Trio KASKADOS

Trio KASKADOS
Fortepijoninis trio
1997-04-01
Gimtasis miestas: Vilnius
Biografija

Fortepijoninio trio „Kaskados“ narius Albiną Šikšniūtę (fortepijonas), Rusnę Mataitytę (smuikas) ir Edmundą Kulikauską (violončelė) sieja artima akademinių studijų patirtis – beveik tuo pat metu visi mokėsi Maskvos valstybinėje P. Čaikovskio konservatorijoje. 1997 metais jie susibūrė į nuolat koncertuojantį ansamblį. Taip atsirado „Kaskados“ – šiuo metu vienas produktyviausių kamerinių kolektyvų Lietuvoje. Sutelkti savo meistriškumą fortepijoninio trio repertuaro sklaidai – svarbus ir ryžtingas atlikėjų žingsnis, ypač turint mintyje, kad visi jie puoselėja ir kitokio pobūdžio veiklą: muzikavimą solo, įvairių sudėčių kameriniuose ansambliuose, orkestruose (E. Kulikauskas), pedagoginį darbą.

Per 20 gyvavimo metų nuveikta išties daug: ne kartą dalyvauta didžiuosiuose Lietuvos festivaliuose – „Gaidos“, Kristupo vasaros, Thomo Manno, Pažaislio, „Permainų muzikos“, „Iš arti“ ir kituose, taip pat „Didžiajame muzikų parade“, gastroliuota Austrijoje, Vokietijoje, Rusijoje, Baltarusijoje, Švedijoje, Lenkijoje, Japonijoje.

Ypatingas šio trio meninės veiklos ir meistriškumo pripažinimas – 2002 m. pelnyta I premija IX tarptautiniame J. Brahmso kamerinių ansamblių konkurse Austrijoje, viename svarbiausių šios srities konkursų pasaulyje. 2005 m. „Kaskados“ apdovanotos Lietuvos muzikų sąjungos prizu „Auksinis diskas“.

Klasikinė ansamblio sudėtis ir solidūs jo narių akademinio išsilavinimo pagrindai tarsi savaime įpareigojo gilintis į žanro klasiką.

„Trio „Kaskados“ – šiuo metu ­bene vienintelis Lietuvos kamerinis ansamblis, nuosekliai besigilinantis į Vienos klasikų kūrybą, – sako dirigentas prof. Juozas Domarkas. – Pagrojęs pluoštus įvairiausios muzikos ir ypač nemažai šiuolaikinės, kolektyvas pajuto poreikį įsigilinti į atlikėjams naujų meninių iššūkių visuomet pateikiančią klasiką. Grojimo precizika, intonacijos ir štrichų tikslumas, artikuliacijos subtilybės, garso tembras ir gradacija – tai atlikėjo meistriškumo atributai, kuriuos nesunku prarasti, nuolatos negrojant klasikos! Dabartinė muzika neretai leidžia gana drąsiai improvizuoti, mąstyti ne atskirais garsais, o jų sluoksniais ir taip atsisakyti tobulo smulkių detalių pateikimo. Taigi, išstudijavęs ir išmokęs visus Beethoveno fortepijoninius trio, o šiandien studijuodamas Haydno kūrybą, kolektyvas pakilo į dar brandesnę muzikavimo pakopą.“

Ryškus pastarųjų metų „Kaskadų“ veiklos akcentas – pradėtas koncertų ciklas „Visi Josepho Haydno fortepijoniniai trio“. Koncertus dažnai lydi paskaitos apie Haydno gyvenimą ir kūrybą, skaitomi laiškai ir biografijos fragmentai. 2013 m. „Kaskados“ dalyvavo Lietuvos muzikų sąjungos inicijuotame edukaciniame projekte AKIM (Aukštosios kultūros impulsai mokykloms), surengė 11 koncertų-paskaitų „J. Haydnas – didis novatorius, pašėlęs pokštininkas ir Vienos klasikos pradininkas“ Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose.

Trio inicijavo projektą, sujungiantį didžiojo klasiko kūrybą (pratęsiant fortepijoninių trio ciklą) su lietuvių autorių premjeromis, inspiruotomis Josepho Haydno muzikos. Tokiu būdu 2015 metais gimė trys premjeros: Vidmanto Bartulio „I like Haydn“, Zitos Bružaitės „Hi, Haydn“ ir Antano Kučinsko „Štai baigiasi Haydno laikas“.

Pavadinimas „Kaskados“ kiekvienam, besidominčiam Lietuvos šiuolaikine muzika, pasufleruos, kad nuo pat pradžių atlikėjams buvo ypač svarbus modernybės dėmuo – tiek formuojant repertuarą, tiek kuriant savo įvaizdį. Beje, ansamblio vardu buvo pasirinktas lietuvių šiuolaikinės muzikos guru Osvaldo Balakausko kūrinio pavadinimas. Šio „elegantiškojo modernisto“ muzika pastebima ne vien trio programose (su pianiste Margrit Julia Zimmermann 1999 m. įrašytas jo autorinis CD), bet ir ansamblio narių solinėje veikloje. Pavyzdžiui, smuikininkės Rusnės Mataitytės repertuare nuolat yra Balakausko Sonata smuikui ir fortepijonui „Kaip marių bangos prisilietimas“, Antroji sonata ir jai dedikuotas Koncertas smuikui. Su šiuolaikine muzika, ne tik lietuviška, Mataitytė ir Edmundas Kulikauskas susitinka muzikuodami ansamblyje „Gaida“, violončelininkas – grieždamas Lietuvos nacionaliniame simfoniniame orkestre (jis yra violončelių grupės koncertmeisteris), Mataitytė – Kaselyje (Vokietija) drauge su M. J. Zimmermann organizuodama „Kaskadų“ festivalį, o pianistė Albina Šikšniūtė – nuo 1991 m. kasmet dalyvaudama tarptautiniame festivalyje „Ost-West Musikfest“ (Austrija), kur ji kaip solistė ir kamerinių ansamblių dalyvė yra atlikusi ne vieną austrų kompozitorių kūrinių premjerą.

Trio „Kaskados“ turi savitą požiūrį į šiuolaikines partitūras, jas interpretuoja pasitelkdamas precizišką techniką ir romantinę pasaulėjautą. Iš to gimsta gyvas muzikavimas, aprėpiantis emocinio polėkio, tembrinio įtaigumo bei logiškos formos sampratą. „Kaskadų“ muzikantai neslepia savo ištikimybės romantinei pasaulėjautai, ja pulsuojančios muzikinės kūrybos estetikai, tačiau ypač rūpestingai puoselėja šiuolaikinę lietuvių muziką ir nemažai energijos skiria jos sklaidai: kasmet parengia naujų dabarties autorių opusų, dažniausiai inicijuoja ir jų sukūrimą.

Naujausia, kolektyvo 20-mečiui skirta premjera – lietuvių kompozitoriaus Anatolijaus Šenderovo Koncertas fortepijoniniam trio ir orkestrui.

Ansamblis linkęs į meninius eksperimentus: Kristupo vasaros festivalyje lietuviškos muzikos programai papildomą intrigą suteikė žymaus lietuvių dailininko Stasio Eidrigevičiaus tapybos improvizacija scenoje, o teatrališką Vidmanto Bartulio muziką autorinio vakaro Šv. Kotrynos bažnyčioje metu „Kaskados“ atliko dalyvaujant multimedijos menininkams Sauliui Valiui ir Daumantui Plechavičiui.

Vertindami „Kaskadų“ atlikėjų profesionalumą, meninę vaizduotę ir kūrybiškumą, specialiai šiam trio kūrinių yra parašę kompozitoriai Loreta Narvilaitė, Jurgis Juozapaitis, Vidmantas Bartulis, Algirdas Martinaitis, Osvaldas Balakauskas, Ramūnas Motiekaitis, Sadie Harrison, o Arvydas Malcys, Feliksas Bajoras, Bronius Kutavičius ir Anatolijus Šenderovas kai kuriuos anksčiau sukurtus opusus pritaikė fortepijoninio trio sudėčiai.

Išskirtinė bičiulystė „Kaskadas“ sieja su kompozitore Sadie Harrison, kurios kūrinius trio įrašė NMC (Anglija) išleistoje kompaktinėje plokštelėje. Įstabu tai, kad Didžiojoje Britanijoje gyvenanti iš Australijos kilusi kompozitorė savo kūriniuose cituoja lietuvių liaudies dainų melodijas. Ji yra jautriai perpratusi ne tik liaudiškas intonacijas, bet ir tautos charakterį, todėl muzikoje kuria autentišką nuotaiką.

Tarp daugybės vertingų įrašų išsiskiria Osvaldo Balakausko ir septynių lietuvių kompozitorių kūrinių plokštelės (pirmąją išleido ASV (Anglija), antrąją ­– Lietuvos muzikos informacijos centras). 70 minučių trukmės 2009 m. išleistoje plokštelėje – Felikso Bajoro „Momenti sacri“ (2001), Algirdo Martinaičio „Emmaus“ (2006), Anatolijaus Šenderovo „Giesmė ir šokis“, Jurgio Juozapaičio „Mėnulio šviesa“, Loretos Narvilaitės „Kai liepto nebus pereisiu upę“, Vidmanto Bartulio „Trečiasis greitasis, arba Glinkos ir Nemirovičiaus-Dančenkos kelionė traukiniu iš Sankt Peterburgo į Maskvą“ (2008), Broniaus Kutavičiaus „Aštuonios Stasio miniatiūros“ (2002). Daugiau kaip pusė plokštelės kūrinių skirti ar redaguoti „Kaskadoms“. Nestebina, kad ansamblis ryžosi įrašyti visiškai skirtingo stiliaus kalbėsenas. Klausydamasis šios plokštelės, pirmiausia grožiesi amato dalykais, trio ansambliškumu ir moderniosios muzikos grojimo patirtimi, mąstymu šiuolaikinės muzikos prasmėmis. Tai negali neišauginti atpažįstamos trio interpretacijos. „Šie visą pasaulį išmaišę atlikėjai bene ryškiausiai ir tvirčiausiai Lietuvoje yra perėmę transparentišką jauseną. Šia skaidria, mandagia, jausmą prilaikančia nuostata nuspalvinta visa plokštelėje skambanti muzika, kas savo ruožtu jai suteikia tarsi dar gaivesnio naujumo,“ – įspūdžiais dalijosi muzikologė Rita Nomicaitė.

