Valdemaras Frankonis

Valdemaras Frankonis
Estrados dainininkas
1949-10-30
Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2021-05-25
LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-644

Biografija

Gimė 1949 m. spalio 30d. Vilniuje.

Mokėsi I-oje vidurinėje mokykloje. 1979 m. eksternu baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją (Muzikos ir teatro akademija). Pas profesorių E. Balsj studijavo kompozicijos pagrindus. Suteikta koncertų dainininko ir dėstytojo kvalifikacija.

1979m. pradėjo dirbti pedagoginį darbą Tallat-Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje estradinio dainavimo dėstytoju.

Valdemaras Frankonis - legendinis dainų atlikėjas, daugiau kaip 50 - metų scenoje. Valdemaras puikiai žinomas dėl savo pasiekimų ir indėlio Lietuvos muzikoje. Be šio atlikėjo nevykdavo nei vienas žymesnis koncertas Lietuvoje. Tiek kaip solistas, tiek kaip legendinio „Žvaigždžių kvarteto" narys koncertavo Europos, Amerikos, Azijos ir Afrikos šalyse. Jo balsas - plataus diapazono, geba atlikti bet kokio muzikinio stiliaus kūrinį, o repertuaras įvairiomis kalbomis.

Valdemaras kartu su broliu Algiu dainavo tuometinės armijos dainų ir šokių ansamblyje, vėliau Vilniaus estradinių ansamblių ir orkestrų susivienijimo organizuojamose šou programose, Vilniaus populiariose kavinėse „Neringa" ir „Dainava" su legendiniu A. Šabaniausku, Valstybinės filharmonijos vokaliniame- instrumentiniame ansamblyje „Vilniaus aidai", orkestro „Trimitas" estradinės muzikos grupėje (vad. M. Tamošiūnas). Su Dainavos šou programa 4 metus koncertavo Varšuvoje, „Viktorijos" viešbutyje ir kitose scenose.

Valdemaras kėlė savo kaip dėstytojo - solisto kvalifikaciją. 1984 m. jis stažavo Sofijos (Bulgarija) konservatorijoje.

Koncertinė veikla:

įvairūs tarptautiniai festivaliai, šventės, jungtinės programos kartu su tarptautinj pripažinimą pelniusiais užsienio šalių artistais;

Pasaulio jaunimo ir studentų festivaliai Kuboje (1978 m.) ir Maskvoje (1980 m.). Pelno laureatų vardus;

Estradinės muzikos festivaliai Lietuvoje: "Baltijos jaunystė", „Vilniaus bokštai", „Didysis muzikų paradas -1999 ir 2002m."; Šv. Kristupo vasaros muzikos festivalis ir kt. Per 50 metų karjerą dalyvauta daugiau kaip 1.500 koncertų ir 50 labdaros renginių, „LRT žygis per Lietuvą". O taip pat tarptautinėse estradinės muzikos programose „Draugų melodijos,,. Voldemaras daugiau, kaip 10 metų koncertavo Maskvos meno meistrų koncertuose, dalyvaujant žymiausiems to meto solistams ir atlikėjams.

1995m. Valdemaras įkuria vokalinę grupę "Žvaigždžių kvartetas", kurios koncertinės programos vyksta iki šiol, kuriam nuo nuo 2000 m. vadovauja Valdemaras Frankonis.

Dainuoja įvairiuose jubiliejuose: Lietuvos valstybės 100-metų, Punsko m. 400-metų koncertuose, o taip pat kompozitorių M. Tamošiūno, A.Raudonikio, M. Vaitkevičiaus, T. Makačino, M. Noviko ir kt. sukaktuvių renginiuose. O taip pat „Maskvos estradai - 50", Sąjungos 7-ame kompozitorių suvažiavimo koncertuose.

Dalyvauja įvairiose televizijos laidose - LRT „Vakaras su Edita", „Geriausi mūsų metai", „Dainų daina", „Gražiausios poetų dainos", LRT radijo jubiliejuje, „LRT -100" Gala koncerte.

1980-1983m. dirbo laidų „Vakaro melodijos", „Platesnį ratą" vedėjais Maskvos Centrinėje televizijoje.

Dėl savo išskirtinio vokalo, Valdemaras buvo pakviestas filmuotis kino filmuose "Rafaela Karra v Moskve" (1981m.), dokumentiniuose juostose apie kompozitorių Algimantą Raudonikj ir dainininkę Janiną Miščiukaitę.

JAV laikraštis „The Union Under, Manchester" 1983 m. brolius Frankonius titulavo lietuviškuoju „ Saimon and Garfunkel" duetu.

Valdemaro kūryba atsispindi išleistose albumuose. Tai 3 kompaktinės ir 5 vinilinės plokštelės. Lietuvos muzikos fonde įregistruota virš 100 Valdemaro įdainuotų kūrinių. Jis įrašytas Lietuvos enciklopedijoje.

Valdemaro Frankonio kūrybinė veikla įvertinta šiais apdovanojimais :

Meno saviveiklos žymūnas, Vilnius, 1971m.

Lenkiškos dainos solistų-vokalistų konkursas, I vieta, Vilnius, 1972 m.

Kūrybinės estafetės konkursas, I vieta profesionalų kategorijoje, Leningradas, 1978 m.

Konkursas „Vilniaus bokštai", laureatas, Vilnius,1978 m.

Pasaulio jaunimo ir studentų festivalis - konkursas, laureatas, Havana, 1978 m.

Pasaulio jaunimo ir studentų festivalis - konkursas, laureatas, Maskva, 1980 m.

LRT konkursas „Mūsų dienos kaip šventė", I vieta, prizas - Auksinis mikrofonas, Vilnius.

Europos komiteto prie LR Vyriausybės padėka, Vilnius, 2003 m.

LATGA Aukso Ženklas, Vilnius, 2010 m.

LATGA Aukso Žvaigždė, Vilnius, 2011 m.

I - ojo laipsnio Apdovanojimo ženklas - medalis „UŽ NUOPELNUS VILNIUI IR TAUTAI", Vilnius, 2020 m.

Garbės raštai: Vilniaus miesto Mero, LR Seimo Pirmininko, LR Kultūros Ministro.