Regina Marozienė

Regina  Marozienė
Kanklininkė
1978-06-22
Gimtasis miestas: Šiauliai
Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2023-03-25
LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-220

Mokslinis laipsnis

Humanitarinių mokslų (menotyra (03 H), muzikologija (H 320) daktarė (2009).

Apdovanojimai

Rspublikinių ir tarptautinių konkursų laureatė:
1996 m. − III respublikinis J. Švedo tautinių instrumentų atlikėjų konkursas (I vieta),
1998 m. − IV respublikinis J. Švedo tautinių instrumentų atlikėjų konkursas (II vieta),
2000 m. − I tarptautinis J. Švedo tautinių instrumentų atlikėjų konkursas (I vieta),
2001 m. − I tarptautinis daugiastygių liaudies muzikos instrumentų konkursas-festivalis Pskove (Rusija) – I vieta solo ir I vieta kamerinių ansamblių kategorijoje.

Už pedagoginius ir kultūrinius nuopelnus ji buvo apdovanota Prezidento V. Adamkaus, LR švietimo ministro, LR Kultūros ministro, Lietuvos liaudies kultūros centro direktoriaus, Šiaulių apskrities viršininko, Šiaulių miesto mero, mero pavaduotojos, Šiaulių miesto savivaldybės Kultūros skyriaus vedėjos padėkos ir kitais raštais.

2019 metų Šiaulių miesto kultūros ir meno premijos laureatė (premija skirta už visapusišką meilę kanklėms ir gebėjimą ją paskleisti tarp jaunimo).

Biografija

Regina Marozienė (Vaišnoraitė, g. 1978-06-22) baigė Šiaulių 12-ąją vidurinę mokyklą (1996), kanklių specialybę (dėst. R. Vaišnorienės kl.) Šiaulių konservatorijoje (1997), atlikimo meno (kanklės) magistro studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (2003), yra humanitarinių mokslų (menotyra (03 H), muzikologija (H 320) daktarė (2009). Daktaro disertacijos tema – „Lietuvių koncertinės kanklės ir akademinis kankliavimas: kilmė, raida, perspektyvos (XX a. – XXI a. pradžia)“.

Nuo 2002 m. ji yra Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos mokytoja, nuo 2007 m. – mokytoja metodininkė, nuo 2016 m. – mokytoja ekspertė, nuo 2019 m. rugsėjo mėn. – Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja.

Nuo 2020 m. Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos direktorė. Nuo 2009 m. – paraleliai dirba Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (dėsto Liaudies instrumentų meno istoriją, Tiriamąjį darbą, Magistro darbą).

Regina Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijoje yra išugdžiusi per 20 respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatų. Apie jos kūrybinę veiklą ne kartą rašyta miesto, respublikinėje ir užsienio spaudoje. Biografija publikuota enciklopediniame žinyne „Kas yra kas“ („Švietimas ir studijos“, K., „Neolitas“, 2007: 438; „Lietuvos moterys“, K., „Neolitas“, 2007: 293, 607), „Kraštiečiai. Šiauliai. Rinktinės biografijos“, K., Leidybos idėjų centras, 2014: 503–505).

Svarbiausi darbai

Surengė 8 rečitalius, yra koncertavusi Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Olandijoje, Rusijoje, Baltarusijoje, Danijoje, Bulgarijoje. 2002 m. pagal Erasmus studijų mainų programą stažavosi J. Sibelijaus muzikos akademijoje, lekt. R. Koistinen kantelės klasėje (Helsinkis, Suomija). Buvo V. Landsbergio fondo stipendininkė (2002–2003), M. Pokelos vardinės stipendijos už gerus studijų rezultatus laimėtoja (2002, Suomija).

Regina yra tarptautinio P. Stepulio kamerinių liaudies instrumentinės muzikos ansamblių konkurso-festivalio Šiauliuose (2004, 2008, 2013, 2015, 2017, 2019), tarptautinio vaikų ir jaunimo tautinės muzikos festivalio „Tūto“ Šiauliuose (2001, 2006, 2009, 2014, 2016, 2018) organizatorė ir projektų vadovė, tarptautinio Jono Švedo liaudies instrumentinės muzikos konkurso-festivalio ir tarptautinės mokslinės konferencijos Vilniuje, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, organizacinio komiteto narė (2004, 2006, 2008, 2013, 2018).

