Lina Navickaitė-Martinelli

Lina Navickaitė-Martinelli
Muzikologė
1978-11-14
Gimtasis miestas: Kaunas
Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2005-11-11
LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-513

Mokyklos
Nuo 1985 m. iki 1996 m. J. Naujalio muzikos gimnazija, Kaunas
Aukštosios mokyklos
Nuo 1996 m. iki 2003 m. Lietuvos muzikos akademija
Nuo 2004 m. iki 2014 m. Helsinkio universitetas, Suomija
Darbovietės
Nuo 2002 m. iki 2007 m. Lietuvos muzikų sąjunga (Žurnalo "Muzikos barai" redaktorė)
Nuo 2006 m. iki 2012 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademija (Muzikos istorijos katedra, asistentė)
Nuo 2012 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademija (Muzikos istorijos katedra, lektorė)
Nuo 2012 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademija (Doktorantūros skyriaus vedėja)
Mokslinis laipsnis

Docentė

Biografija

Lina Navickaitė-Martinelli gimė 1978 m. Kaune, ten 1996 m. baigė fortepijono specialybę J. Naujalio muzikos gimnazijoje ir dar metus fortepijono studijas tęsė Lietuvos muzikos akademijoje, prof. Veronikos Vitaitės klasėje. 1997 m. perėjusi į Muzikos istorijos katedrą, 2001 m. baigė muzikologijos bakalauro studijas, o dar po dvejų metų - magistro studijas (abiejų darbų mokslinė vadovė - Rūta Goštautienė). 2001-2002 m. pagal SOCRATES/ERASMUS studentų mainų programą studijavo Helsinkio universiteto Muzikologijos katedroje (pas prof. Eero Tarasti). Nuo 2004 m. muzikologė šiame universitete studijuoja ir doktorantūroje (disertacijos tema - „Individuality and Standards in Performance Practices of the 20th Century: A Historical and Semiotic Approach to Interpreting Beethoven („Individualybė ir standartai XX amžiaus atlikimo praktikose: istorinis ir semiotinis požiūris į Beethoveno interpretacijas"); darbo vadovas - prof. Eero Tarasti. 
Tobulinosi „Conservatorio della Svizzera Italiana" (Luganas, Šveicarija) rengtame atlikimo studijų seminare (2002), IX tarptautiniame doktorantūros bei podiplominių studijų muzikos semiotikos seminare Helsinkio universitete (2003), Tarptautinėje Orfėjaus muzikos teorijos akademijoje „Beethoveno ir Schuberto era" (Gentas, Belgija, 2005), Tarptautiniame operos kritikų seminare „Opera naujų medijų amžiuje" (Vilnius, 2006), XIII rudens semiotikos mokykloje „Sociosemiotika" Naujojo Bulgarijos universiteto Pietryčių Europos semiotikos studijų centre (Sozopolis, Bulgarija, 2007), taip pat - I tarptautiniuose Vilniaus pianistų meistriškumo kursuose Vilniuje, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (2004). 
Nuo 2006 m. Lina Navickaitė-Martinelli - LMTA dėstytoja (skaito Muzikos interpretacijos istorijos ir teorijos kursą), 2008-2010 m. Helsinkio universitete dėstė kursus „Medium Matters: Semiotics of Music Performance" ir „Semiotics of Stardom: Musicians as Depicted in Other Arts".
2002-2007 m. muzikologė buvo žurnalo „Muzikos barai" redaktorė (nuo 2000 m. yra jo redakcinės tarybos narė), nuo 2007 m. kartu su Dario Martinelli yra mokslinio žurnalo „IF - Journal of Italo-Finnish studies" vyr. redaktorė. Sudarė ir redagavo Tarptautinio aktualios muzikos festivalio „Gaida" (2002-2004) bei elektroninės ir elektroakustinės muzikos festivalio „Jauna muzika" bukletus (2002, 2004) bukletus. 
Parengė televizijos ir radijo laidų Lietuvos nacionaliniam transliuotojui, 2006-2007 m. buvo savaitinės radijo programos „SemioRadio" (Helsinkis, Lähiradio/KSL) redakcinės kolegijos narė ir programų vedėja. Įvairiuose periodiniuose leidiniuose muzikinėmis temomis publikavo apie 100 straipsnių.
Lina Navickaitė-Martinelli yra Lietuvos muzikų sąjungos narė (nuo 2002), Lietuvos kompozitorių sąjungos narė (nuo 2008), priklauso Tarptautiniam muzikos signifikacijos projektui (nuo 2003) ir UMWEB leidybinės serijos moksliniam komitetui (nuo 2007).