Dar viena pastarųjų metų fortepijoninio trio „Kaskados“ veiklos sritis – narystė Lietuvos ansamblių tinkle (LAT). Tai – užsienyje veiklą plėtojančio kompozitoriaus ir dirigento Vykinto Baltako sumanyto unikalios, pagal poreikį kintančios sudėties kolektyvas. LAT siekia remti ir populiarinti naująją lietuvių kompozitorių muziką, periodiškai Lietuvos auditorijai pristatyti įdomiausias užsienio moderniosios muzikos kryptis ir kūrėjus. Įgyvendinant LAT projektus atlikti ir įrašyti Vykinto Baltako, Matthiaso Pintscherio, Wolfgango Rihmo, Boriso Lyatoshinskio, Philipo Cashiano, Johno Woolricho kūriniai.

2014–2015 metais LAT pastangomis išleistos 4 šiuolaikinės muzikos kompaktinės plokštelės su fortepijoninio trio „Kaskados“ įrašais: „Horizontai 2009–2014“ (O. Balakauskas, V. Baltakas, M. Pintscher, W. Rihm, 2015 m.), „Contemporary music series: Lithuania“ (V. Baltakas, J. Repečkaitė, V. Germanavičius, 2016 m.), „Ukrainos šiuolaikinė muzika“ (Boris Lyatoshinsky, 2016 m.), „Šiuolaikinės muzikos serija: Jungtinė Karalystė“ (Philip Cashian & John Woolrich, 2016 m.).

2017 metais fortepijoninio trio „Kaskados“ kūrybinės veiklos 20-mečiui pažymėti buvo skirti du labai ryškūs koncertai, kurie tapo ne tik ansamblio brandos ir meistriškumo įrodymu, bet ir trijų be galo įspūdingų premjerų gimimo metais. Visi trys kūriniai – Anatolijaus Šenderovo Koncertas fortepijoniniam trio ir simfoniniam orkestrui, Loretos Narvilaitės kūrinys fortepijoniniam trio ir styginių orkestrui „Mano erdvės aplenkia industrinio liūdesio miestus“, Ryčio Pauliaus Juškaičio Pjesė fortepijoniniam trio ir styginių orkestrui „Supernova“ – buvo audringai sutikti klausytojų bei muzikos kritikų.

2017 metais įrašyta ir paruošta leidybai nauja „Kaskadų“ kompaktinė plokštelė su J. Haydno, E. Granados ir A. Chačaturiano kūriniais.

„Kaskadų“ įrašų gausu Lietuvos radijo fonduose, ansamblio koncertus transliavo ir įrašė LRT bei Lenkijos televizijos, LRT radijas, Eurovizijos radijas.

Repertuaras

Fortepijoninio trio „Kaskados“ repertuaras
Lietuvių kompozitorių kūriniai

Feliksas Bajoras
„Momenti sacri“

Osvaldas Balakauskas
„Devyni šaltiniai“ / Nine Springs,
„Retrospektyva“ / Retrospective
„Nuovantica“

Vidmantas Bartulis
„Paskutiniųjų giesmės“ / Songs of the Lasts
Express No.3, or Glinka and Nemirovich-Danchenko on a Train Trip from St. Petersburg to Moscow
Songs of Lazarus piano trio and tape

Rytis Paulius Juškaitis
„Supernova“ fortepijoniniam trio ir kameriniam orkestrui

Julius Gaidelis
Fortepijoninis trio

Vytautas Germanavičius
„Subyrėjusios arkos“ / Flaking arches
Psalm for the unborn (or Returning Home) chorui ir fortepijoniniam trio

Jurgis Juozapaitis
Viceno
Lillit
Moonlight

Dalia Kairaitytė
Musik downstream chorui ir fortepijoniniam trio

Antanas Kučinskas
Back to the future chorui ir fortepijoniniam trio

Bronius Kutavičius
„Aštuonios miniatiūros pagal Stasį“ / Stasys‘ Eight Miniatures

Arvydas Malcys
„Erškėčių akys“

Algirdas Martinaitis
Emmaus
Hetera Esmeralda piano trio and soprano
Musical offering piano trio, flute, viola
Short history lesson for adults chorui ir fortepijoniniam trio
„arba-arba“ smuikui, violončelei, fortepijonui ir kameriniam orkestrui

Romas Motiekaitis
Intermezzo. Cinema

Loreta Narvilaitė
„Kai liepto nebus pereisiu upę“ / When the foot-bridge is gone I will cross the river
The Rain Falls Far from Us (for piano trio and percussion)

The Rain Falls Far from Us (for piano trio and percussion)
„Mano erdvės aplenkia industrinio liūdesio miestus“ fortepijoniniam trio ir kameriniam orkestrui

Juozas Pakalnis
Fortepijoninis trio

Anatolijus Šenderovas
„Daina ir šokis“ fortepijoniniam trio / Song and Dance
Koncertas fortepijoniniam trio ir simfoniniam orkestrui

Užsienio kompozitorių kūriniai

Ludwig van Beethoven
Trigubas koncertas C-dur op. 56 fortepijonui, smuikui, violončelei ir simfoniniam orkestrui
Variacijos originalia tema Es-dur, op. 46
Trio Nr. 1, Es-dur, op. 1
Trio Nr. 2, G-dur, op. 1
Trio Nr.3 c-moll, op. 1 nr. 3
Trio D-dur / Piano trio in D major, op. 7 No. 5
Trio Nr. 4, B-dur, op. 11 Gassenhauertrio
Trio Nr. 5, D-dur, op. 70 Nr.1 “Ghost”
Trio Nr. 6, Es-dur, op. 70 Nr. 2
Trio Nr.7 B-dur, WoO.38
Trio Nr. 8, B-dur, WoO 39
Trio Nr.9 Es-dur, WoO.38
Trio Nr. 10, Es-dur, op. 44
Trio Nr. 11, G-dur, op. 121a
Dešimt variacijų pagal Wenzelio Mullerio dainą Ich bin Schneider Kakadu
Keturiolika variacijų pagal originalią temą / Variations on an Original Theme
Trio D-dur (pagal Simfoniją Nr. 2)
Trio Es-dur, op. 38 (pagal Septetą op. 20)

Ernest Bloch
Trys noktiurnai / Three Nocturnes

Johannes Brahms
Piano trio C-dur / in C major, op. 87
Trio B-dur, Op.8
Trio c-moll Op.101
Fortepijoninis Kvartetas g-moll, op.25
Fortepijoninis Kvartetas c-moll, op.60

Chick Corea
Addendum

Antonín Dvořák
Piano trio c-moll / in C minor, op. 90 Dumki
Fortepijoninis kvartetas Es-dur, op. 87
Fortepijoninis kvartetas Es-dur Op.87

Gabriel Fauré
Piano trio op. 120

Jean Françaix
Piano trio D-dur / in D major

Sadie Harrison
„The Bride’s journey in three songs and a memory“
The triple concerto for violin, cello and piano

Niels Gade
Piano trio in F-major, op.42

Enrice Granados
Fortepijoninis trio op. 50, C-dur
 

Joseph Haydn
Piano trio G-dur / in G major a l’ Ongarese
Fortepijoninis trio Nr. 18, G-dur
Fortepijoninis trio Nr. 2, Fis-dur
Fortepijoninis trio Nr. 4, E-dur
Fortepijoninis trio Nr. 13, A-dur
Fortepijoninis trio Nr. 28, G-dur

Bohuslav Martinů
Koncertino fortepijoniniam trio ir kameriniam orkestrui / Concertino for piano trio and chamber orchestra
Piano trio Nr.1 - Five Short Pieces
Piano trio Nr.2 in d – minor

Turina Jaquin
Circulo Fantasia for piano, violin and cello
Piano trio Nr.2 in b-moll, op.76

Olivier Messiaen
„Kvartetas Laiko pabaigai“ / “Quatour pour la fin du temps” klarnetui, smuikui, violončelei ir fortepijonui

Wolfgang Amadeus Mozart
Fortepijoninis trio G-dur / Piano trio G-dur, KV 564
Fortepijoninis trio C-dur, KV 548
Fortepijoninis trio G-dur, KV 496
Fortepijoninis trio B-dur, KV 502
Fortepijoninis trio E-dur, KV 542

Felix Mendelssohn
Trio Nr. 1 d-moll, op.49
Trio Nr. 2, c-moll op. 56

Michael Nyman
Time will pronounce

Arvo Pärt
Mozart – Adagio ( in memoriam Oleg Kagan)

Maurice Ravel
Fortepijoninis trio a-moll / Piano trio in A minor

Sergei Rachmaninoff
Trio Elegiaque Nr.1, in g - minor
Trio Elegiaque Nr.2, in d - minor, op.9

Camille Saint-Saëns
Fortepijoninis trio F-dur / Piano trio in F major, op. 18

Dmitri Schostakovich
Fortepijoninis trio op. 67
Septyni romansai pagal A. Bloko poemas, op. 127 sopranui ir fortepijoniniam trio

Bedřich Smetana
Fortepijoninis trio g-moll, op.15

Franz Schubert
Fortepijoninis trio B-dur op. 99
Fortepijoninis trio Es-dur op. 100
Noktiurnas D 897 / Notturno D 897

Robert Schumann
Fortepijoninis trio F-dur, op. 80
Fortepijoninis trio d-moll, op. 63
Fantastinės pjesės op. 88 / Fantasy Pieces op.88

