Regina Maciūtė

Regina Maciūtė
Dainininkė, tarptautinio konkurso ir LR Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatė, LMTA profesorė
1946-06-18
Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2005-11-11
LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-513

Mokslinis laipsnis

Profesorė

Apdovanojimai

Apdovanota Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu (1997).
1997 11 13 - Lietuvos Respublikos vyriausybės meno premija,
2002 – Lietuvos muzikų sąjungos „Auksiniu disku”.
Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2003 06 26 Reginai Maciūtei suteiktas Kretingos rajono garbės pilietės vardas.

Biografija

Kūrybinė veikla:
Regina Maciūtė baigė Lietuvos konservatoriją (V.Fakejevaitės solinio dainavimo klasę, 1971). Nuo 1971 Lietuvos nacionalinės filharmonijos solistė. Stažavo Bulgarijoje (1972), J.S.Bacho vasaros akademijoje (Štutgartas, 1990), Mozarteume (Zalcburgas, 1993). M.Glinkos VI vokalistų konkurso laureatė (1973). Atlieka įvairių stilių muziką - nuo baroko iki šiuolaikinės muzikos. Aktyviai dalyvauja daugelio Lietuvos muzikinių kolektyvų programose, rengia rečitalius, su Lietuvos ir kitų šalių orkestrais atlieka stambios formos kūrinius: W.A.Mozarto „Requiem”, J.Haydno „Pasaulio sukūrimas”, G.F.Handelio „Mesijas”, C.Orffo „Carmina Burana”, G.Rossini „Stabat Mater”. Nuolat koncertuoja su įvairiais muzikiniais kolektyvais: Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru, Lietuvos kameriniu orkestru, Mažosios Lietuvos simfoniniu orkestru, Vilniaus valstybiniu kvartetu, Šv. Kristoforo orkestru, Kauno choru, Klaipėdos muzikinio teatro choru, „Aidijos” choru, „Ąžuoliuko berniukų choru”, ansambliu „Musica Humana”, pianiste Gražina Ručyte-Landsbergiene. Dalyvauja muzikos festivaliuose Lietuvoje ir užsienyje (Šlezvig-Holšteino), gastroliavo: JAV, Japonijoje, Kanadoje, Prancūzijoje, Belgijoje, Rusijoje, Austrijoje, Ispanijoje, Italijoje, Norvegijoje, Švedijoje, Suomijoje, Islandijoje, Vokietijoje. Solistė papildė Radijo fonoteką gausiais įrašais: įrašė O.Messiaeno ciklą „Harawi” kartu su Gražina Ručyte-Lansbergiene, daugelio lietuvių kompozitorių kūrinius (E.Balsio, J.Gruodžio, K.V.Banaičio, B.Dvariono, S.Vainiūno, J.Juzeliūno, J.Juozapaičio, B.Kutavičiaus, A.Martinaičio, O.Narbutaitės, M.Urbaičio, V.Barkausko, A.Šenderovo, F.Bajoro ir kt.); diriguojant Sauliui Sondeckiui įrašė W.A. Mozarto Requiem, G.Rossini „Stabat Mater”, F.Schuberto Mišias G-dur, G.F. Handelio „Mesiją”; diriguojant Juozui Domarkui - G.F. Handelio Oratoriją „Aleksandro šventė arba muzikos galia”; su pianistu Sergejumi Okruško - K.V.Banaičio, V.Barkausko, R.Žigaičio kūrinius; daug kūrinių įdainavo su liaudies instrumentų ansambliu „Sutartinė“ (ilgametis vadovas Pranas Tamošaitis). Išleido devynis CD.


Pedagoginė veikla:
Regina Maciūtė nuo 1988 dirba Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Dainavimo katedroje, 1996 buvo suteiktas docentės pedagoginis vardas (dabar profesorė). Paruošė daug talentingų atlikėjų, kaip: K.Zmailaitė, J.Berba, R.Vaicekauskaitė, D.Žibkutė, J.Adamonytė, V.Mončytė, V.Raginskytė; kai kurie iš jų sėkmingai pasirodo respublikiniuse ir tarptautiniuose konkursuose (Natalija Katilienė, Liora Grodnikaitė, Dalia Kužmarskytė, Raminta Vaicekauskaitė).


Mokslo metodinė veikla:
Kauno J.Petronio leidykla 2007 išleido S.Vainiūno romansą „Lakštingala”; R.Maciūtė suredagavo vokalinę partiją, B.Vainiūnaitė – fortepijono partiją. Remdamasi savo 15 metų pedagoginio darbo patirtimi bei N.Malyševos, R.Millerio darbais, Betty Jeanne Chipman pastebėjimais, Louis-Jacques Rondeleux praktiniais balso lavinimo patarimais, parengė metodinį darbą „Mūsų balsas - mūsų kūno veiksmas. Artikuliacinio aparato darbas dainuojant”.


Kita veikla:
Solistė dalyvauja įvairių konkursų žiuri darbe: V.Jonuškaitės-Zaunienės II konkurso žiuri pirmininkė, IV ir V tarptautinių kamerinio dainavimo konkursų „Jantarnyj solovej” Kaliningrade žiuri narė. Nuo 1995 Nacionalinių meno ir kultūros premijų komiteto narė. Jau penkeri metai - visuomeninės organizacijos „Šatrijos Raganos bendrija”, besirūpinančios rašytojos atminimo išsaugojimu, pirmininkė.

Svarbiausi darbai

Olivier Messiaen ”Harawi, Chant d'Amour et de Mort”

1. La ville qui dormait, toi  2'10
2. Bonjour toi, colombe verte 4'03
3. Montagnes 2'48
4. Doundou Tchil 4'02
5. L'Amour de Piroutcha 3'33
6. Repetition planetaire 5'31
7. Adeu 7'02
8. Syllabes 5'20
9. L'escalier redit, gestes du soleil 7'27
10. Amour, oiseau d'etoile 4'43
11. Katchi katchi les etoiles 2'07
12. Dans le noir 6'25
Regina Maciūtė - soprano, Gražina Ručytė-Landsbergienė - piano

Algirdas Martinaitis. Pieta

1. TRISTIS EST ANIMA MEA... (Mano siela mirtinai nuliūdus) 9'04
2. PATER MI... (Mano Tėve, jeigu įmanoma, teaplenkia mane ši taurė" 6'27
3. VIGILATE ET ORATE... (Budėkite ir melskitės, kad nepatektumėte į pagundą) 8'13
4. ECCE APPROPINQUAVIT HORA... (Štai atėjo valanda, kai Žmogaus Sūnus atiduodamas į nusidėjėlių rankas) 8'06
5. CRUCIFIGATUR! (Ant kryžiaus jį!) 7'53
6. VIGILIA. (Budėkite ir melskitės, nes nežinote, kurią dieną ateis jūsų Viešpats...). (Štai aš stoviu prie angos ir budžiu...) 9'33
7. INVOCATIO. (Štai jis ateina su debesimis, ir išvys jį kiekviena akis...) 4'30
Sopranui, baritonui, dviems chorams, simfoniniam orkestrui (1998)


Regina MACIŪTĖ (sopranas) Vytautas JUOZAPAITIS (baritonas) Petras VYŠNIAUSKAS (saksofonas) Jan MAKSIMOV1Č (saksofonas) Danielius PRASPAUAUSKAS (saksofonas) Jūratė BUNDZAITĖ (vagonai)
KAUNO VALSTYBINIS CHORAS, meno vadovas ir vyr. dirigentas - Petras BINGELIS CHORAS "AIDIJA" choro vadovas ir dirigentas — Romas GRAŽINIS LIETUVOS NACIONALINIS SIMFONINIS ORKESTRAS dirigentas- Robertas ŠERVENlKAS

 

Algirdas Martinaitis. Gyvosios gamtos knyga / The book of living nature

1. Rojaus paukščiai / Birds of Eden (1981) 08:13
elektroninei violončelei ir įrašui / for electric cello and recording

2. Meilės verksmažolė / Love Whisper-gram (1979) 06:25
obojui ir klavesinui / for oboe and harpsichord

3. Šviesiųjų nakties žiedų atminimas / Remembrance of the Bright Blossoms of the Night (1978) 07:42
vargonams / for organ

4-6. Paskutinių sodų muzika / Music of the Last gardens (1979)
4 Pirmoji elegija / First Elegy 03:56
5 Antroji elegija / Second Elegy 04:37
6 Trečioji elegija / Third Elegy 05:23
obojui, fortepijonui, violočelei ir perkusijai / for oboe, piano, cello and percussion

7. Muzikinė auka / Musical Offering (2005) 08:27
fleitai, smuikui, altui, violončelei, fortepijonui ir gongams / for flute, violin, viola, cello, piano and gongs

