Vera Badjanova

Vera Badjanova
Muzikologė, pedagogė.
1980-04-05
Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2013-11-28

LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-808

Mokyklos
Nuo 1989 m. iki 1996 m. Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla
Nuo 1996 m. iki 2001 m. Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija
Aukštosios mokyklos
Nuo 2001 m. iki 2007 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Nuo 2006 m. iki 2007 m. Krokuvos muzikos akademija
Darbovietės
Nuo 2001 m. Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla (Vyresnioji mokytoja)
Nuo 2005 m. Muzikos informacijos ir leidybos centras (Bendradarbė)
Nuo 2013 m. Lietuvos muzikų sąjunga (Narė; nuo 2014-04-26 LMS revizijos komisijos narė)
Mokslinis laipsnis

Muzikos magistras

Biografija

 

Svarbiausi darbai:

Dalyvavimas Tarptautinėse muzikologų konferencijose (3)

 

Lektorės ir organizacinė veikla:

  • Tarptautiniai seminarai-praktikumai, skirti lenkų kompozitorių fortepijoninių kūrinių interpretavimui (2),jų metu darytas sinchroninis vertimas iš/į lenkų  kalbą,
  • atviros pamokos Vilniaus bendrojo lavinimo ir muzikos mokyklose (4);
  • koncertai, edukaciniai renginiai (7); 
Svarbiausi darbai

 

Badjanova Vera

Musicologist, teacher, educational events and concerts organizor.

 

Telephone: +370 67718861

Art composer status:

Was granted art composer status in 2013-11-28

Lithuanian Republic  Minister of culture edict Nr. ĮV-808

 

Education background:

From 1989 till 1996. Vilnius „Naujosios Vilnios music school“

From 1996 till 2001. Vilnius „Juozo Tallat-Kelpshos conservatory“ (Musicology studies was granted by honors degree)

Univercities:

From 2001 till 2007.  Lithuanian Academy of Music and Theatre  

From 2006-10-01 till 2007-01-23. the Academy of Music in Kraków

Working places:

From 2001  Vilnius „Naujosios Vilnios music school“ (head- teacher)

Nuo  2005 m. Music information and publishing centre (collegue)                                         

From 2013  Lithuanian musician union (member)

The most important works:

2001-2012 m. Was published about 40 musical, critical and journalistic articles in lithuanian, and polish languages.( In Lithuanian and foreign periodical press).

 

Took a part in three international musicologist  conferences.

 

Two international seminars and practicums dedicated for the Polish composer's piano works and interpretations.

Four open classes in Vilnius mainstream and music schools.

Seven concerts, educational events and music evenings for the general public.

Prepared releases:

 

 1.“Vilnius Naujosios Vilnios music school” (Vilnius,  2005);

 2. Catalogue „Lithuanian music for choir“ (Music information and publishing centre, 2009)

 3. Republican children and youth singing competition „Autumn colours“ programme (2011)

 

Muziko švietėjo Konstantino Galkausko veikla XX a. I pusės Vilniaus kultūriniame gyvenime (The Activity of Music Educator Konstantinas Galkauskas in Vilnius Culture Life in 20th Century 1st Half). Lietuvos muzikologija. 2005. T. 6. p. 92-109.

Publikacijos

 

 

 

 

Straipsniai

 

 

2001-2012 m. Lietuvos ir užsienio periodinėje spaudoje paskelbta 40 muzikos kritikos ir publicistikos straipsnių (lietuvių, lenkų kalba)

 

“Muzika – mano namai”.  Muzikos barai.  2003 gegužė – birželis.  psl. 37.

IX Litewsko-Polska Konferencja Muzykologiczna.  Nasz czas. 30 października-12 listopada 2003 Nr.32 (621). s. 8.

Galinga meilės simfonija.  Muzikos barai.  2004 birželis.  psl. 7.

Muziko švietėjo Konstantino Galkausko veikla XX a. I pusės Vilniaus kultūriniame gyvenime (The Activity of Music Educator Konstantinas Galkauskas in Vilnius Culture Life in 20th Century 1st Half). Lietuvos muzikologija. 2005. T. 6. psl. 92-109.

Lodzės muzikiniame teatre. Muzikos barai.  2006 lapkritis-gruodis.  psl. 54.

Z dziejów Wileńskiego Teatru Muzycznego LUTNIA (1921-1944). Operetka i Teatr Muzyczny w Łodzi  z cyklu Kultura Muzyczna Łodzi. Łódz: Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów, 2007. s. 55-68.

Kameralnie w Muzeum Sztuki Stosowanej w Wilnie. www.scenamysli.eu

Svarbiausia – meilė muzikai... Muzikos barai.  2010 liepa-rugpjūtis. psl. 42.

70 metų ugdant muzikus. Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos jubiliejinių metų retrospektyva. Muzikos barai.  2011 liepa-rugpjūtis. psl. 24.

Vilnius – pirmosios lenkų tautinės operos lopšys  Muzikos barai.  2014 vasaris. psl. 48.

Leidiniai

 

  1. “Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla” (Vilnius, 2005)
  2. Katalogas „Lietuvių muzika chorui“ (Muzikos informacijos ir leidybos centras, 2009)
  3. Respublikinio vaikų ir jaunimo dainavimo konkurso „Rudens spalvos“ programa (Vilnius, 2011)