Svarbiausi darbai

Monografijos 
Pokalbių siuita: interviu ir interliudijos apie muzikos atlikimo meną. Vilnius: Versus aureus, 2010 (rengiama spaudai).

Redaguoti leidiniai
Lina Navickaitė-Martinelli, ed. Before and After Music. Proceedings from the 10th International Congress of the International Project on Musical Signification in Vilnius, 21-25 October, 2008. Vilnius/Helsinki/Imatra: Lithuanian Academy of Music and Theatre, Umweb Publications, International Semiotics Institute, 2010. 623 p.
Rūta Stanevičiūtė, Lina Navickaitė-Martinelli, eds. Poetics and Politics of Place in Music. Proceedings from the 40th Baltic Musicological Conference in Vilnius, 17-20 October, 2007. Vilnius/Helsinki: Lithuanian Composers' Union, Umweb publications, 2009. 335 p.
Rūta Goštautienė, sud. Muzika kaip kultūros tekstas. Vilnius: Apostrofa, 2007 (spec. redaktorė). 479 p.
Dario Martinelli, Lina Navickaitė, eds. Finland-Italy: A Few Comparisons. Helsinki: UMWEB, 2006. 69 p.

Moksliniai straipsniai 
The Contexts of Performance: Transformations of Musical Performance Art in the Age of Mechanical Reproduction. Studi musicali. Firenze: Leo S. Olschki Editore, 2010. P. 487-512.
On the Meanings and Media of the Art of Music Performance. Lietuvos muzikologija VIII. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2007. P. 18-29.
Schools of Performance as Markers of Cultural Identities: Lithuanian Pianists Performing Beethoven. Performance Online - Journal of Music Interpretation No. 3, October 2007.
L'Appassionato Beethoven. Uno sguardo alla Scuola pianistica russa. In: Dario Martinelli (ed.), Stili, stilemi, stilismi. Helsinki: UMWEB. P. 23-32.
Reception of Works by Ludwig van Beethoven. Lietuvos muzikologija V. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2004. P. 140-155.

