Dainius Puišys

Dainius Puišys
Choro dirigentas, dainininkas, LMTA Mišraus choro meno vadovas ir dirigentas, LMTA Choro dirigavimo katedros vedėjas, docentas
1965-10-19
Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2005-11-11
LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-513

Apdovanojimai

TARPTAUTINIS J. NAUJALIO CHORO DIRIGENTŲ KONKURSAS – III premija/, diplomas „Už geriausią privalomo kūrinio atlikimą“ (Vilnius, 1990 m.)
RESPUBLIKINIS S. ŠIMKAUS DAINININKŲ KONKURSAS – diplomas „Už geriausią lietuvių kompozitoriaus operos arijos atlikimą (Vilnius, 1997 m.)

Biografija

Gimimo data: 1965 m.
Studijos: 1991 m. baigiau Lietuvos konservatorijos (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija) Choro dirigavimo katedros prof. A. Jozėno klasę. (diplomas „Su pagyrimu“). Man suteiktos choro dirigento ir chorinių disciplinų dėstytojo kvalifikacijos.
1993 m. baigiau Lietuvos muzikos akademijos (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija) meno aspirantūrą Choro dirigavimo katedros prof. A. Jozėno klasėje. Man suteikta aukščiausia choro dirigento kvalifikacija.
1996 m. baigiau Lietuvos muzikos akademijos (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija) bakalauro studijas Dainavimo katedros prof. V. Noreikos klasėje. Man suteiktos operos solisto ir koncertinio dainininko kvalifikacijos.
1997 m. baigiau Lietuvos muzikos akademijos (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija) magistro studijas Dainavimo katedros prof. V. Noreikos klasėje. Man suteiktos operos solisto ir koncertinio dainininko kvalifikacijos.

Darbovietės: 1987–1989 m. Respublikinių moksleivių rūmų (dabar Lietuvos vaikų ir jaunimo centras) Dainų ir šokių ansamblio „Ugnelė“ chormeisteris ir koncertmeisteris.
1989–1992 m. Lietuvos konservatorijos (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija) Choro dirigavimo ir Dainavimo katedrų koncertmeisteris.
1992–1998 m. Lietuvos muzikos akademijos (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija) Choro dirigavimo katedros dėstytojas, asistentas.
1998–2004 m. Lietuvos muzikos akademijos (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija) Choro dirigavimo katedros lektorius.
Nuo 2004 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Choro dirigavimo katedros docentas.
Nuo 2005 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Choro dirigavimo katedros vedėjas.
Nuo 2005 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikos fakulteto tarybos narys.
Nuo 2011 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Senato narys.

Pedagoginė veikla:

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Choro dirigavimo katedroje dėstau dirigavimą, choro studiją, (1991-1995 m. Mišraus choro chormeisteris – dirigentas, 1995-2005 m. Merginų choro meno vadovas, nuo 2005 Mišraus choro meno vadovas), choro meno istoriją ( dėsčiau 1996-1999 m), vadovauju magistrantų mokslo darbams, juos recenzuoju.

Mano dirigavimo klasę baigė 21 absolventas ( specializuotos studijos – 2, bakalauro studijos – 15, magistro studijos – 4). Dauguma jų dirba choro dirigento, chormeisterio, choro artisto ar muzikos pedagogo darbą.

Absolventai, pasižymėję meninėje veikloje:

Dalia Miklovienė – Kelmės muzikos mokyklos jaunių choro meno vadovė ir dirigentė, Rima Mingailienė Panevėžio J. Balčikonio gimnazijos ir šv. Petro ir Povilo bažnyčios mišrių chorų meno vadovė ir dirigentė, Renata Dauginienė – Vilniaus Pilaitės vid. m-klos jaunučių ir mišraus chorų meno vadovė ir dirigentė, Lina Blebaitė Vilniaus mokytojų namų moterų choro „Aidas“ meno vadovė ir dirigentė, Andrius Plukas Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro choro artistas, Karolis Pajarskas Kauno valstybinio choro artistas, Elžbieta Sobeska Vilniaus pedagoginio universiteto muzikos katedros asistentė, choro „Vilnius“ artistė, Modestas Barkauskas Vilniaus B. Dvariono muzikos m-klos simfoninio orkestro meno vadovas, LMTA magistrantūroje studijuoja simfoninį ir operinį dirigavimą.

