RESURREXIT KONFERENCIJA “RELIGINĖ MUZIKA: MENAS, MOKSLAS, PRAKTIKA”

RESURREXIT KONFERENCIJA “RELIGINĖ MUZIKA: MENAS, MOKSLAS, PRAKTIKA”
Šiaulių kamerinė salė "Polifonija"
Aušros al. 15, 76299 Šiauliai LT-76299
10:00
2024-04-05
Penktadienis

Kaip jau įprasta, sakralinės muzikos tyrinėtojai, pedagogai ir mėgėjai festivalio RESURREXIT metu jau trečiąjį kartą renkasi į mokslinę konferenciją “Religinė muzika: menas, mokslas, praktika” padiskutuoti aktualiomis temomis kūrėjams, atlikėjams, vadovams, dirigentams ir kolektyvams.

Šia konferencija atvertas langas diskusijoms, susibūrimui, apčiuopiamų atsakymų paieškai per praktiką ir demonstracijas kasmet aprėpia vis plačiau ir apjungia tuos žmones, kurie artimiausiai susiduria su sakraline muzika, ja gyvena. Tokios terpės buvimas nuo pat pirmosios konferencijos sudarė galimybes sakralinės muzikos žinovams ir praktikams glaudžiau bei efektyviau bendradarbiauti siekiant bendro tikslo - kurti, puoselėti ir atlikti sakralinę muziką, o tai išplėtė ir viso festivalio gylį bei svarbą.

Balandžio 5 d., penktadienį, kviečiame skirti meno mokslui.
Konferencija vyks Šiaulių kamerinėje salėje „Polifonija“ (Aušros al. 15, Šiauliai)

Konferencijos ir panelinės diskusijos moderatorė doc. dr. Eglė Šeduikytė-Korienė

PROGRAMA

09.00–10.00 Registracija, kava

10.00–10.30
Klaipėdos universiteto prof. kun. dr. Saulius Stumbra
„Liaudiškojo pamaldumo praktikų giedotinės formos“

10.30–11.00
Lietuvos kompozitorių sąjungos Muzikologų sekcijos, Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studijos narė, ansamblio „Schola Cantorum Benedicamus“ įkūrėja, muzikologė Beata Baublinskienė
„Vilniaus bernardinų grigališkieji rankraščiai (XIV–XV a.): istorija, reikšmė, interpretacija“

11.00–11.15
Kavos pertrauka

11.15–11.45
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos doc. dr. Danutė Kalavinskaitė
„Ko ieškome religinėje muzikoje? Lietuvių kompozitorių bažnytiniai žanrai“

11.45–12.15
Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo (Dominikonų) bažnyčios vargonininkė Gražina Trekur
„Liturginė muzika Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo (Dominikonų) bažnyčioje: praktiniai veiklos aspektai“

12.15–13.15
Pietų pertrauka

13.15–13.45
Vroclavo Karolio Lipinskio muzikos akademijos prof. habil. dr. Piotr Rojek (Lenkija)
„Michaelio Englerio jaunesniojo vargonai Vroclavo Šv. Elžbietos bazilikoje. Rekonstrukcijos klausimai“

13.45–14.15
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos prof. Audronė Žigaitytė-Nekrošienė
„Instrumentinės dramaturgijos principai J. S. Bacho bažnytiniuose kūriniuose“

14.15–14.30
Kavos pertrauka

14.30–15.00
Doc. dr. Juozas Pabrėža
Telšių „Kranto“ progimnazijos direktorė, vadybos magistrė, žemaičių kalbos puoselėtoja, poetė Irena Daubarienė
Visuomenės ir kultūros veikėjas, dirigentas, mokytojas ekspertas, kompozitorius Aloyzas Žilys
„Liturginės giesmės žemaitiškai“

15.00–16.00
Pranešėjų diskusija
„Sakralinės, religinės, liturginės, apeiginės ir bažnytinės muzikos reikšmė bei vartosena"

16.00–17.00
Meistriškumo pamoka
„Įsidainavimo pratimai frazavimo ugdymo kontekste“
Dalyvauja Šiaulių Katedros sumos choras „Džiaugsmas“
(Choro vadovas Romualdas Juzukonis)
Meistriškumo pamoką veda Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ meno vadovas ir vyr. dirigentas dr. Linas Balandis

Konferencijos dalyviai gaus kvalifikacijos kėlimo pažymėjimus
Registracija „Semiplius“ sistemoje www.semiplius.lt
Kaina 15,50 Eur

Konferencijos organizatoriai: KĮ Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“, Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras
Rėmėjai: LR kultūros ministerija, Šiaulių miesto savivaldybė

prof. Audronė Žigaitytė-Nekrošienė
„Instrumentinės dramaturgijos principai J. S. Bacho bažnytiniuose kūriniuose“