Dainų švenčių „Skambėkite, kanklės“ dirigentė (2003, 2007, 2009, 2018) ir šio koncerto vedėja (2009, 2014), nacionalinio Jono Švedo liaudies instrumentų atlikėjų konkurso žiuri narė (2005, 2007, 2009, 2013, 2017, 2019), tarptautinio Jono Švedo liaudies instrumentų atlikėjų konkurso žiuri narė (2013), Šiaulių apskrities mėgėjų meno kolektyvų festivalio „Rudens mozaika“ vertinimo komisijos narė (2009, 2010), X tarptautinio akademinės muzikos konkurso Jūrmaloje (Latvija) žiuri narė (2009), IX tarptautinio daugiastygių liaudies instrumentų atlikėjų konkurso festivalio-konkurso žiuri narė (2016, 2018, 2019 Sankt Peterburgas, Rusija), XI tarptautinio liaudies instrumentų atlikėjų konkurso „Kantele“ žiuri narė (2018, Petrozavodskas (Rusija). Liaudiškos muzikos žanrinės tarybos prie Lietuvos nacionalinio kultūros centro narė, Šiaulių m. savivaldybės kultūros ekspertų komisijos narė (nuo 2011 m.).

Lietuvių liaudies instrumentinės muzikos draugijos „Kanklės“ narė (nuo 2000). Kaip kanklininkė solistė dalyvavo festivalyje „Resurrexit“ (Šiauliai, 2019), tarptautiniame festivalyje „Copenhagen world music festival“ (2017, Kopenhaga, Danija), tarptautiniame Jono Švedo liaudies instrumentinės muzikos festivalyje (Vilnius, 2006, 2008, 2013), tarptautiniame Tytuvėnų vasaros festivalyje (Šiauliai, 2004), tarptautiniame vaikų ir jaunimo tautinės muzikos festivalyje „Tūto“ (Šiauliai, 2014), tarptautiniame Pärnu kannel festivalyje (Estija, 2005), Šiaulių filharmonijos organizuotame „Ture Šiaurės Lietuvoje“ (Šiauliai, 2006). Yra grojusi solo pritariant Klaipėdos kameriniam orkestrui (dir. R. Šervenikas), Lietuvos nacionaliniam simfoniniam orkestrui (dir. D. Povilionis), Šiaulių pučiamųjų instrumentų orkestrui (dir. S. Vaičiulionis, G. Brūzga). Daugelio šiauliečio kompozitoriaus A. Bružo kūrinių kanklėms pirmoji atlikėja.

Kanklių trio „Aušrinė“ narė (nuo 2000), su šiuo ansambliu aktyviai koncertuoja, dalyvauja muzikiniuose projektuose Lietuvoje ir svetur. Greta paminėtinų – tarptautinis Tytuvėnų klasikinės muzikos festivalis (2004, 2006, 2014), tarptautinis Jono Švedo liaudies instrumentinės muzikos festivalis (2006, 2008, 2013), muzikinis turas Šiaurės Lietuvoje (2003, 2005), tarptautinis folkloro festivalis „Saulės žiedas“ (2007, 2013, 2015), tarptautinis Prano Stepulio kamerinės liaudies instrumentinės muzikos ansamblių festivalis (2004, 2008, 2013, 2015, 2017), tarptautinis vaikų ir jaunimo tautinės muzikos festivalis „Tūto“ (2006, 2014, 2016, 2018) ir kiti. 2013 m. išleista kolektyvo kompaktinė plokštelė „Nuo liaudies dainos iki...“

Regina kaip solistė, kanklių trio „Aušrinė“ ar kitų kolektyvų narė aktyviai dalyvauja Šiaulių mieste, rajone ar respublikoje vykstančiuose projektuose, koncertuose ir kituose renginiuose.

Ji taip pat dalyvauja respublikinėse ir tarptautinėse mokslinėse, metodinėse konferencijose Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Rusijoje, Danijoje, Norvegijoje, Švedijoje, Izraelyje, publikuoja straipsnius liaudies instrumentinės muzikos temomis Lietuvos ir užsienio spaudoje.

