Tarptautinė muzikos diena

Tarptautinė muzikos diena
Vilniaus rotušė
Didžioji g. 31, Vilnius LT- LT-01128 LT-LT-01128
15:00
2014-10-01
Trečiadienis

 

 

Pirmosios Tarptautinės muzikos dienos atsiradimo 1975-ųjų spalio 1 dieną iniciatorius lordas Yehudi Menuhinas savo laiške Tarptautinei muzikos tarybai rašė: „šios dienos tikslas yra UNESCO idėjų apie tautų taiką ir bendrystę jų kultūrų evoliucijoje pritaikymas, patirties pasikeitimas ir bendrų estetinių vertybių iškėlimas. [...] Siūlome šią dieną miestuose paskelbti kelių minučių tylą. Šis tylos laikotarpis butų panaudotas muzikos, atliekamos miestų viešosiose erdvėse – parkuose ar aikštėse – klausymui“. Taigi nuo tada Tarptautinė muzikos diena gausybėje šalių švenčiama kasmet. Lietuvoje ši diena dar minima drauge su muzikos meno ir mokslo žurnalo „Muzikos barai“ gimtadieniu, kuriam šiemet sukanka jau 83-eji (pradėtas leisti 1931 m.).

Visame pasaulyje šią dieną rengiami grandioziniai koncertai garsiausiose koncertų salėse. Taip pat tai puiki proga pasirodyti kylantiems talentams. Vis dėlto šios dienos paskirtis turi ir socialinį uždavinį: universaliausios kalbos – muzikos – dėka suburti ir suvienyti miestų bendruomenes, nepaisant jokių socialinių skirtumų suteikti progą muzikos menu pasidžiaugti visiems klausytojams.

Komentarai

Renginių kategorijos

Kalendorius