Paulius Andriuškevičius

Paulius Andriuškevičius
Muzikologas, renginių organizatorius, kompozitorius
1980-03-18
Gimtasis miestas: Mažeikiai
86 87 87 233
Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2021-05-25
LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-644

Mokslinis laipsnis

Muzikos pedagogikos bakalauras, menotyros (muzikologijos) magistras

Biografija

Gimiau 1980 metų kovo 18 dieną Mažeikių mieste. 1999 m. Mažeikiuose baigiau „Sodų“ vidurinę mokyklą bei muzikos mokyklą (fortepijono spec.). 2003 metais Šiaulių universitete baigiau muzikos krypties muzikos pedagogikos studijų programą. Ten įgyjau muzikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir mokytojo profesinę kvalifikaciją. Šiaulių universitete taip pat baigiau vargonininkų kursus. 2006 metais Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje baigiau muzikologijos studijų programą, suteiktas menotyros magistro kvalifikacinis laipsnis.

Studijuodamas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, dirbau Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre mimanso artistu bei Kauno valstybiniame muzikiniame teatre choro artistu.

Baigęs Lietuvos muzikos ir teatro akademiją pradėjau dirbti pedagoginį darbą. Vienerius metus dirbau Elektrėnų meno mokykloje fortepijono mokytoju, dvejus metus – Vilniaus chorinio dainavimo mokykloje „Liepaitės“ muzikos literatūros, solfedžio ir harmonijos mokytoju.

VšĮ „Gratulationes“

2010 m. įsteigiau VšĮ „Gratulationes“. Įmonės pagrindinės veiklos: renginių organizavimas, popamokinė muzikinė veikla mokyklinio amžiaus vaikams, leidyba.

VšĮ „Gratulationes“ yra šių renginių organizatorius:

 • kasmetinio tarptautinio sakralinės muzikos chorų festivalio-konkurso „Laudate Dominum“ (2010-2019);
 • tarptautinio chorų festivalio-konkurso „Dainuojančios tautos“ (2017-2018);
 • kalėdinės muzikos festivalio „Cantate Angeli“ (2014);
 • instrumentinės muzikos festivalio „Musica Instrumentalis“ (2013-2014).

Per 10 metų festivaliuose dalyvavo apie 90 meno kolektyvų iš 23 šalių, buvo surengti 55 koncertai Vilniuje, Trakuose ir Kaune.

VšĮ „Gratulationes“ yra knygos „World Choir Encyclopedia, Volume I“ anglų kalba, 2020 („Pasaulio chorų enciklopedija, I dalis“) leidėjas.

Daugiau informacijos: https://www.choralfestivals.org/

Svarbiausi darbai

Muzikologinė veikla

 • esu parengęs straipsnių laikraščiams ir žurnalams, muzikos enciklopedijai, visuotinei lietuvių enciklopedijai. Didžioji dalis straipsnių yra apie chorinę muziką, Lietuvos muzikus, senovės graikų muzikinę kultūrą;
 • esu parengęs ir išleidęs knygą „Lietuvių muzikinės kultūros chronologinis žinynas: 1500 Lietuvos muzikų“, 2011;
 • esu sudaręs ir išleidęs sakralinės chorinės muzikos natų rinkinį „Laudate Dominum“, 2013;
 • esu parengęs ir išleidęs knygą „World Choir Encyclopedia, Volume I“ anglų kalba, 2020 („Pasaulio chorų enciklopedija, I dalis“). Išleido: VšĮ „Gratulationes“. Šiuo metu yra rengiama 2-oji dalis.

 

Kūryba

Esu sukūręs keletą kūrinių mišriam suaugusiųjų chorui a cappella ir džiazinių pjesių fortepijonui.

 • „Laudate Dominum“, SATB (2011) buvo kuriamas kaip tarptautinio sakralinės muzikos chorų festivalio-konkurso „Laudate Dominum“ himnas;
 • „Pater noster“, SATB (2014) buvo kuriamas kaip tarptautinio sakralinės muzikos chorų festivalio-konkurso „Laudate Dominum“ privalomas konkursinis kūrinys;
 • „Sušlamėjo girios medžiai“ – išplėtota lietuvių liaudies daina, SATB (2018) buvo kuriamas Bulgarijoje rengiamai chorinės muzikos šventei, kurioje buvo pristatomos įvairios Europos tautos. Šis kūrinys atstovavo Lietuvą, jį atliko choras „Ave Musica“ iš Bulgarijos.
Leidiniai

Knygos: Lietuvių muzikinės kultūros chronologinis žinynas; Nuo XVI amžiaus pradžios iki 1990 metų kovo 11-osios. 1500 Lietuvos muzikų

Anotacija

Formatas: 240×170 mm

Apimtis: 192 psl.

Kalba: lietuvių

Išleidimo metai: 2011

Tai enciklopedinis leidinys, kuriame detaliai yra susisteminta informacija apie beveik visus žymiausius Lietuvos muzikus, gimusius ar mirusius XVI a. – 1990 m. kovo 11-osios laikotarpyje. Knygos turinį sudaro 3 skyriai, priedas, vardų rodyklė ir vietovardžių rodyklė.