2017–2019 m. Regina Marozienė mieste organizavo tarptautinius ir respublikinius tautinio meno renginius: ji buvo tarptautinio Prano Stepulio kamerinių liaudies instrumentinės muzikos ansamblių konkurso-festivalio (2017, 2019) ir tarptautinio vaikų ir jaunimo tautinės muzikos festivalio „Tūto“ (2018) projektų vadove. Šiuose renginiuose nemokamai apsilankė per 5000 Šiaulių miesto, apskrities bei respublikos tautinio meno mylėtojų bei socialiai pažeidžiamų asmenų (globos namų gyventojų). Renginių metu vykusios nemokamos edukacijos „Kas ten teka per dvarelį?“ su tautine muzika ir instrumentais supažindino per 3000 ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų iš Šiaulių miesto ir regiono.

Kaip atlikėja Regina aktyviai koncertuoja kaip solistė (dalyvauja įvairiuose koncertuose, festivaliuose, projektuose, 2018 m. rugsėjo 20 d. Šiaulių koncertų salėje „Saulė“ ir lapkričio 15 d. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje surengė savo solinius koncertus, dažnai pasirodo su Šiaulių miesto pučiamųjų instrumentų orkestru, kartu su kanklių trio „Aušrinė“ dalyvauja tradiciniuose Naujametiniuose koncertuose Šiaulių Ch. Frenkelio viloje ir kitur. Su aktore Nomeda Bėčiūte ir dainininke Diana Tiškovaite yra parengusi muzikos ir poezijos programą „Tres Salvete“ (2019). Regina yra daugelio kompozitoriaus Algirdo Bružo kūrinių kanklėms pirmoji atlikėja ir redaktorė. 2018 m. ji atliko kompozitoriaus specialiai atlikėjai parašytą siuitą kanklėms, marimbai ir styginių instrumentų kvintetui „Paukščių sodas prie miško“ (atlikėjai: Aurimas Povilaitis (marimba) ir Šiaulių styginių instrumentų kvintetas).

Pastaruoju laikotarpiu Regina aktyviai dalyvavo tarptautinėse ir šalies konferencijose, skaitė pranešimus, rengė publikacijas, dalyvavo ekspertiniame darbe, dirigavo dainų šventėje ir buvo jos kūrėjų komandos narė. 2019 m. Reginos vadovaujamas Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos mišrus duetas (Augustė Gegeckaitė (kanklės) ir Dovydas Vidzikauskas (gitara, mokyt. Marius Būda) tapo Šeštojo tarptautinio Prano Stepulio kamerinių liaudies instrumentinės muzikos ansamblių konkurso-festivalio I vietos laureatu, o jos sukurtą novelę kanklių trio ir styginių instrumentų orkestrui „Medžio sapnas“ (2019) atlikęs šios gimnazijos kanklių trio (vad. mokyt. R. Vaišnorienė) buvo įvertintas konkurso Grand Prix.

Regina buvo kultūros projekto „Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijai – 80“ vadovė. Šio projekto dėka gabiausi Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos moksleiviai ir savo 30-metį minintis Šiaulių kamerinis orkestras (meno vad. Vilhelmas Čepinskis) turėjo galimybę surengti koncertus Vilniaus rotušėje (2019-10-16) ir Šiaulių koncertų salėje „Saulė“ (2019-10-23).

Publikacijos

PRANEŠIMAI MOKSLO KONFERENCIJOSE:

Atlikėjo ir kompozitoriaus kūrybinė sąveika bei jos vaidmuo koncertinių kanklių raidoje. Respublikinė mokslinė-metodinė konferencija „Lietuvių profesionalioji tautinė muzika: genezė, evoliucija, šiandienos aktualijos ir perspektyvos“. Šiaulių konservatorija, 2003-11-19.

Profesionalusis kankliavimas: tautiškumo samprata. Tarptautinė mokslinė-metodinė konferencija „Liaudies instrumentai globalizacijos sąlygomis: savitumas, kūryba interpretacija“.Vilnius: Lietuvos muzikos akademija, 2004, p. 37–39.

Koncertinių kanklių akustika: rezonatoriaus virpesių charakteristikos. Tarptautinė mokslinė konferencija, skirta LMTA Liaudies instrumentų ir akordeono katedros 60-mečiui, „Liaudies instrumentų ir akordeono katedra akademinio mokymo sistemoje“.Vilnius, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2005–12–09.

