Tamara Blažienė Gaitanži

Tamara Blažienė Gaitanži
Choro dirigentė
1945-04-21
Gimtasis miestas: Mannheimas, Vokietija
+37068421964
Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2017-11-15
LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-1092

Mokyklos
Nuo 1965 m. iki 1962 m. J.Tallat-Kelpšos konservatorija
Aukštosios mokyklos
Nuo 1970 m. iki 1965 m. Lietuvos Teatro ir Muzikos akademija
Darbovietės
Vilniaus vaikų muzikos mokykla "Lyra" (chorinio ir solinio dainavimo mokytoja)
Biografija

Blažienė Gaitanži Tamara ( 1945.04.21 Mannheime - Vokietija) choro dirigentė ir kompozitorė . 1963-65 chorinio dirigavimo mokėsi Vilniaus J. Tallat-Kelpšos muzikos technikume (dabar J. Tallat-Kelpšos konservatorija) , dėst. B. Pekarskis. 1965-70 studijas tęsė Lietuvos valstybinėje konservatorijoje, dabar Teatro ir muzikos akademija( docento K. Griauzdės klasė), kurias baigė su pagyrimu. Kompozicijos mokėsi pas F. Bajorą ir prof. J. Juzeliūną.

Dirbti pradėjo dar studijuodama. 1964-65 dirbo koncertmeistere J.Tallat-Kelpšos konservatorijoje, 1967-69 Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto, ( Lietuvos edukologijos universitetas), akademinio choro chormeistere-koncertmeistere, 1968-70 Vilniaus inžinerinio statybos instituto (Vilniaus Gedimino technikos universitetas) akademinio choro „Gabija“ chormeistere-koncertmeistere, 1969-70 – Teatro ir muzikos akademijos chorinio dirigavimo katedros koncertmeistere 1970-71 - Rokiškio kultūros mokyklos choro dirigavimo dėstytoja, 1971-72 – Teatro ir muzikos akademijos koncertmeisterė. Nuo 1972 iki 2003 Lietuvos aklųjų draugijos choro ( vėliau choras „Vilnius“) dirigentė. Jos diriguojamas choras padarė pluoštą įrašų Lietuvos radijui, išleido plokštelę (1975).1984-86 buvo vyrų choro „Vytis“ chormeistere. Nuo 1992 iki 2004 buvo evangelikų reformatų bažnyčios choro vadove. Lietuvos radijui įrašyta su tuo chorų nemažą giesmių, įdainavo 3 bažnytinės muzikos kasetes, tame tarpe : evangelikų gedulingų giesmių (dvigubą), lietuvių liaudies giesmių , įvairių kompozitorių bažnytinių kurinių kasetę. Jos vadovaujamas choras buvo paruoštas ir dalyvavo pasaulio lietuvių dainų šventėj( ) 1994-96 Nidoje vedė tarptautinius ekumeninius bažnytinės muzikos seminarus, kurios organizavo Vokietijos bažnytinės muzikos susivienijimo pavedimu kantorius. 1997-2003 kartu su evangelikų bažnyčių muzikų sandrauga organizavo ir vedė tokius seminarus Klaipėdoje. Dalyvavo dainų švenčių konkursų vertinimo komisijoje.1991-1994 vadovavo vokiečių draugijos mišriam ansambliui. 1992 metais įkūrė graikų draugijos instrumentinį – vokalinį ansamblį, kuris sėkmingai gyvuoja iki šiol. Nuo 1996 Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ chorinio ir solinio dainavimo mokytoja.

Nuotraukų galerijos