Povilas Gylys

Povilas Gylys
Choro dirigentas, Valstybinio choro “Vilnius” meno vadovas ir vyr. dirigentas, LMTA profesorius
1947-02-01
Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2005-11-11

LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-513

Biografija

Mokėsi Vilniaus 1-ojoje vaikų muzikos mokykloje ir dainavo Mokytojų namų berniukų chore „Ąžuoliukas". 1962–1964 m. choro dirigavimo mokėsi J. Tallat-Kelpšos muzikos technikume (dėst. L. Abarius ir E. Sapranavičius). 1964–1970 m. choro dirigavimo studijas tęsė Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (prof. A. Budriūno ir vyr. dėst. H. Perelšteino klasės). Konservatoriją baigęs su pagyrimu, 1971–1973 m. choro dirigavimo žinias gilino Leningrado valstybinės N. Rimskio-Korsakovo konservatorijos aspirantūroje (prof. A. Michailovo klasė). 1977–1978 m. stažavo Vienos aukštojoje muzikos ir scenos meno mokykloje pas prof. G. Teuringą ir prof. K. Osterreicherį.

1965–1971 m. Respublikinių mokytojų namų berniukų choro „Ąžuoliukas“ chormeisteris ir dirigentas, 1969–1971 m. Vilniaus vyrų choro „Varpas" chormeisteris, 1973–1975 m. meno vadovas ir dirigentas. Choro repertuarą papildė užsienio klasikų ir lietuvių kompozitorių kūriniais, koncertų surengė Vilniuje, Kaune, Minske, Gardine, dalyvavo Kauno miesto XXV dainų šventėje, 1974 m. koncertavo Vengrijoje (Debreceno F. Liszto konservatorijoje ir kitur).

1976–1981 m. Vilniaus valstybinio universiteto akademinio mišriojo choro meno vadovas ir zikos festivalyje Šiauliuose, koncertų surengė Kaune, Rygoje, Taline, Leningrade, Tbilisyje, gastroliavo Lenkijoje, Bulgarijoje ir Čekoslovakijoje. 1980 m. dirigentas subūrė Vilniaus miesto jaunimo kamerinį mišrųjį chorą ir surengė keletą koncertų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, 1979 m. IV S. Šimkaus chorų konkurse laimėjo trečiąją vietą.

1981–1989 m. Lietuvos radijo ir televizijos valstybinio komiteto mišriojo choro meno vadovas ir vyr. dirigentas. Į kolektyvą įtraukė nemaža jaunų ir muzikalių dainininkų, parengė daug sudėtingų kūrinių. Tai J. Haydno oratorija „Pasaulio sutvėrimas“, L. van Beethoveno Devintoji simfonija ir Fantazija, W. A. Mozarto „Requiem“, G. Mahlerio Trečioji simfonija d – moll, G. Verdi „Requiem“, D. Šostakovičiaus Tryliktoji simfonija, D. Mijo (Milhaud) „Karo kantata“, J. Brahmso „Vokiškas requiem“, J. Juzeliūno simfonija – oratorija „Cantus magnificat“, V. Juozapaičio oratorija „Tu, ąžuole, tu, vėtralauži" ir kt. Brandžiais kūriniais papildė Lietuvos radijo fonotekos fondus (įrašė 30 kantatinio – oratorinio žanro ir 450 kūrinių a cappella), įdainavo 6 plokšteles, dalyvavo dainų šventėse ir kituose kultūros renginiuose, gastroliavo Rusijoje, Ukrainoje, Gruzijoje, Armėnijoje, Azerbaidžane ir kitur.

1988–1993 m. Lietuvos muzikų draugijos kamerinio mišriojo choro vadovas. ] kolektyvą susibūrė sostinės chorvedžiai, muzikos mokytojai ir studentai (25 dalyviai). Pirmieji choro koncertai vyko 1989 m. J. Naujalio gimimo 120-osioms metinėms pažymėti – atliktos mišios „Švenčiausių Kristaus Žaizdų garbei“ ir motetai. 1989 m. Vilniaus sporto rūmuose choras dainavo koncerte „Amžino įšalo žemėje", dalyvavo tarptautiniame kamerinių chorų festivalyje Rygoje ir Jaunimo kamerinės muzikos dienose Druskininkuose. 1990 m. dalyvavo tarptautiniame religinės muzikos festivalyje Šiauliuose, koncertavo Vokietijoje ir Lenkijoje. Koncertų surengė Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir periferijos bažnyčiose. Koncertų programose buvo senųjų italų, Vakarų Europos klasikų ir lietuvių kompozitorių kūrinių. 1992 m. tarptautiniame chorų konkurse Spittalyje (Austrija) laimėjo trečiąją vietą.