Toru Takemitsu
„Between Tides“

Pyotr Tchaikovsky
Fortepijoninis trio a-moll / Piano trio in A minor, op. 50
„Didžiojo menininko atminimui“ / In memory of a Great Artist

Fortepijoniniam trio aranžuoti kūriniai

Johannes Brahms
Vengrų šokis Nr. 2
Vengrų šokis Nr. 5
Vengrų šokis Nr. 6
Vengrų šokis Nr. 8

Michail Glinka
Elegija / Elegy

Edvard Grieg
Anitros šokis / Anitra’s dance

Fritz Kreisler
Mažasis Vienos maršas / Miniature Viennese March

Aram Khachaturian
Adagio

Astor Piazzolla
Tango The Spring

Pablo de Sarasate
Navarra

Stravinsky Igor
Rusų šokis / Russian dance

 

 

Koncertai

Fortepijoninio trio „Kaskados“ koncertinė veikla 

2013 metai

1. Sidnio festivalis
J. Janulytė Smėlio laikrodžiai
Atlieka „Gaidos“ ansamblio solistai: Edmundas Kulikauskas,
Povilas Jacunkas, Rūta Tamutytė, Onutė Švabauskaitė
Sidnis, Australija, 2013-01-12

2. J. Bašinsko 90-mečiui skirtas vakaras
J. Bašinsko Sonata smuikui ir fortepijonas
Atlieka: Rusnė Mataitytė ir Sergejus Okruško
Vilnius, Lietuva, Kompozitorių sąjungos namai, 2013-02-26
 

3. Dedikacija LMTA:
koncertuoja styginių katedros pedagogai
P. Čaikovskis Fort. trio „Didžiojo menininko atminimui“
Fort. trio „Kaskados“
Vilnius, Lietuva, LMTA Didžioji salė, 2013-03-14

4. Rečitalis / solinis koncertas
Koncertinė pragrama „Garsų peizažai“ J. S. Bach, V. Germanavičius,
V. Bartulis, L. Narvilaitė, V. Barkauskas, B. Martinu, G. F. Händel -J. Halvorsen, J. S. Bach, V. Germanavičius, V. Bartulis, L. Narvilaitė, V. Barkauskas, B. Martinu, G. F. Händel – J. Halvorsen
Atlieka: Rusnė Mataitytė ( koncerte dalyvauja Mindaugas Bačkus)
Klaipėda, Lietuva, Klaipėdos koncertų salė, 2013-03-21

5. Koncertinė programa „Muzikinės kaskados“
J. Haydn, I. Stravinski, M. Glinka, E. Grieg, A. Piazzola
Fort. trio „Kaskados“
Trakų rajonas, Lietuva, Užutrakio dvaras, 2013-04-14

6. J. Janulytė Smėlio laikrodžiai
Atlieka „Gaidos” ansamblio solistai: Edmundas Kulikauskas, Povilas
Jacunkas, Rūta Tamutytė, Onutė Švabauskaitė
Varšuva, Lenkija, 2013-07-10

7. Kintai music festival – Marių audra
Koncertinė programa „Romantinės miniatiūros“
J. Haydn, S. Prokofjev, I. Stravinski, M. Glinka, A. Chačaturian, E. Grieg, B. Smetana, A. Piazzola
Atlieka: Albina Šikšniūtė, Rusnė Mataitytė, Edmundas Kulikauskas
Kintai, Lietuva, Kintų kultūros centras, 2013-08-13

8. Tėvynės ieškojimai XVII tarptautinis Thomo Manno festivalis.
Čekų kamerinės muzikos vakaras:
B. Smetana Fort. trio g-moll op.15 ir A. Dvořák
Fort. kvartetas Es-dur op.87. Atlieka: fort.trio
„Kaskados“ (A. Šikšniūtė, R. Mataitytė, E. Kulikauskas), W. Klos (altas)
Evangelikų-liuteronų bažnyčia, Nida 2013.07.15

Čekų kamerinės muzikos vakaras: B. Smetana Fort. trio g-moll op.15 ir A. Dvořák
Fort. kvartetas Es-dur op. 87
Atlieka: Fort.trio „Kaskados“ W. Klos
Nida, Lietuva, Nidos Evangelikų bažnyčia, 2013-07-15

9. Tėvynės ieškojimai XVII tarptautinis Thomo Manno festivalis.
Muzikiniai jubiliejai
Programoje: R. Wagner „Zygfrido idilė“.
Atlieka: A. Šikšniūtė, R. Mataitytė, E. Kulikauskas, W. Klos, K. Beinarytė-Palekauskienė, R. Wagner Zygfrido idilė
Nida, Lietuva, Nidos Liuteronų-evangelikų bažnyčia, 2013-07-17

10.

Tėvynės ieškojimai XVII tarptautinis Thomo Manno festivalis.

Amžininkai A. Schönberg „Verklärte Nacht“

Atlieka: Fort. Trio „Kaskados“ (A. Šikšniūtė, R. Mataitytė, E. Kulikauskas)

A.Schönberg “Verklärte Nacht”

Nida, Lietuva

Nidos Liuteronų-evangelikų bažnyčia

2013-07-18

11.

Didžioji Lietuvos muzikų šventė, koncertas-maratonas
„Didysis muzikų paradas 2013“

LRT Didžioji studija
LRT radijo ir televizijos transliacija ir įrašai

Vilnius, Lietuva
2013-10-23
 

12.

„Gaidos“ festivalio projektas
Muzikinio teatro spektaklis „Prarastas Laikas“
(režisierius O. Koršunovas), „Gaidos ansamblis“,

Šiuolaikinio meno centras. V. Jurgučio, R. Merkelio, E. Medekšaitės,

G. Sodeikos kūriniai (premjeros)

Gaidos ansamblis

Vilnius, Lietuva

ŠMC

2013-11-06

13.

A. Šikšniūtės koncertas ir fotografijų parodos „Muzikinių akimirkų mozaika“ atidarymas

S. Rachmaninov, J. Brahms, E. Chabrier, M. Moszkowski, F. Schubert

Dalyvauja E. Budžemaitė – fortepijonas, A. Svirskas – fotografija

Maskva, Rusija

LR Ambasada Maskvoje, J. Baltrušaičio namai

2013-11-29

14.

Lietuvos Pirmininkavimo ES Parlamento Taryboje
uždarymui skirtas renginys.
J. Janulytė Smėlio laikrodžiai

Atlieka: Edmundas Kulikauskas, Povilas Jacunkas, Rūta Tamutytė,

Onutė Švabauskaitė

Flagey menų centras

Briuselis, Belgija

2013-12-18

2014 metai
 

15.

Naujosios muzikos ciklo „Kompozitorių portretai“ koncertai.
Programa No I „Schuberto eskizai“, W. Rihm „Am Horizont, Stille Szene“

smuikui, violončelei ir akordeonui.
Atlieka R. Sviackevičius, R. Mataitytė ir E. Kulikauskas,
Šv. Kotrynos bažnyčia, Vilnius

Vilnius, Lietuva

Šv. Kotrynos bažnyčia

2014-02-27 19 val.

16.

Naujosios muzikos ciklo „Kompozitorių portretai“ koncertai.
Programa
NoII „Naktinė kaligrafija“ Matthias Pintscher Study I for Treatise

on the Veil smuikui ir violončelei.
Atlieka R. Mataitytė ir E. Kulikauskas,
Matthias Pintscher Svelto sm. viol. ir fort.
Atlieka fort. trio „Kaskados“ (A. Šikšniūtė, R. Mataitytė, E. Kulikauskas),

Vilnius, Lietuva

Šv. Kotrynos bažnyčia

2014-02-27 21val.

17.

Kamerinės muzikos koncertas iš ciklo „Visi Josepho Haydno fort. trio“

Programoje: J.Haydn Fort. trio c-moll Hob. XV/13 ir B-dur Hob. XV/38,

F. Mendelssohn-Bartholdy Fort. trio Nr.1 d-moll op. 49

Atlieka fort. trio „Kaskados“ (A. Šikšniūtė, R. Mataitytė, E. Kulikauskas)

Vilnius, Lietuva

Taikomosios dailės muziejus

2014-03-30

18.

Rečitalis / solinis koncertas

The immediate Past Master Presents A Concert with Rusnė Mataitytė

and Rytis Paulius Juškaitis.
Programme: C.Franck Sonata for violin

and piano, C. Debussy Claire de Lune, F. Kreisler Schön Rosmarin,

Tambourin chinois.

Jungtinė Karalystė, Londonas

Merchant Taylors hall

2014-04-04

19.

Gargždų muzikos festivalis,
koncertinė programa „Romantinės Miniatiūros“

J. Haydn, S. Prokofjev, I. Stravinski, M. Glinka, A. Chačaturian,

E. Grieg, A. Piazzola.

Fort. trio „Kaskados“ (A. Šikšniūtė, R. Mataitytė, E. Kulikauskas)

Gargždai, Lietuva

Kultūros centras

2014-05-03

20.

Lietuvos ansamblių tinklas pristato: Conections John Woolrich ir

Philip Cashian.
Atlieka: K. Baleckaitė, A. Žiūra, R. Mataitytė,

R. Bliškevičius, E. Kulikauskas, A. Šikšniūtė.

Vilnius, Lietuva

Piano.LT koncertų salė

2014-10-03

21.

Simfoninės muzikos koncertas, skirtas kompozitoriaus Felikso Bajoro 80-mečiui.

Dirigentas R. Šervenikas, solistė R. Mataitytė.

F. Bajoras Koncertas smuikui ir simf. orkestrui

LNSO, Dirigentas R. Šervenikas, solistė R. Mataitytė.

Vilnius, Lietuva

Nacionalinė filharmonija, Didžioji salė

2014-10-10

22.

Didžioji Lietuvos muzikų šventė, koncertas-maratonas
Didysis muzikų paradas 2014

LRT Didžioji studija
LRT radijo ir televizijos transliacija ir įrašai

2014-10-01
Vilnius, Lietuva

2015 metai

23.