Svarbiausi darbai

Kūrybinė veikla

Choro dirigento

1990–1997 m. Vilniaus savivaldybėss choro „Jauna muzika“ artistas-solistas (baritonas).Šiuo laikotarpiu kolektyvas laimėjo 15 tarptautinių konkursų, tarp jų Grand Prix Europeo ( Varna, Bulgarija 1993 m.).
1991–1995 m. Lietuvo muzikos akademijos (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija) mišraus choro ( meno vadovas prof. P. Gylys) chormeisteris – dirigentas.
1995–2005 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos merginų choro meno vadovas ir dirigentas.

Per šį laikotarpį kolektyvas parengė ir atliko per 250 įvairių epochų, stilių lietuvių ir užsienio autorių kūrinių a cappella ir su pritarimu, scenų iš operų, ištraukų iš oratorijų, kantatų, mišių. Choras surengė ir dalyvavo apie 50 koncertų Lietuvoje : Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų chorų festivaliuose (1996, 2003 m. ), Pasaulio lietuvių dainų švetėse (1998, 2003 m.), taptautiniame Šiaulių religinės muzikos festivalyje (1997 m.), Baltijos valstybių studentų dainų ir šokių šventėje „Gaudeamus“ (1999 m. ), J. Naujalio religinių kūrinių chorams konkursuose (1996,1998 m.), autoriniuose kompozitorių koncertuose – vakaruose ir kituose renginiuose. Lietuvos nacionalinio radijo fondams įrašė lietuvių ir užsienio autorių kūrinių, kurių bendra trukmė 1 val. 30 min.

Nuo 2005 m. esu Lietuvos muzikos ir teatro akademijos mišraus choro meno vadovas ir dirigentas. LMTA mišrus choras per šį laikotarpį paruošė ir atliko per 150 įvairių epochų, stilių lietuvių ir užsienio autorių kūrinių a cappella ir su pritarimu. Taip pat ištraukų iš oratorijų, kantatų, mišių. Su Lietuvos Nacionaliniu, Kauno ir LMTA studentų simfoniniais orkestrais, diriguojant R. Šervenikui, P. Gyliui, M. Pitrėnui, atliko W. A. Mocarto „ Missa brevis“ D-dur (2007 m.), L. Cherubini „Requiem“ c-moll (2006 m.), J. Haydno „Pasaulio sutvėrimas“ (2007 m.), G. Puccini „Messa di Gloria“ (2008 m.). Choro kamerinė grupė dalyvavo M. Petrausko op. „Birutė“ koncertiniame atlikime Lietuvos Nacionalinėje filharmonijoje (2007 m.). Taip pat atliko V. Augustino „Absiste vulgus“ (2007 m.) ir O. Narbutaitės „Lapides, flores nomina et sidera“ (2008 m.) K. Jenkins "Requiem" (2011 m.) kūrinių premjeras.

Kolektyvas dalyvavo IV-ame J. Naujalio religinės muzikos kūrinių chorams konkurse (2005 m.), Baltijos valstybių studentų dainų ir šokių šventėse „Gaudeamus“ Tartu, Estijoje (2006 m.),Vilniuje (2011 m.), Lietuvos dainų šventėje „Būties ratu“ (2007 m), Lietuvos tūkstantmečio dainų šventėje "Amžių sutartinė" (2009 m.) Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų chorų festivalyje Šiauliuose (2007 m.), Kaune (2008, 2012 m.), Vilniuje (2009 m.). Kompozitorių J. Juzeliūno (2006 m.), J. Nabažo (2007 m.), J. Švedo (2008 m.), L. Abariaus (2009 m.) jubiliejiniuose vakaruose-koncertuose. Koncertavo Lietuvos Nacionalinės filharmonijos, Kongresų rūmų didžiojoje ir kamerinėje, LMTA didžiojoje, LTDM salėse, Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje, šv. Jonų, šv.Teresės, šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų), šv. Kotrynos bažnyčiose, šv. Jokūbo Pilypo bažnyčiose (2005 – 2012 m.).

