Sigitas Stankūnas

dainų autorius ir atlikėjas
1949-07-04
Gimtasis miestas: Panevėžys
+37068722012
Apdovanojimai

1969 metais – respublikinio konkurso „Vilniaus bokštai“ diplomantas.

1969 metais – festivalio „Kauno pavasaris“ diplomantas.

1970 metais – „Liepojos gintaras“ laureatas.

1971 metais – „Liepojos gintaras“ laureatas.

1972 metais – Estijos Viljandi festivalio laureatas.

Toliau atsidėta kūrybai, konkursuose ir festivaliuose nedalyvauta. Tačiau gauta daugybė padėkų ir atsiliepimų:

Kompozitoriui ir dainininkui, nuostabiam poezijos mylėtojui, žmogui, kuris daugeliui mano lyrinių posmų prisegė sparnus. Nustebintas, sužavėtas ir dėkingas. Bernardas Brazdžionis, poetas

Sigitui Stankūnui, prikėlusiam poezijos žodį skridimui, jo džiaugsmą ir skausmą išdainavusiam. Su dideliu džiaugsmu, išgyvendamas ir jaudindamasis, klausiau Jūsų. Ačiū už atvirą bendravimui, kūrybai, džiaugsmui sielą. Justinas Marcinkevičius, poetas

Mielas Sigitai, ačiū Tau už muziką, kuri tartum prikelia mūsų poeziją naujam gyvenimui, kai susijungia žodis ir gaida, visas kalbantis ir skambantis pasaulis. Gyvuok! Jonas Strielkūnas, poetas

Tu savo sukurta muzika, dainomis perteiki ir poetų, ir savo mintis, jausmus, tačiau svarbiausia – Tu dažnai geriau tai padarai, negu patys poetiškai nusiteikę žmonės. Jonas Jakštas, poetas

Seniai norėdama pasakyti seserišką ir kolegišką – Ačiū – už tai, kad taip jautriai suvokiate mūsų širdis --- Saulės, vien Saulės linkėdama, Onė Baliukonė, poetė

Mielas Sigitai, nustebinai savo dainų raiškumu, profesionalumu. Geriausios dainos vertos puikios orkestruotės, ir tuomet sėkmė joms garantuota. Labai linkiu ir tikiuosi. Arvydas K. Karaška, muzikologas

Tu – menininkas tikra to žodžio prasme. Savo atlikimu ir turiniu. Man visada atrodė, kad tu esi laisvas iš kokios aukštos kunigaikščių ar grafų – aukščiau grafų! – giminės. Toks demokratiškas, kartu labai laisvas. Tavo balsas. Man buvo dvasinė puota, kai tavęs klausiausi. Aš sakau be komplimentų. Aš visada atviras... Juozas Miltinis, režisierius

Sigitui Stankūnui, sukėlusiam euforiją ir aplodismentų audrą Maironio svetainėje per poetės Salomėjos 100-čio minėjimą. Linkiu sėkmės, Aldona Ruseckaitė, prozininkė

Mielas Sigitai, esu nustebintas, nudžiugintas, sužavėtas! Šviesk Panevėžiui. Jonas Mačiukevičius

Mielas Sigitai, esame tikrai sužavėti Jūsų dainomis ir muzika - tokia jautri, dvasiniai pakelianti nepaprastais jautriais ir sentimentaliais garsais. Dalia ir Kazys Bobeliai

 

 

Biografija

Sigitas Ksaveras Stankūnas gimė 1949 m. liepos 4 d. Panevėžyje.

1967 metais baigė Panevėžio  5-ąją vidurinę mokyklą (dabar 5-oji gimnazija)

1956 – 1963 mokėsi ir baigė Panevėžio muzikos mokyklą, fortepijono klasę. Mokytojai – V. Mikalauskas, S. Petkūnienė, I.Mikalauskienė.

1968 – 1989 m. Sigitas dainavo Panevėžio pavyzdiniame estradiniame ansamblyje „Ekranas“. Su juo, atstovaudamas Lietuvą, koncertavo daugelyje užsienio šalių: išmaišė visą tuometinę Tarybų Sąjungą, Rytų Europą, koncertavo Etiopijoje, Vietname ir net, kas šiandien itin egzotiška – Šiaurės Korėjoje… 

Nuo 1990 m. kuria ir atlieka dainas pagal lietuvių poetų eiles, užsiima koncertine bei švietėjiška veikla.

1994 m. įkūrė "Panevėžio Menų Namus" - erdvę meno parodoms, susitikimams bei koncertams.

Nuo 1995 m. - Santarvės fondo tarybos narys.

Svarbiausi darbai

Yra sukūręs ir atlieka daugiau nei 600 dainų lietuvių poetų tekstais. Išleido 11 muzikiniu albumų CD pavidalu. (Žr. prie publikacijų)

Nuo 2003 m. Panevėžyje savo iniciatyva surengė apie 200 koncertų ir kūrybos vakarų, muzikinių albumų pristatymų, neretai į svečius pakviesdamas iškilius poetus ar kitus žymius žmones. Dalį išsaugotų afišų galima rasti http://www.sigitasstankunas.lt/programos/

Kartais „Menų namuose“ vyksta lietuvių literatūros pamokos vyresnių klasių moksleiviams – retas kuris mokytojas gali taip įdomiai supažindinti su poetais. Ne kartą koncertavo mokyklose, bibliotekose ir kitose švietimo įstaigose. Ne karatą kviestas į Lietuvos Rašytojų Sąjungos renginius, skirtus poezijai. 

