Violončelė / cello); Vytautas Dambrava (skaitovas / narrator)

 

Vilnius String Quartet

Gema, 1995

1-4 W.A.Mozart Streichquintett No. 3 KV 516 g-moll
1 Allegro 9'49
2 Menuetto. Allegretto 5'07
3 Adagio. ma non troppo 10'42
4 Adagio. Allegro 9'43
5-8 Joseph Haydn Quartett opus 42 d-moll
5 Andante ed innocentemente 4'11
6 Menuetto. Allegretto 2'45
7 Adagio e cantabile 4'20
8 Finale. Presto 2'27
Audronė Vainiūnaitė, Petras Kunca, Audronė Pšibilskienė, Augustinas Vasiliauskas

 

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Visi kūriniai styginių kvartetui / Complete Music for String Quartet

2008

1-3 Styginių kvartetas c-moll / String quartet in C minor
1 I. AllegII. Andante 11:53
2 II. Andante 07:20
3 III. Menuetto 04:51
4-17 Tema ir variacijos h-moll / Theme and Variations in B minor
4 Theme. Andante 00:44
5 Var. I 00:39
6 Var. II 00:46
7 Var. III. Meno mosso 00:48
8 Var. IV. Più mosso 00:36
9 Var. V. Tempo I 00:38
10 Var. VI. Lento 01:18
11 Var. VII. Agitato 00:44
12 Var. VIII. Canon 01:18
13 Var. IX 00:51
14 Var. X. Meno mosso 01:55
15 Var. XI. Allegro 01:04
16 Var. XII. Andante cantabile 03:36
17 Finale. Allegro maestoso 01:33
18-19 Du kanonai / Two Canons
18 Kanonas c-moll / Canon in C minor 02:16
19 Kanonas D-dur / Canon in D major 00:55
20-21 Dvi fugos / Two Fugues
20 Fuga fis-moll / Fugue in F sharp minor 01:40
21 Fuga G-dur / Fugue in G major 03:31
Valstybinis Vilniaus kvartetas / Vilnius String Quartet; Audronė Vainiūnaitė (I smuikas / I violin); Artūras Šilalė (II smuikas / II violin); Girdutis Jakaitis (altas / viola); Augustinas Vasiliauskas (violončelė / cello)

 

Čiurlionis, Complete Music for String Quartet. Vilnius String Quartet

Russian Disc

1998

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911)

1-3 String Quartet in C minor
1 Allegro moderato 11'10
2 Andante 7'25
3 Menuetto 4'27
4 Theme and Variations in B minor 16'36
5 Canon in C minor 2'17
6 Canon in B flat minor 0'51
7 Fugue in G major 1'38
8 Fugue in F sharp minor 3'41
Vilnius String Quartet: Audronė Vainiūnaitė (violin I), Petras Kunca (violin II), Audronė Pšibilskienė (viola), Augustinas Vasiliauskas (cello)

 

Lietuvių kompozitorių kvartetinė muzika / Quartets by Lithuanian Composers

CD 1

1-3 Vytautas Bacevičius. Trečiasis styginių kvartetas op. 48 / String Quartet No. 3
1 I. Moderato sostenuto; Quasi Andantino 06:48
2 II. Lento 04:24
3 III. Allegro moderato 03:12
4-6 Jeronimas Kačinskas. Ketvirtasis styginių kvartetas / String Quartet No. 4
4 I. Andante, ma con espressione 06:41
5 II. Lento 05:15
6 III. Allegretto 04:16
7-8 Vladas Jakubėnas. Styginių kvartetas / String Quartet
7 I. Allegro 10:40
8 II. Adagio non tropo; Allegretto scherzando; Andante mosso; Adagio 14:32
9 Julius Gaidelis. Ketvirtasis styginių kvartetas / String Quartet No. 4. Lento assai; Allegro; Adagio; Allegro 12:05

