Stasys Vainiūnas

Biografija

Stasys Vainiūnas garsus muzikos atlikėjo ir kūrėjo darbais. Kompozitorius priklauso Balio Dvariono ir Antano Račiūno kartai, šių kompozitorių reikšminga kūrybos dalis atsirado dramatiškų istorinių permainų laikotarpiu. Svarbiausias Stasio Vainiūno kūrybinės laboratorijos instrumentas - fortepijonas, o didžiąją kūrybos dalį sudaro instrumentiniai kūriniai - nuo smulkių pjesių iki stambių opusų. Vainiūno kūrybos stilistika evoliucionavo iki pat paskutinio opuso. Pirmiesiems kūriniams būdingos vėlyvojo romantizmo, impresionizmo tendencijos, virtuoziškumas, vėliau kompozicijų stilius pamažu įgavo ryškų tautinį atspalvį. Kompozitorius nuolat ieškojo naujų raiškos būdų, meninių sprendimų, ir vėlyvuosiuose opusuose beveik atsisakė folkloro citavimo, ne taip griežtai laikėsi klasikinių formų; melodika, harmonija, instrumentuotė tapo sudėtingesnės, spalvingesnės. Nemažiau reikšminga ir pedagoginė Stasio Vainiūno veikla. Visą gyvenimą dėstęs pianistams, jis išugdė kelias atlikėjų kartas.

Stasys Vainiūnas (1909-1982) garsus muzikos atlikėjo ir kūrėjo darbais. Kompozitorius priklauso Balio Dvariono ir Antano Račiūno kartai, šių kompozitorių reikšminga kūrybos dalis atsirado dramatiškų istorinių permainų laikotarpiu.

Stasys Vainiūnas kūryboje ypatingą dėmesį skyrė fortepijonui, su šiuo instrumentu susiję reikšmingiausi kūrybiniai laimėjimai. "Mažąja vabzdžių siuita" kompozitorius išgarsėjo kaip miniatiūros meistras, jo kvintetai dviem smuikams, altui, violončelei ir fortepijonui buvo šio žanro pirmieji pavyzdžiai lietuvių muzikoje, o visą kūrybą vainikavo stambios formos kūriniai, tarp kurių - 4 koncertai fortepijonui ir orkestrui.

Nemažiau reikšminga ir koncertinė bei pedagoginė Stasio Vainiūno veikla. Jis buvo pirmasis lietuvių pianistas, dalyvavęs tarptautiniame konkurse Vienoje ir pelnęs laureato vardą. Visą gyvenimą dėstęs pianistams, Stasys Vainiūnas išugdė kelias atlikėjų kartas.

Stasys Vainiūnas gimė 1909 m. balandžio 2 d. Rygoje. Muziko meninė pasaulėjauta brendo gimtajame mieste, kur pagrindiniai muzikinio gyvenimo centrai buvo konservatorija ir Nacionalinis teatras, o kūrybinį kontekstą formavo įvairių kultūrų ir stilių samplaika - latvių nacionalinė muzika, pasaulinė klasika, iš Vakarų sklindančios modernios idėjos. Stasys Vainiūnas 1923-1934 metais studijavo Rygos konservatorijoje (Arvydo Daugulo fortepijono ir Jazepo Vytuolo kompozicijos klasėse), lankė lietuvių gimnaziją (1923-1928), vertėsi privačiomis muzikos pamokomis, dirbo muzikos mokytoju lietuvių gimnazijoje (1930-1938), vargonavo Šv. Alberto bažnyčioje, vadovavo gimnazijos ir bažnyčios chorams, o 1935 m. tobulinosi Vienoje pas profesorių Eduardą Steuermanną, daugelio Schönbergo kūrinių pirmąjį atlikėją. 1931 metais įvyko pirmieji Stasio Vainiūno rečitaliai Rygoje ir Kaune, plačiai aprašyti to meto spaudoje. 1938 m. Stasys Vainiūnas išvyko į Lietuvą, kur dirbo Klaipėdos, vėliau - Šiaulių muzikos mokyklose, nuo 1942 metų - Kauno konservatorijoje, 1943-1944 metais - Kauno teatre koncertmeisteriu, o nuo 1949 metų - valstybinėje konservatorijoje Vilniuje, 1953 metais tapo profesoriumi. Stasys Vainiūnas mirė 1982 m. spalio 18 d.

Svarbiausias Stasio Vainiūno kūrybinės laboratorijos instrumentas - fortepijonas, o didžiąją kūrybos dalį sudaro instrumentiniai kūriniai - nuo smulkių pjesių iki stambių opusų. Kompozitorius sukūrė apie 30 kompozicijų fortepijonui solo, 14 orkestrinių kompozicijų (su fortepijonu ir be), 6 kūrinius įvairios sudėties kameriniams ansambliams, apie 40 solo bei choro dainų.