Lietuvių profesionalioji tautinė muzika: keletas žvilgsnių į etnokultūrinį identitetą. Mokslinė konferencija „Meninės veiklos sociokultūriniai aspektai“. Meninės veiklos sociokultūriniai aspektai. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2007, p. 21–34.

Современный сольный концертный репертуар для канклес: основные черты и особенности развития. Международная конференция “Развитие многострунных народных инструментов“. Гусли. Альманах для концертных исполнителей и педагогов. Быпуск VIII. Псков: Государственный комитет Псковской области по культуре и туризму, Областная филармония, 2007, c. 5–7.

P. Puskunigio, J. Garalevičiaus ir J. Jankausko kankliavimo mokyklos bei jų reikšmė akademinio kankliavimo pedagogikos raidai. Mokslinė konferencija „LMTA 75-metis: meno kūrybos, mokslo ir pedagogikos raida“. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2008, p. 263–283.

Originalus solinis lietuvių koncertinių kanklių repertuaras: formavimo ypatumai. Tarptautinė mokslinė konferencija, skirta prof. Jono Švedo 100-mečiui, „Liaudies muzikos instrumentai ir jais atliekama muzika: tradicija bei dabartis“. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2008–10–09.

Lithuanian Concert Kanklės: Origin, Development Preconditions and Peculiarities. Tarptautinė mokslinė konferencija „XXIII ZINĀTNISKIE LASĪJUMI”. Daugpilio universitetas, 2013-01-25.

Academic Techniques of Lithuanian Concert Kankles Playing, their Origin, Formation and Development. VII tarptautinis Baltijos kanklių tyrėjų simpoziumas, Estija, 2013–03– (22–24).

Akademinio kankliavimo ištakų beieškant. Prof. P. Stepulio veiklos inovatyvusis diskursas. Tarptautinė mokslinė konferencija „Liaudies instrumentinė muzika: tradicija ir dabartis“, skirta prof. P. Stepulio 100-mečiui, LMTA, Vilnius, 2013–04–11.

Mokymas groti ištobulintais liaudies muzikos instrumentais Šiaulių regione: tradicijos ir šiuolaikinės tendencijos. Tarptautinė mokslinė konferencija „Šiuolaikinio muzikinio ugdymo realijos ir plėtros perspektyvos“, Šiaulių universitetas, 2015–11–20.

Jeronimas‘ Jankauskas‘ kanklės klaviklės in Lithuanian kanklės development context. „Baltijos styginių instrumentų simpoziumas“, Kauno miesto muziejaus Lietuvių tautinės muzikos istorijos skyrius, 2017-03-09.

К вопросу типологии литовских канклес типа цитр XIX−XX вв. Tarptautinė mokslinė konferencija „Гиппиусовские чтения-2017. Музыка культуры народов России и Восточной Европы сквозь призму типологических исследований“, Rusijos Gnesinų muzikos akademija, 2017 m. kovo 23−25 d.

Original Solo Reperoite of Lithuanian Concert Kanklės: Specific Features of Performance and Repertoire Building (Second half of the 20th Century – Early 21st Century. XII international Scientific Conference „Music Science Today: the permanent and the changeable“, Daugpilio universitetas (Latvija), 2017 m. gegužės 5−6 d.

Kompozitoriaus Vaclovo Paketūro kūryba solo kanklėms: nuo meninės koncepcijos iki techninių sprendimų. LMTA 41-oji metinė konferencija. Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Vilnius, 2017-04-12.

Литовские народные инструменты в современной европейской культуре. Tarptautinė mokslinė konferencija „Творческое наследие Любови Яковлены Жук и актуальные проблемы музыкально-исполнительского искуства“. Maskva, Rusijos Gnesinų muzikos akademija, 2017-06-13.

Academic Techniques of Lithuanian Kankles Playing: Their Origin, Formation and Development. IV international scientific conference "The pedagogical basis in acquiring the kokle and similar instruments play". Danija, Kopenhaga, Amager kulturpunkt, 2017-09-08/10.

Socio-cultural aspect of learning to play Lithuanian folk musical instruments. Tarptautinė konferencija „Methodological encounters in connection-multi-, trans-, and interdisciplinary research“, Norvegijos muzikos akademija, Oslas, 2018-02-13/14.