CD 2

1-2 Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Du kanonai / Two Canons
1 I. D-dur / in D major 00:50
2 II. c-moll / in C minor 02:04
3 Juozas Naujalis. Svajonė / The Dream 03:24
4 Juozas Pakalnis. Mažas preliudas / Little Prelude 02:48
5 Juozas Gruodis. Styginių kvartetas d-moll / String Quartet in D minor. Allegro moderato 07:49
6-8 Jonas Nabažas. Antrasis styginių kvartetas / String Quartet No. 2
6 I. Andante cantabile; Allegro 05:33
7 II. Andante 05:14
8 III. Allegro giocoso 02:45
9 Stasys Vainiūnas. Antrasis kvintetas op. 34 / Quintet No. 2. Allegro energico; Andante; Allegro molto 22:03
Valstybinis Vilniaus kvartetas / Vilnius String Quartet: Audronė Vainiūnaitė (I smuikas / I violin);
Petras Kunca (I smuikas / II violin; CD 1); Artūras Šilalė (II smuikas / II violin; CD 2)
Girdutis Jakaitis (altas / viola); Augustinas Vasiliauskas (violončelė / cello)
Rokas Zubovas (fortepijonas / piano; CD 2: 9)

 

Beethoven. Viduriniojo kūrybos laikotarpio styginių kvartetai / The Middle Quartets

Vilniaus plokštelių studija / Vilnius Recording Studio

2001, VSCD 083 - 085

CD 1

1-4 Quartet op. 59 "Rasumovsky", No. 1 in F 42:14
1 Allegro 11:26
2 Allegretto vivace e sempre scherzando 9:21
3 Adagio molto e mesto 13:12
4 Theme russe: Allegro 8:15

CD 2

1-4 Quartet op. 59 "Rasumovsky", No 2 in E minor 36:22
1 Allegro 10:15
2 Molto Adagio 13:56
3 Allegretto 7:47
4 Finale: Presto 5:04
5-8 Quartet op. 74, "Harp", E flat 30:38
5 Poco adagio; Allegro 9:47
6 Adagio ma non troppo 9:44
7 Presto: Piu presto quasi prestissimo 5:00
8 Allegretto con variazioni 6:47

CD 3

1-4 Quartet op. 59 "Rasumovsky", No 3 in C 33:18
1 Introduzione: Andante con moto; Allegro vivace 10:50
2 Andante con moto quasi Allegretto 11:23
3 Menuetto: Grazioso 5:00
4 Allegro molto 5:55
5-8 Quartet op. 95 "Serioso", in F minor 22:16
5 Allegro con brio 4:47
6 Allegretto ma non troppo 7:36
7 Allegro assai vivace ma serioso 5:12
8 Larghetto espressivo; Allegretto agitato 4:41
Valstybinis Vilniaus kvartetas / Vilnius String Quartet: Audronė Vainiūnaitė (first violin), Artūras Šilalė (second violin), Girdutis Jakaitis (viola), Augustinas Vasiliauskas (cello)

 

Francoise Choveaux. Quintette pour piano No 2. Quatuors a cordes No. 1, 3, 2 et 4

Saphir Productions

2007, Saphir LVC 1076, 70:04

1-4 Quintette avc piano n 2 op. 108
1 Avec fougue 2:37
2 Avec recueillement 4:06
3 Amoureusement 3:18
4 Esprit guerrier 3:13
5-7 Quatuor n 1 op. 5 "Souvenirs de Flandres"
5 Lento, tres expressif 9:34
6 Humoresque 1:42
7 Presto 2:32
8-11 Quatuor a cordes n 3 - Quatuor bresilien opus 101
8 Baia de Santos 3:25
9 Amor (lyrique) 4:40
10 O meu irmao (libre, comme une plainte) 3:17
11 Saudade (agite) 3:53
12-14 Quatuor a cordes n 2 - Reflets opaques opus 17
12 Non legato 9:09
13 Lento 6:55
14 Presto 2:05
15-21 Quatuor a cordes n 4 dit new-yorkais opus 102
15 Theme 1:34
16 1ere variation (avec tristesse) 1:47
17 2e variation (leger et rapide) 0:36
18 3e variation (desinvolte) 1:08
19 4e variation (agite) 2:12
20 5e variation (Central Park) 1:21
21 6e variation (nostalgique) 0:54
Vilnius String Quartet; Francoise Choveaux - piano

 