Diriguota įvairiuose koncertuose, festivaliuose, Baltijos valstybių studentų dainų ir šokių šventėse "Gaudeamus" Lietuvoje ir užsienyje.

Dainininko

Dalyvavau per 300 koncertų ir įvairių renginių Lietuvoje ir užsienyje. Gastroliavau Izraelyje (1994 m.), Japonijoje (1995 m.), Ispanijoje (1996 m.), Vokietijoje (1998, 1999, 2000, 2010 m.), Latvijoje, Estijoje (2003, 2004 m.), Lenkijoe (2007 m.), Rusijoje (2006, 2009 m).

Festivaliai

Tel Avivo kamerinės-vokalinės muzikos, Izraelis (1994 m.)
IV Haydn'o-Shubert'o muzikos, Vilnius (1997 m.)
Tarptautinis velykinės muzikos festivalis „Resurexit“, Šiauliai (2001, 2003, 2005, 2008 m.)
Klaipėdos muzikos pavasaris, Klaipėda (2001 m.)
Didysis muzikų paradas (2002, 2006 m.)
Kristupo vasaros, Vilnius (2002, 2005, 2006 m.)
Šiaurės Lietuvos, Biržai (2003, 2004 m.)
Palangos gaida, Palanga (2004 m.)
Pažaislio muzikos, Kaunas (2005, 2007, 2008, 2011 m.)
Tytuvėnų vasaros, Šiauliai, Baisogala (2005, 2006 m.)
Dainavos šalies, Alytus (2006, 2007, 2009, 2012 m.)
Rubikiai – dainų krantas, Anykščiai (2006, 2008, 2009 m.)
Aukštaitijos vargonų muzikos, Utena (2007 m.)
Ant katedros laiptų, Panevėžys (2007 m.)
Vargonų muzikos, skirto čekų muzikui R. Lymanui, Rokiškis (2007, 2008 m.)
Sakralinės muzikos, Palanga (2007, 2009 m.)
Medvėgalio menų , Šilalė (2007, 2008, 2009, 2011 m.)
Sielos ilgesys, Palevenė (2008, 2009 m.)
Žagarės vyšnių, Žagarė (2009, 2012 m.)
Bistrampolio dvaro, Bistrampolis (2010, 2012 m.)
Palangos vasara, Palanga (2011 m.)
Užutrakio vakarai, Trakai (2011, 2012 m.)
Molėtų sakralinės muzikos "Šlovinkime viešpatį stygomis ir dūdomis" (2007, 2012 m.)
Paežerių dvaro , Vilkaviškis (2012 m.)
Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu, Druskininkai (2012 m.)

Europos kultūros programos

Medinis barokas, (1998 m.)
Savaitė Vilniaus vienuolynuose, (1999 m.)
Baroko kelias Lietuvoje, (2000 m.)

Koncertų ciklai

Dainuoja V. Noreika ir jo mokiniai (1997–2000 m.)
Pažintis su jaunaisiais dainininkais (1998, 1999 m.)
Pramoginės muzikos retrospektyva (1999–2005 m)
Mūsų miesteliai (2000, 2001 m.)
Šatrijos Raganos kelias (2000 m. )
Valanda su operos solistais (2002, 2004 m.)
Muzikos šviesą jaunimui (2005, 2006m.)
Musica magna (2007 m.)
Muzikavimo tradicijos architektūriniuose ansambliuose (2007 m.)
Dabarties ir praeities muzikavimo tradicijų sąsajos (2008, 2009 m.)
Virgilijus Noreika. Mano Lietuva (2009 - 2012 m.)

Dainuota su pianistais

R. Jakutyte- Biveiniene, R. Mikelaityte, E. Jurkevičiūte, A. Žvirblyte, V. Vitaite, A. Kisieliūte, L. Krėpštaite, E. Perkumaite, Z. Ibelgauptu, S. Okruško, R. Zubovu, V. Lukočiumi, P. Jaraminu, A. Anusausku.