2005 m. kartu su žmona Lidija įkūrė Panevėžio Menų Namus - meno galeriją, menininkų susitikimo vietą, erdvę kameriniams vakarams - koncertams. 

Repertuaras

Daugiau nei 600 įvairių muzikos žanrų bei nuotaikų autorinių dainų (romansų, tango, sakralinių dainų ir giesmių, noktiurnų, lopšinių, serenadų, pastoralių bei dainų, skirtų vaikams) pagal lietuvių poetų tekstus ir apie 40 koncertinių programų.

Dalį įrašų galima rasti Sigito Stankūno youtube paskyroje

Pvz., įkeltas pilnas poetui Jonui Strielkūnui skirto vakaro/koncerto įrašas - viso 28 dainos.

Koncertai
 1. Praeinančius metus mintim aplėkime“ (skiriama Adventui ir Kalėdoms)
 2. „Dainos iš dangaus“ (skiriama poetui Bernardui Brazdžioniui)
 3. „Likimo dovanos“ (skiriama poetui Henrikui Radauskui)
 4. „Alegorija su paukščiu“ (skiriama poetui Justinui Marcinkevičiui)
 5. „Nematytam vakare“ (skiriama poetui Jonui Strielkūnui)
 6. „Viešpaties žingsniai“ (sakralinės dainos)
 7. „Pabūk džiaugsmu“ (Panevėžio miesto poetų eilės)
 8. „Pakelk mane kaip žolę“ (skiriama panevėžietei poetei Anastazijai Sučylienei)
 9. „Ar toli iki rudens?“ (skiriama poetui Jonui Jakštui)
 10. „Mamai“ (mamoms)
 11. „Kas tu, Tėvyne?“ (dainos apie Tėvynę)
 12. „Saulės kiškutis“ (programa darželių, pradinių klasių vaikams Stasės Baleišienės eilėmis)
 13. „Rudens veidas“ (eilės apie rudenį)
 14. „Koks vakaras, koks nerimas…“ (išeivijos poetų eilės)
 15. „Diemedžiu žydėsiu“ (skiriama poetei Salomėjai Nėriai)
 16. „Jo meilės Eldoradas“ (skiriama poetui Jonui Mačiukevičiui)
 17. „Aukštaitijos žvaigždė“ (skiriama poetei Elenai Mezginaitei)
 18. „Ir atskrido gegutėlė vyšnių sodan“ (skirta poetams Jonui Aisčiui ir Leonardui Andriekui)
 19. „Aš pažinau Karalių tavyje“ (skiriama poetui Vytautui Mačerniui)
 20. „Jūra – armonika Dievo“ (poetai apie jūrą)
 21. „Visas gyvenimas skrenda su vėtromis“ (skirta poetei Almai Karosaitei)
 22. „Rugsėjo saulės paskutiniai spinduliai“ (poetai apie rugsėjį)
 23. „Vasara skuba greita“ (poetai apie vasarą)
 24. „Užburto rato vidury“ (skirta poetams O.Baliukonei, K.Geniui, V.Kukului, V.Giedrai)
 25. „Velykų šventam rytmety“ (skirta Šv. Velykoms)
 26. „Rugpjūčio žemuogės“ (skiriama poetei Daliai Saukaitytei)
 27. „Ieškok manęs dainoj“ (skiriama poetei Stasei Nedzinskienei)
 28. „Pasiilgau aš gerumo“ (skiriama Valerijai Kvaselienei)
 29. „Kelkim sielas aukštyn“ (skiriama poetui Vincui Mykolaičiui Putinui)
 30. „Laiko skambėjimas“ (skiriama poetui Juozui Jarui)
 31. „Kampučiuos lūpų virpi…“ (skiriama poetei Vidmantei Jasukaitytei)
 32. „Kuo gyveni, širdie?“ (skiriama poetei Daliai Teišerskytei)
 33. "Atbudo nevilty dvasia" (skiriama Rimgaudui Graibui)
 34. "Laukimas - tai svajonių plaštakė" (skiriama Vytautui Čepliauskui)
 35. "Pakviesk mane į savo ilgesį" (skiriama Juozui Marcinkevičiui)
 36. Sakralinės dainos (Bernardo Brazdžionio eilėmis)
 37. "Sugrįžt į tylą - iš tylos" (skiriama Ramutei Skučaitei)
Publikacijos

Diskografija:

Vakaro romansai

Pabūk džiaugsmu

Saulės kiškutis (kartu su Stasės Baleišiienės eilėraščių knyga bei gaidomis)

Tostas

Alegoroja su paukščiu (bendras projektas su poetu Just. Marcinkevičiumi)

Viešpaties žingsniai (religinio turinio dainos ir giesmės)

Likimo dovanos (pagal H. Radauską)

Elenai (skirta Elenai Mezginaitei)

OB (Sigitas Stankūnas dainuoja Onę Baliukonę)

Putinas šiandien skamba moderniai 

Yra tik meilė (skirta Jono Mačiukevičiaus kūrybai)

Dalis publikacijų - Youtube ir Soundcloud platformose.

 

Leidiniai

Stasės Baleišienės eilėraščių vaikams knyga "Saulės kiškutis" su gaidomis ir CD.