Su įvairiais chorais Povilas Gylys koncertavo Lenkijoje, Vengrijoje, Anglijoje, Vokietijoje, Čekijoje, Austrijoje, Armėnijoje, Gruzijoje, Latvijoje, Estijoje.

2001-2015 metais vadovavo Valstybiniam chorui "Vilnius". Jam vadovaujant choras yra parengęs per 50 stambiosios formos veikalų ir apie 500 chorinių miniatiūrų, apie 100 įrašytų kūrinių saugoma LRT fonduose, o ryškiausios ir vertingiausios programos įrašytos į 8 kompaktines plokšteles. Kiekvienais metais repertuaras buvo papildomas naujausiomis užsienio bei lietuvių kūrėjų kompozicijomis, parengiama daugiau kaip 10 naujų koncertinių valandos trukmės programų. Koncertinis aktyvumas, festivalių rengimas, kultūrinės veiklos skatinimas byloja apie choro profesinę bei meninę brandą, subtilią muzikinę pajautą, chorinės kultūros puoselėjimą bei jos atvėrimą įvairių kartų klausytojų širdims.

P. Gylys žinomas ir kaip pedagogas. 1970–1971 m. buvo Vilniaus J. Tallat-Kelpšos aukštesniosios muzikos mokyklos choro dirigavimo dėstytojas ir choro studijos vadovas.

Nuo 1973 m. Lietuvos valstybinės konservatorijos Choro dirigavimo katedros vyr. dėstytojas, kamerinio choro dirigentas, nuo 1985 m. docentas, nuo 1991 m. Liesurenge koncertų Vilniuje ir kituose Lietuvos miestuose, dainavo Latvijoje, Estijoje, Čekijoje, Vokietijoje ir Švedijoje, dalyvavo Baltijos muzikos akademijos jungtinio choro renginiuose, talkino 1989 m. pradėtiems rengti J. Naujalio jaunųjų dirigentų konkursams (1990 m. pirmą kartą surengtas tarptautinis konkursas). Choro studija rengia dirigavimo seminarus ir kursus, kuriuos veda žymūs užsienio dirigentai, dalyvauja Baltijos studentų, Lietuvos ir Pasaulio lietuvių dainų šventėse, studentų chorų festivaliuose, kituose kultūros renginiuose. Pedagogas išugdė per 40 choro dirigentų.

Nuo 1997 m. choro dirigavimą dėsto ir Vilniaus M. K. Čiurlionio menų gimnazijoje.

Profesorius paruošė per 50 chorvedžių, tarp kurių Arvydas Girdzijauskas, Alfonsas Vildžiūnas, Raimundas Katinas, Dainius Puišys ir kt.

P. Gylys – respublikinių dainų švenčių konsultantas, chorų konkursų žiuri pirmininkas arba narys, valstybinių egzaminų komisijų pirmininkas ir narys, dainų švenčių repertuarinių komisijų narys, 1983 m. respublikinio moterų ir vyrų sąskrydžio Šiauliuose ir 1985 m. respublikinės dainų šventės Vilniuje dirigentas, 1977 ir 1981 m. respublikinių studentų dainų švenčių Klaipėdoje ir Marijampolėje dirigentas. Baltijos studentų dainų švenčių „Gaudeamus-VII“ Vilniuje (1978), „ Gaudeamus-VIII“ Rygoje (1981), „Gaudeamus-XI“ Rygoje (1991) ir „Gaudeamus-XII" Tartu (1995) dirigentas. 1997 m. Baltijos ir Šiaurės šalių dainų šventės Gotlande (Švedija) dirigentas ir Lietuvos chorų delegacijos meno vadovas ir vyr. dirigentas.