Dėlionė orkestrui

P. Čaikovskis sekstetas „Florencijos suvenyras“

Dalyvauja: R. Mataitytė ir Klaipėdos kamerinio orkestro artistai

Klaipėda, Lietuva

KKS

2015-01-16

24.

Rečitalis / solinis koncertas

Kompaktinės plokštelės ir natų leidinio „Lietuvių muzika smuikui

solo“ pristatymas-koncertas

B. Kutavičius, J. Juozapaitis, V. Baltakas, V. Germanavičius, V. Bartulis, A. Šenderovas,

L. Narvilaitė, D. Raudonikytė, J. Tamulionis

Atlieka: Rusnė Mataitytė

Vilnius, Lietuva

Bažnytinio paveldo muziejus

2015-03-14

25.

Pažaislio festivalis. Miniatiūrų popietė.

J. Haydn, A. Piazzola, A. Chačaturian, M. Glinka, S. Prokofjev, I. Stravinskij,

Chick-Corea.

Atlieka: Fortepijoninis trio „Kaskados“

Kaunas, Lietuva

Nacionalinis M. K. Čiurlionio muziejus.

2015-06-20

26.

LAT pristato: Boriso Liatošinskio mokykla

B. Liatošinskis Sonata sm. ir fort., V. Silvestrov Sonata sm. ir fort. „Post scriptum“, V. Godziackij, Z. Almashi Sonata viol. ir fort., Y. Stankovych, O. Balakauskas „Devyni šaltiniai“ fort. trio

Atlieka: Rusnė Mataitytė, Edmundas Kulikauskas ir Rytis Paulius Juškaitis

Vilnius, Lietuva

Taikomosios dailės muziejus

2015-09-18

27.

Lithuanian Ensemble Network

O. Balakauskas „Lietus Krokuvai“, S. Mutič „Borderline“ fort. trio,

V. Baltakas Recitativo, V. Germanavičius

Atlieka: Rusnė Mataitytė, Albina Šikšniūtė, Edmundas Kulikauskas, Raimondas Sviackevičius

Belgradas, Serbija

Foyer of the National Bank of Serbia

2015-09-29

28.

Festivalis „Moravijos ruduo“,

J. Janulytė Smėlio laikrodžiai

Atlieka „Gaidos“ ansamblio solistai: Edmundas Kulikauskas, Povilas

Jacunskas, Justas Kulikauskas, Onutė Švabauskaitė

Brno, Čekija,

Sono Centrum

2015-10-14

29.

Kamerinės muzikos programa „Štai baigiasi Haydno laikas“

J. Haydn Fort. trio As-dur Hob. XV.14, A. Kučinskas „Štai baigiasi

Haydno laikas“, E. Granados Fort. trio C-dur

Atlieka Fort. trio „Kaskados“ (A. Šikšniūtė, R. Mataitytė, E. Kulikauskas)

Vilnius, Lietuva

Taikomosios dailės muziejus

2015-10-25

30.

M. K. Č: pustoniai

M. K. Čiurlionis, G. Kuprevičius, G. Dabulskienė, V. Bartulis „Laiškas Sofijai...“

fort. trio, A. Kubiliūnas, Z. Bružaitė „Sekvencijos“ fl. ir fort. trio

Atlieka: R. Mataitytė, A. Šikšniūtė, E. Kulikauskas, V. Gelgotas

Kaunas, Lietuva

Kauno menininkų namai

2015-10-29

31.

M. K. Č: pustoniai

M. K. Čiurlionis, G. Kuprevičius,

G. Dabulskienė, V. Bartulis, A. Kubiliūnas, Z. Bružaitė

Atlieka: R. Mataitytė, A. Šikšniūtė, E. Kulikauskas, V. Gelgotas

Vilnius, Lietuva

Čiurlionio namai

2015-10-30

32.

Didžioji Lietuvos muzikų šventė, koncertas-maratonas
Didysis muzikų paradas 2015

LRT Didžioji studija
LRT radijo ir televizijos transliacija ir įrašai
Vilnius, Lietuva

2015-10-01

33.

Akordeono festivalis. Muzikinis tiltas: Lietuva-Serbija

V. Baltakas Recitativo,

V. Germanavičius
Chanson sm. fort. ir akord.

Cadenza Sm. ir akord.

Atlieka: R. Mataitytė, A. Šikšniūtė, R. Sviackevičius

Vilnius, Lietuva

Šv. Kotrynos bažnyčia

2015-11-11

34.

„Sveika žiema, sveikas Haydnai“ Festivalis „Salve musica“

J. Haydn Fort. trio: As-dur, Hob. XV:14, E-dur, Hob. XV:28, G-dur, Hob.XV: 25,

V. Bartulis „I like Haydn“, Z. Bružaitė „Hi, Haydn“,
A. Kučinskas „Štai baigiasi Haydno laikas“ fort. trio ir mušamiesiems

Atlieka: Fort. trio „Kaskados“ (R. Mataitytė, A. Šikšniūtė, E. Kulikauskas),

koncerte dalyvauja S. Astrauskas.

Klaipėda, Lietuva

KKS

2015-12-01

35.

Sveikas Haydnai! Kalėdinė Kaskadų trio programa

J. Haydn Fort. trio: As-dur, Hob.XV:14, E-dur, Hob. XV:28, G-dur, Hob. XV: 25,

V. Bartulis „I like Haydn“, Z.Bružaitė „Hi, Haydn“,

A. Kučinskas „Štai baigiasi Haydno laikas“.

Atlieka: R. Mataitytė, A. Šikšniūtė, E. Kulikauskas, (koncerte dalyvauja

S. Astrauskas)

Kaunas, Lietuva

Kauno filharmonija

2015-12-15

36.

Sveikas Haydnai! Kalėdinė „Kaskadų“ trio programa

J. Haydn Fort. trio: As-dur, Hob. XV:14, E-dur, Hob. XV:28, G-dur, Hob.XV: 25,

V. Bartulis „I like Haydn“, Z. Bružaitė „Hi, Haydn“,
A. Kučinskas „Štai baigiasi Haydno laikas“

Atlieka: R. Mataitytė, A. Šikšniūtė, E. Kulikauskas (koncerte dalyvauja

S. Astrauskas)

Vilnius, Lietuva

Vilniaus paveikslų galerija

2015-12-18

2016 metai

37.

Orkestro koncertas: „Julius Juzeliūnas ir pasaulis“, kompozitoriaus 100-mečiui

Henri Dutilleux „Sur la meme accord“ smuikui ir orkestrui

Diriguoja Modestas Barkauskas, solistė Rusnė Mataitytė

LNSO

Kaunas, Lietuva

Filharmonija

2016-02-25

38.

Orkestro koncertas: „Julius Juzeliūnas ir pasaulis“, kompozitoriaus 100-mečiui

Henri Dutilleux „Sur la meme accord“ smuikui ir orkestrui

Diriguoja Modestas Barkauskas, solistė Rusnė Mataitytė

LNSO

Klaipeda, Lietuva

Klaipėdos koncertų salė

2016-02-26

39.

Orkestro koncertas: „Julius Juzeliūnas ir pasaulis“, kompozitoriaus 100-mečiui

Henri Dutilleux „Sur la meme accord“ smuikui ir orkestrui

Diriguoja Modestas Barkauskas, solistė Rusnė Mataitytė

LNSO

Vilnius, Lietuva

Nacionalinė filharmonija

2016-02-27

40.

Festivalis „Sugrįžimai“

Dalyvavimas koncerte atliekant premjerą

Rytis Paulius Juškaitis „Žiemos lietus“ dviem smuikams ir fortepijonui

Atlieka : Austėja Juškaitytė, Ugnė Antanavičiūtė ir Rusnė Mataitytė

Vilnius, Lietuva

Taikomosios dailės muziejus

2016-04-07

41.

Kristinos Vasiliauskaitės autorinis jubiliejinis vakaras

„Gamtos atspindžiai“ fort. trio (premjera)

Atlieka: Albina Šikšniūtė, Rusnė Mataitytė, Edmundas Kulikauskas

Vilnius, Lietuva

Taikomosios dailės muziejus

2016-04-10

42.

Thomo Manno festivalis. Lietuviškos muzikos valanda

O. Balakauskas Pjesių ciklas „Kaip marių bangos prisilietimas“,

„Trys kaprisai fortepijonui“

Atlieka: Rusnė Mataitytė ir Albina Šikšniūtė

Nida, Lietuva

Nidos evangelikų bažnyčia

2016-07-19

43.

Thomo Manno festivalis. Vienos klasikų kameriniai kūriniai.
J. Haydn Trio As-dur No27,
W. A. Mozart Fort. trio No 6 G-dur,

L.van Beethoven Fort. kvartetas No.3 C-dur

Atlieka: Albina Šikšniūtė, Rusnė Mataitytė, Edmundas Kulikauskas ir

Gediminas Dačinskas

Nida, Lietuva

Nidos evangelikų bažnyčia

2016-07-22

44.

Muzikos festivalis „Ave Maria“,
„Amžinieji romantikai – „Kaskados“
E. Granados Fort. trio op.50,
A. Piazzolla keturių tango ciklas „Buenos Airių metų laikai“

Atlieka: Trio „Kaskados“ (Albina Šikšniūtė, Rusnė Mataitytė, Edmundas Kulikauskas)

Palanga, Lietuva

Palangos Gintaro Muziejus

2016-07-26

45.

Tytuvėnų festivalis

„Amžinieji romantikai – „Kaskados“
E. Granados Fort. trio op.50,
A. Piazzolla keturių tango ciklas „Buenos Airių metų laikai“

Atlieka: Trio „Kaskados“ (Albina Šikšniūtė, Rusnė Mataitytė, Edmundas Kulikauskas)

Baisogala, Lietuva

Baisogalos dvaras

2016-07-31

46.