TRYS J. S. BACHO ORKESTRUOTĖS FAKTŪROS TIPAI oratorijų orkestre

1 tipas. Išvystyta polifonija (choro ir orkestro balsuose) stambios formos žanrų kūriniuose. 1 pavyzdys. „Pasijos pagal Matą“ įžangos choras. Orkestruotės principas toks: kiekviena partija turi savarankišką, laisvai plėtojamą melodinį piešinį (intonacijos pagrindas - choralo melodija). Vokalistai suskirstyti į tris chorus: du pilni mišrūs keturbalsiai, o trečias - vienbalsis, kuriam skiriama stambesnės ritminės vertės (dėl to geriau iš-siskiria tembras) pagrindinė melodija. Orkestro instrumentai išskirti į du pilnos sudėties analogiškus orkest-rus (1, 2 fleitos, 1, 2 obojai, 1, 2 smuikai, altai, vargonai ir continuo (violončelės ir kontrabosai). Orkestro įžangoje šešiabalsė partitiūra balsais išskirstoma sekančiu principu: 1 bosas - 1 fleitos ir 1 obojai (abiejų or-kestrų); 2 balsas - 2 fleitos ir 2 obojai (abiejų orkestrų); 3 balsas - abiejų orkestrų I smuikai; 4 balsas - abiejų orkestrų 2 smuikai; 5 balsas - abiejų orkestrų altai; 6 balsas - abiejų orkestrų boso balsai. Pradžios šešiabalsį dvigubą orkestrą pratęsia I choras, lydimas jau tik pirmojo orkestro. Įdomu tai, kad choras 4-balsis, o orkest-ras išlaiko 6-balsumą. Taigi, dvejinimai neatitinka nei pradžios idėjos (tai, kas išvardinta aukščiau), nei nuo-latinių choro balsų. Kompozitoriaus fantazija čia laisva ir jis laisvai mąsto kiekvieno instrumento melodiją, nepaisydamas netgi nuosavo tvirto standarto. Beje, šioje įžangoje nėra varinių instrumentų, dėl ko itin svar-bus vaidmuo tenka stabilumo muzikai suteikiančiai (harmoninis pagrindas) continuo grupei. Orkestro įžanga prasideda mi natos vargonų punktu. Ji atliekama kontrabosų apatine laisva styga ir vargonų pedalu, oktava iškelta violončelės partija. II-sis choras, palaikomas II-ojo orkestro įstoja dialogo forma (ripieno principas iš concerto grosso žanro). Sekantis, 2 pavyzdys, 5 choralas iliustruoja kompozitoriaus polifoninę meistrystę mažesniame epizode: I choro atliekamas choralas imituojamas 2-uoju choru, kaip pridera - 5 intervalu aukš-čiau. Orkestrų (1 ir 2) balsai dubliuoja savuosius (1 ir 2) chorus atitinkamai: sopranus ir altus - 1 ir 2 obojai ir 2 smuikai (altus); tenorus dubliuoja altai, o bosus - continuo. Papildomos ekspresijos choralo judėjimui su-teikia 1 ir 2 fleitų figūracijos, dubliuojamos I smuikais (melodizuota sopranų linija). Trumpo choralo kulmi-nacija - abiejų linijų išvystyta polifonija.

2 tipas. Tai paprastas keturbalsis choralas, kuriame choro balsus dubliuoja atitinkami orkestro instru-mentai. 3 pavyzdys „Kalėdinė oratorija“ 46 choralas: sopranus dubliuoja 1 ir 2 obojai d’amore ir 1 smuikai; altus dubliuoja 2 smuikai; tenorus - altai; bosus - vargonai ir continuo.

3 tipas. Arijų ir duetų orkestruotė su būtinais (obligato) solo instrumentais (šiam principui priešingas - instrumentų pasirinkimas ad libitum - pagal įgeidį). Solo partiją tokiuose epizoduose griežia įvairiausi in-strumentai. Labai dažnai tai smuikai, ar viola d’amore, viola da gamba. Iš pučiamųjų - fleitos (abiejų tipų), visų tipų obojai, fagotai, valtorna. 4 pavyzdys iš “Kalėdinės oratorijos” iliustruoja nuostabią obojaus d’amor bosą (vokalas) spalvinančią partiją. Žinoma, pagal diapazoną ar technines galimybes šią partiją gali atlikti ir kitas instrumentas, bet tembro funkcija ir įtaiga jau bus visai kita. Taigi tembrų spalvos pojūčiu J. S. Bachas savo amžininkų tarpe iš tiesų ryškiai išsiskiria, tuo pačiu jau įpareigodamas ir ateities kompozitorius mokytis savojo meno paslapčių.

