Tomas Bakučionis

Tomas Bakučionis
Pianistas, klavesinininkas, vargonininkas, muzikos kritikas
1964-07-08
Gimtasis miestas: Vilnius
Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2005-11-11

LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-513

Mokyklos
Nuo 1971 m. iki 1979 m. Nac. M.K.Čiurlionio menų mokykla, B.Dvariono 10-metė muz. m-la
Nuo 1979 m. iki 1983 m. Vilniaus J.Tallat-kelpšos aukštesn. muzikos mokykla
Nuo 1983 m. iki 1990 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademija (buv. Valstybinė konservatorija)
Aukštosios mokyklos
Nuo 1991 m. iki 1994 m. Štutgarto aukštoji muzikos ir teatro mokykla
Nuo 2004 m. iki 2007 m. Mykolo Riomerio universitetas
Biografija

Gimė 1964 m. Vilniuje.
Mokėsi M. K. Čiurlionio meno mokykloje (dabar - Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla), J. Tallat-Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje (dabar - J. Tallat-Kelpšos konservatorija). 1988 m. baigė Lietuvos valstybinės konservatorijos (dabar - Lietuvos muzikos ir teatro akademija) fortepijono, o 1990 m. - vargonų studijas.
1994 m. baigė klavesino meno magistrantūros studijas Štutgarto valstybinėje aukštojoje muzikos ir teatro mokykloje (Vokietija).
Nuo 1986 metų dirbo koncertmeisterio ir pedagoginį bei administracinį darbą Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje ir Trakų meno mokykloje. Šiose mokyklose pedagoginį darbą dirba ir šiuo metu.
Nuo 1994 m. bendradarbiauja spaudoje ("Lietuvos rytas", "7 meno dienos", "Muzikos barai", "Veidas", "Baltijos kelias", "Lietuvos aidas") kaip muzikos kritikas ir publicistas. Nuo 2005 m. rugsėjo 1 d. dirba žurnalo "Muzikos barai" vyr. redaktoriaus pavaduotoju.
Dalyvavo ir dalyvauja visuomeninėje politinėje veikloje. Buvo Lietuvos jaunųjų muzikų asociacijos valdybos narys, Lietuvos vargonininkų bendrijos valdybos narys. Šiuo metu yra Lietuvos muzikų sąjungos narys ir Lietuvos Socialdemokratų sąjungos tarybos narys. Neakivaizdžiai studijuoja teisę ir valdymą Politikos ir strateginio valdymo fakultete Mykolo Romerio universiteto magistrantūroje.