I skyrius: Lietuvos muzikų gimimo ir mirties datos

Šiame skyriuje chronologine tvarka yra išdėstytos Lietuvos muzikų gimimo ir mirties datos (nuo XVI a. iki 1990 m. kovo 11-osios). Šalia datos yra nurodyti muziko vardas(ai) ir pavardė(s), gimimo arba mirties vieta bei profesijos. Skyrius yra suskirstytas į smulkesnius skyrelius (pvz., XVI amžius, XIX amžiaus III-iasis dešimtmetis, 1961-ieji metai). Viso: 1500 gimimo ir 417 mirties datų.

II skyrius: Lietuvos muzikų gimimo dienų kalendorius

Šiame skyriuje chronologine tvarka: nuo sausio 1-osios iki gruodžio 31-osios yra surašytos Lietuvos muzikų gimimo dienos. Iš 1500 muzikų yra žinomos 1395 tikslios gimimo datos t.y. metai, mėnuo ir diena.

III skyrius: Lietuvos muzikų sąrašas pagal profesijas

Šiame skyriuje visi muzikai yra surašyti į atskirus sąrašus atitinkamai pagal jų profesijas. Tai dainininkai, instrumentininkai, kompozitoriai, dirigentai, muzikologai, etnomuzikologai, tautosakininkai, muzikos instrumentų meistrai ir režisieriai. Kiekviename sąraše muzikai yra surašyti abėcėlės tvarka. Jei muzikas turi keletą profesijų, tai jis yra įrašytas atitinkamai ir į kelis sąrašus (pvz., Juozas Naujalis yra įrašytas į sąrašus: „Kompozitoriai“, „Vargonininkai“, „Dirigentai“).

Priedas: „Įdomioji statistika“

Čia skaitytojui yra pateikiami įvairūs susisteminti statistiniai duomenys (pvz., kokie populiariausi muzikų vardai, kurią dieną yra gimę daugiausiai muzikų ir pan.).

Pavardžių rodyklėje yra surašytos visos muzikų pavardės abėcėlės tvarka. Jei muzikas turi keletą pavardžių (pvz., Eglė Rukštelytė-Sundstrom), tai abi pavardės rodyklėje įrašytos atskirai. Tai padeda skaitytojui greitai rasti reikiamą informaciją apie vieną ar kitą Lietuvos muziką.

Vietovardžių rodyklėje yra surašyti visi vietovardžiai abėcėlės tvarka (miesteliai, valsčiai, rajonai, apskritys, vaivadijos, valstijos, šalys ir kt), kuriuose yra gimę ar mirę muzikai. Pagal rodyklę skaitytojas gali susirasti, kokie Lietuvos muzikai yra kilę iš vieno ar kito krašto (pvz., Skuodo, Čikagos, Karaliaučiaus ir t.t.).
 

Knygos: World Choir Encyclopedia. Volume I

Anotacija

Formatas: 297×210 mm

Apimtis: 256 psl.

Kalba: anglų

Išleidimo metai: 2020

Tai enciklopedinis leidinys, kuriame skaitytojas ras 80 chorų iš 26 šalių aprašymus, 77 chorų vadovų biografijas ir 146 spalvotas nuotraukas.

Kiekvieno choro skyrelis susideda iš:

 • pilnas choro pavadinimas anglų kalba;
 • pilnas choro pavadinimas gimtąja kalba;
 • šalis, miestas;
 • choro sudėtis ir tipas;
 • įkūrimo metai;
 • choro aprašymas;
 • choro vadovo biografija;
 • nuotraukos.

Knygoje chorai yra išdėstyti abėcėlės tvarka pagal šalis: Argentina, Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, Colombia, Croatia, Estonia, Georgia, Germany, Ireland, Italy, Lithuania, Malta, Mexico, Netherlands, Poland, Portugal, Russian Federation, Serbia, Spain, Switzerland, Turkey, Ukraine, United Kingdom, United States of America.

Leidinyje yra įvairių chorų: ir profesionalų, ir mėgėjų. Pvz. vienas seniausių pasaulio chorų – Šv. Florijono berniukų choras iš Austrijos, kuris buvo įkurtas 1071 metais.

Skaitytojas taip pat ras informacijos apie daugelį profesionalių pasaulio chorų: Melburno Karališkosios filharmonijos chorą (Australija), Estijos filharmonijos kamerinį chorą, Miunheno filharmonijos chorą (Vokietija), Kauno valstybinį chorą, Šiaulių valstybinį chorą „Polifonija“, chorą „Jauna muzika“, Meksikos kultūros ministerijos ansamblį, chorą „Rezonans“ (Turkija) ir kt.

Pavardžių rodyklėje yra surašytos ne tik dabartinių ar buvusių chorų vadovų, bet taip pat ir žinomų dirigentų, pedagogų pavardės, kurie yra paminėti šioje knygoje.