Zita Grigienė

Zita Grigienė
Dainininkė, LMTA docentė
1957-09-25
8 611 43475
Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2015-03-04

LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-143

Mokyklos
Nuo 2015 m. Tauragės raj. Skaudvilės vid. m-la
Aukštosios mokyklos
Nuo 1979 m. iki 1985 m. LMTA
Darbovietės
Nuo 1985 m. iki 2015 m. LMTA (Choro dirigavimo katedros dėstytoja)
Nuo 1994 m. iki 2015 m. LEU (Muzikos katedros dėstytoja)
Mokslinis laipsnis

Docentė

Biografija

Dainavimas

Zita Grigienė baigė dainavimo specialybę J. Tallat-Kelpšos konservatorijoje ir Lietuvos muzikos akademijoje (prof. V. Daunoras).  Nuo 1985 metų Choro dirigavimo katedros dėstytoja.  2009 m. suteiktas docento pedagoginis vardas.  Dėstomas dalykas  - dainavimas.

Koncertavo NVS  šalyse, Indijoje, Didžiojoje Britanijoje, Vengrijoje, Graikijoje, Slovėnijoje, Kroatijoje, Norvegijoje, Islandijoje, Lenkijoje, Suomijoje. 2007 m. išleido kompaktinę plokštelę (CD) ,,Saulėgrįža“ su pianistu Romualdu Lukošiumi. 2012m. įrašė J. Baltramiejūnaitės kompaktinės plokštelės „Šaltiniai“  8-13 dalis. Koncertavo su V. Juozapaičiu,  A. Janutu, V. Prudnikovu, S. Larinu, J. Leitaite, M. Gyliu, T. Vaisieta ir kt. Parengė koncertinių programų, kurias atliko  įvairių ansamblių sudėtyje. Pianistais: R. Biveiniene, R. Bekoniu, R. Lukošium, J. Lasauskiene, D. Žitkevičiene, D. Juozėnu, G. Baranauskiene su akordeonų orkestru „Consona“, styginių kvartetu“ Musica camerata“, „ Akademija“, liaudies instrumentų ansambliu „Sutartinė“. Dalyvavo muzikos festivaliuose Graikijoje, Latvijoje, Lietuvoje.

Sudarė  ir išleido  metodinius leidinius “Baroko arijos” (1999 m.) ir  “Vienos klasikų vokaliniai kūriniai” (2004m.) balsui ir styginių kvartetui. Kartu su bendraautore J. Lasauskiene metodinę priemonę aukšosios mokyklos studentams "Didaktiniai dainavimo ir akompanimento pagrindai" Paskelbė straipsnių periodiniuose ir tęstiniuose mokslo leidiniuose. Vedė dainavimo meistriškumo kursus Bergeno universitete koledže (Norvegija) pagal dėstytojų mainų Erasmus programą, taip pat Gardino J. Kupalos universiteto  (Baltarusija) Menų ir dizaino fakluteto 2-3 kurso studentams. Stažavosi Vroclavo (Lenkija), Gardino (Baltarusija), Bergeno (Norvegija), Reykjaviko (Islandija) universitetuose.

Dalyvauja tarptautinėse ir nacionalinėse konferencijose, yra  tarptautinių ir nacionalinių konkursų komisijos narė.

 

 

 

 

 

Svarbiausi darbai

 

 

Koncertai

Solinis koncertas-rečitalis „...Žydinčioj girioj vėl ieškau tavęs...“, Vytauto Kasiulio dailės muziejus (Vilnius).

K. Brundzaitė - „Vasara“ ž. V. Skripkos, „Akimirka“ ž. V. Palčinskaitės, „Pienė“ ž. S. Neries; V. Laurušas - „Pražydėjo“ ž. E. Mieželaičio, „Kokios tu lauki dovanos“ ž. A. Baltakio, „Žuvelė“ ž. E. Mieželaičio; A. Belazaras - „Alyvos“ ž. S. Neries, „Obelys“ ž. K. Binkio; P. Tchaikovskyj - „Ni slova o drug moj“ op. 6 Nr. 2, „To bylo rannieju viesnoj“ op.38. Nr. 2, „My sidieli s toboj“ op. 73 Nr. 1, Sred‘ shumnovo bala“ op. 38. Nr. 3; A. Lara - „Granada“; S. Šimkus - „Plaukia sau laivelis“; Kinų liaudies daina - „A cup of wine“.

Koncertas  Gerontologijos ir reabilitacijos centre,Vilnius.

J. Baltramiejūnaitė - „Aš išdainavau“, „Oi, Jusele, Jusepele“; S. Šimkus - „Ko vėjai pučia“, „Ulijona“, „Kur bakūžė samanota“ ž. P. Vaičaičio; B. Dvarionas - „Oi užkilokit vartelius“ ž. J. Marcinkevičiaus, „Žvaigždutė“ ž. L. Stepanausko; A. Kačanauskas – „Kur tas šaltinėlis“, „Pradalgiuos“ ž. F. Kiršos; A. Bražinskas – „Ugnelė” ž. A. Baltakio; A. Raudonikis – „Švelnumas” ž. E. Selelionio; M. Novikas - „Ne mums“, „Sena plokštelė“, ž. A. Saulyno.

Kompozitorių sąjungos salė.

J. Baltramiejūnaitė - „Aš išdainavau“; „Oi Jusele, Jusepele“ (kūrinių premjera, atlikta pirmą kartą); Dvi dalys iš siuitos „Terra Hossanna“: „Kad priskrida kuoselių“, „Virgen de Villalgura“. 

