Virginija Kochanskytė

Virginija Kochanskytė
Aktorė, renginių režisierė
1952-07-03
+370 682 22543
Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2007-01-19

LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-32

Apdovanojimai

1980 m. - premija už geriausią aktorinį darbą Talino kino mėgėjų festivalyje.

1981 m. - J. Griciaus premija už geriausią metų moters vaidmenį Šiaulių valstybiniame dramos teatre ( Abė-J.O‘Nilo,,Meilė po guobomis“, rež. Regina Steponavičiūtė).

1989 m. - Rašytojų Sąjungos ir Vilniaus miesto kultūros skyriaus premija-,,Geriausiai metų skaitovei”.

1990 m. -,,Jono Aisčio įamžinimo ir populiarinimo premija”.

1995 m. - Kauno valstybinio akademinio dramos teatro premija už sezono moters vaidmenį (Estera-A.Fugardo ,,Sveikas ir sudie”, rež.Arvydas Lebeliūnas)

1998 m. - Rokiškio profesionalių teatrų festivalio premija už geriausia moters vaidmenį ( Estera-A.Fugardo ,,Sveikas ir sudie”, rež.Arvydas Lebeliūnas).

2009 m. -Skaitymo metų populiariausia ir labiausiai kviečiama su savo programomis aktorė.

Biografija

VIRGINIJA KOCHANSKYTĖ – teatro, televizijos, kino ir poezijos aktorė. Teatro sąjungos ir Meno Kūrėjų asociacijos narė. Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto ( LFR-lietuvių filologija ir režisūra) scenos kalbos dėstytoja.  Baigusi Lietuvos Konservatoriją (dabar Muzikos akademiją), vaidino Šiaulių ir Kauno dramos teatruose. Garsiausių šalies režisierių spektakliuose yra sukūrusi daug įdomių ir įsimintinų vaidmenų, už kuriuos yra pelniusi ne vieną aukštą apdovanojimą. Tačiau didžiąją savo kūrybinės energijos dalį aktorė skiria kameriniams projektams. Ją pelnytai galima vadinti viena pirmųjų aktorių, kuri Lietuvos teatrinėje erdvėje įtvirtino „poezijos artistės“ sampratą kaip savarankišką, savitą ir labai įdomų žanrą. Nors pradžioje lengva nebuvo: pirmąsias poezijos programas aktorė kūrė turėdama teatre itin daug vaidmenų. Šiuo metu Kochanskytė pati rašo kamerinių spektaklių scenarijus, juos režisuoja, kuria įvairių Lietuvos ir užsienio poetų bei rašytojų literatūrines kompozicijas. Taip pat ji yra inicijavusi, režisavusi ir drauge su kitų sričių menininkais (muzikais, dailininkais) atlikusi daugybę projektų, kuriuos žiūrovai mato tiek prestižiniuose šalies meno renginiuose (Kauno „Pažaislio vienuolyno festivalyje“, Nidos „Tomo Manno festivalyje“, Klaipėdos „Jūros šventėje“, ,,Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“ ir kt.), tiek ir atokiausių Lietuvos miestelių kultūros namų ir mokyklų salėse. Su savo koncertinėmis programomis aktorė ne kartą yra gastroliavusi JAV, Kanadoje, Čekijoje, Estijoje ir kt.

Anksti supratusi, jog labiausiai kultūrinės patirties trūksta nuošaliau nuo didžiųjų kultūros centrų gyvenantiems žmonėms, Kochanskytė savo poetines programas jiems dovanodavo dar tada, kai apie kultūrinės labdaros ir paramos projektus Lietuvoje niekas nekalbėjo. O ji, dar toli iki Sąjūdžio laikų, tyliai, be jokios reklamos jau buvo tapusi dažna viešnia neįgalių vaikų mokyklose, ligoninėse, senelių namuose, kur poetino žodžio ir savo balso galia džiugino čia gyvenusius žmones. Aktorės teigimu, jai visada buvo artima Nobelio literatūros premijos laureatės, lenkų poetės Visłavos Šimborskos nuostata: „norėčiau savęs, mylinčios žmones, o ne žmogiškumą“. Ši mintis nuolat yra pabrėžiama kiekviename aktorės  projekte, kuomet ji teatro kalba  pasakoja apie tuos, kurie, nepaisydami net nepalankiausių aplinkybių, sugeba kurti džiaugsmingą ne tik savo, bet ir kitų žmonių gyvenimą.

Ekologinėse akcijose, Sąjūdžio mitinguose aktorės įtaigus balsas, pripildytas keliančios žmogaus dvasią energijos, stiprino  žmonių širdyse tikėjimą ir viltį, kad laisvės troškimas bus apvainikuotas pergale.

           Virginija Kochanskytė yra įrašiusi Birutės Baltrušaitytės poezijos plokštelę ,,Karti žolė“ (drauge su kompozitoriumi Mindaugu Urbaičiu);  kompaktines plokšteles: ,,J. Aistis. Poezija“ (drauge su aktoriumi Petru Venslovu), ,,Bernardas Brazdžionis- ,,Per pasaulį keliauja žmogus“ (drauge su aktoriumi Petru Venslovu, kompozitoriumi Vidmantu Bartuliu), ,,Romansero bėgančiam laikui“ (drauge su gitaristu Sauliumi S.Lipčiumi), ,,Piligrimo keliu. Dedikacija Adomui Mickevičiui.“ (drauge su aktoriumi Petru Venslovu ir kompozitoriumi Vidmantu Bartuliu), ,,Gyvenimo pasakos. Kalėdinė impresija.“ (drauge su dainininke Giedre Zeicaite ir pianiste Edita Zizaite), ,,M.K.Oginskis. Atsisveikinimas su Tėvyne.“ (drauge su pianiste Šviese Čepliauskaite ir dainininke Giedre Zeicaite).

Aktorė Virginija Kochanskytė yra  Lietuvos nacionalinio UNICEF komiteto Geros Valios ambasadorė.

Vyras-skulptorius Arūnas Sakalauskas, Nacionalinės premijos laureatas, Klaipėdos kultūros magistras, Vilniaus Dailės akademijos profesorius, Vizualinio dizaino katedros (Klaipėda) vedėjas, Lietuvos Dailininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus vedėjas, Lietuvos Meno kūrėjų asociacijos narys.

 

Koncertai

Vasaros melodijų takais
Menų festivalio  ,,Gražiausiu taku - 2010”  vasaros koncertas

Įstabiausius  lietuvių autorių romantinės muzikos ir poezijos perlus dovanoja:

solistas Merūnas Vitulskis, 

solistė Aušra Cicėnaitė,

aktorė Virginija Kochanskytė,

smuikininkė Lijana Žiedelytė,

pianistė Loreta Haidari