Lietuvių vokalinės muzikos perlai N. Kazlaus rečitalyje

Lietuvių vokalinės muzikos perlai N. Kazlaus rečitalyje
Lietuvos nacionalinė filharmonija
Aušros vartų g. 5, Vilnius
19:00
2014-03-05
Trečiadienis

Programa: Juozas Naujalis, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Juozas Tallat- Kelpša, Alfonsas Mikulskis, Juozas Gruodis, Antanas Belazaras, Juozas Karosas, Balys Dvarionas, Stasys Vainiūnas, Anatolijus Šenderovas, Jonas Tamulionis, Audronė Žigaitytė, Vaida Striaupaitė- Beinarienė, Vytautas Germanavičius, Faustas Latėnas, Vytautas Landsbergis, Vidmantas Bartulis, Tomas Leiburas, Konstancija Brundzaitė, Vytautas Miškinis, Vytautas Kairiūkštis, Benjaminas Gorbulskis, Zita Bružaitė

Lietuvos atlikėjai – operos solistė Nomeda Kazlaus, pianistas Linas Dužinskas, saksofonininkas Kęstutis Vaiginis ir kanklininkė Aistė Bružaitė parengė unikalią lietuvių muzikos programą. Joje siekiama atskleisti skirtingų epochų istorinį bei kultūrinį koloritą.

Solidi ir reikšminga solistės koncertinė programa klausytojams pristato lietuvių kompozitorių kūrybos tarpsnį nuo XIX a. iki nūdienos, iškilius šio laikotarpio kūrinius. Jie interpretuojami naujai ir kiek netikėtai – nuspalvinami sodriu saksofono ir kanklių skambėjimu bei virtuoziškomis improvizacijomis.

Atlikėjai tarytum varto lietuvių muzikos antologiją, kurios autoriai – mūsų tautos meną garsinantys žymūs kompozitoriai. Į vieną programą sudėti visus geriausius veikalus neįmanoma, todėl siekiant paskleisti mūsų autorių kūrybą Lietuvos ir užsienio publikai panašių projektų ketinama pateikti ir vėliau.

Komentarai

Renginių kategorijos

Kalendorius