Stambiuose kūriniuose Bachas išlaiko savo epochos tradiciją kiekvieną numerį orkestruoti skirtinga in-strumentų sudėtimi. Rečitatyvai dažniausiai buvo palydimi continuo. Klavišinių partiją choro numeriuose dažniausiai skambindavo vargonais, o rečitatyvuose - cembalo. Atliekant „Pasijas pagal Joną“ nusistovėjo kita tradicija - Kristaus žodžius lydi vargonai, o kitų personažų giedojimą - cembalo. Įdomu stebėti orkestro sudėties dramaturgiją stambios formos kūriniuose. Kiekviename jų yra sava logika, verta nuodugnesnių tyri-nėjimų ir visiškai panaikinanti mintį, esą Bachui nesvarbūs instrumentų tembrai.

Pasekime Mišių h-moll or-kestro sudėties kaitą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


I KYRIE
1. Kyrie eleison.
5 balsų choras. 2 skersinės fleitos, 2 obojai d’amore, 1 fagotas, 1 ir 2 smuikai, altai, continuo.
2. Christe eleison. 1 ir 2 sopranai, 1 ir 2 smuikai, continuo.
3. Kyrie eleison. 4 balsų choras, 1 ir 2 fleitos su 1 obojumi d’amore dubliuoja styginius, 2 obojus d’amore, fago-tas, styginiai ir continuo.


4. Gloria in excelsis. 5 balsų choras, 3 trimitai, timpanai, 2 fleitos, 2 obojai (tipiniai), fagotas, styginiai ir continuo.
5. Laudamus te. 2 soprano solo. Smuikas solo (obligato), styginiai ir continuo.
6. Graties agimus tibi. 4 balsų choras, 3 trimitai, timpanai, 2 fleitos ir 1 obojus (unis.), 2 obojus, fagotas, styginiai ir continuo.


7. Domine Deus. Fleita solo (obligato), styginiai (con sordino) ir continuo palydi du solistus - sopraną ir tenorą.
8. Qui tollis peccata mundi. 4 balsų choras, 1 ir 2 fleitos, styginiai ir continuo.
9. Qui sedes ad dextram Patris. Alto solo palydi obojus d’amore (obligato), styginiai ir continuo. 40'

10. Quoniam tu solus sanctus. Boso solo palydi corno da caccia (obligato), 2 fagotai ir continuo. 43'
11. Cum Sancto Spiritu. 5 balsų choras, 3 trimitai, corno da caccia, timpanai, 2 fleitos, 2 obojai, 2 fagotai (unis.), 1 ir 2 smuikai, altai ir continuo.

II CREDO (SYMBOLUM NICENUM)

12. Credo in unum Deum. 5 balsų choras, 1 ir 2 smuikai, continuo.
13. Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem.
4 balsų choras, 3 trimitai, timpanai, 2 obojai, styginiai ir conti-nuo.

14. Et in unum Dominum. Sopranas ir altas; 2 obojai d’amore, styginiai, continuo.

15. Et incarnatus est. 5 balsų choras styginiai, continuo.
16. Crucifixus 4 balsų choras 1 ir 2 fleitos, styginiai ir continuo
17. Et resurexit 5 balsų choras, 3 trimitai, timpanai, 2 fleitos, 2 obojai, 2 fagotai (unis.), 1 ir 2 smuikai, altai ir con-tinuo.

18. Et in Spiritum Sanctum (aria) Boso solo, 2 obojai d’amore, continuo.
19. Confiteor. 5 balsų choras, continuo.
19a. Et exspesto. 5 balsų choras, 3 trimitai, timpanai, 2 fleitos, 2 obojai, styginiai ir continuo.

III SANCTUS
20. Sanctus 6 balsų choras, 3 trimitai, 3 obojai (tipiniai), styginiai, continuo. (1.21')

IV OSANNA, BENEDICTUS, AGNUS DEI, DONA NOBIS PACEM (1.26')

21. Osanna in excelsis. Du 4 balsų chorai (8 balsai!), 3 trimitai, timpanai, 2 fleitos, 2 obojai, styginiai ir continuo.
22. Benedictus. Tenoro solo, fleita solo (obligato), continuo (da capo Osanna).
21a. Osanna in excelsis. Du 4 balsų chorai (8 balsai!), 3 trimitai, timpanai, 2 fleitos, 2 obojai, styginiai ir continuo.

23. Agnus Dei. Alto solo, 1 ir 2 smuikai unisonu, continuo.
24. Dona nobis pacem. 4 balsų choras, 3 trimitai, timpanai, 2 fleitos ir 2 obojai, styginiai, continuo.

Susiję audio galerijos

BACH. ORATORIJŲ ORKESTRAS

Susiję video įrašų galerijos

Bach h-Moll-Messe (BWV 232)

Susiję nuotraukų galerijos

BACHAS PUSLAPIS

BACHAS PUSLAPIS

2024-04-04

Susiję nariai

Saulius Sondeckis

Saulius Sondeckis

Dirigentas, profesorius, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas

Komentarai

Renginių kategorijos

Kalendorius