Žyginta Pečiulienė

Žyginta Pečiulienė
Choro dirigentė
1937-02-10 - 2017-02-25
Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2005-11-11

LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-513

Biografija

Žyginta Pečiulienė gimė 1937 02 10 Kaune. 

1954-58 choro dirigavimo mokėsi Klaipėdos muzikos mokykloje (dėst. B. Daukintaitė-Razauskienė), o 1958-63 choro dirigavimo studijas tęsė Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (doc. K. Kavecko klasė).

Dar studijuodama pradėjo dirbti Vilniaus ryšių klubo berniukų choro, vėliau tapusio Respublikinių mokytojų namų berniukų choru “Ąžuoliukas”, chormeistere-dirigente. 1966-73 vadovavo Vilniaus moksleivių rūmų vaikų chorui. “Ąžuoliuko” pavyzdžiu įkūrė choro studiją, kurią lankė iki 200 sostinės moksleivių. Pagrindinis choras (70-80 dalyvių) per metus surengdavo 4-5 viešus koncertus, kuriuose skambėdavo J. S. Bacho, W. A. Mozarto, R. Schumanno, E Mendelssohno, G. Bizet ir kitų kompozitorių kūriniai. Choras parengtas 1969 ir 1970 respublikinėms dainų šventėms – konkursuose pelnė pirmąją ir antrąją vietas, dalyvavo radijo ir televizijos laidose, dainavo seminaruose ir konferencijose, lankėsi Maskvoje ir Taline. 1971 05 30 Vilniaus universiteto aktų salėje surengtame ataskaitiniame koncerte du chorai atliko nemaža klasikinių ir šiuolaikinių kompozitorių kūrinių.

1964-74 Ž. Pečiulienė (Barauskienė) dėstė choro dirigavimą Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto Muzikos katedroje ir parengė 20 muzikos mokytojų-chorvedžių. 1963-73 buvo Respublikinio mokytojų tobulinimosi instituto muzikos mokytojų kursų choro studijos vadovė. 1973-92 choro dirigavimo mokytoja ir vaikų chorų vadovė Vilniaus B. Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje. 1973-80 buvo choro dirigavimo skyriaus vedėja, 1974-83 vyresniųjų klasių moksleivių choro vadovė, kurį laiką vadovavo ir jaunučių chorui - parengė 1977 respublikinei moksleivių dainų šventei ir konkursui. Ypač kūrybiškai dirbo su jaunių choru (50-60 dalyvių), kuris koncertavo Lietuvoje ir svetur, surengė kompozitorių A. Rekašiaus J. Narvido, A. Šenderovo ir M. Vaitkevičiaus autorinius koncertus, parengė šį chorą 1975 ir 1980 respublikinėms dainų šventėms – konkursuose jis pelnė pirmąsias vietas, dalyvavo televizijos ir radijo laidose, padarė radijui fondinių įrašų, išleido plokštelę (1978). Su choru sukurtas filmas-koncertas “Lik sveika, vasarėle" (1975).

Ž. Pečiulienė (Barauskienė) buvo Vilniaus miesto chorvedžių tarybos narė (1971-73), Liaudies deputatų tarybos deputatė (vadovavo kultūros komisijai), respublikinių dainų švenčių konsultantė, Vilniaus miesto ir 1964, 1969, 1970 ir 1977 respublikinių dainų švenčių dirigentė. 1969 apdovanota Liaudies švietimo pirmūno ženkleliu. 1995 išrinkta Vilniaus “Ąžuolų" klubo garbės nare.

Nuotraukų galerijos