Remigijus Adomaitis

Remigijus Adomaitis
Choro dirigentas, berniukų ir jaunuolių choro "Dagilėlis" vyr.dirigentas ir meno vadovas
1965-02-09
Gimtasis miestas: Kazlų Rūda
+37068737180
Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2015-05-12
LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-308

Apdovanojimai

2003 m. Šiaulių miesto kultūros ir meno premija
2005 m. Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus padėka
2006 m. Šiaulių miesto Metų mokytojo vardas
2008 m. Šiaulių apskrities viršininko garbės ženklas „Už nuopelnus Šiaulių apskričiai“
2010 m. LATGA-A „Aukso žvaigždė” už kūrybinius pasiekimus ir nuopelnus
2011 m. tarptautinės muzikos asociacijos, Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO) bei Paderevskio atminimo fondo (JAV), Ignaco Jano Paderevskio apdovanojimas už svarų indėlį visuomeninėje ir kultūrinėje veikloje
2011 m. Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės padėka už jaunosios kartos ugdymą, dovanotas meistriškumo pamokas ir reikšmingą indėlį į visos šalies muzikinį gyvenimą
2012 m. Lietuvos Respublikos Generalinio konsulo Kaliningrade padėka
2013 m. geriausio konkurso dirigento vardas III tarptautiniame Vroclavo chorų festivalyje – konkurse „Vratislavia Sacra“. Vroclavas (Lenkija)
2013 m. Šiaulių miesto „Saulės miesto spindulio“ titulas
2014 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministro padėkos raštas
2014 m. Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės padėka už pasiekimus tarptautiniuose konkursuose
2014 m. pirmasis šv. Kazimiero ordino Lelijos garbės ženklo laureatas už šviesuomenišką veiklą Šiaulių mieste, jaunuomenės kūrybinių galių ir asmenybių ugdymą, dvasinės kultūros raišką ir pilietinio orumą sklaidą visuomenėje
2014 m. Šiaulių miesto garbės pilietis
2015 m. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro padėkos raštas
2015 m. apdovanotas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos atminimo medaliu
2015 m. Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės padėka už kantrybę, tikėjimą jaunąja karta ir rūpinimąsi Lietuva – jos dabartimi ir ateitimi, jos kultūra ir kasdienybe
2015 m. kultūros ir meno premijos laureatas
2016 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos garbės ženklas „Nešk savo šviesą ir tikėk“
2017 m. Auksinio šaulio padėkos ženklelis: Šiaulių miesto mero padėka už indėlį į švietimą ir kultūrą
2018 m. Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-mečio šventės proga apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu

Remigijaus Adomaičio vadovaujamas berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis“ pelnė laureatų vardus ir diplomus įvairiuose tarptautiniuose chorų festivaliuose bei konkursuose.

Biografija

Remigijus Adomaitis (g. 1965 m. vasario 9 d. Kazlų Rūdoje, Marijampolės raj.) – Lietuvos pedagogas ir chorvedys, Šiaulių berniukų ir jaunuolių choro „Dagilėlis“ meno vadovas. 

Mokėsi Kazlų Rūdos vaikų muzikos mokykloje (dabar Rimvydo Žigaičio meno mokykla) skambinti fortepijonu (dėst. V. Puskunigienė), o baigęs vidurinę mokyklą, 1983–1990 m. su pertrauka, kai tarnavo sovietinėje armijoje, muziką studijavo Lietuvos Valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetuose (diriguoti mokėsi pas doc. V. Pučinską).

Nuo 1990 m. iki 1999 m. Šiaulių miesto moksleivių namų berniukų ir jaunuolių choro „Dagilėlis“ meno vadovas ir dirigentas. Jo iniciatyva 1991 m. įkurta berniukų choro studija, o 1994 m. Šiaulių 2-ojoje muzikos mokykloje įsteigtas berniukų chorinio dainavimo skyrius, kuriame buvo atskirų klasių chorai ir bendras pagrindinis choras. Berniukų ir jaunuolių choras 1991 m. dalyvavo vaikų ir jaunimo chorų festivalyje „Dainuok, jaunoji Lietuva“, 1992 m. su Šiaulių kameriniu orkestru atliko A. Bružo vokalinį ciklą „Žemei gimtajai“, 1993 m. dalyvavo šio kompozitoriaus operos „Pirmosios Kalėdos“ pastatyme, Lietuvos jaunimo mažojoje dainų šventėje Vilniuje, 1994 m. Pirmojoje pasaulio lietuvių dainų šventėje Kaune ir Vilniuje, 1995 m. koncertavo Lenkijoje (Punskas ir Varšuva) ir XII tarptautiniame bažnytinės muzikos festivalyje Šiauliuose. 1996 m. „Dagilėlis“ dalyvavo V tarptautiniame berniukų chorų festivalyje Estijoje, Tartu mieste.

