Kęstutis Jakeliūnas

Kęstutis Jakeliūnas
Choro dirigentas, Kauno valstybinio choro artistas, Kauno m. mišraus choro „Kamertonas“ meno vadovas ir vyr. dirigentas, Kauno vokalinio ansamlio „ACUSTO“ meno vadovas
1981-05-19
Gimtasis miestas: Šiauliai
+370 615 22565
Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2007-06-11

LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-366