8. Gyvojo vandens klavyras / Clavier of the Life-giving Water (1983) 07:05
dviem fortepijonams ir įrašui / for two pianos and recording

9-11. Cantus ad futurum (1982)
9 Dešiniojo sparno kanonas / Canon of the Right Wing 05:34
10 Paukščių takas / Milky Way 07:05
11 Kairiojo sparno kanonas / Canon of the Left Wing 06:56
dviems sopranams, fleitai, obojui, violončelei, klavesinui ir vargonams / for two sopranos, flute, oboe, cello, harpsichord and organ

Iminas Kučinskas - elektrinė violončelė / electric cello (1)
Juozas Rimas - obojus / oboe (2, 4)
Birutė Vainiūnaitė - klavesinas / harpsichord (2), fortepijonas / piano (4)
Dainius Sverdiolas - vargonai / organ (3)
Albertas Šivickis - violončelė / cello (4)
Mikhail Zikratiy - perkusija / percussion (4)
Valentinas Gelgotas - fleita / flute (7)
Jonė Kaliūnaitė - altas / viola (7)
Saulius Astrauskas - perkusija / percussion (7)
Kaskados Piano Trio - (7)
Rūta ir Zbignevas Ibelhauptas - fortepijoninis duetas / piano duo (8)
Giedrė Kaukaitė - sopranas / soprano (9-11)
Regina Maciūtė - sopranas / soprano (9-11)
Musica Humana: Algirdas Vizgirda, Eugenijus Piličiauskas, Arvydas Griškevičius, Julius Andrejevas, Gediminas Kviklys - (9-11)

 

Musica Humana. Kelias ir keleivis. The Way and the Wayfarer

1. Algirdas Martinaitis Kelias ir keleivis / The Way and the Wayfarer
Kantata sopranui, fleitai, klavesinui ir violončelei / Cantata for soprano, flute, harpsichord and cello 16'38

2-4. Osvaldas Balakauskas Impresonata fleitai ir fortepijonui / Impresonata for flute and piano
2. Tranquillo e dolce 2'24
3. Moderato semplice 3'00
4. Sostenuto 2'46

5-7. Onutė Narbutaitė Sonnet A L'amour sopranui, violončelei ir klavesinui / for soprano, cello and harpsichord
5. Larghetto sostenuto 8'40
6. Rubato flessibile 7'50
7. Poco malinconico 4'05

8-10. Algirdas Martinaitis Strazdo mokinys / Song-Thrush's Apprentice / Sonata fleitai solo / Sonata for flute solo
8. L'apprenti du merle 5'55
9. Merle Blanc 3'40
10. Un beau merle 3'14

11-15. Osvaldas Balakauskas Šokių siuita fleitai, obojui, violončelei ir klavesinui / Dance suite for flute, oboe, cello and harpsichord
11. Quasi Minuetto 1'00
12. Valse 1'05
13. Alla Gavotta 0'50
14. Mazurka 1'08
15. Giga 0'53
Musica Humana, meno vadovas Algirdas Vizgirda, Regina Maciūtė • sopranas / soprano (1, 5-7) Algirdas Vizgirda • fleita / flute (1, 2-4,8-15), Robertas Beinaris • obojus / oboe (11-15) Raimundas Jasiukaitis • violončelė / cello (1, 5-7, 11-15) Gediminas Kviklys • klavesinas / harpsichord, Povilas Stravinskas • fortepijonas / piano (2-4)

 

 

Musica Humana. Cantus ad Futurum. Martinaitis, Kutavičius, Barkauskas, Urbaitis

Vilniaus plokštelių studija

1998

VSCD - 039

1-3. Algirdas MARTINAITIS / 1950 Cantus ad futurum / 1982 (1982)
1. Dešiniojo sparno kanonas / Canon of the Right Wing 4'25
2. Paukščių takas / The Milky Way 6'35
3. Kairiojo sparno kanonas / Canon of the Left Wing 6'44

4. Bronius KUTAVIČIUS - Der Kampf der Baume /1996 (1996) 20'40

5. Vytautas BARKAUSKAS /1931 - Intymi muzika (op. 100) (1952) 9'00

6. Mindaugas URBAITIS - Celebrabo te, Domine 14'00

Algirdas VIZGIRDA, fleita / flute, Romualdas STAŠKUS, obojus / oboe, Raimundas JASIUKAITIS, violončelė / cello, Gediminas KVIKLYS, vargonai /organ, Regina MACIŪTĖ, sopranas / soprano /1-4, 6/ Sigutė STONYTĖ, sopranas / soprano /1-3,6/, Eleonora KARCUB,klavesinas / harpsichord /l-4,6/, Saulius ASTRAUSKAS, mušamieji / percussion 5

 

Centones Meae Urbi - Onutė Narbutaitė

Vilniaus plokštelių studija

2000

VSCD - 063


O. Narbutaitė Centones Meae Urbi

1. Atsklanda 5'02
2. Ruduo 14'02
3. Žiema 11'04
4. Karaliaus pasveikinimas 3'45
5. Lukiškių pavasaris 5'42
6. Procesija 8'02
7. Vasara 13'54
8. Poeto atsisveikinimas 9'34
Regina Maciūtė (1,2,5,7,8), sopranas Ignas Misiūra (2,5,7), Bosas Choras Aidija, M.K.Čiurlionio menų gimnazijos choras, dirigentas R.Gražinis Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, dirigentas Robertas Šervenikas

 

Auksinis CD 2002

Lietuvos muzikų sąjunga

2002

LMSMBCD-032

Lietuvos kamerinis orkestras / Lithuanian Chamber Orchestra, dirigentas / Artistic Director and Conductor: Saulius Sondeckis
1-5. Wolfgang Amadeus Mozart Divertismentas Nr. 7 / Divertimento No 7 in D major (K205)
1. Largo. Allegro 6:27
2. Minuet I 3:09
3. Allegro 5:18
4. Minuet II 2:46
5. Finale. Presto 3:31

Regina Maciūtė (sopranas / soprano)
6. W.A.Mozart Dolcissimus con ... 4:56
7. J.S.Bach Arija iš Mišių h-moll / Mass in B minor Aria 4:19
8. J.S Bach Arija iš Pasijos pagal Matą / St. Matthew Passion Aria 4:30
Regina Maciūtė ir Lietuvos kamerinis orkestras / Regina Maciūtė and Lithuanian Chamber Orchestra
9. A.Vivaldi / Arija iš oratorijos Juditos triumfas / Oratorio Juditha Triumphans Aria 4:06
10. J.Gruodis Ulijona 2:09
Regina Maciūtė ir Lietuvos kamerinis orkestras / Regina Maciūtė and Lithuanian Chamber Orchestra

Petras Vyšniauskas (saksofonas / saxophone) 2:09
11. Petras Vyšniauskas Aš prisimenu Weberną (fragmentas) / Remember Webern (excerpt) 9:02
Petras Vy§niauskas (saksofonas / soprano saxophone) and Kohn Low (fortepijonas / piano, Great Britain)
12. Petras Vysniauskas Vienas / Alone 6:11
Petras Vyšniauskas (saksofonas / soprano saxophone), Karl Berger (fortepijonas, vibrafonas / piano - vibraphone), Cent Carter (kontrabosas / bass) and Klaus Kugel (mušamieji / drums)

Jauna Muzika Vilniaus savivaldybės choras / Vilnius Municipal Choir
Frank Martin fragmentai iš Mišių / Mass (excerpts)
13. Kyrie 4:47
14. Gloria 5:25
15. Sanctus 4:41
16. Agnus Dei 3:14

 

