LIETUVOS MUZIKŲ SĄJUNGOS METINĖ KONFERENCIJA

LIETUVOS MUZIKŲ SĄJUNGOS METINĖ KONFERENCIJA
Muzikos svetainė
Gedimino pr. 32-2, Vilnius 01104
11:00
2020-04-28
Antradienis

Šiandien, 11 valandą naujienlaiškiu Jus turėjo pasiekti Prezidentės ataskaita ir Revizijos komisijos dokumentai. Abu dokumentus galite rasti ir www.muzikusajunga.lt DOKUMENTŲ rubrikoje. 

Norinčius diskutuoti ar išsakyti savo nuomonę, kviečiame
skambinti tel. +370 68614066,
rašyti info@muzikusajunga.lt 
ar komentuoti komentarų skiltyje po šiuo renginiu (žemiau)

 

 

LIETUVOS MUZIKŲ SĄJUNGOS TARYBA

2020 m. balandžio 23 d.

SPRENDIMAS
Dėl Lietuvos muzikų sąjungos metinės ataskaitinės konferencijos organizavimo nuotoliniu būdu

Lietuvos muzikų sąjungos Taryba (toliau – LMS Taryba), atsižvelgdama į tai, kad:

1) LMS Tarybos sprendimu (Lietuvos muzikų sąjungos Tarybos posėdžio, įvykusio 2019 m. kovo 12 d. protokolas Nr. 3) LMS metinė ataskaitinė konferencija yra numatyta 2020 m. balandžio 25 d. (šeštadienį).

2) LR Ekonomikos ir inovacijų ministerija rekomenduoja, kad karantino laikotarpiu juridinių asmenų (asociacijų, viešųjų įstaigų, bendrijų, bendrovių ir kt.) dalyvių susirinkimų organizavimas vyktų nuotoliniu būdu.

3) Nuostatos, jog karantino laikotarpiu darbas organizuojamas nuotoliniu būdu, numatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarime Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“.

4) LR Ekonomikos ir inovacijų ministerija bei VĮ „Registrų centras” rekomenduoja organizuojant juridinių asmenų dalyvių susirinkimus nuotoliniu būdu, svarstyti tik neatidėliotinus klausimus, t. y. tokius klausimus, dėl kurių sprendimus per nustatytus terminus reikalauja priimti įstatymai. Balandžio mėnuo juridiniams asmenims, kurių finansiniai metai baigiasi gruodžio 31 d., yra reikšmingas tuo, kad būtent šį mėnesį (iki gegužės 1 dienos) turi būti šaukiamas dalyvių susirinkimas ir jame tvirtinamos metinės juridinio asmens ataskaitos,

N U S P R E N D Ė:

1. Lietuvos muzikų sąjungos METINĘ KONFERENCIJĄ rengti nuotoliniu būdu 2020 m. balandžio 25 d. , konferencijos pradžią skelbiant 11 val.

2. Nustatyti KONFERENCIJOS darbotvarkę:
2.1. LMS prezidentės ataskaita.
2.2. Revizijos komisijos ataskaita.

3. Nustatyti tokią KONFERENCIJOS tvarką:
3.1. Nuo 2020-04-25 11 val., LMS nariai turi sąlygas susipažinti su LMS prezidentės ir Revizijos komisijos ataskaitomis:
3.1.1. Ataskaitos viešinamos LMS svetainėje www.muzikusaunga.lt (prisijungusiems vartotojams LMS nariams);
3.1.2. Informacija su Ataskaitomis LMS nariams atsiunčiama naujienlaiškiu.
3.1.3. Neskaitantiems naujienlaiškio LMS nariams informacija pakartojama jų nurodytais e-pašto adresais.
3.1.4. Nesinaudojantys kompiuteriu LMS nariai - senjorai su Ataskaitomis supažindinami telefonu.
3.2. LMS narių klausimai ir pastabos pateikiami:
3.2.1. El.p. adresu: info@muzikusajunga.lt;
3.2.2. Telefonu +370 68614066;
3.2.3. Pateikiant klausimą ar komentarą KONFERENCIJOS informacijos rubrikoje LMS interneto svetainėje adresu:
https://www.muzikusajunga.lt/renginys/lietuvos-muziku-sajungos-metine-konferencija

3.3. LMS nariai turi teisę nuo KONFERENCIJOS pradžios iki 2020-04-28 d. 11 val. balsuoti elektroniniu laišku, išreikšdami savo valią abiem darbotvarkės klausimais:
1. Pritariu / nepritariu LMS prezidentės ataskaitai.
2. Pritariu / nepritariu Revizijos komisijos ataskaitai.

