Zita Lukošiūnienė

Zita Lukošiūnienė
VšĮ Aukštaitijos vargonų muzikos festivalis direktorė ir meno vadovė, Utenos meno mokyklos mokytoja metodininkė ir koncertmeisterė ekspertė, Utenos rajono Sudeikių Švč. Mergelės Marijos bažnyčios vargonininkė
1964-11-25
Gimtasis miestas: Zarasų rajonas, Antalieptė
+370 686 41761
Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2022-02-07
LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-156

Mokyklos
Nuo 1980 m. iki 1972 m. Zarasų raj. Antalieptės vidurinė mokykla
Aukštosios mokyklos
Nuo 1984 m. iki 1980 m. Vilniaus J.Tallat-Kelpšos konservatorija (Fortepijonas)
Nuo 1997 m. iki 1989 m. LMTA (Fortepijonas, vargonai)
Darbovietės
iki 1989 m. Utenos meno mokykla (Fortepijono ir vargonų mokytoja, koncertmeisterė)
Nuo 1989 m. iki 1984 m. Kupiškio muzikos mokykla (Fortepijono mokytoja)
Mokslinis laipsnis

Muzikos magistrė,
Mokytoja metodininkė,
Koncertmeisterė ekspertė

Biografija

   Gimė Zarasų rajone Antalieptės miestelyje. Mokėsi Antalieptės vidurinėje ir Dusetų vaikų muzikos mokyklose. Vėliau įstojo į Vilniaus J. Tallat- Kelpšos aukštesniąją muzikos mokyklą (dabar Vilniaus konservatorija ). Ją baigusi dirbo Kupiškio muzikos mokykloje. 1989 metais įstojo į Lietuvos Muzikos ir teatro akademiją, kurioje baigė fortepijono, vargonų specialybes ir įgijo muzikos magistro laipsnį.

    Nuo 1989 metų gyvena Utenoje, dirba Utenos meno mokykloje mokytoja. Jai suteiktos fortepijono bei vargonų mokytojos metodininkės ir koncertmeisterės ekspertės kvalifikacinės kategorijos. 

    Nuo 1997 metų kasmet organizuoja Aukštaitijos vargonų muzikos festivalį, yra jo direktorė ir meno vadovė. Jau įvyko 25 jos surengti festivaliai . Daug koncertuoja kaip solistė vargonininkė ir akompanuoja žymiems Lietuvos atlikėjams – dainininkams Liudui Mikalauskui, Juditai Leitaitei, Irenai Milkevičiūtei, saksofonininkui Petrui Vyšniauskui, klarnetininkui Rimvydui Savickui, obojininkei Caroline Skaarenborg – Savickienei ir kitiems. 2013 metais subūrė kolektyvą Utenos trio „ Magistrai“, kuriame groja fortepijonu ir vadovauja. 2016 metais kolektyvas išleido CD „Tango Utenai“, skirtą Utenos miesto 755 jubiliejui, 2018 -  antrąjį dvigubą CD kartu su aktore Virginija Kochanskyte „Netikėtas susitikimas su Vincu Kudirka“, skirtą Lietuvos Valstybės atkūrimo 100 - mečiui. 2018 metais Utenos meno mokyklos kamerinėje koncertų salėje (sename pašte) pradėjo rengti koncertų ciklą „ Mūzų palytėti“, kur su žymiais atlikėjais kartu muzikuoja ir Utenos meno mokyklos mokiniai.

    Paveldėjusi muzikinius gebėjimus iš tėvelio, bažnyčios vargonininko Jono Jurgelėno, Zita Lukošiūnienė jau 30 metų šventadieniais groja Utenos rajono Sudeikių Švč. Mergelės Marijos bažnyčioje  ir koncertuoja įvairiose  Lietuvos bažnyčiose.

     Gyvendama Utenoje, Zita Lukošiūnienė dirba aktyvų kultūrinį ir kūrybinį darbą: augina jaunąją pianistų bei vargonininkų kartą, organizuoja festivalius, koncertus, pati groja ir dainuoja, 10 metų veda autorines muzikines radijo laidas „Muzikos Venecija“ per Utenos radiją.Visa tai vardan kultūringos, išprususios bei muziką mylinčios Utenos, Aukštaitijos ir Lietuvos.

 

Nuotraukų galerijos