R. Adomaitis 1996 m. gegužės mėn. Šiauliuose suorganizavo berniukų chorų festivalį, su choru dalyvavo televizijos laidoje „Po bazilikų skliautais“, 1997 m. – XV tarptautiniame bažnytinės muzikos festivalyje Šiaulių Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje. 1997 m. Lietuvos moksleivių dainų šventės konkurse „Dagilėlis" pelnė laureato vardą, o II tarptautiniame vaikų ir jaunimo chorų festivalyje Vokietijoje, (Gysene) laimėjo pirmąją vietą ir du prizus. Berniukai surengė koncertus Šiauliuose, Klaipėdoje, Druskininkuose, Anykščiuose, Kelmėje ir kitur, dalyvavo 1998 m. II Pasaulio lietuvių dainų šventėje Vilniuje.

Energingo choro vadovo meninių, pedagoginių ir organizacinių sugebėjimų dėka, kolektyvo kūrybinė biografija turtėjo svarbiais ir reikšmingais laimėjimais, sparčiai augo choristų skaičius, o 1999 m. buvo įkurta Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokykla.

R. Adomaitis dirigavo Pasaulio lietuvių dainų šventėje (2003 m.), vaikų ir jaunimo chorų festivalyje – akcijoje „Lietuvos berniukai prieš smurtą ir narkomaniją" (2000–2007 m.), Lietuvos moksleivių dainų šventėje „Mes laisvės vaikai" (2005 m.), Lietuvių dainų šventėje „Būties ratu" (2007 m.), buvo I tarptautinio vaikų ir jaunimo chorų festivalio meno vadovas (2007 m.).

Nuo 1990 m. jo vadovaujamas Šiaulių berniukų ir jaunuolių chorui „Dagilėlis“, atliko eilę sudėtingų kūrinių, pristatė lietuvių chorinę muziką šalyje ir svetur, koncertavo Vokietijoje, Italijoje, Čekijoje, Lenkijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Rusijoje, Estijoje, Latvijoje, Baltarusijoje, Šveicarijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Slovėnijoje, Jungtinėje Karalystėje, Kinijoje, vedė meistriškumo kursus Lietuvoje, Rusijoje, Baltarusijoje, Šveicarijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Latvijoje, Kinijoje.

R. Adomaitis nuo 1992 m. Šiaulių miesto ir Šiaulių krašto dainų švenčių dirigentas; 2005 m. jam suteikta muzikos mokytojo eksperto kvalifikacinė kategorija.

Svarbiausi darbai

Dirigavimas festivaliuose ir šventėse
Remigijus Adomaitis – įvairių festivalių ir švenčių dirigentas:

1996 m. berniukų ir vyrų chorų šventės Tartu (Estija) vyr. dirigentas

2000 m. Lietuvos berniukų chorų festivalio – akcijos „Lietuvos berniukai prieš smurtą ir narkomaniją“ Vilniuje dirigentas

2001 m. Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų festivalio „Mes Lietuvos vaikai“ baigiamojo koncerto vyr. dirigentas

2001 m. Lietuvos berniukų chorų festivalio – akcijos „Lietuvos berniukai prieš smurtą ir narkomaniją“ Kaune dirigentas

2002 m. Lietuvos berniukų chorų festivalio – akcijos „Lietuvos berniukai prieš smurtą ir narkomaniją“ Klaipėdoje dirigentas

2003 m. Lietuvos berniukų chorų festivalio – akcijos „Lietuvos berniukai prieš smurtą ir narkomaniją“ Šiauliuose meno vadovas ir vyr. dirigentas

