Tomas Bakučionis

Tomas Bakučionis
Pianistas, klavesinininkas, vargonininkas, muzikos kritikas, kultūros politikos analizė ir apžvalgos
1964-07-08
Gimtasis miestas: Vilnius
Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2005-11-11

LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-513

Mokyklos
Nuo 1971 m. iki 1979 m. Nac. M.K.Čiurlionio menų mokykla, B.Dvariono 10-metė muz. m-la
Nuo 1979 m. iki 1983 m. Vilniaus J.Tallat-kelpšos aukštesn. muzikos mokykla
Nuo 1983 m. iki 1990 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademija (buv. Valstybinė konservatorija)
Aukštosios mokyklos
Nuo 1991 m. iki 1994 m. Štutgarto aukštoji muzikos ir teatro mokykla
Nuo 2004 m. iki 2007 m. Mykolo Riomerio universitetas
Biografija

Gimė 1964 m. Vilniuje.

Mokėsi Vilniaus M. K. Čiurlionio meno mokykloje (dabar - Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla), lankė B. Dvariono muzikos mokyklą, mokėsi J. Tallat-Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje, 1988 m. baigė Lietuvos valstybinės konservatorijos (dabar - Lietuvos muzikos ir teatro akademija) fortepijono, o 1990 m. - vargonų studijas pas prof. Kęstutį Grybauską ir prof. Leopoldą Digrį. 1994 m. baigė klavesino meno magistrantūros studijas Štutgarto valstybinėje aukštojoje muzikos ir teatro mokykloje (Vokietija), prof. Jon‘o Laukvik‘o klasėje. Tobulinosi meistriškumo ir interpretacijos kursuose pas žymius atlikėjus ir pedagogus Ludger Lohmann, Jon laukvik, Bob van Aasperen ir kt.).

Nuo 1986 metų dirbo koncertmeisterio ir pedagoginį bei administracinį darbą Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje ir Trakų meno mokykloje. Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje dirba iki dabar.

Nuo 1990 m. iki 2000 metų rengė koncertus Lietuvoje su įkurtu kameriniu ansambliu „Atrium“, koncertavo kaip solistas – klavesinistas ir vargonininkas Lietuvoje, Vokietijoje, Latvijoje. Grojo su Lietuvos kameriniu orkestru ir Šv.Kristoforo kameriniu orkestru. Su minėtais orkestrais atliko solines klavesino partijas ir basso continuo. Kaip solistas 2000 - 2001-ais surengė keletą klavesino rečitalių Nacionalinėje filharmonijoje, tame tarpe pirmasis iš Lietuvos klavesinistų ir pianistų klavesinu atliko monumentalų J.S.Bacho ciklą „Goldbergo variacijos“, su smuikininke prof. Ingrida Armonaite 2002 m. atliko visas šešias J.S. Bacho sonatas smuikui ir klavesinui.

2007 m. baigė teisės studijas Mykolo Romerio universitete įgydamas teisės magistro diplomą, dirba privataus teisininko darbą.

Nuo 1994 m. bendradarbiavo spaudoje ("Lietuvos rytas", "7 meno dienos", "Muzikos barai", "Veidas", "Baltijos kelias", "Lietuvos aidas") kaip muzikos kritikas ir publicistas.

Dalyvauja visuomeninėje veikloje. Šiuo metu yra Lietuvos muzikų sąjungos tarybos narys ir Nacionalinės vargonininkų asociacijos narys.