Moisei Vainberg Chamber Music

Delos, 2007, DE 1042, 76:52

1-4 String Quartet No. 11, op. 89 20:25
1 Allegro assai 6:27
2 Allegretto 2:55
3 Adagio semplice 5:18
4 Allegro leggiero 5:45
5 String Quartet No. 13, op. 118 14:21
6-10 Quintet op. 18 for piano and string quartet 42:06
6 Moderato con moto 7:44
7 Allegretto 6:38
8 Presto 5:58
9 Largo 13:01
10 Allegro agitato 8:45
Vilnius String Quartet: Audronė Vainiūnaitė (first violin), Artūras Šilalė (second violin), Girdutis Jakaitis (viola), Augustinas Vasiliauskas (cello), Golda Vainberg-Tatz (piano)


Valstybinis Vilniaus kvartetas / Vilnius String Quartet / Ona Kolobovaitė

Perpetuum mobile, 2011, PRCD-052

53:23

Robert Schumann (1810-1856)

1-4 Styginių kvartetas Nr. 3, A-dur, op. 41/3 / String Quartet in A major
1 I. Andante espressivo - Allegro molto moderato 7:56
2 II. Assai agitato- Un poco adagio - Tempo risoluto 6:38
3 III. Adagio molto 8:27
4 IV. Finale: Allegro molto vivace 6:57
5-12 Vokalinis ciklas "Moters meilė ir gyvenimas" op. 42 (žodž. Adelberto von Chamisso) / Frauenliebe und-leben
5 "Kai jį išvydau" / "Seit ich ihn gesehen" 2:51
6 "Jis, kilniausias iš visų" / "Er, der Herrlichste von allen" 3:10
7 "Suprast ir patikėti negaliu" / "Ich kann's nicht fassen, nicht glauben" 1:57
8 "Žiede ant manojo piršto" / "Du Ring an meinem Finger" 2:52
9 "Padėkit, mielosios sesutės" / "Helft mir, ihr Schwestern" 1:53
10 "Brangusis drauge, tu nustebęs" / "Suber Freund, du blackest" 5:12
11 ""Prie mano krūtinės, prie mano širdies" / "An meinem Herzen, an meinen Brust" 1:28
12 "Tu pirmąkart įskaudinai mane" / "Nun hast du mir den ersten Schmerz getan" 4:14
Valstybinis Vilniaus kvartetas / Vilnius String Quartet: Audronė Vainiūnaitė (I smuikas / first violin), Artūras Šilalė (II smuikas / second violin), Girdutis Jakaitis (altas / viola), Augustinas Vasiliauskas (Violončelė / cello)
Ona Kolobovaitė - sopranas / soprano (5-12)

 

Valstybinis Vilniaus kvartetas / Vilnius String Quartet / Merūnas Vitulskis

Lietuvos nacionalinė filharmonija / Lithuanian National Philharmonic Society

2011, PRCD-046, 72:46

1-4 Luigi Boccherini Styginių kvartetas A-dur, op. 32 Nr. 6, G. 206 / String Quartet in A major 14:02
1 I. Allegro 3:40
2 II. Andantino lentarello 2:54
3 III. Minuetto con moto 04:29
4 IV. Finale: Presto assai 02:59
5 Alessandro Stradella Pieta, Signore 8:07
6 Alessandro Scarlatti Gia il sole dal Gange 2:11
7 Giulio Caccini Amarilli, mia bella 3:34
8 Alessandro Scarlatti Sento nel core 4:54
9 Giovanni Battista Pergolesi Tre giorni son che Nina 2:52
10 Andrea Falconieri O bellissimi capelli 2:38
11 Giuseppe Giordani Caro mio ben 3:32
12-14 Kristina Vasiliauskaitė Trys lietuvių liaudies dainos styginių kvartetui / Three Lithuanian Folk Songs for string quartet 6:38
12 I. Allegretto Scherzando 1:47
13 II. Andante 2:59
14 III. Allegro rustico 1:52
15 Česlovas Sasnauskas Karvelėli, mėlynasai 4:22
16 Mikas Petrauskas Bernužėli, nesvoliok 2:24
17 Aleksandras Kačanauskas Vai gražu 3:43
18 Stasys Šimkus Ant marių krantelio 2:46
19 Emerikas Gailevičius treji gaideliai giedojo 3:15
20 Juozas Tallat Kelpša Saulelė raudona 2:19
21 Stasys Šimkus Kur bakūžė samanota 4:34
Valstybinis Vilniaus kvartetas / Vilnius String Quartet: Audronė Vainiūnaitė (I smuikas / first violin), Artūras Šilalė (II smuikas / second violin), Girdutis Jakaitis (altas / viola), Augustinas Vasiliauskas (Violončelė / cello)
Merūnas Vitulskis - tenoras / tenor