Akompanuoja Gražina Ručytė-Landsbergienė

CD1

1. Vytautas Barkauskas (1931). Oi toli, toli už Nemunėlio 3'07
Dainuoja Virgilijus Noreika
2. Mikas Petrauskas (1873 - 1937). Skyniau, skyniau skynimėlį 1'35
Dainuoja Gražina Apanavičiūtė
3. Juozas Karosas (1890 - 1981). Po beržyną vaikščiojau 3'15
Liet. liaudies daina, dainuoja Antanas Kučingis
4. Juozas Tallat-Kelpša (1889 - 1949). Rūpinosi motinėlė 4'50
Liet. liaudies daina, dainuoja Gražina Apanavičiūtė
5. Stasys Šimkus (1887 - 1943). Išėjo tėvelis į žalią girelę 3'22
Liet. liaudies daina, dainuoja Vaclovas Daunoras
6. Juozas Tallat-Kelpša. Ne margi sakalėliai 1'38
Žodžiai Liudo Giros, dainuoja Virgilijus Noreika
7. Aleksandras Kačanauskas (1882 - 1959). Pradalgiuose 1'27
Žodžiai Fausto Kiršos, dainuoja Virgilijus Noreika
8-9. Konstancija Brundzaitė (1942 - 1971). Dvi raudos 4'07
Žodžiai Janinos Degutytės, dainuoja Giedrė Kaukaitė
10. Juozas Gruodis. Rudens tylumoj 2'01
Žodžiai Prano Būdvyčio
11. Juozas Gruodis. Burtai 1'35
Žodžiai Maironio, dainuoja Algirdas Janutas
12. Juozas Gruodis. Aš anyta 0'51
Liet. liaudies daina, dainuoja Gražina Apanavičiūtė
13. Claude Debussy (1862 - 1918). Pavasario sūnus 2'24
Žodžiai Paulio Bourget
14. Ernest Chausson (1855 - 1899). Plaštakės 1'26
Žodžiai Theophile'o Gautier
15. Franz Schubert (1797 - 1828). Meilės pasiuntinys 2'40
Žodžiai Ludvvigo Relstabo, dainuoja Regina Maciūtė
16. Joaquin Nin (1879- 1949). El Vivo 1'50
Žodžiai anonimo, dainuoja Giedrė Kaukaitė
17. Gabriel Faure (1845 - 1924). Drugelis ir žibuoklė 2'26
Žodžiai Victoro Hugo, dainuoja Judita Leitaitė
18. Modest Moussorgsky (1839 - 1881). Vaikų kambarys. Su aukle, kampe 3'44
Žodžiai Modesto Musorgskio, dainuoja Regina Tumalevičiūtė
19. Piotr Tchaikovsky (1840 - 1893). Ant pageltusių laukų 3'42
Žodžiai Aleksejaus Tolstojaus, dainuoja Birutė Almonaitytė
20. Piotr Tchaikovsky. Jei būčiau žinojus 4'52
Žodžiai Aleksejaus Tolstojaus, dainuoja Giedrė Kaukaitė
21. Sergei Rachmaninov (1873 - 1943). Pamilau savo liūdesį 2'25
Žodžiai Taraso Ševčenkos
22. Aleksandr Spendiarov (1871 - 1928). Rožė 2'37
Dainuoja Gražina Apanavičiūtė
23. Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791). Despinos arija iš operos "Visos jos tokios" 2'35
Libretas Lorenzo da Pontes, dainuoja Regina Tumalevičiūtė
24. Giuseppe Verdi (1813 - 1901). Pročidos arija iš operos "Sicilijos mišparai" 8'02
Libretas Augustino Eugene'o Scribes, dainuoja Antanas Kučingis
25. Jules Massenet (1842 - 1912). Šarlotės laiško scena ir arija iš operos "Verterio kančios" 9'37
Libretas Edouardo Blau, Paulo Milliet ir Georgo Hartmanno, dainuoja Judita Leitaitė

CD2

1-24 Franz Schubert (1797 - 1828). Žiemos kelionė, vokalinis ciklas, žodž. Wilhelmo Mullerio 72'42
1. Gute Nacht /Labanakt 5'56
2. Die Wetterfahne / Vėtrungė 1'45
3. Gefrorne Tranen / Užšąlusios ašaros 2'50
4. Erstarrung / Sąstingis 3'21
5. Der Lindenbaum / Liepa 4'33
6. Wasserflut / Potvynis 4'06
7. Auf dem Flusse / Prie upės 3'37
8. Ruckblick / Žvilgsnis į praeitį 2'14
9. Irrlicht / Žaltvykslės 2'48
10. Rast / Poilsis 3'17
11. Fruhlingstraum /Pavasario sapnas 3'51
12. Einsamkeit / Vienatvė 2'44
13. Die Post / Paštas 2'26
14. Die graue Kopf / Žiloji galva 2'49
15. Die Krahe / Varna 1'41
16. Letzte Hoffnung / Paskutinė viltis [2:02] 2'02
17. Im Dorfe / Kaime 3'08
18. Der Sturmische Morgen / Audringas rytas 0'55
19. Tauschung / Nusivylimas 1'26
20. Der Wegweiser / Kelio rodyklės 4'13
21. Dos Wirtshaus / Užeiga 4'07
22. Mut / Drąsa 1'26
23. Die Nebensonnen / Apgaulingos saulės 2'34
24. Der Leiermann / Rylininkas 4'53
Dainuoja Peter Schreier.

 

Lithuanian Classical Collection 2006

CD 1

1. J. S. Bach Brandenburg Concerto No. 4 in F major, BWV 1049: Allegro 7'02
Musica Humana: Giedrė Lukšaitė-Mrazkova (harpsichord), Algirdas Vizgirda (flute), Jean-Louis Capezzali (oboe), strings of the Lithuanian National Symphony Orchestra/Robertas Šervenikas

2. J. Haydn Symphony No. 6 in D major "Le matin", H. 1/6: Adagio -Allegro 4'06
Lietuvos Kamerinis orkestras / Vytautas Lukočius

3. L. van Beethoven String Quartet, op. 59 "Rasumovsky" No. 2 in E minor: Finale. Presto 5'10
Vilniaus styginių kvartetas

4. F. Schubert String Quartet No. 14 in D minor, D 810, op. posth.: Scherzo. Allegro molt 4'17
Čiurlionio kvartetas

5. Franz Schubert / Franz Liszt Erlkonig 4'15
Mūza Rubackytė (fortepijonas)

6. S. Rachmaninov Sonata No. 2 in B flat minor, op. 36: Allegro agitato 8'14
Petras Geniušas (fortepijonas)

7. D. Shostakovich Concerto for violin and orchestra No. 1 in A minor, op. 99 9'21
Vilhelmas Čepinskis (smuikas), Lietuvos Nacionalinis Simfoninis orkestras / Juozas Domarkas

8. E. Chausson Le temps des lilas 4'37
Judita Leitaitė (mezzo-sopranas), Gražina Ručytė-Landshergienė (fortepijonas)

9. M. Ravel Rapsodie espagnole: "Feria" 6'17
Rūta ir Zbignevas Ibelhauptai (fortepijonai)

10. O. Messiaen Harawi. Chantd'amour et de mort: "Bonjour toi, colombe verte" 4'07
Regina Maciūtė (sopranas), Gražina Ručytė-Landsbergienė (fortepijonas)

11-12. C. Orff Carmina burana
11 "Ecce gratum" 2'38
12 ”Tanz” 1'43
Kauno Valstybinis choras, Lietuvos Nacionalinis Simfoninis orkestras / Juozas Domarkas

CD 2

1. M. K. Čiurlionis String Quartet in C minor: Andante 7'57
Čiurlionio kvartetas

2-4. M. K. Čiurlionis Three pieces on a Theme I
2 VL 271 1'49
3 VL 270 2'47
4 VL 269 1'58
Mūza Rubackytė (fortepijonas)

5. Juozas Gruodis String Quartet in D minor 7'52
Vilniaus styginių kvartetas

6. O.Balakauskas Mountain Sonata:"Mountain of love" 8'14
Petras Geniušas (fortepijonas), Lietuvos Nacionalinis Simfoninis orkestras / Robertas Šervenikas

7. A.Martinaitis Cantus ad futurum "Milky Way" 6'38
Musica Humana, Regina Maciūtė (sopranas), Sigutė Stonytė (sopranas)

8. V.Barkauskas Concerto piccolo 4'18
Lietuvos kamerinis orkestras / Vytautas Lukočius

9. A.Šenderovas Songs of Shulamite 10'06
Judita Leitaitė (mezzo-sopranas), Gražina Ručytė-Landshergienė (fortepijonas)

10. B.Kutavičius Epitaphium temporum pereunti /"Passacaglia. Vivat academia, anno 1579 7'01
Kauno Valstybinis choras, Lietuvos Nacionalinis Simfoninis orkestras /Robertas Šervenikas

11. G.Sodeika Tone Ontology No. 2 7'49
Rūta ir Zbignevas Ibelhauptai (fortepijonai)

 