Kanklių tonacijų kaitiklio tobulinimo klausimas. Istorinis aspektas ir šiandienos perspektyvos. Mokslinė-metodinė konferencija „Liaudies instrumentinė muzika: tradicija ir dabartis. Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Vilnius, 2018-10-09.

National Musical Instruments in Contemporary Education System of Lithuania: Peculiarities, Problems and Future Perspectives. Tarptautinė konferencija „Cultural diversity in Music Edcation“, Levinsky College of Education, Tel Aviv, Izraelis, 2019-06-16/19.

PRANEŠIMAI KITOSE KONFERENCIJOSE, SEMINARUOSE:

Suomių kantelė: nuo epo iki šių dienų. Praktinė-metodinė konferencija „Lietuvių kanklių ir suomių kantelių realijos ir perspektyvos“. Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras, 2003–04–09.

LMTA Liaudies instrumentų ir akordeono katedros indėlis puoselėjant tautinę muziką Lietuvoje ir svetur. Konferencija, skirta lietuvių liaudies instrumentinės draugijos „Kanklės“ 80-mečiui. Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2005.

Akademinio kankliavimo mokymo metodika prieš 50-metų ir šiandien. Lietuvos liaudies instrumentų pedagogų Palangos vasaros seminaras. Palanga: Stasio Vainiūno muzikos mokykla, 2006–09–11.

Jeronimas Jankauskas ir tarpukario kankliavimo tradicijos Šiauliuose. Lietuvos liaudies instrumentų pedagogų Palangos vasaros seminaras. Palanga: Stasio Vainiūno muzikos mokykla, 2008–09–11.

Vaiko saviraiškos ugdymas liaudies muzikos pamokose (Suomijos patirtis). Konferencija-seminaras „Liaudies muzikos ir tautodailės programų sklaida muzikos, meno ir dailės mokyklose“. Vilnius: M. K. Čiurlionio menų mokyklos metodinis centras, 2008–11–20.

Muzikinis tekstas kaip kodas meninei kūrinio interpretacijai. Seminaras „Muzikavimo perspektyvos ir galimybės liaudies muzikos instrumentais šiuolaikinėje muzikos erdvėje“. Vilnius, B. Dvariono muzikos mokykla, 2012–10–24.

Muzikos kūrinio sandara kaip interpretavimo inspiracija. Liaudies instrumentų pedagogų vasaros seminaras „Solinio ir ansamblinio muzikavimo liaudies instrumentais aktualijos“, Birštonas, 2013–06–13.

Netradiciniai ugdymo metodai ir jų integraciniai ryšiai muzikos atlikimo raiškos pamokoje. Respublikinė konferencija „Efektyvi pamoka – priemonė mokinių motyvacijai įtakoti“, Šiauliai, 2013–11–14.

Tarptautinių meno projektų organizavimas ir liaudies instrumentinio žanro plėtros perspektyva. Liaudies instrumentų pedagogų vasaros seminaras „Solinio ir ansamblinio muzikavimo liaudies instrumentais aktualijos“, Lietuvos liaudies kultūros centras, 2015–06–15.

Tarptautiniai projektai – reikšminga liaudies instrumentų populiarinimo arena. Tarptautinis kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Kamerinio muzikavimo liaudies instrumentais aktualijos“, 2015–05–14, Šiauliai.

Lietuvių liaudies instrumentinė muzika Europos tautų kultūrų kontekste. Lietuvos liaudies instrumentininkų vasaros seminaras „Solinio ir ansamblinio muzikavimo liaudies instrumentais aktualijos“, Alantos technologijos ir verslo mokyklos amatų centras, 2017 m. birželio 14−18 d.

Pramoginės muzikos kūrinių aranžavimas liaudies instrumentams. Seminaras „Pramoginė muzika Lietuvos 100-mečio atkūrimui“, Šiaulių Dainų muzikos mokykla, 2018-02-19.

Jono Švedo vizija XXI a. Kultūros kontekstuose. Seminaras-praktikumas „Liaudies instrumentų pedagogikos aktualijos“. Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija, 2018-10-18.