 

Maironio balsu / With the Voice of Maironis

Lietuvos nacionalinė filharmonija / Lithuanian National Philharmonic Society

2012, LNF CD 016, 59:15

1 Juozas Naujalis. Svajonė / Reverie 03:52
2 Jurgis Gaižauskas. Trakų pilis / Trakai Castle 06:37
Maironio žodžiai Valstybinio Vilniaus kvarteto aranžuotė / Text by Maironis Arranged by Vilnius String Quartet
3 Valentinas Bagdonas. Aš norėčiau prikelti / I Would Like to Resurrect
Maironio žodžiai Aranžavo Tomas Petrikis / Text by Maironis Arranged by Tomas Petrikis
4 Valentinas Bagdonas. Jaunos dienos / Young Days 02:01
Maironio žodžiai Aranžavo Tomas Petrikis / Text by Maironis Arranged by Tomas Petrikis
5 Valentinas Bagdonas. Užkeiktas Skapiškio varpas / Cursed Skapiškis Bell 06:46
Maironio žodžiai Aranžavo Tomas Petrikis / Text by Maironis Arranged by Tomas Petrikis
6 Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Bėkit, bareliai / Stretch Away, Fields 02:42
Aranžavo / Arranged by Saulius Sondeckis, pritaikė Valstybinis Vilniaus kvartetas / adapted by Vilnius String Quartet
7-9 Giedrius Kuprevičius. Vokalinis ciklas "Maironio balsu" / Song Cycle "With the Voice of Maironis"
7 1. Nebeužtvenksi upės / You Can't Dam Up the River 02:44
8 2. Ir kas do naktis / And What a Night 04:11
9 3. Pavasaris / Spring 02:12
Maironio žodžiai / Text by Maironis
10 Juozas Pakalnis. Mažasis preliudas / Little Prelude 03:04
11 Juozas Naujalis. Vasaros naktys / Summer Nights 04:17
Maironio žodžiai / Text by Maironis / Aranžavo / Arranged by Liudas Mikalauskas
12 Juozas Tallat Kelpša. Kur lygūs laukai / Where the Fields Are Even 02:48
Maironio žodžiai / Text by Maironis / Valstybinio Vilniaus kvarteto aranžuotė / Arranged by Vilnius String Quartet
13 Algimantas Bražinskas. Išnyksiu kaip dūmas / I'll Vanish Like Smoke 03:44
Maironio žodžiai / Text by Maironis
14 Kristina Vasiliauskaitė. Išvažiuojant / When Leaving 05:09
Maironio žodžiai / Text by Maironis
15 Juozas Naujalis. Lietuva brangi / Dear Lithuania 05:55
Maironio žodžiai Aranžavo Liudas Mikalauskas / Text by Maironis Arranged by Liudas Mikalauskas
Liudas Mikalauskas – bosas/ bass
Vilniaus styginių kvartetas / Vilnius String Quartet

 

Intromusica Georg Friedrich Handel / Michel Blavet / Wolfgang Amadeus Mozart

Lietuvos nacionalinė filharmonija / Lithuanian National Philharmonic Society

2013, LNF CD 019, 45:29

1-4 Georg Friedrich Handel Koncertas vargonams ir orkestrui g-moll, op. 4 Nr. 1 / Organ Concerto in G minor
1 1. Larghetto e staccato 05:13
2 2. Allegro 05:43
3 3. Adagio 01:18
4 4. Andante 04:08
5-7 Michel Blavet Koncertas fleitai, styginiams (be alto) ir basso continuo a-moll / Concert for flute, strings (without viola) and basso continuo in A minor
5 1. Allegro 05:58
6 2. Gavotte (I, II, I) 03:40
7 3. Allegro 05:05
8-10 Wolfgang Amadeus Mozart Kvartetas fleitai, smuikui, altui ir violončelei D-dur, Nr. 1, K 285 / Quartet for flute, violin, viola and cello in D major
8 1. Allegro 07:13
9 2. Adagio 02:31
10 3. Rondeau 04:34
Karolina Juodelytė - vargonai / organ; Vilmantė Kaziulytė - fleita / flute; Valstybinis Vilniaus kvartetas / Vilnius String Quartet; Musica Humana - kamerinės muzikos ansamblis / Chamber Music Ensemble