Gražina Ručytė – Landsbergienė. Tik Bajoras

1. F.Bajoras Kurčias miškas / The Deaf Forest / liaudies žodžiai 1'38
Atlieka Giedrė Kaukaitė
2. F.Bajoras Kurčias miškas / The Deaf Forest / liaudies žodžiai 1'28
Atlieka Gražina Apanavičiūtė
3-4. F.Bajoras Diptikas / Diptych
3 Moderato 1'02
4 Adagio sentito 2'03
Atlieka Nijolė Ambrazaitytė
5. F.Bajoras Oi, dievuliau / Oh, My God 1'58
Atlieka Giedrė Kaukaitė
6. F.Bajoras Oi, dievuliau / Oh, My God 1'55
Atlieka Gražina Apanavičiūtė
7-17. F.Bajoras Sakmių siuita / Suite of Stories 16'36
7 Preliudas 1'09
I Gyvuliai ir žmonės / Animals and People
8 Kurmis / Mole 0'40
9 Vėžys / Crawfish 1'00
10 Vieversys ir kregždė / Sky-lark and the Swallow 1'17
II Medžiai ir žmonės
11 Kodėl medžiai nešneka / Why trees do not Speak 1'51
12 Uosis neregys / The Blind Ash 2'59
13 Vai, ąžuole / Oh, Oak Tree 1'42
III Velniai ir žmonės / Devils and People
14 Velnio pokštai / The Devils Tricks 1'09
15 Šiaučius – bebaimis / Fearless Shoemaker 1'20
16 Velniams reikia mergų / devils Need Maidens 0'56
17 Postliudas / Postlude 1'20
Atlieka Giedrė Kaukaitė
18. F.Bajoras Ugdė motutė / Mother Raised Me 3'26
Atlieka Gražina Apanavičiūtė
19. F.Bajoras Variacijos fortepijonui Nr. 2 Ugdė motutė tema
Atlieka Gražina Ručytė-Landsbergienė
20. F.Bajoras Užaugo berželis / The Birch Has Grown
Atlieka Giedrė Kaukaitė
21. F.Bajoras Tu, vyšnela / Cherry-tree
Atlieka Giedrė Kaukaitė
22-26. F.Bajoras Kodėl? / Why? 7'39
22 Larghetto 1'27
23 Vivace 1'26
24 Presto 1'33
25 Andantino rubato molto flessibile 1'17
26 Lento. Larghetto 1'48
27. F.Bajoras Jojau dienelę / I have Ridden All Day 2'36
Atlieka Giedrė Kaukaitė
28. F.Bajoras Triptikas / Triptych

Atlieka Regina Maciūtė

 

Musica humana (Perpetuum mobile 70)

CD I

1-3. Johann Sebastian Bach. Koncertas obojui d'amore, styginiams ir basso continuo / Concerto for oboe d'amore, strings and basso continuo
1 Allegro moderato 04:18
2 II. Larghetto 05:07
3 III. Allegro ma non tanto 04:36

4-6. Onutė Narbutaitė. Trio "Sonnet a l'Amour" sopranui, violončelei ir klavesinui / for soprano, cello and harpsichord
4 I. Larghetto sostenuto 08:42
5 II. Rubato Flessibile 07:54
6 III. Poco malinconico 04:12

7-10. Algirdas Martinaitis. Koncertas tenorui, fleitai, obojui, klavesinui ir styginiams "Musikalisches Opfer" ("Muzikinė auka") / Concerto for tenor, flute, oboe, harpsichord and strings
7 I. Konzert. Ein Kampf im Himmel 07:19
8 II. Musikalisches Opfer 09:58
9 III. Quaerendo invenietis 05:05
10 IV. Konzert. Jubelt, ihr Himmel 07:39

CD II

1-3. Johann Sebastian Bach. Koncertas obojui F-dur / Concerto in F major for oboe, BWV 1053
1 I. Allegro 07:48
2 II. Siciliano 05:00
3 III. Allegro 06:48

4-6. Algirdas Martinaitis. Sonata fleitai solo / Sonata for flute solo "Strazdo mokinys". 05:59
4 I. L'apprentidumerle 05:59
5 II. Merleblanc 03:43
6 III. Unbeaumerle 03:18

7-9. Osvaldas Balakauskas. Koncertas obojui, marimbai ir styginiams / Concerto for oboe, marimba and strings
7 I. Poco pesante, ben articulato 05:33
8 II. Tranquillo ma espressivo 04:54
9 III. Ritmico 05:28

10-12. Johann Sebastian Bach. "Brandenburgo koncertas" Nr. 4 F-dur, BWV 1057, fleitai, obojui, klavesinui ir styginiams / Brandenburg Concerto No. 4 in F major
10 I. Allegro 06:58
11 II. Andante 03:47
12 III. Allegro assai 05:20

Kamerinės muzikos ansamblis / Chamber Music Ensemble "Musica humana"
Regina Maciūtė (sopranas / soprano; CD1: 4–6)
Edgaras Montvidas (tenoras / tenor, CD1: 7–10)
Algirdas Vizgirda (fleita / flute; CD1: 7–10; CD2: 4–6, 10–12)
Jean-Louis Capezzali (obojus / oboe; CD1: 1–3; CD2: 10–12)
Robertas Beinaris (obojus / oboe; CD1: 7–10; CD2: 1–3, 7–9)
Raimundas Jasiukaitis (violončelė / cello; CD1: 4–6)
Gediminas Kviklys (klavesinas / harpsichord; CD1: 4–6)
Balys Vaitkus (klavesinas / harpsichord; CD1: 7–10)
Giedrė Lukšaitė-Mrázková (klavesinas / harpsichord; CD2: 10–12)
Saulius Auglys (marimba; CD2: 7–9)

Repertuaras

Lietuvių kompozitoriai

Lionginas Abarius Vokalinis ciklas  „Obelis žydės”

Zigmas Aleksandravičius „Nuo Birutės kalno” chorui ir solistui

Vladas Bagdonas „Taikos simfonija” sopranui, skaitovui, vargonams ir chorui

Feliksas Bajoras Kodėl?, balsui ir fortepijonui, 
Lopšinė
Triptikas balsui ir instrumentiniam ansambliui
„Kur tėvulio klėtelė", balsui ir fortepijonui

Osvaldas Balakauskas „Kolonom virpanti giesmė”, odė Laurynui Stuokai-Gucevičiui sopranui solo, chorui, kameriniam orkestrui

Eduardas Balsys „Gulbių šauksmas”
„Saulę nešantis”, kantata solistui, mišriam chorui, vargonams ir mušamiesiems

Jūratė Baltramiejūnaitė „Žeme, gražuolėle”, vokalinis ciklas balsui ir instrumentiniam ansambliui

Kazimieras Viktoras Banaitis „Aš per naktį”

Vytautas Barkauskas „Tamsoje prasiskleidė gėlė”, poema sopranui ir fortepijonui
„Nusilenk savo žemei”, oratorija-misterija
Penkios dainos vaikams
Opera „Legenda apie meilę” (Valdovė sesuo)

Vidmantas Bartulis Requiem
Dvi epitafijos balsui ir instrumentiniam ansambliui

Justinas Bašinskas Vokalinis ciklas „Plaukia upės”
„Apuokė valanda”, vokalinis ciklas
„Motinos rankos”, kantata sopranui, birbynei, moterų chorui ir styginių orkestrui

Borisas Borisovas Spalvos, kamerinė kantata sopranui ir kameriniam ansambliui
„Muzikos šalyje”, miuziklas

Konstancija Brundzaitė Dvi raudos

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis „Beauštanti aušrelė”
„Anksti rytą kėliau”

Povilas Dikčius Sonetai aukštam balsui ir fortepijonui

Balys Dvarionas Šilagėlė
Žvaigždutė
Pušys, balsui ir fortepijonui
„Oi liūdnas, liūdnas”
„Gintarai”
„Lankoje”

Juozas Gruodis Aš svajoju svajonėlę, balsui ir fortepijonui
Rudens tylumoj, balsui ir fortepijonui
Aguonėlės, balsui ir fortepijonui
Visur tyla, balsui ir fortepijonui
„Ėsk, karvute”
„Eglele, aukštuolėle”
„Pavasario naktis Berlyne”, balsui ir fortepijonui

Juozas Indra „Saulė leidžias”

Jurgis Juozapaitis Vokalinis ciklas „Diemedžiu žydėsiu”
„Žemė. Žmogus. Tėvynė”, oratorija-misterija skaitovui, solistams, mišriam chorui, vargonams, simfoninio orkestro grupei

Vytautas Jurgutis Vokalinis ciklas  „Žydintis aidas”
„Skambesiai”, kantata vokaliniam kvartetui ir fortepijoniniam duetui
„Čiurlionio užrašai”

Julius Juzeliūnas Kantata „Gėlių kalbėjimas”
Keturios lietuvių liaudies sutartinės

Ričardas Kabelis „Dovana Paukščių Takui” sopranui, fagotui ir altui
„Žaislų šešėliai” balsui ir altui

Vaclovas Kairiūkštis Vokalinis ciklas  „Raudonos uogos”

Konradas Kaveckas „Na tai kas”
„Pavasaris”
„Lenino gimtinėje”

Giedrius Kuprevičius „Medžiai”, ciklas balsui ir pučiamųjų kvintetui
„Mes - argonautai”, ciklas sopranui, bosui ir fortepijonui
„Įsiklausyk”, ciklas balsui ir fleitai