Mokymosi motyvacija ir jos stiprinimo būdai. Gerosios patirties renginys „Kūrybiškumo ir motyvacijos skatinimas muzikinio ugdymo procese“. Šiaulių r. Švietimo ir pagalbos tarnyba, 2018-11-07.

Nacionalinis instrumentas šiuolaikinėje Europos kultūroje. Respublikinė mokytojų konferencija „Kokybiškas nacionalinių instrumentų atlikėjų ugdymas: ką galėtume daryti geriau?“. Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla, 2018-11-16.

Muzikinis tekstas – kūrinio interpretacijos kodas. Seminaras-praktikumas „Motyvacijos skatinimas ir jaunų idėjų ieškojimas, ugdant jaunąjį atlikėją“, Joniškio r. Švietimo centras, 2018-12-13.

Straipsniai

STRAIPSNIAI RECENZUOJAMUOSE TĘSTINIUOSE LIETUVOS IR UŽSIENIO MOKSLO LEIDINIUOSE:

Sociocultural Aspect of Teaching to play the Lithuanian National Music Instruments // Художественное образование и наука. Москва, 2020/1 (22), c. 15‒23.

Original Solo Repertoire of the Concert Kanklės: Specific Features of Texture and Performance (Second Half of the 20th Century – 1st Decade of the 21st Century). Music Science Today: the Permanent and the Changeable. Scientific Papers. Daugavpils: Daugavpils university Academic Press Saule, 2 (10), 2018, p. 106–117.

Kompozitoriaus Vaclovo Paketūro kūryba lietuvių liaudies instrumentams: nuo meninės koncepcijos iki techninių sprendimų. Ars et praxis. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2017, Nr. 5, p. 60–73.

Lithuanian Concert Kanklės: Origin, Development Preconditions and Peculiarities. Kultūras studijas. Mūzika kultūra (VI). Daugavpils: Daugavpils university Academic Press Saule, 2014, p. 26–38.

Juozo Lašo kanklės lietuviškų kanklių raidos kontekste. Tradicija ir dabartis. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2012, Nr. 7, p. 48–61.

Jeronimas Jankauskas: naujosios kanklės klaviklės. Žiemgala. Istorijos ir kultūros žurnalas. Kaunas: Žiemgalos leidykla, 2008, Nr. 2, p. 11–19.

Solinis koncertinių kanklių repertuaras (XX a. II pusė–XXI a. pradžia): faktūra ir jos atlikimo aspektai. Lietuvos muzikologija IX. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2008, p. 196–209.

STRAIPSNIAI KITUOSE LEIDINIUOSE:

Я верю в чудо музыки канклес... (встреча c прoфесором Литовской Академии музыки Линой Найкялене). Гусли. Альманах для концертных исполнителей и педагогов. Быпуск VI. Псков: Государственный комитет Псковской области по культуре и туризму, Областная филармония, 2005, c. 79–80.

Naujo tobulumo paieškos VII Respublikiniame Jono Švedo konkurse. Tautos skambesiai. Vilnius: Petro ofsetas, 2005, p. 49–51.

Į pasaulį su unikalia tautine kultūra. Žvilgsnis į LMTA Liaudies instrumentų ir akordeono katedros tarptautinius ryšius. Tautos skambesiai. Vilnius: Petro ofsetas, 2005, p. 55–57.

Liaudies instrumentų pedagogai Palangoje diskutuoja, repetuoja, koncertuoja. Tautos skambesiai. Vilnius: Petro ofsetas, 2005, p. 58–61.

Tautinė instrumentinė muzika Šiaulių krašte. Tautos skambesiai. Vilnius: Petro ofsetas, 2005, p. 89–94.

Tautinės muzikos branda ir Jonas Švedas. Dienraštis „Šiaulių kraštas“. Šiauliai, 2005–05–31, p. 8.

Lietuvių tautinės instrumentinės muzikos istorijoje – reikšmingų sukakčių metai. Muzikos meno ir mokslo žurnalas „Muzikos barai“. Vilnius: Lietuvos muzikų sąjunga, 2006 m. gegužė-birželis (Nr. 5–6), p. 40–44.

Profesorius Valentas Leimontas apie muziką, dailę, gyvenimą ir... volungės čiulbėjimą. Muzikos meno ir mokslo žurnalas „Muzikos barai“. Vilnius: Lietuvos muzikų sąjunga, 2006 m. gruodis, p. 14–18.