4. Šį sprendimą paskelbti LMS interneto svetainėje www.muzikusajunga.lt ir siųsti LMS nariams naujienlaiškiu.

Šį Sprendimą LMS Taryba priėmė nuotoliniu būdu vykusiame posėdyje 2020 m. balandžio 23 d.. Posėdžio dalyvių ir balsavusiųjų sąrašas pridedamas prie Sprendimo.

Papildoma aktuali informacija:

LMS Taryba primena, kad pagal LMS įstatus narystė tvirtinama NARIO MOKESČIO SUMOKĖJIMU iki METINĖS KONFERENCIJOS.

Dar nesumokėjusius nario mokesčio už 2020 metus LMS Taryba ragina tai padaryti iki balandžio 24 d imtinai. Sumokėti nario mokestį galima internetu.
LMS rekvizitai:
Lietuvos muzikų sąjunga, kodas 190749274
atsisk. sąsk. LT51 7300 0100 0245 0037
Bankas „Swedbank“ AB, banko kodas 73000

Nario mokestis – 36 Eur.
Nedirbantiems senjorams, 2-am šeimos nariui ir Pedagogų sekcijos nariui – 18 Eur.
 

LMS Tarybos vardu
Prezidentė prof. Audronė Žigaitytė-Nekrošienė

Susiję nuotraukų galerijos

LMS remontas

LMS remontas

2019-09-30

Komentarai
29 31
  • Tomas
  • 2020-04-25 14:09:40
Mieli bendruomenės nariai, Susipažinęs su išties įspūdinga (turinio, veiklų ir kokybės prasmėmis) LMS Prezidentės ataskaita už 2019 metus, kaip LMS Tarybos narys jaučiu pareigą atskleisti ir tas aplinkybes, kurios Prezidentės ataskaitoje liko diskretiškai nutylėtos. Suprantu, kad kai kas mane apkaltins negatyvių nuotaikų kurstymu ar panašiomis „nuodėmėmis“, tačiau privalau pasakyti, kad ta visa įspūdinga LMS veikla 2019 metais, kuri visų pirma vyko LMS Prezidentės kūrybingumo ir aktyvumo dėka, vyko karo lako sąlygomis. Karo, kurį, deja, pradėjo vienas mūsų bendruomenės narys (moraline prasme buvęs, bet formaliai dar esantis), karo į kurį įsijungė institucijos ir jų valdininkai. Net neabejoju, kad to pradėto karo vienintelis tikslas buvo – suskaldyti mūsų bendruomenę ir sugriauti pasitikėjimą LMS Prezidente bei LMS Taryba. Ir tai įrodyti nesunku (laiškai ir Fb postai yra išsaugoti archyvuose). Tačiau 2019 metais atliktos LMS veiklos patikros, kurias atliko Lietuvos kultūros taryba ir išorinio audito įmonė, akivaizdžiai parodė, kad karo iniciatorių melo kojos labai trumpos. Tačiau, kiek tai prarijo mūsų brangaus laiko, kurio neatgausi ir nebenusipirksi už jokią tvirtą valiutą. Kiek dar būtume spėję nuveikti gerų darbų, jei nebūtų reikėję atsimušinėti nuo puldinėjimų... Man asmeniškai skaudžiausia ir šlykščiausia yra tai, kad ir dalis mūsų bendruomenės narių (net ir Tarybos narių) buvo įtikėję (o gal ir tebetiki) tuo absurdišku, nežinia kieno įdiegtu naratyvu, kad esą vyko konfliktas tarp A. Nekrošienės ir V. Juozapaičio.... Nejaugi praradote sveiko mąstymo ir suvokimo dovaną? Nejaugi nebesugebate atskirti pelų nuo grudų? Ne konfliktas, o tikriausias karas prieš mūsų bendruomenę vyko ir gal dar tebevyksta nekonvencine forma?! Visą išsamią informaciją galite rasti LMS 2019 m. gruodžio 4 d. spaudos konferencijoje (Medžiagą galima rasti YuoTube kanale). Dar baisesnis dalykas šioje istorijoje yra tai, kad mūsų valstybės institucijos (o tiksliau jų valdininkai) serga kažkokia sveiku protu nepaaiškinama baime prieš politikus ir taip lengvai pasiduoda jų manipuliacijoms ir prie šių manipuliacijų prisijungia. Konkrečiai turiu omeny 2019 m,. birželio mėn. viešai nuskambėjusius Kultūros viceministrės