Nijolė Ralytė

Nijolė Ralytė
Pianistė, LMTA profesorė
Biografija

Pianistė profesorė Nijolė Ralytė – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos prof. J. Karnavičiaus fortepijono klasės absolventė. Jau nuo antro kurso pradėjo dirbti koncertmeistere operos studijoje, o po aukštosios mokyklos baigimo – Dainavimo katedroje. Šiuo metu N. Ralytė – LMTA Koncertmeisterio katedros profesorė. Su jaunaisiais dainininkais dalyvavo tarptautiniuose konkursuose, kuriuose ne kartą buvo apdovanota diplomais kaip geriausia koncertmeisterė. N. Ralytė bendradarbiauja su žymiais Lietuvos solistais – E. Kaniava, V. Prudnikovu, V. Noreika, V. Juozapaičiu, J. Leitaite, J. Adamonyte, K. Smoriginu, I. Prudnikovaite ir kitais. Paruošė daugybę vokalinės muzikos programų, įrašytų televizijoje, radijuje, plokštelėse, kompaktiniuose diskuose. Grojo Lenkijoje, Estijoje, JAV, Anglijoje, Vokietijoje, Japonijoje, Graikijoje ir kt. Daugelis prof. N. Ralytės studentų sėkmingai dirba, dalyvauja įvairiuose kultūros renginiuose, yra tapę šalies ir tarptautinių konkursų laureatais.