Koncertas M. K. Čiurlionis ir naujoji lietuvių muzikaJ. Baltramiejūnaitės kompaktinės plokštelės „Šaltiniai. Kamerinės muzikos kūriniai“ pristatymas, Čiurlionio namai (Vilnius).

J. Baltramiejūnaitė - Siuitos „Terra Hosanna“ dalys: „Pradžia“, „Kad priskrida kuoselių“, „Es ist ein Ros‘entsprungen“, „Mais c‘est pour ma mie“, „Virgen de Villalagura“, „The Holly and the Ivy“  ir „Psalmė“ ž. M. K. Čiurlionio.

Solinis koncertas-rečitalis Islandijos lietuvių bendruomenei (Landakotskóli bažnyčios salė, Reikjavikas, Islandija).

A. Kačanauskas - „Pradalgiuos“ ž. F. Kiršos; B. Budriūnas -„Tykiai tykiai“ harm. lietuvių l. d.; B. Dvarionas -„Oi, užkilokit vartelius“ ž. J. Marcinkevičiaus; J. Brahms - „Regenlied“ ž. K. Groth, Nr. 5; „Der Gang zum Liebchen” op.48, Nr. 1; „Dort in den Weiden“ op. 97. Nr.1., P. Tchaikovskyj - „Ni slova o drug moj“ op. 6 Nr. 2, „My sidieli s toboj“ op. 73 Nr. 1; E. Grieg - „Med en primula veris“ op. 26 Nr. 4, „Med en Vandlilje” op.25, Nr. 4; „Jag elsker dig“ op. 5 Nr. 3., A. Bražinskas - „Ugnelė“ ž. A. Baltakio; A. Juodzevičius - „Paukšti mano mylimas“ ž. A. Juodzevičiaus, B. Dvarionas - „Žvaigždutė“ ž. L. Stepanausko, V. Miškinis - „Rasa”, „Alksnio ugnelė” iš ciklo „Trys gamtos eskizai”, ž. J. Degutytės.

Solinis koncertas-rečitalis Islandijos universitete (Reikjavikas, Islandija).

A. Kačanauskas - „Pradalgiuos“ ž. F. Kiršos; R. Schumann - „Widmung“ op. 25, „Die Lotosblume“ op. 25 Nr. 7; J. Brahms -„Regenlied“ ž. K. Groth, Nr. 5; „Der Gang zum Liebchen” op.48, Nr. 1; „Madchenlied“ op. 107, Nr. 5; „Dort in den Weiden“ op. 97. Nr.1.; P. Tchaikovsky - „To bylo rannieju viesnoj“ op. 38 Nr. 2;  „My sidieli s toboj“ op. 73 Nr. 1;  „Ni slova o drug moj“ op. 6 Nr. 2; E. Grieg - „Med en primula veris“ op. 26 Nr. 4, „Med en Vandlilje”Op. 25. Nr.4.; „Jag elsker dig“ op. 5 Nr. 3, „En Svane“ op. 25 Nr. 2.; G. Gershwin - „Embrace you“, „I got rythm“, ž. A. Gershwin.

Koncertas Vroclavo universiteto bažnyčioje (Lenkija).

L. Luzzi - „Ave Maria“; G. Caccini - „Ave Maria“; C. Saint-Saens  - „Ave Maria“; A. Stradella - „Pieta signore“; C. Frank - „Panis Angelicus“;  R. Schumann  - „Ave Maria“; F. Schubert - „Ave Maria“.

Koncertas Gardino J. Kupalos universiteto salėje (Baltarusija).

Lietuvių l.dainos - „Lek gervelė“, „Plaukia antelė“; G. Verdi - Leonoros ar. iš op. „Trubadūrai“; G. Puccini - Toskos arija iš operos „Toska“, P. Tchaikovsky - „To bylo rannieju viesnoj“ op. 38, Nr. 2,;  „My sidieli s toboj“ op.73, Nr.1; „Ni slova o drug moj“ op. 6 Nr. 2; J. Brahms -  „Regenlied“ ž. K. Groth, Nr. 5; „Der Gang zum Liebchen” op.48, Nr. 1; „Dort in den Weiden“ op. 97, Nr.1., G. Gershwin - Klaros lopšinė iš op. „Porgis ir Besė",  „Embrace you“, „I got rythm“, ž. A. Gershwin.

 

 

 

 

 

 

 

Publikacijos
  1. Grigienė, Zita (2010). Būsimųjų muzikos mokytojų balso lavinimo ypatumai: tarties ir tarmės aspektai. Pedagogika: mokslo darbai. [T. 98] (2010), p. 62–68. – ISSN 1392–0340. – MLA,  C.E.E.O.L., EBSCO Publishing.
  2. Grigienė, Zita (2011). Locality as impulse and expression of education and pedagogical creation. Актуальные проблемы мировой художественной культуры. (2011), p. 205-209. – ISBN 978-985-515-399-4.
  3. 3.   Grigienė, Zita (2009). Būsimųjų menininkų individualybės ugdymo problema pedagoginiu požiūriu. Žymiosios muzikos ir teatro asmenybės: jų veiklos projekcija Lietuvos kultūroje (2009), p. 122-129. – ISBN 978-9986-503-86-6
Leidiniai

Metodiniai leidiniai:

Grigienė, Z.  "10 barokinių arijų" 1999 m. Vilnius: LMTA,  ISMN M-706210-09-4; 

Grigienė, Z. "Vienos klasikų vokaliniai kūriniai" balsui ir styginių kvartetui 2004 m. Vilnius: LMTA,  ISMN M 706270-09-8  

Grigienė, Z., Lasauskienė, J. "Didaktiniai dainavimo ir akompanimento pagrindai". Vilnius: Edukologija, ISBN 978-9955-20-756-6.