LMS 80-mečiui ir „Muzikos barų“ – 85-mečiui skirta
Lietuvos muzikų šventė „Didysis muzikų paradas 2016“
LRT televizijos ir LRT radijo Klasika tiesioginė transliacija
Radijo ir TV įrašai, išleistas DVD (LMSMBDVD-003)
Vilnius, Lietuva
Lietuvos nacionalinė filharmonija, Didžioji salė
2016-09-12

47.

„Muzikinės kaskados“

J. Haydnas, E. Granados, A. Piazzolla

Atlieka: Albina Šikšniūtė, Rusnė Mataitytė, Edmundas Kulikauskas

Senieji Trakai, Lietuva

Užutrakio dvaro sodyba

2016-10-16

48.

Orkestro koncertas: Lietuviškos premjeros
Koncertas skirtas Lietuvos kompozitorių sąjungos 75-mečiui

Rytis Paulius Juškaitis „Judėjimas – viskas, tikslas – niekas“ smuikui ir kam. ork.,
Jurgis Juozapaitis Adagio smuikui kameriniam orkestrui

Atlieka: Šv. Kristoforo kamerinis ork., diriguoja Donatas Katkus,

solistė Rusnė Mataitytė

Vilnius, Lietuva

Šv. Kotrynos bažnyčia

2016-10-18

49.

Koncertai su Fort. trio Izraelyje

R. Schumann piano trio No1, op.63,
L.van Beethoven Opus 97: Piano Trio in B-flat major („Archduke“),
Z. Plavin Piano trio

Atlieka: Edmundas Kulikauskas, Raimundas Butvila, Zacharia Plavin

Jeruzalė ir Berševa (Izraelis)

2016-11-12,14,15

50.

Baltic music festival

Lithuanian music for violin solo

Rečitalis / solinis koncertas

J. Juozapaitis, B. Kutavičius, V. Bartulis, A. Šenderovas, V. Baltakas,

L. Narvilaitė, S. Harrison

Atlieka: Rusnė Mataitytė

Londonas, Jungtinė Karalystė

All Saints Notting Hill

2016-12-07

2017 metai

51.

Klaipėdos muzikos pavasaris.

Orkestro muzikos koncertas skiriamas trio „Kaskados“ 20-mečiui
A. Šenderovas Koncertas fort. trio ir simfoniniam orkestrui (premjera)

Atlieka: LNSO, diriguoja M. Pitrėnas, R. Mataitytė sm., A. Šikšniūtė

fort., E.Kulikauskas viol.

Klaipėda, Lietuva

Klaipėdos koncertų salė

2017-03-31

52.

Orkestro muzikos koncertas skiriamas trio „Kaskados“ 20-mečiui
A. Šenderovas Koncertas fort. trio ir simfoniniam orkestrui (premjera)

Atlieka: LNSO, diriguoja M. Pitrėnas, R. Mataitytė sm., A.Šikšniūtė

fort., E. Kulikauskas viol.

Vilnius, Lietuva

Nacionalinė filharmonija, Didžioji salė

2017-04-01

53.

Klaipėdos tarptautinis violončelės festivalis

J. Janulytė Smėlio laikrodžiai.

Atlieka „Gaidos“ ansamblio solistai: Edmundas Kulikauskas, Povilas

Jacunskas, Justas Kulikauskas, Onutė Švabauskaitė

Klaipėda, Lietuva

Klaipėdos koncertų salė

2017-05-03

54.

Orkestro muzikos koncertas skiriamas Trio „Kaskados“ 20-mečiui

F. Schubert Rondo A-dur,

J.S Bach Koncertas fort.ir orkestrui

P.Čaikovskis Andante cantabile viol.ir kameriniam orkestrui
Loreta Narvilaitė „Mano erdvės aplenkia industrinio liūdesio miestus“ (premjera),
Rytis Paulius Juškaitis „Supernova“ fort. trio ir kameriniam orkestrui (premjera)

Atlieka: Šv. Kristoforo kamerinis orkestras,

diriguoja Modestas Barkauskas

Rusnė Mataitytė smuikas

Albina Šikšniūtė fortepijonas

Edmundas Kulikauskas violončelė

Vilnius, Lietuva

Šv. Kotrynos bažnyčia

2017-05-11

55.

Vilniaus festivalis, „Osvaldo Balakausko muzikinė odisėja“

O. Balakauskas Koncertas smuikui ir kameriniam orkestrui „Concerto RK“ 1997

Atlieka: Lietuvos kamerinis orkestras, diriguoja Vykintas Baltakas,

solistė Rusnė Mataitytė

Vilnius, Lietuva

Lietuvos Nacionalinė Filharmonija, Didžioji salė

2017-06-08

56.

Birštono vasaros menų akademija,
„Birštono muzikos kaskados“

J. Haydnas, E. Granados, A. Piazzola

Atlieka: Fort. trio „Kaskados“ R. Mataitytė, A. Šikšniūtė, E. Kulikauskas

Birštonas, Lietuva

Birštono Kurhauzas

2017-07-30

57.

XII tarptautinis Mykolo Oginskio festivalis,
Tomansz Laczynski stiklo parodos atidarymas

J. Haydnas, E. Granados, M. K. Čiurlionis

Atlieka: Fort. trio „Kaskados“ A. Šikšniūtė, R. Mataitytė, E. Kulikauskas

Plungė, Lietuva

Mykolo Oginskio rūmai, Žemaičių dailės muziejus

2017-08-26

58.

Kauno filharmonija, „Ispaniškas suvenyras“- programa skirta trio „Kaskados“ dvidešimtmečiui

G.Cassado, E.Granados

Atlieka: Fort. trio „Kaskados“ (R. Mataitytė, A. Šikšniūtė, E. Kulikauskas)

Kaunas, Lietuva

Kauno filharmonija, Didžioji salė

2017-10-18

59.

White Piano Hall, „Ispaniškas suvenyras“- programa skirta trio „Kaskados“ dvidešimtmečiui

G.Cassado, E.Granados

Atlieka: Fort. trio „Kaskados“ R. Mataitytė, A. Šikšniūtė, E. Kulikauskas

Vilnius, Lietuva

White Piano Hall

2017-11-22

60.

Vilniaus Rotušė, Jurgio Juozapaičio 75-mečio autorinis koncertas „Debesys“

Adagio smuikui ir kameriniam orkestrui

Atlieka: Rusnė Mataitytė ir Šv.Kristoforo kamerinis orkestras, diriguoja Donata Katkus

Vilnius, Lietuva

2017-11-28, Vilniaus Rotušė

61.

Lithuanian Ensemble Network, Centre Henri Pousseur & Vykintas Baltakas

Festival Images Sonores

Vykintas Baltakas, Music of Falling Sounds for violin and electronics (2015)

Ignas Krunglevičius, The Knight for bass clarinet, cello and video (2009)

Cédric Dambrain, Pure, for cello and electronics (2004)

18:00

Rimas Sakalauskas, Bipolar (2015), music by Mykolas Natalevicius (installation in Studio 2)

20:00

Osvaldas Balakauskas, Rain for Cracow for violin and piano (1991)

Monika Sokaitė, 1 6/9, Creation for ensemble and electronics (young composer selected by the Lithuanian Academy of Music and Theatre) *world creation

Vykintas Baltakas, Pasaka for piano and electronics (1995-1997)

Albertas Navickas, Accidental for violin, piano, video and electronics (2011)

Guillaume Auvray, Corpuscules for cello, piano and electronics (2015)

Vykintas Baltakas, Commentum for cello and piano (2011)

Stéphane Orlando, Simply Humain & Black Panthers, Creation for clarinet, violin, cello, piano and electronics *world creation

Atlieka:

Rusnė Mataitytė smuikas

Albina Šikšniūtė fortepijonas

Edmundas Kulikauskas violončelė

Andrius Žiūra klarnetas

Brussels, Belgija

2017-12-17

2018 metai

62.

Lietuvos ansamblių tinklo , Centre Henri Pousseur (Belgija) ir LMTA šiuolaikinės muzikos koncertas

Elektroninės muzikos koncertas (LMTA Sfera)

---

LMTA suvienijo naujos šiuolaikinės muzikos atlikėjų magistrų programos studentų pasirodymus su Kompozicijos katedros studentų kompozitorių kūrinių premjeromis ir sausio 11-13 dienomis rengia naują šiuolaikinės muzikos festivalį: GED42. Rengėjai - Lietuvos muzikos ir teatro akademija ir Lietuvos ansamblių tinklas (LAT), kuratoriai - Vykintas Baltakas, Liudas Mockūnas ir Mantautas Krukauskas. Išskirtinis bruožais (nauja Lietuvoje!), - profesionalus LAT kolektyvas yra reziduojantis ansamblis ir jo nariai muzikuodami kartu su studentais bei atlikdami studentų kūrinus prisidės prie studentų profesionalumo skatinimo. Baigiamajam koncertui (sausio 13 d.) asistuoti pakviesta svarbi Belgijos elektroninės muzikos studija - Centre Henri Pousseur - kuri kartu su LAT atliks belgų ir lietuvių elektroakustinius muzikos kūrinius. Šis koncertas - tai gruodžio mėnesį, svarbioje Briuselio koncertų salėje Flagey įvykusio renginio dalinis pakartojimas. Skambės net keturios premjeros Lietuvoje bei du specialiai šiam renginiui sukurti kūriniai: Stéphane Orlando "Black Panthers" ir studentės Monikos Sokaitės "1 6 9".