Исполнительские параллели между Литовским концертным канклес и Финским концертным кантеле. Гусли. Москва: AHO Культурно-просветительный центр “Купина Неопалимая“, 2007, No 2, c. 26–32.

Pasauliui būsime įdomūs tik grodami savo tautos instrumentais. Pokalbis su kompozitoriumi Vaclovu Paketūru. Tautos skambesiai. Vilnius: Petro ofsetas, 2008, p. 69–73.

Kanklės buvo jo gyvenimas. Prano Stepulio 100-mečiui. Tautos skambesiai. Vilnius: Petro ofsetas, 2014, p. 10–12.

Profesoriaus Valento Leimonto gyvenimo skaičių magija. Tautos skambesiai. Vilnius: Petro ofsetas, 2014, p. 43–48.

„Aš tikiu kanklių muzikos stebuklu“ arba keletas štrichų profesorės Linos Naikelienės portretui. Tautos skambesiai. Vilnius: Petro ofsetas, 2014, p. 52–59.

Paminėtas Reginos Vaišnorienės kūrybinės veiklos 40-metis. Tautos skambesiai. Vilnius: Petro ofsetas, 2014, p. 73–75.

Dainų šventės „Skambėkite, kanklės“ koncertai. Tautos skambesiai. Vilnius: Petro ofsetas, 2014, p. 104–110.

Tarptautiniai renginiai ir liaudies intrumentų specialistų gerosios patirties sklaida. Tautos skambesiai. Vilnius: Petro ofsetas, 2014, p. 117–120.

Šiaulius ir Šiaulių regioną pradžiugino tarptautinis festivalis „Tūto“. Tautos skambesiai. Vilnius: Petro ofsetas, 2014, p. 123.

Koncertinių kanklių ir akademinio kankliavimo ištakų beieškant. Profesoriaus Prano Stepulio fenomenas // Liaudies instrumentinė muzika: tradicija ir dabartis. Vilnius, LMTA, 2015, p. 29–46.

Leidiniai

SUDARYTI LEIDINIAI:
Tarptautinės mokslinės-metodinės konferencijos „Liaudies instrumentai globalizacijos sąlygomis: savitumas, kūryba, interpretacija“ pranešimų tezės. Vilnius: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos muzikos akademija, 2004.

I Tarptautinis Prano Stepulio kamerinių tautinės muzikos instrumentų ansamblių festivalis-konkursas. Bukletas. Šiauliai: Titnagas, 2004.

„Pranui Servai – 100“. Biografinė apybraiža. Vilnius: Lietuvių liaudies instrumentinės muzikos draugija „Kankės“, 2007 (kartu su L. Naikeliene).

„Tautos skambesiai“. Straipsnių rinkinys, skirtas liaudies instrumentų puoselėtojo, kompozitoriaus Jono Švedo 100-mečiui. Vilnius: Petro ofsetas, 2008 (kartu su L. Naikeliene).

II Tarptautinis Prano Stepulio kamerinių tautinės muzikos instrumentų ansamblių festivalis-konkursas. Bukletas. Šiauliai, 2008 (kartu su L. Andriuškiene).

III Tarptautinis Jono Švedo liaudies instrumentų muzikos festivalis. Bukletas. Vilnius: Petro ofsetas, 2008 (kartu su L. Naikeliene).

III Tarptautinis Prano Stepulio kamerinių liaudies instrumentinės muzikos ansamblių konkursas-festivalis. Bukletas. Šiauliai, 2013.

Vaclovas Paketūras. „Kankliavimo sąsiuviniai“. Natų rinkinys, Šiauliai. 2014.

„Tautos skambesiai“. Straipsnių rinkinys, skirtas prof. P. Stepulio 100-mečiui. Vilnius: Petro ofsetas, 2014.

„Liaudies instrumentinė muzika: tradicija ir dabartis“. LMTA Liaudies instrumentų katedros 70-mečiui. Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2015.

VI Tarptautinis Prano Stepulio kamerinių liaudies instrumentinės muzikos ansamblių konkursas. Bukletas, 2019.

Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijai – 80. Zoom Book, 2019, 64 p.