Vargonininkais

V. Survilaite, R. Marcinkute-Lesieur, B. Vasiliausku, G. Kvikliu, V. Pinkevičiumi.

Kameriniais ansambliais

Valstybiniu Vilniaus, M. K. Čiurlionio, Chordos, Panevėžio styginių kvartetais, Vilniaus styginių kvintetu „Intermezzo“, „Musica humana“, „Vilniaus arsenalas“, „Vaivora“, P. Jaramino instrumentiniu trio.

Chorais

„Jauna muzika“, „Vilnius“, „Polifonija“, LMTA Merginų ir Mišriu, „Kamertonas“, „Aukuras“, Vilniaus Arkikatedros Bazilikos jaunimo.

Orkestrais

Lietuvos nacionaliniu, Lietuvos valstybiniu, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro, Kauno , Panevėžio simfoniniais, Lietuvos, šv. Kristoforo, Kauno, Panevėžio, Šiaulių kameriniais, Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos lengvosios muzikos, Valstybiniu pučiamųjų instrumentų „Trimitas“, Lietuvos kariuomenės garbės sargybos.

Dirigentais 

S. Sondeckiu, V. Viržoniu, A. Šulčiu, M. Staškumi, M. Pitrėnu. M. Piečaičiu, M. Äberg (Švedija), R. Alessandrini (Italija), F. Bernius (Vokietija), D. Katkumi, P. Gyliu, S. Vaičiulioniu, L. V. Lopu, V. Augustinu, A. Vildžiūnu, J. Cechanovičiumi, T. Leiburu, R. Balčiūnu, V. Kapučinsku,

E. Ališausku, U. Vaiginiumi.

Repertuaras

Muzikos įrašai: 
LRT - Fondiniai įrašai ~ 10 val.
Televizijos įrašai koncertų metu, bei televizijos laidos „Bėdų turgus“, „Vakaro autografas“ ir kt.
CD plokštelės - Vilniaus pedagoginio universiteto akademinis choras „Ave Vita“ (2000 m., Bonia),
J. H. Roman kūriniai (2003 m., KB Eklund Musica Verba),
„Nerimasties atolai“ (2007 m., Baltic Optical Disc).

Repertuaras
Oratorinio - kantatinio žanras:
A. Bononcini, J. H. Roman, G. F. Händel, J. S. Bach. J. Haydn, W. A. Mozart, G. Rossini, L. van Beethoven, F. Scubert, C. Saint-Saëns, Th. Dubois, G. Puccini kūriniai.

Operų ir operečių arijos:
G. F. Händel, W. A. Mozart, G. Rossini, G. Donizetti, G. Verdi, A. Ponchielli, Ch. Gaunod, G. Bizet, R. Wagner, A. Rubinstein, P. Čaikovskij, S. Rachmaninov, E. Kalman, F. Lehar, P. Abraham, R. Frimll ir kt.

Dainos, romansai, vokaliniai ciklai:
F. Shubert, R. Schumann, F. Mendelssohn, J. Brahms, H. Wolf, R. Strauss, G. Mahler, M. Ravel, F. Poulenc.

Lietuvių kompozitorių vokaliniai kūriniai:
J. Naujalis, S. Šimkus , A. Kačanauskas, J. Gruodis, J. Strolia, S. Vainiūnas, V. Paltanavičius, V. Budrevičius, V. Klova, V. Barkauskas, V. Laurušas, J. Tamulionis ir kt.

Straipsniai

Mokslo – metodinė ir kita veikla:

Skaičiau pranešimus mokslinėse konferencijose, vedžiau dirigavimo ir dainavimo interpretacijos meistriškumo seminarus Lietuvoje, parašiau straipsnių Lietuvos spaudoje, padariau muzikos kūrinių aranžuočių chorui, pirmininkavau ir dalyvavau įvairių choro dirigentų, chorų, vokalinių ansamblių ir solistų konkursų vertinimo komisijose Lietuvoje ir užsienyje. Iniciavau ir dalyvavau LRT muzikinėse laidose, skirtose prof. A. Jozėno, prof. V. Noreikos kūrybiniams jubiliejams, įvairiems muzikiniams įvykiams.