Bronius Kutavičius Trys A.Mickevičiaus sonetai
„Ant kranto”, septynių dainų ciklas sopranui ir keturiems altams
„Medžių kova” sopranui ir kameriniam ansambliui
Oratorija „Paskutinės pagonių apeigos“

Vytautas Laurušas Vokalinis ciklas Žiema, Paukščių čiulbesys, Dienų Atoluose
„Bangos”, dainų ciklas
„Pražydėjo”

Teisutis Makačinas Trys pasakos balsui ir fortepijonui

Algirdas Martinaitis Cantus ad Futurum, kantata dviems sopranams ir instrumentiniam ansambliui
„Pieta”
„Kelias ir keleivis”, penkios dainos sopranui, fleitai, violončelei ir klavesinui

Vytautas Montvila Raliavimai balsui ir fleitai

Onutė Narbutaitė „Vinco Mykolaičio Putino eilėraštis”
Oratorija Centones Meae Urbi
Sonnet à l'Amour (1999)

Vaclovas Paketūras „Žibutė”
„Ant kalnelio”

Rimvydas Racevičius Oratorija „Septynios giesmės apie gyvenimo medį”
„Mano dienos”

Algimantas Raudonikis „Aguonėlės ir bitutė”
„Svečiai”

Anatolijus Šenderovas „Dvi Sulamitos giesmės”
„Baltojo Nieko dainelės”, kamerinė kantata balsui, skaitovui, instrumentiniam ansambliui
„Karvė ėdė šieną”, devynios dainos balsui su fonograma

Stasys Šimkus „Ko vėjai pučia” „Vai nekukuok”
„Aš augau pas tėvelį”
„Vai pūtė, pūtė”
„Pas močiutę augau”
„Pamylėjau vakar”
„Pavasario dainelė”
„Teka mėnuo, teka žvaigždės”

Juozas Tallat-Kelpša „Ne margi sakalėliai" , balsui ir fortepijonui
„Mano sieloj šiandien šventė”
„Pilki pūdymėliai”
„Kad aš našlaitėlė”

Jonas Tamulionis Septynios meilės elegijos
Kantata „Vaikų žemė”
Penkios vasaros psalmės
„Pasaka be galo”

Mindaugas Urbaitis Rezignacija sopranui ir styginių kvartetui / Resignatio
Celebrabo Te, Domine, dviems sopranams, fleitai, obojui, violončelei, klavesinui ir vargonams

Stasys Vainiūnas Preliudas
Tyla
Mano pasaulis
Rudenio naktį
„Lietuva”

Rimvydas Žigaitis Trys R.Skučaitės eilėraščiai
Lygumoj mano gimtas miestas
Išjojo, jojo
Jaunystės valtys
Tyla
Neturiu aš namelių
Aviža prašė
Auga, auga apynėlis
„Neramūs paukščiai”, vokalinis ciklas
„Mano eilinis”
„Kaip žaidžia vaikai”
„Eina bernelis”
„Ėsk karvyte”
„IX fortas”
„Einant su Tavo vardu”

Kameriniai kūriniai
Johann Sebastian Bach Muzikinė dovana: Kapričio. Arija. Rečitatyvas

Cesar Franck Panis Angelikus

George Frideric Handel Son come Navicella

Guillaume de Machaut Septynios baladės

Wolfgang Amadeus Mozart Koncertinė arija Vorrei Spiegarvi, o Dio

Jacques Offenbach Barkarolė iš operos „Hofmano pasakos”

Giovanni Batista Pergolesi Jeigu myli

D. Sarri Sen Core L'agneletto

Arnold Schöenberg Kvartetas Nr.2

Franz Schubert Salve Regina
Serenada „Tyliai liejas mano dainos”

Antonio Vivaldi Išeinu, pasilieku
Oratorija „Juditos triumfas”, arija
„In Furore”

Jean-Baptiste Weckerlin Šešių dainų ciklas: Ach, kodėl aš ne pievelė; Linksmoji piemenaitė; Ateik, mieloji Aminta; Mama; Pasakyk, kas tai yra meilė

Kūriniai su orkestru
George Gershwin
Porgy ir Bess duetas Bess, you is my woman now iš operos Porgy and Bess

Oratorijos. Kantatos. Mišios. Pasijos
Johann Sebastian Bach
Kantata Ruhig Und in Sicher Zufrieden (arija)
Kalėdų oratorija / Oratorium … Die heilige Weynacht (Christmas Oratorio), BWV 248
Magnificat, BWV 243
Mišios h-moll, BWV 232

Ludwig van Beethoven Oratorija „Kristus Alyvų kalne”

Anton Bruckner Te Deum, WAB 45

George Frideric Handel Oratorija „Mesijas”
Oratorija „Aleksandro šventė arba muzikos galia”

Joseph Haydn Oratorija „Pasaulio sutvėrimas”
Missa in Angustiis d-moll Nelsonmesse

Felix Mendelssohn Oratorija „Elijas” / Elijah (Elias), op. 70
Oratorija „Paulius” / St Paul (Paulus), op. 36

Wolfgang Amadeus Mozart Requiem

Jean-Philippe Rameau Kantata „Ištikimasis piemenukas”

Gioachino Rossini „Stabat Mater”

Franz Schubert Mišios G-dur

Balsui ir orkestrui
Ludwig van Beethoven Simfonija Nr. 9

Benjamin Britten „Prošvaistės” / Les illuminations (A. Rimbaud) op. 18

Gabriel Faure Lapų valsas

Gustav Mahler Simfonija Nr. 8
Simfonija Nr. 2
Wolfgang Amadeus Mozart
Arija „Dulcissimum con Vivium” iš Litane de Venerabili Altaris Sacramento

Giovanni Batista Pergolesi Cuius Animam Gementem
O Quam Tristis et Afflicta
Quis Est Homo
Eia Mater Fons Amoris
Vidit Suum Dulcam Natum
Fac ut Ardeat Cor Meum
Sancta Mater Istud Agas
Fac ut Pertem Christi Mortem
Inflammatus et Accensus
Quando Corpus Morietur. Amen

Dmitri Shostakovich
„Iš žydų liaudies poezijos”, dainų ciklas sopranui, mecosopranui, tenorui ir orkestrui

Antonio Vivaldi Motetas balsui ir orkestrui

Balsui ir fortepijonui
Georges Bizet Arabės atsisveikinimas su svetimšaliu

Johannes Brahms Melodija
„Mergaitės daina” / Mädchenlied op. 85 from Sechs Lieder
„Mylimojo priesaika”
„Mėnulis” /  An den Mond op. 71 from Fünf Gesänge
„Nereikalinga serenada”
„Vis sunkesnė mano nuojauta”
„Perlų vėriny”

Giulio Caccini „Amarilli”

Ernest Chausson Romansas „Žavesys” / Sept mélodies (1879–82) op. 2: 2 Le charme (A. Silvestre)
Itališka serenada / Sept mélodies (1879–82) op. 2: 5 Sérénade italienne (P. Bourget)
„Nebėra alyvų”
„Plaštakės”

Luigi Cherubini  „Ave Maria”

Claude Debussy Romansas „Mylimas pavasario sūnus”
„Nuostabus vakaras”
„Varpai” / Deux romances (Bourget), 1885 (1891): L’âme évaporée, Les cloches
„Žvaigždėta naktis”

Gabriel Faure „Ilgesys”

Cesar Franck Vakaro varpai

Valery Gavrilin Vokalinis ciklas „Senovinio albumo lapeliai”

Imants Kalniņš Trys eilėraščiai: Pernai ir šiemet; Sielų kalba; Mano rožės

Gustav Mahler „Jei mėgsti grožį”

Olivier Messiaen ”Harawi, Chant d'Amour et de Mort”

Francis Poulenc „Meilės keliai”

Giocomo Puccini Siurprizas svečiams. Madam Baterflai III v. įžanga

Maurice Ravel  Nikoleta
Mart Saar
„Saulė ir šešėlis”
Kas tai buvo?