Pranešimai konferencijose 
(Re)interpreting musical canon: Beethoven as heroic token of piano performance art. XIII tarptautinis doktorantūros ir podiplominių studijų muzikos semiotikos seminaras. Helsinkio universitetas, 2010 m. kovo 7-11 d. 
Signifying music and the self: interpretative decisions of a performer. X tarptautinis muzikos signifikacijos kongresas „Before and After Music". Vilnius-Kaunas, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Kauno technologijos universitetas, ICMS10, 2008 m. spalio 21-25 d.
Centuries of nightingale-inspired music. Zoomuzikologijos simpoziumas „The nightingale song between art and research". Kallio-Kuninkala festivalis, Järvenpää (Suomija), 2008 m. birželio 12-13 d.
Musical performance revisited: endo- and exo- signs in the art of a performer. XII tarptautinis doktorantūros ir podiplominių studijų muzikos semiotikos seminaras. Helsinkio universitetas, 2008 m. balandžio 15-19 d.
Žvilgsnis į muzikologijos doktorantūros studijas: Lietuvos muzikos ir teatro akademija ir Helsinkio universitetas (kartu su dr. Rima Povilioniene). Konferencija „LMTA 75-metis: meno kūrybos, mokslo ir pedagogikos raida". Vilnius, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2008 m. balandžio 11 d.
The Concept of 'School' in the Globalised Culture: Some Observations on the Lithuanian Piano Performance Tradition. XL Baltijos muzikologų konferencija „Muzika ir genius loci: poetika ir politika". Vilnius, Lietuvos kompozitorių sąjunga, 2007 m. spalio 17-20 d.
Whose Story is this? Musical Canon as Narrated by its Interpreters ir Semiotic Identity of a Performer: Endo- and Exo-signs in the Art of Interpreting Music. IX Pasaulinis semiotikos kongresas „Communication: Understanding / Misunderstanding". Helsinki-Imatra, 2007 m. birželio 11-17 d.
Schools of Performance as Markers of Cultural Identities. Atlikimo studijų konferencija „Performa'07". Aveiro universitetas (Portugalija), 2007 m. gegužės 10-12 d.
Body is a Message: Performer's Corporeality. IX tarptautinis muzikos signifikacijos kongresas „Music, Senses, Body". Romos „Tor Vergata" universitetas (Italija), 2006 m. rugsėjo 19-23 d.
Mediating Musical Performance: Styles, Identities, Reproduction. Tarptautinė semiotinių ir struktūralistinių studijų vasaros mokykla, seminaras „Muzikos ir medijavimo semiotika". Imatra (Suomija), 2006 m. birželio 10-14 d.
When a Few Me-Tones Meet: Beethoven à la russe. Tarptautinis egzistencinės muzikos semiotikos kolokviumas. Provanso Ekso universitetas (Aix-en-Provence, Prancūzija), 2006 m. balandžio 2-4 d.
Russian Beethoven? Fraternity, Equality, and other Appassionate. XI doktorantūros bei podiplominių studijų muzikos semiotikos seminaras. Helsinkio universitetas, 2005 m. lapkričio 6-12 d.
'Performer as Mediator': How we Got Into the Concept, and How to Get Out? Tarptautinė semiotinių ir struktūralistinių studijų vasaros mokykla, seminaras „New Media, New Semiotics, New Mediation?". Imatra (Suomija), 2005 m. birželio 11-15 d.
The Role of 'School' in Beethoven Performance: Lithuanian Tradition. IX tarptautinis simpoziumas „Beethovenas tarp Šiaurės ir Pietų muzikos". Varšuva, 2005 m. kovo 21-22 d.
'Beethoveno mito' formavimasis ir istorija. 38-oji Baltijos muzikologų konferencija „Muzikos kūrinys - jo ribos bei interpretacijos". Vilnius, Lietuvos kompozitorių sąjunga, 2004 m. spalio 21-23 d.
Interpreting Beethoven: The Lithuanian Tradition. VIII tarptautinis muzikos signifikacijos kongresas. Paryžius, Sorbonos universitetas, 2004 m. spalio 3-8 d.
Interpreting Beethoven: The Lithuanian Tradition. X tarptautinis doktorantūros bei podiplominių studijų muzikos semiotikos seminaras. Imatra (Suomija), 2004 m. birželio 3-5 d.
Vakarietiškosios muzikos kanonas: ištakos ir įtakos. Konferencija „Meno ir žmogaus sąveika: kūryba, interpretacija, pedagogika". Vilnius, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2004 m. balandžio 21 d.

Publikuoti konferencijų pranešimai
Signifying Music and the Self: Interpretative Decisions of a Performer. In: Lina Navickaitė-Martinelli (ed.), Before and After Music: Proceedings from the 10th International Congress on Musical Signification, Vilnius, 21-25 October, 2008 (= Acta Semiotica Fennica XXXVII). Vilnius/Helsinki: Lithuanian Academy of Music and Theatre, Umweb, International Semiotics Institute. P. 401-411.
Semiotic Identity of a Performer. Endo- and Exo-Signs in the Art of Interpreting Music. In: Eero Tarasti (ed.), Communication: Understanding/Misunderstanding. Proceedings of the 9th Congress of the IASS/AIS - Helsinki-Imatra: 11-17 June, 2007 (= Acta Semiotica Fennica XXXIV). Imatra: International Semiotics Institute, 2009. P. 1178-1186.
Povilionienė Rima, Navickaitė Lina. Žvilgsnis į muzikologijos doktorantūros studijas: Lietuvos muzikos ir teatro akademija ir Helsinkio universitetas. LMTA 75-metis: meno kūrybos, mokslo ir pedagogikos raida. Mokslinės konferencijos, įvykusios 2008 m. balandžio 11 d., pranešimai ir moksliniai straipsniai. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2008. P. 108-113.
Interpreting Beethoven: The Lithuanian Tradition. In: Eero Tarasti (ed.), Global Signs: proceedings of the 2003-2006 summer congresses of the International Semiotics Institute. Acta Semiotica Fennica XXIX. Helsinki/Imatra: International Semiotics Institute, 2008. P. 468-474.
'Performer as Mediator': How We Got Into the Concept, and How to Get Out? In: Eero Tarasti (ed.), Global Signs: proceedings of the 2003-2006 summer congresses of the International Semiotics Institute. Acta Semiotica Fennica XXIX. Helsinki/Imatra: International Semiotics Institute, 2008. P. 158-164.
Body is a Message: Performer's Corporeality. In: Dario Martinelli (ed.), Music, Senses, Body. Proceedings from the 9th International Congress on Musical Signification Roma, 19-23/09/2006. Helsinki, Roma: ISI, Umweb, 2008. P. 412-420.
Creation and History of the 'Beethoven Myth'. In: Audronė Žiūraitytė (ed.), Musical Work: Boundaries and Interpretations. Vilnius: Lithuanian Composers' Union, 2006. P. 177-188.
The Role of 'School' in Beethoven Performance: Lithuanian Tradition. In: Mieczysław Tomaszewski und Magdalena Chrenkoff (eds.), Beethoven 3. Studien und Interpretationen. Kraków: Akademia Muzyczna, 2006. P. 389-400.
Vakarietiškosios muzikos kanonas: ištakos ir įtakos. In: Meno ir žmogaus sąveika: kūryba, interpretacija, pedagogika. Vilnius: Lietuvos muzikos akademija, 2004. P. 97-103.