PROGRAMA

John Cage kūriniai

quartet | credo in US | Fontana mix | Living room music | Ryoanji

Liudo Mockūno vadovaujama improvizacija

Dainoros Aleksaitės, Lars Adam Färnlöf, Beatos Juchnevič, Ievos Parnarauskaitės, Pauliaus Prasausko, Modesto Rinkevičiaus, Aleksandros Zviozdkinos, Aleksej Kalinin, Jolantos Grinevič, Mykolo Treščenkino, Boženos Čiurlioninenės ir Agnės Mažulienės akustinės kompozicijos

Kompozicijos katedros studentų elektroninės muzikos darbai

ATLIKĖJAI

Dirigentas - Vykintas Baltakas

Šiuolaikinės muzikos ir improvizacijos studentai

LAT: Andrius Žiūra, Rusnė Mataitytė, Edmundas Kulikauskas, Indrė Baikštytė, Ugnė Antanavičiūtė

LMTA Vilnius, Lietuva

2018-01-13

63.

Kamerinio orkestro koncertinė programa „Vien tik Haydnas “

J. Haydn Koncertas smuikui ir kameriniam orkestrui G-dur

Solistė Rusnė Mataitytė

Vilniaus m. savivaldybės Šv. Kristoforo kamerinis orkestras

Dirigentas Donatas Katkus

Vilnius, Lietuva

Šv. Kotrynos bažnyčia

2018-02-08

64.

Klaipėdos muzikos pavasaris, orkestro muzikos koncertas „ Kuriame Lietuvai “

Rytis Juškaitis „Judėjimas -viskas, tikslas-niekas“ smuikui ir orkestrui

Loreta Narvilaitė „Mano erdvės aplenkia industrinio liūdesio miestus“ fort.trio ir kameriniam orkestrui

Atlieka:

Rusnė Mataitytė smuikas

Albina Šikšniūtė fortepijonas

Edmundas kulikauskas violončelė

Klaipėdos koncertų salė

Klaipėda, Lietuva

2018-04-06

65.

Thomo Manno festivalis. DEDIKACIJA THOMUI MANNUI

Günther Ramin – Kūriniai chorui, Pjesės fortepijonui

F. Schubert – Fortepijoninis trio Nr. 2, Es-dur D. 929

Atlieka: Fortepijoninis Trio „Kaskados “

Albina Šikšniūtė fortepijonas

Rusnė Mataitytė smuikas

Edmundas Kulikauskas violončelė

Nida, Lietuva

Nidos evangelikų liuteronų bažnyčia

2018-07-16

66.

Kintai Musical Festival. Mažoji nakties muzika

Vykintas Baltakas „Music of falling sounds “ smuikui ir elektronikai

Vidmantas Bartulis „Trečiasis greitasis, arba Glinkos ir Nemirovičiaus- Dančenkos kelionė traukiniu iš Peterburgo į Maskvą “ fort.trio

Vykintas Baltakas „Commentum “ violončelei ir fortepijonui

Bronius Kutavičius „ Aštuonios Stasio miniatiūros “

Vykintas Baltakas „ Pasaka “ fortepijonui ir elektronikai

Vykintas Baltakas „Eine kleine Nachtmusik “ smuikui solo

Kintai, Lietuva

Atlieka:

Rusnė Mataitytė smuikas

Albina Šikšniūtė fortepijonas

Edmundas Kulikauskas violončelė

Marta Finkelštein fortepijonas

67.

LIETUVOS KAMERINIS ORKESTRAS

Meno vadovas, solistas ir dirigentas SERGEJ KRYLOV (smuikas)

Solistai:

DŽERALDAS BIDVA

RUSNĖ MATAITYTĖ (smuikai)

KRISTINA MILLER (fortepijonas)

FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY – Koncertas smuikui, fortepijonui ir orkestrui d-moll, MWV O4

ALFRED SCHNITTKE – „Senovinio stiliaus siuita“ (V. Spivakovo orkestruotė)

OLLI MUSTONEN – Koncertas trims smuikams ir orkestrui

Vilnius, Lietuva

Didžioji filharmonijos salė

2018-09-22

 

Publikacijos

Lietuviškoje ansamblinio muzikavimo istorijoje „Kaskados“ skamba ryškia, savita gaida. Pianistė Albina Šikšniūtė, smuikininkė Rusnė Mataitytė ir violončelininkas Edmundas Kulikauskas, į bendraminčių ansamblį susibūrę dar studijų Maskvos P. Čaikovskio konservatorijoje laikais, jau du dešimtmečius plečia šio žanro repertuarą, gilinasi į Vienos klasikų palikimą (mūsų koncertų programose jis ne toks dažnas!), tačiau dažnai atverčia ir šiandienos opusų puslapius. Ansamblio dalyviai bendradarbiauja su daugeliu lietuvių kompozitorių, inspiruoja naujų kamerinės muzikos kūrinių fortepijoniniam trio sukūrimą. Trio „Kaskados“ nuolatos kviečiamas į festivalius ir kitus renginius atlikti šiuolaikinę muziką.

Atlikėjų produktyvumas – vienas svarbiausių profesionalumo požymių. Su didžiausiu malonumu 2005–2006 metais klausiausi „Kaskadų“ atliekamų visų L. van Beethoveno fortepijoninių trio, 2007-aisiais – ciklo „Visi J. Brahmso fortepijoniniai trio ir kvartetai“. Dabar įdėmiai seku originalias „Kaskadų“ programas ­– trio groja J. Haydno ir jo dvasia sukurtą lietuvių kompozitorių muziką.

Prof. habil. dr. Liucija Drąsutienė

www.muzikusajunga.lt
„Muzikos barai“ 2017

 

Trio „Kaskados“ bene vienintelis šiuo metu Lietuvoje gyvuojantis kamerinis ansamblis, nuosekliai besigilinantis į Vienos klasikų kūrybą. Pagrojęs pluoštus įvairiausios muzikos ir ypač nemažai šiuolaikinės, kolektyvas pajuto poreikį įsigilinti į atlikėjams naujų meninių iššūkių visuomet pateikiančią klasiką.

Grojimo precizika, intonacijos ir štrichų tikslumas, artikuliacijos subtilybės, garso tembras ir gradacija – tai atlikėjo meistriškumo atributai, kuriuos nesunku prarasti, nuolatos negrojant klasikos! Dabartinė muzika neretai leidžia gana drąsiai improvizuoti, mąstyti ne atskirais garsais, o jų sluoksniais – ir taip atsisakyti tobulo smulkių detalių pateikimo.

Taigi, išstudijavęs ir išmokęs visus Beethoveno fortepijoninius trio, o šiandien studijuodamas Haydno kūrybą, kolektyvas pakilo į dar brandesnę muzikavimo pakopą.

 

Prof. Juozas Domarkas, dirigentas,
Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas

www.muzikusajunga.lt
„Muzikos barai“ 2017

 

Fortepijoninis trio „Kaskados“, šiemet atšventęs kūrybinės veiklos 20-metį, vertai priskirtas prie Lietuvos kamerinės muzikos elito. Ansamblis yra pasirinkęs bekompromisį, nepataikūnišką, konceptualų kūrybos kelią. Klasikiniai, romantiniai kūriniai ir šiuolaikinė muzika – šio kolektyvo skiriamasis bruožas. Glaudaus bendradarbiavimo su kone visais Lietuvos kompozitoriais rezultatas – daugybė premjerų, įrašų, poližanrinių projektų. „Kaskados“ man asocijuojasi su perestroikos kartos vienminčių sambūriu, savo unikalią studijų, solinę, pedagoginę ir orkestrinę patirtis pavertusiu tuo, kas labai vertinga – aktualiąja muzika.

Modestas Pitrėnas, dirigentas,

Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas
www.muzikusajunga.lt
„Muzikos barai“ 2017

 

„Kaskados“? Tai yra nuostabu, puiku, stilinga! Kiekvienas, išgirdęs pirmuosius šio trio akordus, tampa besiliejančios muzikos vergais, narkomanais, jiems to grojimo norisi klausytis be paliovos... Labai norėčiau, kad paskutinėmis mano gyvenimo akimirkomis skambėtų „Kaskadų“ atliekama muzika...

Vidmantas Bartulis, kompozitorius,

Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas
www.muzikusajunga.lt
„Muzikos barai“ 2017

 

Kaskadų“ muzikantai – nuostabios kūrybinės asmenybės. Jų koncertinio gyvenimo ritmas yra labai aktyvus. Ypač gerbiu šį ansamblį dėl to, kad didelę kūrybinės energijos dalį jis skiria šiuolaikinei lietuvių muzikai, dažnai inspiruodamas naujus opusus.

Bendradarbiaujant su Rusne, Albina ir Edmundu atsirado net keturi mano kūriniai.

Trio interpretaciniam braižui būdingas išraiškingas ansambliškumas, darni garso visumos pajauta, puiki stilistinė orientacija. „Kaskados“ neabejotinai nusipelnė Nacionalinės premijos.

 

Loreta Narvilaitė, kompozitorė
www.muzikusajunga.lt
„Muzikos barai“ 2017

 

Apie fortepijoninį trio „Kaskados“ galėčiau pasakyti trumpai: ansamblis yra ir kamerinės muzikos, ir visos lietuvių kultūros perlas. Ansambliui būdinga garso kokybė ir unikali spalva, stiliaus pojūtis ir atlikimo elegancija. Trio „Kaskados“ – ryškus mūsų muzikinės kultūros reprezentantas pasaulyje.

Prof. Petras Kunca, smuikininkas,

Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas
www.muzikusajunga.lt
„Muzikos barai“ 2017

 

Nuolatiniam festivalių, koncertų užsienyje ir Lietuvoje dalyviui fortepijoniniam trio „Kaskados“ suteikčiau aukščiausios prabos profesionalumo žymę. Įvairus stiliaus ir žanro aspektais repertuaras, lietuvių autorių ir jų muzikos adoracija – svarbiausi šio ansamblio veiklos požymiai, plėtojami jau 20 metų. „Kaskados“ savo muzikavimu skleidžia ne romantizmo, modernizmo ar kitų epochų manierą, bet kiekvienoje jų randa daugybę atspalvių ir skirtybių. Todėl svarbiausiu ir išskirtiniu kamerinio ansamblio bruožu įvardinčiau stilistinę ir emocinę interpretuojamo autoriaus pajautą, išryškintas individualumo savybes. Tai greičiausiai lėmė ne tik ypatinga Maskvos P. Čaikovskio konservatorijos meistrų mokykla, bet ir lemtingas šio ansamblio narių susitikimas, giminingų estetinių idealų išpažinimas ir dvasinis bendrumas.