Franz Schubert
„Būk pasveikinta”
Pavasario viltys
Barkarolė
Lyrai
Vokalinis ciklas „Gulbės giesmė”  / Schwanengesang, D. 957
Suleika I
„Tu mano ramybė”

Richard Strauss
Vokalinis ciklas „Lotoso žiedlapiai”

Pyotr Tchaikovsky
„Nusinešk mano širdį”
„Nusileido saulė”
„Vienišas vėl kaip kadais”

Veljo Tormis 10 Haiku

Operos. Spektakliai
Georges Bizet Karmen (Karmen)

Balsui ir akordeonui 
Joseph Kosma Laukimas
V. Scott Marijai-Luizai

Balsui ir vargonams
Johann Sebastian Bach Arija „Siela nerimsta Viešpaties rankose”

Hugo Wolf Trys dainos: „Tyli meilė”, „Paslaptis”, „Sodininkas”

Koncertai

Koncertas festivalyje "Kuršių Nerija 2003", 2003 08 06

B.Kutavičius "Der Kamf der Baume"

XVIII-XX a. sakralinė muzika

"Musica Humana", R.Maciūtė

Koncertas Tarptautiniame Thomo Manno festivalyje, 2003 07 14

Stasys Vainiūnas Dainos

B.Vainiūnaitė, R.Maciūtė

Koncertas Motinos dienai, Kauno filharmoninoje, 2003 05 06

G.Rossini "Stabat Mater"

Nacionalinis simfoninis orkestras, R.Maciūtė, L.Jonutytė, M.Zimkus, I.Misiūra

Koncertas "Dangus, oras ir vėjas" (IV kamerinės muzikos festivalis "Kuršių Nerija"), 2002 08 09, Nida

C.Debussy Syrinx fleitai solo

J.Alain "Le jardin suspendu" vargonams

J.Ibert "La stele oriente" sopranui ir fleitai

Ch.Gounod "Sanctus" sopranui ir ansambliui

F.Poulenc Sonata obojui ir fortepijonui

H.Berlioz Fantazija dviem fleitoms ir fortepijonui

A.Roussel "Ciel, aer et vents..." sopranui ir fleitai

C.Saint-Saens "Une flute invisible" sopranui, fleitai ir vargonams

J.Alain "Trois mouvements" fleitai ir vargonams

Atlikėjai: Regina Maciūtė (sopranas), Algirdas Vizgirda (fleita), Daiva Tumėnaitė (fleita), Robertas Beinaris (obojus), Raimundas Jasiukaitis (violončelė), Balys Vaitkus (fortepijonas, vargonai), Gediminas Kviklys (klavesinas, fortepijonas, vargonai).

Koncertas Briuselyje (Belgija), 2002 05 17

J.S.Bach Arijos iš kantatų

A.Martinaitis "Kelias ir keleivis"

"Musica Humana", R.Maciūtė

Koncertas Paryžiuje, 2002 02 13

C.Saint-Saens "Nematoma fleita"

A.Martinaitis "Kelias ir keleivis"

Vasario 16 ir O.Milašiaus minėjimas

"Musica Humana" R.Maciūtė

Koncertas Šlezvig-Holšteino festivalyje (Hamburgas, Vokietija), 2001 09 15

W.A.Mozart "Reuiem"

Kauno valstybinis choras, R.Maciūtė, I.Linaburgytė, A.Rubežius, J.Frantz

Koncertas Juodkrantėje, Evangelikų liuteronų bažnyčioje, 2001 07 04

D.Buxtehude Partita „Auf meinen lieben Gott”

G.Caccini „Amarilli”

G.B.Pergolesi „Se tu m'ami”

H.Purcell „Ground”

„Hornpipe”

G.Sarti Arija iš operos „Giulio Sabino”

L.Cherubini „Ave Maria”

F.Couperin „La Visionnaire” - „La Monflambert” - „La Muse Victorieuse”

A.Vivaldi „Vieni, vieni”

Abros arija iš oratorijos „Juditos triumfas”

J.Ph.Rameau „Le Rappel des Oiseux”

Gavotas

J.B.Weckerlin „Menuet d'Exhaudet”

„Jeunes fillettes”

J.S.Boismortier „La Veloute” - „La Frenetique”

J.S.Bach „Et exultavit” iš „Magnificat”

Arija iš kantatos nr. 68

Gediminas Kviklys (vargonai)

Koncertas Hamburge (Vokietija), 2001 06 24

J.S.Bach Arijos

A.Martinaitis "Kelias ir keleivis"

"Musica Humana", R.Maciūtė

Koncertas Pažaislio muzikos festivalyje, Prisikėlimo bažnyčioje, 2001 06 22

L.Bernstainas Simfonija "Kaddisch"

Nacionalinis simfoninis orkestras, Kauno valstybinis choras, R.Maciūtė

Koncertas Baltijos šalių muzikos festivalyje, Frankfurte (Vokietija), 2000 03 09

O.Narbutaitė Centones meae urbi

Nacionalinis simfoninis orkestras, Choras "Aidija", Regina Maciūtė, Ignas Misiūra

Koncertas Laisvės gynėjų dienai, nacionalinėje filharmonijoje 2000 01 12

A.Martinaitis "Pieta"

Nacionalinis simfoninis orkestras, Kauno valstybinis choras, Choras "Ąžuoliukas", R.Maciūtė, V.Juozapaitis

Koncertas Tokijuje (Japonija), 1999 11 22

L. van Beethoven Simfonija Nr. 9

Nacionalinis simfoninis orkestras, Kauno valstybinis choras, R.Maciūtė, I.Linaburgytė, A.Rubežius, V.Prudnikovas

Koncertas Šv.Petro ir Povilo bažnyčioje, 1999 05 06

A.Vivaldi Mišios "Gloria"

A.Vivaldi Motetas "In furrore"

Lietuvos kamerinis orkestras, Kauno valstybinis choras,

R.Maciūtė, L.Grodnikaitė

Koncertas Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje, 1982 05 25-28

G.F.Handel

Kamerinis trio Nr. 6 g-moll, op. 2

K.F.E.Bach

Dešimt pjesių

G.F.Handel

Sonata fleitai ir klavesinui Nr. 1, e-moll, op. 1

J.Tamulionis

Meditacijos (I atlikimas)

O.Balakauskas

Variacijos fleitai ir klavesinui (I atlikimas)

A.Martinaitis

Cantus ad futurum dviems sopranams, kameriniam ansambliui ir vargonams (I atlikimas)

Ansamblis Musica Humana, Giedrė Kaukaitė, Regina Maciūtė, Gediminas Kviklys

Straipsniai

Audronės Žigaitytės pokalbis su Regina Maciūte. 2016 metų lapkričio mėn.

A. Ž. 1974 m. buvo Glinkos konkursas, ar žinote, kad Jūsų nuotrauką pavogiau?

R. M. Sakei.

A. Ž. Kas labiausiai džiuginančio įvyko gyvenime?

R. M. Tai, kad aš nesuklydau, pasirinkdama šią profesiją. Iš pradžių buvo sunku susivokti: kas liečia muzikinę pusę - viskas gerai, bet atrodė, kad balsas ribotas. Kartais ir katedroje nelabai manimi tikėjo, tik vienintelė mano dėstytoja Fakejevaitė suprato, kad galėsiu dainuoti. Dėstytojo reikia aklai klausyti: jeigu tau nespaudžia, nesmaugia, vadinasi, viskas gerai, toliau tik nuo tavęs priklauso - kiek tu atiduosi, kiek tu domėsies. Mane gelbėdavo meninė intuicija. Kai aš nuvažiavau į Bulgariją, į stažuotę, profesorius sakydavo: „Jūs dalykus visai kitaip dainuojate, negu pratimus“. Mano viršūnės grynai iš to, kur mane muzika nuvesdavo. Laimingai į filharmoniją pakliuvau: buvo paskyrę į Rokiškį, į muzikos mokyklą, bet paėmė į filharmoniją.

A. Ž. Kokie tai buvo metai?

R. M. Buvo 1971 metai. Tada baigiau akademiją ir Bohemos diplominis spektaklis pavyko. Nebuvo gėda. E. Gutauskas buvo Rudolfas. J. Aleksa dirigavo, Siparis režisavo. Ritos Aleknaitės-Bieliauskienės dėka aš atsiradau filharmonijoje. Po Glinkos konkurso manim susidomėjo dirigentas J. Domarkas. Pirmas buvo W. A. Mozarto „Requiem“. Duok Dieve kiekvienam savo kūrybines ambicijas įgyvendinti, kaip kad aš įgyvendinau. Likimas buvo palankus. Reikia būti pasiruošusiam ką nors pakeisti. Jeigu kas nors suserga ar negali, o tu paimi ir padarai. Anksčiau būdavo tiek stambių formų kūrinių. Tiesiog nuo afišų nenueidavai. Viena oratorija, kita, Kauno choras čia buvo. Dabar pasigendu stambių formų kūrinių. Dainininkai mūsų stiprūs, galima juos užimti.

A .Ž. O kaip operos teatras, ar netraukė?

R. M. Operos teatre buvo mažai sopranų. Tada manęs paprašė Mikaelą padainuoti. Paskui sekė Valdovės sesuo V. Barkausko „Legendoje apie meilę“. Jau buvau apsisprendusi išeiti iš filharmonijos, nuėjau į Kultūros ministeriją, bet ministras Dainius Trinkūnas atkalbėjo mane. Sakė, kad teatre laukdama vaidmens tuščiai praleisiu daug laiko, kad jis manęs teatre nemato. Po to vėl buvo daug pergyvenimų, bet, atgavus Nepriklausomybę, prasidėjo įdomios kelionės į užsienį.