2003 m. pasaulio lietuvių Dainų šventės „Mes Lietuvos vaikai“ vyr. dirigentas

2004 m. Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų festivalio „Mes Lietuvos vaikai“ baigiamojo koncerto vyr. *dirigentas

2004 m. Lietuvos berniukų chorų festivalio – akcijos „Lietuvos berniukai prieš smurtą ir narkomaniją“ Vilniuje dirigentas

2005 m. Lietuvos moksleivių Dainų šventės „Mes laisvės vaikai“ vyr. dirigentas

2005 m. Lietuvos berniukų chorų festivalio – akcijos „Lietuvos berniukai prieš smurtą ir narkomaniją“ Panevėžyje dirigentas

2006 m. Lietuvos berniukų chorų festivalio – akcijos „Lietuvos berniukai prieš smurtą ir narkomaniją“ Klaipėdoje dirigentas

2007 m. Lietuvos berniukų chorų festivalio – akcijos „Lietuvos berniukai prieš smurtą ir narkomaniją“ Kaune dirigentas

2007 m. Lietuvos Dainų šventės „Būties ratu“ vyr. dirigentas

2008 m. Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų festivalio – konkurso „Mes Lietuvos vaikai“ baigiamojo koncerto vyr. dirigentas

2008 m. Lietuvos berniukų chorų festivalio akcijos „Lietuvos berniukai prieš smurtą ir narkomaniją“ Šiauliuose meno vadovas ir vyr. dirigentas

2009 m. Lietuvos berniukų chorų festivalio – akcijos „Lietuvos berniukai prieš smurtą ir narkomaniją“ Marijampolėje dirigentas

2009 m. Lietuvos tūkstantmečio Dainų šventės „Amžių sutartinė“ vyr. dirigentas;

2010 m. Lietuvos berniukų chorų festivalio – akcijos „Lietuvos berniukai prieš smurtą ir narkomaniją“ Vilniuje dirigentas

2011 m. Lietuvos berniukų chorų festivalio – akcijos „Lietuvos berniukai prieš smurtą ir narkomaniją“ Kaune dirigentas

2012 m. Lietuvos berniukų chorų festivalio – akcijos „Lietuvos berniukai prieš smurtą ir narkomaniją“ Klaipėdoje dirigentas

2012 m. Lietuvos moksleivių Dainų šventės „Mūsų vardas – Lietuva“ vyr. dirigentas

2014 m. Lietuvos berniukų chorų festivalio – akcijos „Lietuvos berniukai prieš smurtą ir narkomaniją“ Klaipėdoje, Kaune, Šiauliuose, Vilniuje vyr. dirigentas

2014 m. Lietuvos Dainų šventės 90-mečio minėjimo Kauno Dainų slėnyje vyr. dirigentas

2014 m. Lietuvos Dainų šventės „Čia mano namai“ vyr. dirigentas

2015 m. Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų festivalio – konkurso „Mes Lietuvos vaikai“ baigiamojo koncerto Klaipėdoje vyr. dirigentas

2016 m. Kauno Dainų šventės vyr. dirigentas

2016 m. Lietuvos Moksleivių Dainų šventės „Tu mums viena“ vyr. dirigentas

2017 m. Lietuvos vakarų krašto Dainų šventės vyr. dirigentas

2018 m. Lietuvos šimtmečio dainų šventės „Vardan tos…“ vyr. dirigentas

Darbas vertinimo komisijose
Remigijus Adomaitis dalyvavo tarptautinių chorų konkursų žiuri darbe:

2006 m. tarptautinio festivalio – konkurso „Elcki Tydzien Mozartowski“ vertinimo komisijos pirmininkas, Elk (Lenkija)

2011 m. tarptautinio chorų festivalio – konkurso „Šiauliai cantat“ konkurso vertinimo komisijos narys

2012 m. II tarptautinio choro muzikos festivalio – konkurso „Kaunas musica religiosa“ konkurso vertinimo komisijoje narys

2012 m. II tarptautinio chorų festivalio – konkurso „Šiauliai cantat“ konkurso vertinimo komisijos pirmininkas

2013 m. I vaikų ir moksleivių respublikinio dainavimo konkurso, skirto A. Raudonikio kūrybai, vertinimo komisijos pirmininkas