 

 

Vytautas Germanavičius. Tirpstantys žvaigždynai / Melting Constellations

Domus Artis, 2012

CDDA-008, 68:00

1 Skrydis / Fly 7:10
2 Smėlynų debesys / Clouds of Sands 4:01
3 Kosminiai spinduliai / Cosmic Rays 5:30
4 Gyvatnešis / Ophiuchus 8:15
5 Taikos varpas / Pacific Bell 17:00
6 Kosminės erdvės / Outer Spaces 25:30
Petras Vyšniauskas - sopraninis saksofonas / soprano saxophone (3); Aidas Puodžiukas - fortepijonas / piano (5)
Saulius Astrauskas - mušamieji / percussion (6); Cantus Ansambl (1); Orkest de Ereprijs (2); Amstel Quartet (4); Vilniaus kvartetas / Vilnius String Quartet (6)

 

Auksinis CD 2003

Lietuvos muzikų sąjunga

LMSMBCD -052

1-3 L.van Beethoven Patetinė sonata op. 13 c-moll / Pathetique Sonata
1 Grave. Allegro di molto e con brio 8'58
2 Adagio cantabile 5'19
3 Allegro 4'27
Petras Geniušas
4-7 L.van Beethoven 11 kvartetas op. 95 Serioso f-moll / Quartet in F minor
4 Allegro con brio 4'52
5 Allegretto ma non troppo 7'36
6 Allegro assai vivace ma serioso 5'17
7 Larghetto espressivo 4'44
Valstybinis Vilniaus kvartetas
8 G.Verdi Renato arija (Kaukių balius, III v.) / Renato's aria (Ballo un Maschera) 5'45
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatro orkestras. Dirigentas Martynas Staškus
9 G.Rossini Figaro kavatina (Sevilijos kirpėjas) 4'54
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatro orkestras. Dirigentas Martynas Staškus
10 W.A.Mozart Don Žuano serenada / Don Giovanni's canzonetta 2'13
Lietuvos kamerinis orkestras. Dirigentas Saulius Sondeckis
11 W.A.Mozart Don Žuano arija / Don Giovanni's aria 1'42
Lietuvos kamerinis orkestras. Dirigentas Saulius Sondeckis
12 F.Lehar Paganinio dainelė (Operetė Paganinis) / Paganini's song 3'06
Kauno valstybinio muzikinio teatro orkestras. Dirigentas Julius Geniušas. Dainuoja Vytautas Juozapaitis.
13 Don Raye and Gene DePaul Tu nežinai, kas yra meilė / You don't know what Love is 5'55
14 Johny Mercer, Jaques Prevert, Jozeph Kosma Rudens lapai / Autumn Leaves 5'17
15 Dizzy Gillespie Con Alma 6'20
16 Egidijus Buožis Ratu / In the Circle 2'53

Koncertai

 

 

 

 

Straipsniai

 Vasario 24 d. vykęs Valstybinio Vilniaus kvarteto koncertas turėjo paantraštę: “Kvarteto primarijos Dalios Kuznecovaitės inauguracija". Iš tiesų tai buvo pats pirmasis Vilniaus kvarteto koncertas filharmonijos Didžiojoje salėje, kuriame prie pirmojo pulto neišvydome net penkiasdešimt metų kvartete griežusios Audronės Vainiūnaitės. Jos vietą užėmė tarptautinių konkursų laureatė Dalia Kuznecovaitė, melomanams pažįstama kaip ryški simfoninių ir kamerinių koncertų solistė.