A. Ž. Turbūt ir su Y. Menuhinu daug dainavote?

R. M. Su Y. Menuhinu dainavau pora koncertų. Bet ir su kitais dainavau – ir Peterburge, ir Italijoj, ir Estijoj, ir Latvijoj - su visokiais chorais. Varganos kelionės būdavo, važiuodavom ir naktimis. Nuvažiuodavom pavargę, bet susiimdavau. Visur apkeliavom – Italijoj, Ispanijoj, su J. Franzu. Jam padarėm gerą įspūdį, kai sudainavom W. A. Mozarto „Requiem“. O paskui pradėjau dėstyti ir labai bijojau. Pakvietė katedros vedėjas prof. E. Kaniava. Atsimenu, kai į pirmą konkursą išvažiavo mano studentė Natalija Katilienė. Ji Rygoje kažką laimėjo, aš ėjau į stotį jos pasitikti. Patyriau tokią satisfakciją, tokį pasitikrinimą... Paskui turėjau gabių mokinių, su kuriais ir dabar bendraujam.

A. Ž. Jūsų labai stipri klasė, tikriausiai negabių nebūna.

R. M. Visokių yra, yra buvę nesėkmių.

A. Ž. Jūs iš Kretingos atvažiavot? Kada kilo mintis, kad dainuosit?

R. M. Muzikos mokytojas rinko į chorą, sakė, kad galėsiu ir solo dainuoti. Per šventes pradėjau solo dainuoti. Mano mokytojas nelabai mokėjo fortepijonu groti, bet sugrodavo. Važiavom į Klaipėdą, ten atvažiuodavo Elena Dirsienė paklausyti. Išvažiavau stoti į parengiamąjį kursą. Įstojau, ketvertą gavau. Mano pagrindinis pažymys iki penkto kurso buvo keturi minus - kadangi viršūnių atseit neturėjau. Kada mano mokinės nuliūsta devynis gavusios, sakau, mano pažymys buvo septyni.

A. Ž. Panaši ir V. Urmanavičiūtės istorija, jos pažymys irgi buvo keturi.

R. M. Nežinau, ji baigė penketais; ji dažnai sirgdavo, ne laiku laikydavo egzaminus.  

A. Ž. Dabar, kai Jūs pati vertinate tuos jaunus žmones, ar sunku?

R. M. Sunku išgirsti perspektyvą. Kartais perspektyva girdisi, bet ji nenueina iki maksimumo. Per stojamuosius irgi sunku. Labai svarbu yra intelektas. Ar prigimtinis, ar yra tas dainininko instinktas. Turiu pirmame kurse studentę, kuri moka už mokslą. Manau, kad laikinai, nes turi dainininko instinktą, pati sustoja, kai balsą nukiša ne ten.

A. Ž. Ką reiškia „nukiša balsą“?

R. M. Mes balsą valdom iš viršaus. Labai smagu, kai V. Urmana vedė meistriškumo klases. Ji akcentavo rezonatorius ir konkrečiai nosies ertmę. Nebeieškoti kitur tos garso vietos. Labai svarbu tą garso vietą pajusti, žmogus pradeda statyti kiekvieną skiemenį kitur. Kai įsitvirtini ten, kur geriausiai skamba, tada gerai. Aš sakau, netampykite to balso, mūsų stygų tiek nedaug yra.

A. Ž. Ar mūsų mokymo sistemoje nieko netrūksta? Ar viską jaunas žmogus gauna?

R. M. Aš manau, kad mes neblogai mokinam. Gal galėtume daugiau praeiti, sakysim, kamerinės muzikos, jeigu atsiskaitymui galėtume dainuoti iš gaidų. Jau profesionalai rečitaliuose pasidėję gaidas dainuoja. Kalbų mes dar nesam gerai įvaldę, ir vokiečių ir prancūzų tuo labiau. Dabar yra sunku su rusų kalba. Galėtume kamerinės muzikos praeiti daugiau; kai mokaisi mintinai, ilgiau užtrunka. O dėl balso pastatymo, tai mums nori sumažinti pamokų skaičių. Atsikovojam tris pamokas į savaitę balso tvarkymui. Dabar pradinis mokslas yra trumpesnis, gerai, jei yra padėti neblogi pagrindai. Kartais reikia nuo žalingų įpročių atpratinti. Ar liežuvis įveržtas, reikia ne vienerių metų, kol raumenys įpranta.

A. Ž. Jei ateitų mergaitė ir sakytų, kad nori dainuoti. Ką Jūs atsakytumėte?

R. M. Pirmiausiai paklausčiau, ar tu dainuoji. Ar pati viena dainuoji? Kai gyvenau Viršuliškėse, pro langą matydavau einančią S. Trimakaitę: ji eidama visa laiką dainuodavo. Toks žmogus negali nedainuoti. Per stojamuosius egzaminus būna visko: jie pasižiūri ieškančių talentų šou laidas ir galvoja, kad kiekvienas nepasiruošęs gali ateiti.

A. Ž. Bet Merūno likimas toks ir išėjo.

R. M. Jeigu žmogus yra tam pašauktas, taip ir turėjo būti. Aš irgi padėkoju likimui, galvodama, kad man taip iš tikrųjų turėjo būti. Tais laikais jokių instrumentų neturėjai. Ačiū Dievui, radiją turėjom. Aš iš radijo visas dainas išmokdavau. Būdavo vis dainuoju, kai manęs nemato ar kai grįžtu iš šokių kaime. Būtinai užplėšiu. Aišku, tai be galo sunki profesija. Bet kokia laimė visa gyvenimą su muzika gyventi!

A. Ž. Kiek Jums būdavo svarbus sceninis kostiumas?

R. M. Buvo didžiulis rūpestis, iš kur gauti medžiagos. Jeigu gerai atrodai, yra daug lengviau.

A. Ž. O kiek su savo studentėm apie tai kalbat? Ar paliekat jų pačių skoniui?

R. M. Kartais pakoreguoji, bet paradoksas: studentas tave, kaip dėstytoją, renkasi ir kartu stilius atitinka. Stengiuosi neatsilikti, amžiaus kažkaip nejaučiu. Priešingai, kai sukako jubiliejus, atsirado papildomos energijos. Staiga atėjo noras puoštis. Svarbu žmogaus savijauta. Kol matai saulę, kol vaikštai – viskas puiku.

A. Ž. O sakykite - balsas toks trapus, ar scenos kalba ir kitos pamokos nemaišo?

R. M. Buvo viena dėstytoja, kuri pradėdama scenos kalbą pirmiausia studentus atpalaiduodavo ir tada mokydavo šnekėti. Jie visi būdavo užkimę. Kadangi ateidavo pavargusiais balsais; aš nuėjau pasižiūrėti užsiėmimų. Dėstytojai pasakiau, kad pirmiausia reikia žmogų atpalaiduoti, bet paskiau būtina super koordinacija, susikaupimas. Kaip sako dainininkė M. Paplavskaja, mes niekuo daugiau neužsiimam, tiktai orą gainiojam.

A. Ž. Grįžkime prie Jūsų koncertinio gyvenimo. Koks kūrinys buvo pats mylimiausias?

R. M. Buvo F. Mendelssohno, buvo Paulius, Elijas. Pats mylimiausias, kai pasijutau kažkieno vedama: tai buvo Latvijoj, Jūrmaloje 8 Mahlerio simfonija. Ten buvo nepaprastas jausmas. Paskui buvo Vilniuje operos teatre. Ir su C. Diederichu „Pasaulio sutvėrimas“, tada pradėjau nebesivaržyti dirigento. Jis mane taip prašnekino, jis man leido taip laisvai jaustis, kad po to aš nebesivaržydavau. Turėjau kompleksą prieš dirigentus, man jie visi dievai. Įsimintinas koncertas buvo Maskvoje, kada Giedrė Kaukaitė laukėsi antros dukrytės ir aš ją pavadavau dainuodama Balsio „Saulę nešantis“. Ir su J. Aleksa, ir su Balsiu kaip mes bendravom, nepaprastai džentelmeniškai su manimi elgėsi. Buvo taip netikėta ir miela, kad šito negaliu pamiršti.

A. Ž. Sako, kad Aleksa dainininkų nemylėjo, jis nesiskaitė nė su kvėpavimu, dainininkai tiesiog užspringdavo.

R. M. Aš jį labai mylėjau. Rygoje mes atlikome J. Brahmso „Vokišką Requiem“. Jis man pasakė penktos dalies koncepciją, sakė tu zysk, nerodyk gražaus balso, zysk. Labai daug įdomių koncertų turėjau.