Zita Bružaitė, kompozitorė
www.muzikusajunga.lt
„Muzikos barai“ 2017

 

Kas lemia atpažįstamą kamerinio ansamblio stilių, gyvybingumą, ilgaamžiškumą? Darnus kūrybos procesas, įvairių muzikinės veiklos patirčių paralelės, vidinė disciplina ir tapačiai suvokiami estetiniai kriterijai. Būtent tai ir būdinga fortepijoniniam trio „Kaskados“, kuris 20 metų trunkančia koncertine veikla įrodo sėkmingą ir turiningą kamerinio ansamblio būtį.

„Kaskadų“ narius Albiną Šikšniūtę, Rusnę Mataitytę, Edmundą Kulikauską sieja mokslai M. K. Čiurlionio menų mokykloje, studijos Maskvos konservatorijoje, intensyvus pedagoginis darbas (pastarasis, manding, padeda dar geriau įsigilinti į klasikinį muzikos repertuarą) ir noras kamerinio ansamblio terpėje atskleisti reikšmingiausias akademinės kamerinės muzikos vertybes.

Šie muzikai ne pataikauja publikos skoniui, bet ištikimai laikosi to, kas sudaro kamerinės muzikos pagrindą, – griežia Haydną, Mozartą, Beethoveną. Atlikdami šiuolaikinių lietuvių kompozitorių opusus, prisideda prie jos išlikimo. Dėmesys tradicijai ir profesinis orumas atliekant naujausią lietuvių kompozitorių repertuarą – štai tos savybės, kurios ir sudaro ansamblio „Kaskados“ unikalumą.

Vytautė Markeliūnienė, muzikologė, muzikos kritikė
www.muzikusajunga.lt
„Muzikos barai“ 2017

 

Fortepijoninis trio pagrįstai laikomas elitiniu kamerinės muzikos žanru, nes kelia pačius aukščiausius profesionalumo reikalavimus tokio ansamblio nariams. „Kaskados“ jau 20 metų tvirtai užima šią elitinę sritį. Ansamblio narių Albinos Šikšniūtės, Rusnės Mataitytės ir Edmundo Kulikausko meistrystė visada leido klausytojams pristatyti tik aukščiausio meninio lygio akademinius opusus – monumentalius klasikų L. van Beethoveno, J. Haydno, taip pat J. Brahmso trio ciklus. Visų J. Haydno fortepijoninių trio atlikimas – vienas ryškiausių ansamblio pastarųjų 5 metų darbų. „Kaskados“ daug kartų dalyvavo reikšmingiausiuose Lietuvos festivaliuose: „Gaidos“, Šv. Kristoforo, Thomo Manno, Pažaislio, „Permainų muzikos“, „Iš arti“.

2002 m. IX tarptautiniame J. Brahmso kamerinių ansamblių konkurse Austrijoje „Kaskados“ laimėjo I premiją, 2005 metais buvo įvertintas Lietuvos muzikų sąjungos „Auksinio disko“ prizu.

Trio yra daugelio lietuvių kompozitorių kūrinių pirmasis atlikėjas ir inspiratorius.

Tiek Lietuvos, tiek užsienio muzikos kritikai pabrėžia išskirtinį trio profesionalumą ir kūrybiškumą, sugebėjimą įsigilinti į įvairių epochų kūrinius ir atskleisti jų stilistinius niuansus.

Daug „Kaskadų“ įrašų saugomi Lietuvos radijo fonduose. Ansamblio koncertų yra transliavęs „Europos radijas“.

Tomas Bakučionis, muzikos kritikas
www.muzikusajunga.lt
„Muzikos barai“ 2017

 

Trio „Kaskados“ – tarptautinį pripažinimą pelnęs ansamblis, gyvuojantis jau dvidešimt metų. Drauge koncertuojant teko pajusti individualų atlikėjų meistriškumą, be to, visi jie yra nuostabūs mokytojai, perduodantys savo žinias jaunimui.

Per dvi dešimtis metų „Kaskados“ sukaupė itin gausų repertuarą, kuriame išskirtinę vietą užima ne tik ansamblio kūrybai, bet ir Lietuvos kultūrai svarbūs lietuvių kompozitorių kūriniai.

Neabejoju, kad prasmingą veiklą plėtojančios „Kaskados“ yra mūsų nacionalinės kultūros vertybė.

Robertas Šervenikas, dirigentas,

Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas
www.muzikusajunga.lt
„Muzikos barai“ 2017

 

Fortepijoninio trio „Kaskados“ kūrybinį braižą ir stilių nepaprastai tiksliai atspindi pavadinimas: meistriškumo viršūnę pasiekę pianistė Albina Šikšniūtė, smuikininkė Rusnė Mataitytė ir violončelininkas Edmundas Kulikauskas, rengdami šiandienos autorių premjeras, kaskart nebijo kristi į nežinią. Kad paskui dar labiau sublizgėtų ir praturtintų savo repertuarą ir grojimo manierą naujomis spalvomis. Visi trys muzikai yra nuolatiniame kūrybos procese: muzikuodami ne tik drauge, bet ir solo ar kitų ansamblių sudėtyse, ugdydami jaunuosius muzikus jie nuolatos ieško ir randa vis naujų išraiškos galimybių, dar platesnių kūrybos erdvių.

Anatolijus Šenderovas, kompozitorius,
Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas

www.muzikusajunga.lt
„Muzikos barai“ 2017

 

Fortepijoninis trio „Kaskados“ visada sukuria šventę. Tai stabilus ansamblis, ir eidamas į jo koncertą iš anksto žinai patirsiantis džiugesį. Ne kaip momentinę emociją, bet tokią, kuri ilgam įkrauna sielą.

Svarbiausias trio uždavinys – atrasti ir perteikti kūrinio gyvybinę energiją. Ar grotų Vienos klasikų, ar romantikų opusus, ar 20–21 a. įvairių krypčių muziką. Ypač – ruošiant lietuvių autorių kūrinių premjeras.

Ryškiausi „Kaskadų“ interpretacijų bruožai – natūrali tradicijų ir modernumo samplaika, išmanymu ir jautrumu grindžiamas puikus skonis bei iš jo kylanti elegancija, sąžiningumas, artistiškumas.

Ansamblis – tikras Lietuvos muzikos patriotas, jis be atvangos atlieka visą kūrinio būties ritualą: inspiruoja jo gimimą, premjerą, užtikrina sceninio gyvenimo tąsą, įamžinimą įrašuose.

Mūsų muzikos kultūros horizontuose „Kaskados“ – vienas švariausios dvasios, itin estetiškos jausenos ansamblis.

 

Rita Nomicaitė, muzikologė

www.muzikusajunga.lt
 

Straipsniai

Anatolijus Šenderovas. Koncertas fortepijoniniam trio ir simfoniniam orkestrui

Nuo pat kūrybinio kelio pradžios kompozitoriaus Anatolijaus Šenderovo muzikai būdinga stipri dramaturgija, kūrinio medžiagos išauginimas iš teminio moto, aleatorika, sonoriniai efektai, ryškūs kontrastai, kurių principu plėtojama muzikinė medžiaga, emocingumas.Šenderovo muzikinė kalba logiška ir aiški, stiprus ir svarbus jo muzikos konstruktyvusis pradas, tačiau didžiausią dėmesį autorius skiria emociniam ir prasminiam muzikos turiniui, kuriam reikšmingą įtaką turi įvairūs kontekstai: kūrinių dedikacijos, inspiracijos, kompozitoriaus bendravimas su ryškiomis meno pasaulio asmenybėmis ir kt. Dedikacijos atlikėjams, kurių gebėjimus kompozitorius gerai žino ir siekia išskleisti, nulemia kūrinio žanro, instrumentarijaus, technikos pasirinkimą, struktūrą ir pastebimai išplečia jo kontekstinį bei semantinį laukus – visuma tampa daugiaprasmė, daugiasluoksnė ir pranoksta vien muzikinės minties ir kalbos ribas.

Tam, kad kūrinys taptų atlikėjo savastimi, kad taptų jo, jis turi atspindėti išskirtines atlikėjo savybes ir galimybes. Šenderovo ligšioliniai septyni instrumentiniai koncertai gimė jam glaudžiai bendradarbiaujant su ryškiais atlikėjais, siekiant atskleisti jų meistriškumą, instrumentų galimybes, o koncerto žanras tokiam tikslui ir partnerystei yra itin tinkamas.Taigi, koncerto žanro Šenderovo kūryboje atsiradimo aplinkybės semantiškai formavo ir individualiai veikė kūrinių dramaturgiją, muzikinę medžiagą. Patį naujausią opusą – Koncertą fortepijoniniam trio ir simfoniniam orkestrui – kompozitorius dedikavo savo tėvo, Lietuvos violončelės patriarcho, pedagogo ir atlikėjo Michailo Šenderovo (1917–1984) 100-osioms gimimo metinėms, taip įprasmindamas su šia asmenybe susijusių pirmųjų Lietuvos fortepijoninių trio veiklą. Naujuoju Koncertu Šenderovas atsigręžia ne tik į šeimos, padariusios didžiulę įtaką jo kūrybai, bet ir į XX a. vidurio Lietuvos muzikinės kultūros istoriją, kurią jo tėvas, intensyviai muzikuodamas su įvairiais kameriniais ansambliais, kūrė kartu su kitais žymiais muzikais – smuikininkais Aleksandru Livontu, Viktoru Radovičiumi, pianistėmis Olga Šteinbergaite, Marieta Azizbekova, kompozitoriumi Stasiu Vainiūnu[1].

