Vida Taurinskaitė-Rukšienė

Vida Taurinskaitė-Rukšienė
Dainininkė, Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos “Liepaitės” mokytoja
1971-01-02
Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2005-11-11

LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-513