Vytautas Alenskas

Vytautas Alenskas
Birbynininkas, dirigentas, LMTA Klaipėdos fakulteto Muzikos katedros docentas.
1947-05-19
Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2005-11-11

LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-513

Mokslinis laipsnis

Docentas.

Biografija

Alenskas Vytautas. (g.1947 05 19, Patašinės k., Prienų raj.)LMTA Klaipėdos fakulteto Muzikos katedros docentas.

1962-1966 mokėsi Kauno J.Gruodžio Muzikos technikume (dabar konservatorija), 1966-1972 studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje ir įgijo birbynės dėstytojo, liaudies instrumentų orkestro dirigento kvalifikacijas. 1966-1977 – Marijampolės pedagoginės mokyklos muzikos dėstytojas, kartu vadovavo (1973-1976)   Marijampolės Maisto pramonės automatų gamyklos kapelai, kuri 1975 m. Dainų šventės konkurse pripažinta absoliučiai geriausiu šio žanro kolektyvu Lietuvoje. Nuo 1977 Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetų (nuo 1995 m. Klaipėdos universiteto Menų fakultetas, nuo 2018 m. LMTA Klaipėdos fakultetas) Liaudies muzikos katedros vyr. dėstytojas (nuo 1992 – docentas), 5 metus buvo Menų fakulteto prodekanu, 8 metus – dekanu. Buvo KU Senato Menų fakulteto Tarybos nariu. Lietuvos muzikų sąjungos Tarybos narys, Lietuvių liaudies instrumentinės muzikos draugijos „Kanklės“ narys.

Su Liaudies muzikos katedros studentų liaudiškos muzikos kapela ir studentų ansambliu „Vėtrungė“ surengė (arba dalyvavo) apie 400 koncertų, dalis jų septyniolikoje užsienio valstybių: Suomijoje, Lenkijoje, Vengrijoje, Bulgarijoje, Rumunijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Rusijoje, Vokietijoje, Kipre, Islandijoje, Madagaskare, Maurikijuje, Baltijos jūros, kai kuriose Dunojaus baseino šalyse ir kitur. Apie 40 muzikos kūrinių įrašyta Lietuvos ir kitų šalių radijo ir televizijų studijose, kompaktinėje plokštelėje KU liaudiškos muzikos kolektyvai. Suaranžavo apie 110 kūrinių kapeloms. Lietuvos dainų švenčių ir tarptautinių studentų švenčių „Gaudeamus“ vyriausiasis dirigentas. Dalyvauja įvairių Lietuvos ir tarptautinių meninių konkursų bei apžiūrų vertinimo ir organizacinių komisijų darbe, liaudiškų kapelų ekspertas konsultantas. Veda seminarus kultūros darbuotojams, konsultuoja meninių kolektyvų vadovus. Devynių leidinių autorius arba bendraautorius.

Diriguota šventėse:

Tarptautinėse studentų šventėse „Gaudeamus“ -  1988 m., 1995 m., 1999 m., 2004 m., 2006 m.,  2011m.

Pasaulio lietuvių dainų šventėse - 1998, 2003, 2007, 2009, 2014, 2018.

Lietuvos moksleivių dainų šventėje 2016.

Klaipėdos miesto dainų švenčių, liaudiškų kapelų šventės „Grok, žemaiti“ vyr. dirigentas.

 

          

Publikacijos

Kai kurie leidiniai:

Senosios kanklės ir kanklininkai. 1990. (bendraautorius).

Pranas Puskunigis ir Skriaudžių kanklininkai. 1991.

Ant devinto kalnelio. 1997.

Ne tik polkos. 2004.

Skriaudžių ansambliui „Kanklės“ 100. (bendraautorius, sudarytojas ir redaktorius).

Publikuota kai kurių  konferencijų medžiaga ir straipsniai:

Lietuvių kanklių evoliucijos ryšys su jų muzika. Tradicinės instrumentinės muzikos problemos. (rusų k.) Sankt Peterburgas. 1986.

Liaudies muzikanto, instrumento ir muzikos ryšys. Tradicija ir dabartis (2). Klaipėda. 1998.

Kai kurie lietuvių liaudies instrumentų ansamblių ir kapelų savitarpio ryšio aspektai. Liaudies muzika. Klaipėda .2000.

Pranas Puskunigis – tradicinės ir naujosios kanklių kultūros tarpininkas. Tradicija ir dabartis (3). Klaipėda. 2003.

Kai kurie lietuvių liaudies instrumentinės muzikos raidos aspektai. Latvių liaudies instrumentinė muzika: procesai, tarpusavio ryšys, problemos. (latvių k.). Daugpilis. 2006.

Šimtametės Skriaudžių „Kanklės“. // Tautos skambesiai. Vilnius, 2008.

Skriaudžių kanklininkų ansamblis – šimto metų fenomenas. // Tradicija ir dabartis (4). Klaipėda, 2009.

Nuo gegužinių iki dainų švenčių. // Tradicija ir dabartis (5). Klaipėda, 2010.

Ansamblių vakarai (bendraautorius). Kapelos dainų šventėje (autorius). // Gimtasai kraštas (4).                 Kaunas. Žiemgalos leidykla 2011.

Suvalkiečių kankliavimo natos ir „skaičiukai“. Tradicija ir dabartis (8). Klaipėda,  2013.

Autorinė kūryba suvalkiečių kanklininkų repertuare. // Tradicija ir dabartis (9).Klaipėda, 2014.

Pranas Puskunigis - kanklių ir kankliavimo propaguotojas. // Gimtasai kraštas (11).

Kaunas. Žiemgalos leidykla 2016.