Reikšmingam su tėvu susijusiam Lietuvos muzikinio gyvenimo etapui pažymėti Šenderovas pasirinko neįprastą šiuolaikinei muzikai žanrą – koncertą fortepijoniniam trio ir simfoniniam orkestrui. Kūrinys[2] įkūnija esmines klasikinio koncerto žanro savybes – virtuoziškumą, solisto (šiuo atveju trio – smuiko, violončelės ir fortepijono) ir orkestro dialogą. Kartu tai dabartinio laikmečio, kupino nerimasties ir įtampos, atspindys. Kaip ir Kvartete Nr. 3 (2015), čia kompozitoriui rūpi esminiai būties klausimai – nesustabdoma laiko tėkmė, darnos ir chaoso konfliktas. Kadangi kūrinio idėja yra reflektuoti trio žanro istoriją Lietuvoje, Koncertas sukurtas trims, o ne vienam solistui, muzikinė medžiaga pagrįsta daugiausia bendrais trio fragmentais, jų dialogu su orkestru, trio tarpusavio „pokalbiu“, o ne atskiromis solistų ekspozicijomis.

Kompozicija vienos dalies, tačiau jos formą Šenderovas konstruoja pasitelkdamas savo mėgstamą kontrastingų padalų principą: vieni su kitais žaidžia ne tik tembrai, bet ir nuotaikos, temperamentai. Lėta, mąslia trio solo įžanga pateikiama pagrindinio motyvo ekspozicija. Po stabtelėjimo (pauzės) viskas prasideda iš naujo, intensyviau plėtojant eksponuotos temos elementus. Energingos, atvirai dramatiškos padalos kaitaliojamos su lyrinėmis, skausmingomis, išskleidžiančiomis ir plėtojančiomis pagrindinį teminį, įtampa paženklintą keturių natų motyvą, kol pabaigoje įsivyrauja ramybė ir susitaikymas. Skirtingų kūrinio epizodų gretinimas tarsi ženklina vidinę kovą su savimi ar su tuo, ko negali sustabdyti – su laiko tėkme, su neišvengiamybe, o pagrindinis, kūrinio pradžioje eksponuotas ir nuolat įvairiais pavidalais sugrįžtantis, per visų instrumentų partijas (net ir fagoto, vibrafono) pereinantis ilgesingas teminis motyvas neleidžia klausytojui nutolti nuo būties apmąstymų. Pagrindinio motyvo ritmika, intonacijos, intervaliniai šuoliai ir kiti elementai išlaikomi visą kūrinį ir nuolat keliauja per abi – ir trio, ir orkestro – partijas įvairiomis nuotrupomis, apvertimais, ir tik keletą kartų ryškiai išnyra visas motyvas.

Kūrinio muzikinę medžiagą kompozitorius plėtoja klasikiniu būdu. Orkestro faktūra – skaidri, perregima, daug atbalsių, įvairių tembrų. Orkestras dėl subtilios, neperkrautos partijos delikačiai išryškina solinį trio vaidmenį, pats labiau suponuodamas atskirų individualių balsų pokalbį, ir tik keliuose kulminaciniuose epizoduose įgyja masyvų, su trio besivaržantį skambesį. Kūrinio kontekstai formuoja ir pačią muzikinę medžiagą, ir trio bei orkestro proporcijas. Koncerte svarbi tiek jo visuma (ji apibendrinama paskutinėje, itin melodingoje ir išraiškingoje, padaloje), tiek detalės – charakteringos intonacijos (septima, nona, mažoji sekunda, mažoji seksta), tembrai (kompozitoriaus pamėgti „varpo“ dūžiai, tarsi fiksuojantys nebegrįžtantį laiką, trimitas, smuikai), aleatorikos elementai.

Koncertą užbaigia lyrinis itin išraiškingas trio, styginių ir subtilių mušamųjų (varpeliai, marimba) epizodas. Kiek netikėta, kad nebelieka pradinio polifoninio smuiko ir violončelės pokalbio. Kūrinio pabaiga itin filosofiška, vedanti link nuskaidrėjimo, begalinį gyvenimo grožį patiriančios sielos nušvitimo, o kartu ir susitaikymo su gyvenimo trapumu. Koncerte fortepijoniniam trio ir simfoniniam orkestrui, kaip ir Kvartete Nr. 3, kompozitorius paveikiomis ir kartu paprastomis išraiškos priemonėmis atskleidžia būties grožį, skausmą ir laikinumą. Svarbi, tarsi išvada, mažosios sekundos intonacija – kūrinys pasibaigia teminio branduolio nuotrupomis fortepijono ir varpelių partijoje, o rytietiškų apeiginių medinių blokelių (temple block) tiksėjimas primena apie nenumaldomai bėgantį laiką.

Koncertas fortepijoniniam trio ir simfoniniam orkestrui, nors ir priklauso grynai instrumentinės muzikos žanrui, yra daugiaprasmis ir daugiasluoksnis kūrinys. Jo sandara kruopščiai apgalvota, muzikinės minties plėtojimas pagrįstas aiškiais struktūriniais elementais, teminio motyvo modifikacijomis, intensyviu dialogu tarp skirtingų balsų. Prasminius kūrinio sluoksnius išskleidžia atvirai lyriški ir filosofiškai gilūs epizodai,pakeliantys tiek patį kompozitorių, tiek atlikėją ir klausytoją į naują minties ir kūrybinės tapatybės lygmenį ir raginantys pažvelgti į neišvengiamus gyvenimo kelionės procesus.

Anatolijus Šenderovas – vienas žymiausių Lietuvos kompozitorių, Lietuvos nacionalinės ir Europos kompozitorių premijų laureatas. Gimė 1945 m. muzikų šeimoje. Mokėsi Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dabar – LMTA), prof. Eduardo Balsio kompozicijos klasėje, ją baigė 1967 m. Tuo pačiu metu (1965–1967) kompoziciją studijavo Sankt Peterburgo N. Rimskio-Korsakovo valstybinėje konservatorijoje pas prof. Orestą Jevlachovą. 1990 m. stažavosi Tel Avivo Samuelio Rubino muzikos akademijoje.

Įvairių žanrų A. Šenderovo kūryba buvo įvertinta reikšmingais apdovanojimais tarptautiniuose konkursuose Prahoje (1993), Kilyje (1994). 2002 m. už „Concerto in Do“ violončelei ir simfoniniam orkestrui, dedikuotą Davidui Geringui, A. Šenderovas pelnė prestižinę Europos kompozitoriaus premiją. 1996 m. kompozitorius apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi, 1997 m. – Nacionaline kultūros ir meno premija, 2006 m. – ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžiumi.

A. Šenderovo baletas „Dezdemona“ pelnė Lietuvos kompozitorių sąjungos prizą už geriausią sceninį kūrinį (2005), Koncertas Nr. 3 violončelei ir simfoniniam orkestrui buvo įvardintas tarp geriausių 2012 metų kūrinių, Styginių kvartetas Nr. 3 – tarp 15 geriausių 2015 metų kūrinių. Kompozitorius yra pelnęs Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (WIPO, Šveicarija) apdovanojimą (2008) ir Lietuvos autorių teisės agentūros LATGA-a „Aukso žvaigždę“ (2010), Lietuvos kultūros ministerijos apdovanojimą „Nešk savo šviesą ir tikėk“ (2015).

A. Šenderovas yra trijų pastatytų baletų, trijų simfonijų, stambių vokalinių-simfoninių kūrinių, septynių instrumentinių koncertų, trijų styginių kvartetų, fortepijoninio trio, kitų kūrinių autorius. Jo muzika gyvuoja kasdienėse atlikėjų programose ir nuolat skamba įvairiose Europos šalyse, JAV, Kanadoje, Brazilijoje, Japonijoje, Pietų Afrikoje, Izraelyje, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje, Pietų Korėjoje, Kinijoje ir kitur.

[1] Iš Gomelio (Baltarusija) kilęs M. Šenderovas po Antrojo pasaulinio karo su šeima atvyko gyventi į Lietuvą ir labai aktyviai prisidėjo prie šalies muzikinės kultūros puoselėjimo: dėstė Vilniaus dešimtmetėje muzikos mokykloje (dabar – Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla), Valstybinės konservatorijos (dabar – Lietuvos muzikos ir teatro akademija) Kamerinio ansamblio katedroje, grojo Radiofono orkestre, Lietuvos kvartete, buvo Lietuvos kamerinio ir Valstybinės filharmonijos simfoninio orkestrų koncertmeisteris, daug koncertavo kaip solistas ir kameriniuose ansambliuose. Itin reikšmingas M. Šenderovo kūrybinis etapas buvo griežimas Lietuvos kvartete (1952–1961), kuris 1959 m. pelnė II premiją Budapešte vykusiame Tarptautiniame J. Haydno styginių kvartetų konkurse. Labai svarbi M. Šenderovo kūrybinės veiklos sritis – lietuvių kompozitorių kūrinių atlikimas. Jis redagavo ir pirmą kartą atliko beveik visus to laikotarpio lietuvių kompozitorių kūrinius violončelei. M. Šenderovas, nors labiau prijautė romantinei komponavimo mokyklai, yra griežęs sūnaus sukurtus kūrinius – Fortepijoninį trio Nr. 1, Koncertą violončelei ir kameriniam orkestrui, Keturias pjeses violončelei ir fortepijonui, Sonatą violončelei ir fortepijonui, kurią Šenderovas parašė tėvo 60-mečio proga.

[2] Kūrinio, kurį inspiravo dirigentas Modestas Pitrėnas, pasaulinė premjera įvyko trio „Kaskados“ 20-mečio jubiliejiniame koncerte Nacionalinėje filharmonijoje 2017 m. balandžio 1 d. Atliko fortepijoninis trio „Kaskados“ ir Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, diriguojamas M. Pitrėno.

Vaizdo įrašų galerijos

KASKADOS TRIO

Nuotraukų galerijos

KASKADOS CD

KASKADOS CD

2017-08-31