G. Žemaitytės ir Kultūros tarybos pirmininkės Dainos Urbanavičienės niekuo nepagrįstus ir šmeižikiškus kaltinimus Muzikos sąjungos ir netiesiogiai visų meno kūrėjų asociacijų atžvilgiu dėl tariamai neskaidriai tvarkomų lėšų. Kadangi šie kaltinimai niekaip nepasitvirtino (o priešingai) manau, kad tokie oficialių asmenų ir politikų neatsakingi pareiškimai negali praeiti be teisinių jiems pasekmių. LMS ir kitos meno kūrėjų asociacijos privalo stoti ginti savo dalykinę reputaciją teisinėmis priemonėmis nuo tokių pareiškimų. Tikiu, kad mes vis dar gyvename teisinėje valstybėje, kurioje galioja LR Konstitucija, o ypač jos 5 straipsnio 3 dalis (“Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.”) galioja mano minėtiems viešiesiems asmenims, nes joks įstatymas nesuteikė nei politikams, nei valdininkams be pagrindo žeminti kitų organizacijų ir asmenų dalykinę reputaciją. Konstitucijos 30 str. 1 dalis skelbia, kad „Asmuo, kurio konstitucinės teisės yra pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą“. Lietuvos muzikų sąjungos portale jau kovo pabaigoje pristatėme informaciją, kad Kultūros ministerija parengė LR meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo (toliau „Meno kūrėjų įstatymas“) pakeitimo projektą (išdėstant visą įstatymą nauja redakcija), taip pat su šio įstatymo projektu susijusius Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio ir Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 12 straipsnio pakeitimų projektus. Tačiau esmė ta, kad tiek dabar galiojančiame Įstatyme, tiek projekte niekaip nesprendžiami tie fundamentalūs ir egzistenciniai klausimai, kuriuos jau eilę metų kelia Meno kūrėjų organizacijos ir jų skėtinė LMKA. Didžiausią nerimą ir nepasitenkinimą kelia tai, kad meno kūrėjų asociacijoms yra uždedamos tokios institucinės administracinės prievolės (tiek dabar, tiek ir pagal projektą), kurios yra sunkiai pakeliamos, nes MKO neturi ir negali turėti iš biudžeto išlaikomų administracijos darbuotojų, kurie ir turėtų realiai vykdyti įstatymais nustatomas institucines prievoles (t.y. tam tikrą techninį darbą), susijusias su meno kūrėjo statuso nustatymu, apskaita ir kitais dalykais, apie ką užsiminė ir LMS Prezidentė savo ataskaitoje. Detalesnę įstatymo projekto analizę ir aptartas kitas aktualijas galite rasti mano paskutiniame straipsnyje (https://www.muzikusajunga.lt/naujiena/kas-nutildys-ir-numarins-muzas-karantinas-ar-politikai ). Nežinau, kas dar turėtų įvykti, kokia dar pandemija turėtų užgriūti, kad taptume kritiškai mąstantys, pilietiški, vieningi ir atsparūs manipuliacijoms iš jėgos pozicijų. Mūsų bendruomenė Audronės ir Arvydo Nekrošiaus dėka turi dabar jaukius namus, tad apgyvendinkime juos savo meile, kūryba ir išmone. Dabar viskas mūsų visų rankose. Gerai gyvensime tik tada, jei visi kartu to sieksime. Virusai bus visada, bet su jais galėsime susigyventi, jei išsiugdysime ne tik imunitetą bet ir stiprią dvasią. Baigdamas galbūt netrumpą komentarą ir dėkodamas turėjusiems kantrybės jį perskaityti, pranešu, kad balsuoju UŽ LMS Prezidentės ir LMS Revizijos komisijos ataskaitų patvirtinimą ir siūlau LMS Prezidentei įstatymų nustatyta tvarka ataskaitas teikti VĮ Registrų centrui.
Komentuoti

Renginių kategorijos

Kalendorius