Kitos svarbesnės publikacijos
Sovietinės vilos kvaituliai, Salomė ir dr(g). Freudas. Kultūros barai, 2007, Nr. 1 (507). P. 24-29.
Kieno tai pasakojimas? Vienos sonatos istorija jos interpretuotojų lūpomis. Muzikos barai, 2007, Nr. 7-8 (354-355). P. 54-57.
Atlikėjas (ne) kaip mediumas. Kultūros barai, 2006, Nr. 2. P. 68-71.
The Ibelhauptas Duo: the Standard Peppered with the Unusual.  Lithuanian Music Link, No. 13, October 2006/March 2007.
Kokia graži princesė Salomėja šiąnakt! Richard Strauss Salomėja: Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro bukletas pastatymui, 2006.
Galbūt Eero Tarasti. Interviu su Helsinkio universiteto profesoriumi Eero Tarasti. Kultūros barai, 2006. Nr. 12 (506). P. 61-65.
Ir šimtametė Salomėja nepaliauja gundyti. Muzikos barai, 2005. Nr. 11-12 (334-335). P. 48-52.
Pianistai, perversijos ir muzikinės aistros. Kultūros barai, 2004, Nr. 7 (476). P. 55-60.
„Kristupo klavyrai": koncertai, kursai, komentarai. Muzikos barai, 2004, Nr. 7-8 (318-319). P. 4-7.
Ar gali semiotika išspręsti mūsų laikų problemas? Muzikos barai, 2004, Nr. 7-8 (318-319). P. 48-50.
"L'amour de loin": kelionė į save. Muzikos barai, 2004, Nr. 12 (323). P. 48-51.
Kaip kuria atlikėjai ir ką groja kompozitoriai? Naujoji muzika Stockholme. Muzikos barai, 2003, Nr. 3-4 (302-303).
Kam priklauso Beethoveno mitas. Kompozitorius ir kanonas. Kultūros barai, 2003, Nr. 7 (464). P. 58-61.
Muzikiniai konkursai: talentų paieška. Muzikos barai, 2003, Nr. 7-8 (306-307). P. 22-23.
Vilniaus festivalio interpretacijos. Kultūros barai, 2003, Nr. 8-9. P. 55-59.
Interpretacija. Muzikos enciklopedija, II tomas. Vilnius: Lietuvos muzikos akademija, Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003. P. 28-29.
Vienatvė su Glennu Gouldu. Kultūros barai, 2002, Nr. 10 (455).
Gintaro Sodeikos 'akademinis techno'. Kultūros barai, 2002, Nr. 10 (443). P. 38-40. 
'Academic Techno' by Gintaras Sodeika". Lithuanian Music Link, No. 3, October 2001/March 2002.
Contemporary music forum in Lithuania. Synkooppi Op. 65, 4/2001. P. 38-42.
„Įkvėpimo reikia ieškoti visur...". Interviu su III tarptautinio M. K. Čiurlionis pianistų konkurso laimėtoju Janu Krzysztofu Broja. Muzikos barai, 1999, Nr. 11 (262).

Tekstai CD bukletams
AcCORPUS simulacrum. Raimondas Sviackevičius: lietuvių naujoji kamerinė muzika akordeonui. Bukleto redaktorė, 2009.    
Edvardas Armonas (cello) and Gabrielius Alekna (piano): Brahms, Schumann, Franck. Lietuvos nacionalinis radijas, 2007.
Ibelhauptų duetas. Lithuanian music for two pianos. Lietuvos muzikos informacijos ir leidybos centras, 2006.

Straipsniai