2013 m. III tarptautinio chorų festivalio – konkurso „Šiauliai cantat“ konkurso vertinimo komisijos narys

2015 m. II vaikų ir moksleivių respublikinio dainavimo konkurso, skirto A. Raudonikio kūrybai, vertinimo komisijos pirmininkas

2015 m. V tarptautinio chorų festivalio – konkurso „Šiauliai cantat“ konkurso vertinimo komisijos pirmininkas[10]

2016 m. XX tarptautinio St. Šimkaus chorų konkurso vertinimo komisijos narys

2016 m. VI tarptautinio chorų festivalio – konkurso „Šiauliai cantat“ konkurso vertinimo komisijos pirmininkas

2017 m. VII tarptautinio chorų festivalio – konkurso „Šiauliai cantat“ konkurso vertinimo komisijos narys

2018 m. VIII tarptautinio chorų festivalio – konkurso „Šiauliai cantat“ konkurso vertinimo komisijos narys

Meistriškumo kursų vedimas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Remigijus Adomaitis vedė meistriškumo kursus ir skaitė pranešimus:

2002 m. Klaipėdos universiteto Menų fakulteto respublikinėje mokslinėje konferencijoje „Chorvedžio rengimo ir jo meninės veiklos problematika naujoje sociokultūrinėje situacijoje“

2007 m. II tarptautiniame vaikų ir jaunimo chorų festivalyje „Vivat, Peterburg“, Peterburgas (Rusija)

2007 m. tarptautiniame chorų festivalyje „Talentingi vaikai“, Minskas (Baltarusija)

2010 m. tarptautiniame jaunimo chorų festivalyje Bazelyje (Šveicarija)

2011 m. Baltimorės Towson ir Mount Saint Mary's universitetuose (JAV)

2013 m. M. K. Čiurlionio menų mokykloje (Vilnius)

2013 m. Tarptautiniame Lietuvos ir Latvijos bendrojo lavinimo ir menų mokyklų muzikos mokytojų projekte (Šiauliai)

2014 m. Respublikiniame seminare – praktikume „Berniukų chorinio dainavimo problemos“ (Vilnius)

2014 m. tarptautinės chorų federacijos organizuotoje Pasaulio jaunimo chorų ugdymo konferencijoje Pekine (Kinija)

2014 m. vaikų ir jaunimo centre „Bjc Rīgas Skolēnu Pils“ (Ryga, Latvija)

2015 m. seminare – praktikume su Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos berniukų ir jaunuolių choru „Gintarėlis“ (Klaipėda)

2015 m. seminare „Muzikinio ugdymo aktualijos Lietuvos ir Europos kontekste” Akmenės rajono Ventos muzikos mokykloje (Venta)

 

Koncertai

Diskografija 
Su berniukų ir jaunuolių choru „Dagilėlis” yra išleidęs kompaktines plokšteles:

2004 m. – „Melsvosios Ugnies Paukštė” (CD) Gediminas Dapkevičius, Saulė Laurinaitytė, Laimontas Dinius, berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis”

2005 m. – „Dagilėlis” (CD) Berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis”

2006 m. – „Vizijų simfonija Žaltys” (CD) Gediminas Dapkevičius, Gintarė Skėrytė, berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis”

2007 m. – „Langas į tavo širdį” (CD) Gytis Paškevičius, berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis”

2007 m. – „Dagilėlis” (DVD) Berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis”

2008 m. – „Šiauliai. Čia Mūsų Namai” (DVD ir CD) Rolandas Janušas, Pranas Trijonis, Edmundas Čivinskas, Lainius – Laimontas Dinius, Dove – Dovilė Pipiraitė, Saulė, Samas – Saulius Urbonavičius, berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis”

2008 m. – „Kelias į tavo širdį” (DVD ir CD) Gytis Paškevičius, berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis”

2008 m. – „Three Kings Of Orient” (CD) Gediminas Dapkevičius, Gintarė Skėrytė, berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis”

2011 m. – „Laiko traukiniai” (CD) Gytis Paškevičius, berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis”

2014 m. – „Omnis Una Gaudeamus” (CD) Berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis”

Nuotraukų galerijos