A. Ž. Nesiruošiat palikti memuarų?

R. M. Nelabai aš moku rašyt. Buvo avantiūrų, sporto rūmuose buvo naujametiniai reviu. Ir aš su „Nerijos“ ansambliu dainavau „Gerves“. Susirgo vėl kažkas ir turėjo keisti spektaklį. Į sporto rūmus turėjo ateiti tuometinė valdžia. Teatre turėjo rodyti „Karmen“. Prisimenu, V. Laurušas buvo direktorius, sustojo valdžia, ką daryti, negalima nuimti tų „Gervių“, teatras neturi Mikaelos. Gerai, kad yra antras veiksmas be Mikaelos. Atidainavau pirmą veiksmą, laukė Volga, man grimą nuėmė, į koncertinę suknelę įlindau ir nuvežė į sporto rūmus. Atidainavau ir vėl grįžau į trečią veiksmą dainuoti Mikaelos. Tą vakarą svarbiausia man buvo suspėti, todėl negalvojau apie jokius vokalinius sunkumus. Paskui mane vyriausybiniame bufete konjaku pavaišino. Daugiau nebuvau tame bufete, tik tąsyk, kai gelbėjau spektaklį. Tada, sako, užsiprašyk, ko nori; sakau - duokit butą. Bet neišprašiau. Vis dėlto, vėliau butą iš filharmonijos gavau.

A. Ž. O Jūsų studentai negauna iš niekur.

R. M. Buvo taip, kad pinigų aš turėjau, buto neturėjau, bet viešbučio negalėjau gauti, kadangi priregistruota Vilniuje.

A. Ž. Jūs minėjot, kad važinėjot su koncertais po mokyklas. Koks įspūdis iš tų koncertų mokyklose? Dabar niekas su koncertais į mokyklas nebevažiuoja. Gerai, ar ne, kad tada važiavote, nes nelengvi tie koncertai. Ar jų reikėjo, ar gerai, kad dabar jų nėra?

R. M. Reikėtų tų užaugusių žmonių paklausti, aš nežinau. Kam to reikėjo - ar mums sukaupti visą įtaigą, kad tą muziką priartintume. Mums buvo gerai - bendravimas tarpusavy po koncertų. Labai suartino visus atlikėjus. Buvo mokyklų, kur mokytojai suinteresuoti. Man atrodo, kad buvo ir tokio bergždžio darbo. Kiek lektorius turi įtaigos- irgi nuo to priklausė. Bet po to, kai mes susėsdavom kur nors prie arbatos, kaip mes išsišnekėdavom.

A. Ž. Mes turim problemą su publika. Kaip išugdyti publiką nuo vaikystės?

R. M. Nežinau. Užklasinė veikla turi būti. Kad būtų ir choras. Man nebepatinka Kretingos mokykla, buvo geriau, koks buvo šokių ratelis, mes į televiziją važiuodavom. Man patinka laida “Duokim garo”.

A. Ž. Bet klausymo įgūdžius, fantaziją klausant irgi reikia lavinti.

R. M. Aš nežinau, iš ko man kilo tas noras nusipirkti L. van Bethoveno “Mėnesienos sonatą”: kaime atsidarydavau langą, obelys žydi, o aš klausausi “Mėnesienos sonatos”. Būdavo kažkoks ritualas. Buvau prie romantikių, rašydavau eilėraščius.

A. Ž. O dabar neberašot?

R. M. Ne, neberašau. Nustojau rašyti, kada supratau, kokie kiti yra geri poetai.

A. Ž. O Jums pačiai yra kas nors rašęs eilių?

R. M. Man ne. Aš esu vienam bernui nusiuntusi. Buvo labai išvaizdus vyras. Jis mane išprovokavo, man rašė neatsakingai gražius laiškus. Dar nebuvau ta, kokią jis įsivaizdavo, dabar jau esu.

A. Ž. Kiek dabar mergaičių turite?

R. M. Aštuonias.

A. Ž. Dažnai susiduriam, kai būna nenuspėtas tembras. Ypač vyriški balsai: atrodo, tikras tenoras, o yra paruoštas baritonu.

R. M. Iš pradžių mes dirbam, kaip Vlada Mikštaitė sakydavo, su balsu. Pradedam nuo vidurio, o tada ima balsas rodytis. Išlaisvinus jis atranda savo vietą. Man buvo labai malonu, kai rektorius Z. Ibelhauptas per mano vakarą sakė – visos turi savo tembrą, nė viena nieko nekopijuoja. Yra pavojus, kai studentas pradeda dėstytoją kopijuoti. Aš parodau kryptį, nėra taip, kad visai nerodyčiau. Vieni sako, kad tuoj už nosies ta skambančioji vieta, kiti liepia dainuoti už liežuvio šaknies ir tarpuaky. Yra daug įvaizdžių. Iš V. Urmanos aš užsirašiau daug įvaizdžių. Paradoksas, kada mes garsą išvedam, jis mūsų ausyse skamba dusliai. Tai reiškia, kad tada jis išsitransliuoja.

A. Ž. Aš klausiau Lauros Zigmantaitės, koks jos balsas. Ji atsakė, dar nežinanti, ieško.

R. M. Ji yra Mozarto meosopranas – aukštas.

A. Ž. Kaip jai sekasi?

R. M. Gerai sekasi, mokosi Londono nacionalinėje studijoje ir Lijono operos studijoje. Manau, kad ji pasieks savo. Ji gerose rankose. Yra visokių. Iš Italijos pas mane skraidė - ruošėsi stoti. Mes pasiruošėm, ir ji įstojo į Kardifą, į Velsą. Iš Izraelio mergaitė yra pas mane buvusi ...

A. Ž. Ačiū už įdomų pokalbį.

 

Regina Maciūtė yra išskirtinė tarp lietuvių kamerinių solistų. Bent mes, ne muzikai, ne muzikologai, taip jaučiame. Ne meistriškumu, nes daug yra dainuojančių meistrų, solistų profesorių, mokytojų. Net ne balso fizinių galimybių išskirtinumu. Reginos dainavimą valdo likimas arba patirtis, ypatinga dvasinė prigimtis, sugebanti į klasiką, į romantizmo ir modernizmo muziką įdainuoti likimiškąją patirtį, žmogiškosios patirties viršūnes – džiaugsmą būti, suvokti, kad esi ir nebūsi, liūdesį, kad nė vienas negalime išvengti skausmo, kančios, abejonės. Bet ir tai mes keliame, kol pajėgiame, girdime vieni kitus, mylime. (...) . Ir kitas polius – Reginos prigimtyje glūdi šansonjė – kažkas rizikingai valiūkiško, žaismingo, žaidžiančio, provokuojančio ir jo didenybę likimą. Mūsų kūrėjams, iki šešiasdešimtmečių ir dar kiek jaunesnių, daugiausia gyvybės gavusiems iš kaimo, Regina kelia neatsakomą klausimą – kaip žmogus išauga, kaip iš pamiškių (Šašaičiai pamiškės kaimas, išnykstantis), iš ramunėmis vasarą nužystančių palaukių, iš gyvenimo, kuriame nebuvo ir nėra jokio meno, išauga žmogaus dvasia, iškyla iki didelių scenų, iki didelės meninės meistrystės, iki meno profesorystės.

Viktorija Daujotytė, Žemaitiškieji Sielovaizdžiai, Literatūra ir menas, 2007 03 16

Prieš trisdešimt metų sukurtą Broniaus Kutavičiaus ciklą "Ant kranto", kurį su M.K. Čiurlionio kvartetu padainavo Regina Maciūtė, laikas tarytum nuskaidrino ir sutaurino.

Edmundas Gedgaudas, Thomo Manno festivaliui Nidoje pasibaigus, 7 meno dienos, 2002 07 26

Labai stilingai į šią dvasią įsijungė Vilniaus kvartetas, dar atlikęs ir A. Schönbergo Antrąjį kvartetą styginiams ir sopranui bei F. Schuberto Pjesę kvartetui. Sopranas - Regina Maciūtė, organiška kvarteto vertinamų subtilybių dalyvė. Drauge su jais ji atliko F. Schuberto "Ganymedą" ir įsijungė į minėtąjį finalinio kūrinio triumfą.

Edmundas Gedgaudas, Nidos popietės ir vakarai, Septintasis Thomo Manno festivalis, 7 meno dienos, 2003 07 25

Diskografija / Garso įrašai

Regina Maciūtė

Vaizdo įrašų galerijos

Regina Maciūtė

Nuotraukų galerijos

Regina Maciūtė

Regina Maciūtė

2016-11-17