Šis įvykis stipriai sujudino palyginti ramią mūsų muzikinio gyvenimo tėkmę. Neatsitiktinai į koncertą susirinko kaip reta daug visų kartų profesionalių muzikantų, ypač stygininkų. Visiems magėjo būti šio, sakyčiau, istorinio koncerto liudininkais. Bet pradžioje - apie Audronę Vainiūnaitę. Iki šio koncerto ji buvo vienintelė kolektyvo narė nuo susikūrimo 1965 metais. Vainiūnaitė buvo ir tebėra kvarteto pirmųių žingsnių ir ilgo kelio į meninę brandą kūrėja ir liudininkė. Be šios smuikininkės, esu įsitikinusi, Vilniaus kvartetas nebūtų 1972-aisiais laimėjęs svarbaus tarptautinio konkurso Lježe (Belgijoje), nebutų taip tvirtai ir užtikrintai kopęs į atlikimo meno aukštumas. Mano kartos muzikantai kvartetinio meno sampratą iš esmės gilino lankydami šio kolektyvo koncertus. Vainiūnaitė buvo ryškiausia Vilniaus kvarteto individualybė. Jos meistriškas grojimas, tobulas instrument valdymas ir sąžininga tarnystė muzikai buvo tarsi kamertonas kitiems nariams. Kvarteto sudėtis keitėsi, antrasis smuikas Artūras Šilalė ir altininkas Girdutis Jakaitis į ansamblį atėjo palyginti neseniai, Jakaitis - 1996-aisiais, Šilalė - 1999-aisiais. Violončelininkas Augustinas Vasiliauskas, dabar jau vyriausias narys, kvartete griežia taip pat ne nuo pat padžių. Nuo 1970-ųių ir iki šios dienos jis yra aktyviausias kolektyvo veiklos ir programų formuotojas. Gausybė įdomių, reikšmingų kvarteto programų ir ciklų telkė publiką, lavino jos skonį, supažindino su šio žanro šedevrais ir mažai Lietuvoje žinoma muzika, garsiais atlikėjais ir talentingu jaunimu. Paminėsiu bent kelis įspūdingus ciklus: “Europos Sąjungos šalių kamerinės muzikos vakarai”, “Romantinės ir lietuvių šiuolaikinės muzikos vakarai", “Pasaulio meno meistrai ir Vilniaus kvartetas”, “Kvartetas ir fortepijonas, “Jaunieji Lietuvos talentai ir Vilniaus kvartetas". Šis kotektyvas ypad daug dėmesio skyrė lietuvių muzikai, pagrojo apie šimtą lietuvių autorių kūrinių, kurių pusė buvo sukurta specialiai jam.

Ryškiausiai įsiminę koncertai žavėjo ne tik skoningomis interpretacijomis, ansambliškumu ir kamerinio muzikavimo subtilybėmis, bet kiekvienąsyk - tiesiog stulbinančiu Vainiūnaitės grojimo virtuoziškumu, juvelyrišku tikslumu, galinga menine įtaiga. Ir taip - ištisus penkis šiam menui pašvęstus dešimtmečius. Sukauptas milžiniškas repertuaras, pagrota daugiau kaip pusketvirto tūkstančio koncertų, apkeliautas, galima sakyti, visas pasaulis... Turbūt ne tik aš apgailestavau, kad prieš koncertą scenoje nepamatėme Audronės Vainiūnaitės ir nepadėkojome jai.

 Živilė Ramoškaitė, Naujas žingsnis į tradiciją

Valstybinio Vilniaus kvarteto koncertas Nacionalinėje filharmonijoje, 7 meno dienos, 2016 03 04

 

Meistriškai ir profesionaliai Vilniaus kvartetas atskleidė mums kvarteto žanro evoliuciją, pateikdamas ją kaip įtampos kupiną muzikinės dialektikos įvykį.

 AbendzeitungMunchen, 1997

 …J. Brahmso Kvarteto c-moll interpretacija pasižymėjo sodriu raiškumu, dosniu frazuotės lyrizmu, efektingai išryškinta harmonija ir gilia mintimi.

 Le Dauphine, Grenoblis, 1997

… Ansamblis puikiai griežė Beethoveną:preciziškos muzikinės struktūros, griežtumas ir paprastumas – jų interpretacijai nestigo nieko, ko ši muzika reikalauja.

Frankfurter Allgemeine, 1996

 Kvartetas tiesiog spinduliavo darną…  Griežė savitai, originaliai, tačiau neįmantriai. Vilniaus kvartetas ir nelinkęs siekti Vakarų kvarteto lygmens, kupino ekstravagancijos, dažnai netvaraus.

 Houston Chronicle, 1996

Grupės ansamblis yra nepriekaištingas, tiesa, ritmas traktuojamas gana laisvai. Antras ypatingas bruožas – kvarteto garsas; jis panašus į gero šokolado skonį: pavergia, tačiau juo niekaip nepersisotinsi. Jauti nepaprastą vienybę, kurios neįmanoma nusakyti žodžiais…

The Boston Globe, 1979

Nuotraukų galerijos