Vidas Pinkevičius

Vidas Pinkevičius
Vilniaus universiteto vargonininkas
1976-05-03
Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2014-05-29

LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-381

Biografija

Vargonininkas, pedagogas, kompozitorius Vidas Pinkevičius yra aktyvus vargonų meno ir vargoninės improvizacijos tiek senaisiais, tiek ir moderniaisiais stiliais populiarintojas. Jis tai daro per savo tinklaraštį, įvairias paskaitas, seminarus, demonstracijas, koncertus ir dalyvauja radijo laidose.

Jis 1994 metais baigė E.Balsio menų gimnaziją,  kur mokėsi dėstytojos V.Simanavičienės chorinio  dirigavimo klasėje. 2000 m.V.Pinkevičius baigė magistro  studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos vargonų  klasėje (pedagogai L.Digrys, G.Kviklys). Čia įgijo vargonininko, choro vadovo, bei pedagogo kvalifikacijas.  Studijų metais jis kartu su Lietuvos kameriniu orkestru bei Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru grojo Jaunųjų atlikėjų festivalyje “Atžalynas”.

2000 m. V.Pinkevičius dalyvavo vargonų muzikos festivalyje  Seinuose (Lenkija), ARD tarptautiniame muzikos konkurse Miunchene (Vokietija), tarptautinėje bažnytinės muzikos savaitėje Zalcburge (Austrija). Tobulinosi Tarptautinėje vargonų akademijoje Geteborge (Švedija), kurioje dalyvavo profesorių K.Marshall, P.Dirksen, P.Ruiter-Feenstra, J.Speestra, H.Vogel, W.Porter, H.Davidsson ir E.Bellotti meistriškumo klasėse. Šalia gausių koncertų Lietuvoje, koncertavo Lenkijoje, Švedijoje, Olandijoje ir JAV.

2000-2001 m. V.Pinkevičius buvo A.G.Casparini vargonų dokumentacijos projekto Vilniaus Šv. Dvasios (Domininkonų) bažnyčioje bendradarbis. Šis projektas, organizuotas bendrų Geteborgo Vargonų Meno Centro (GOArt), Lietuvos Kultūros Ministerijos ir Šv. Dvasios bažnyčios pastangų dėka, yra Europinės reikšmės istorinių Casparini vargonų restauracijos dalis. 2002 ir 2004 m. skaitė pranešimus apie Casparini ir jo vargonus Eastmano Muzikos Mokykloje (Eastman School of Music/University of Rochester, JAV).

2001-2003 m. V.Pinkevičius studijavo Rytų Mičigano universitete (JAV), kur įgijo antrą magistro diplomą. Čia studijavo vargonus, improvizaciją bei klavesiną prof. P.Ruiter-Feenstra klasėje. Jis laimėjo prestižinę Barry Manilow stipendiją bei Geriausio atlikėjo konkursą Rytų Mičigano universitete. Dalyvavo improvizacijos simpoziumuose, profesorių B.Neswick, D.Hurd bei J.Kibbie meistriškumo klasėse, Amerikos Vargonininkų Gildijos naujosios muzikos festivalyje Ann Arbore.

2006 m. V.Pinkevičius baigė Nebraskos-Linkolno Universitetą (JAV), įgydamas Muzikos menų daktaro laipsnį ir apsigynęs disertaciją apie improvizaciją J.S.Bacho stiliuje (vadovai - prof. Q.Faulkner ir G.Ritchie). Šiame universitete jis dirbo muzikos teorijos profesorių asistentu bei dėstė vargonų fakultatyvą. 2005 m. grojo Amerikos Liszto Bendrijos festivalyje Linkolne.

V.Pinkevičius yra Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčios vargonininkas ir vargonų studijos “Unda maris” vadovas.

2008 m. kartu su fleitinininku Giedriumi Gelgotu įrašė kompaktinę plokštelę “The Great Organ of St. John’s Church in Vilnius” (”Didieji Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios vargonai”).

Kontaktaividpinkus@yahoo.com, organduo.lt