Petras Venslovas

Petras Venslovas
Aktorius
1949-12-28
Gimtasis miestas: Pasvalys
Biografija

Baigė Lietuvos Muzikos akademiją, aktoriaus meistriškumo katedrą. Nuo 1972 metų Kauno Valstybinio dramos teatro aktorius. Sukūrė daug pagrindinių vaidmenų E. Nekrošiaus, J. Vaitkaus, J. Jurašo, G. Padegimo ir kitų režisierių spektakliuose.

Vaidino Lietuvos, Maskvos, Rygos kino studijų filmuose. Režisavo poezijos spektaklius Kauno dramos teatre. Įkūrė ir vadovauja kūrybinei trupei „Teatro projektai“,  režisuoja ir praveda įvairius miesto bei respublikinius renginius, menines programas, dalyvauja įvairiuose susitikimuose,  pristatymuose, meninėse akcijose, gastroliuoja šalyje ir užsienyje kaip aktorius – skaitovas. Petras Venslovas – pelnęs pripažinimą teatro gerbėjų tarpe, plačiai žinomas respublikos šviesuomenei, aktyviai dalyvauja poezijos pavasarių, meninių festivalių projektuose. Lietuvos radijuje bei kompaktinėse plokštelėse įamžinęs daugelio poetų ir rašytojų kūrybą. Aktoriaus – skaitovo veikla reikalinga ir kaip švietėjiška, meninė priemonė jaunosios kartos ugdymui, tradicijų ir paveldo išsaugojimui. Žiūrovų simpatijų susilaukė poetų: Maironio, A. Mickevičiaus, B. Brazdžionio, J. Aisčio,  O. Milašiaus, Vyt. Mačernio, H. Radausko, Just. Marcinkevičiaus, P. Širvio, A. Verbos, Antano A. Jonyno, G. Patacko autorinės programos ir kūrybos pristatymai.