Stasio Vainiūno kūrybos stilistika evoliucionavo iki pat paskutinio kūrinio. Pirmiesiems kūriniams būdingos vėlyvojo romantizmo, impresionizmo tendencijos, virtuoziškumas, vėliau kompozicijų stilius pamažu įgavo ryškų tautinį atspalvį. Kompozitorius nuolat ieškojo naujų raiškos būdų, meninių sprendimų, ir vėlyvuosiuose opusuose beveik atsisakė folkloro citavimo, ne taip griežtai laikėsi klasikinių formų; melodika, harmonija, instrumentuotė tapo sudėtingesnės, spalvingesnės.

Renata Varanavičiūtė

 

Svarbiausi darbai

Vaikų kampelis pf (Siuita, 1982), Vilnius: Vaga, 1986
1. Liūdna dainelė
2. Maža sutartinė
3. Tylus vakaras
4. Išdaigos
5. Lopšinė

Muzika dviem fortepijonams ir styginių kvartetui (2pf-2vn-va-vc, 1982), Stasys Vainiūnas. Muzika dviem fortepijonams ir styginių kvartetui. - Vilnius: Vaga, 1986

Aštuonios nuotaikos op.43, pf

Daugiau

Stasys Vainiūnas. Aštuonios nuotaikos fortepijonui. - Vilnius: Vaga, 1981

Stasys Vainiūnas. Aštuonios nuotaikos fortepijonui. - Stasio Vainiūno pianistų konkursas

CD Birutė Vainiūnaitė, BVCD-013

Metai

1979

Trukmė

12′30″

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Preliudas ir fuga op.42

Stasys Vainiūnas

org

Daugiau

Stasys Vainiūnas. Preliudija i fuga dlia organa. - Leningrad: Muzyka, 1982

Metai

1978

Trukmė

06′50″

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Sonata-fantazija

Stasys Vainiūnas

pf

Daugiau

Stasys Vainiūnas. Sonata-fantazija fortepijonui. - Vilnius: Vaga, 1978
Sonatos fortepijonui. - Vilnius: Vaga, 1984
CD Birutė Vainiūnaitė. Piano. - Vilniaus plokštelių studija VSCD-070, 2000
CD Birutė Vainiūnaitė, BVCD-013

Metai

1977

Trukmė

10′30″

Pavyzdžiai

Sonata-fantazija

X

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Koncertas Nr. 4, op. 40

Stasys Vainiūnas

pf solo-str orch

Daugiau

Leningrad: Muzyka, 1977 (klavyras)
Stasys Vainiūnas. Koncertas Nr. 4 fortepijonui su kameriniu orkestru. – Stasio Vainiūno pianistų konkursas

CD Stasys Vainiūnas. Kompozitoriaus 100-osioms metinėms. – Lietuvos nacionalinė filharmonija, 2010

Metai

1975

Trukmė

22′

Pavyzdžiai

Koncertas Nr. 4, op. 40

X

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Subatėlė

Stasys Vainiūnas

3223-4331-3perc-str

Daugiau

Lietuvių liaudies šokis

Metai

1974

Trukmė

02′15″

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Rauda

Stasys Vainiūnas

pf

Daugiau

Lietuvių tarybiniai kompozitoriai M. K. Čiurlioniui. - Vilnius: Vaga, 1973

Stasys Vainiūnas. Rauda. - Vilnius: Tarptautinis M. K. Čiurlionio pianistų ir vargonininkų konkursas, 2009

CD Birutė Vainiūnaitė, BVCD-013

Metai

1972

Trukmė

05′30″

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Sonata op.38

Stasys Vainiūnas

vn-pf

Daugiau

Stasys Vainiūnas. Sonata dlia skripki i fortepiano. - Moskva-Leningrad: Sovetskij kompozitor, 1976
CD Kameriniai ir simfoniniai kūriniai. - BVCD-010, 2006
CD Stasio Vainiūno archyviniai įrašai. - LRT, LRCD0046, 2009

Metai

1971

Trukmė

18′

Pavyzdžiai

Sonata op.38

X

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Tyla

Stasys Vainiūnas (Tekstas: Aleksys Churginas; Kalba: lietuvių)

voice-pf

Daugiau

Stasys Vainiūnas. Dvi dainos A. Churgino eilėmis. - Kaunas: J. Petronio leidykla, 1997

Metai

1970

Trukmė

02′15″

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Preliudija

Stasys Vainiūnas (Tekstas: Aleksys Churginas; Kalba: lietuvių)

voice-pf

Daugiau

Stasys Vainiūnas. Dvi dainos A. Churgino eilėmis. - Kaunas: J. Petronio leidykla, 1997

Metai

1970

Trukmė

01′30″

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Koncertas-poema op.36

Stasys Vainiūnas

org-str orch

Daugiau

Stasys Vainiūnas. Koncert-poema No.2 dlia organa i strunnogo orkestra. Partitura. - Leningrad: Muzyka, 1973

Metai

1969

Trukmė

19′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Sutartinė op. 35

Stasys Vainiūnas

3333-4331-3perc-pf-str

Daugiau

Simfoninis paveikslas

Leningrad–Moskva: Sovetskij kompozitor, 1971

CD Stasys Vainiūnas. Kompozitoriaus 100-osioms metinėms. – Lietuvos nacionalinė filharmonija, 2010

Metai

1968

Trukmė

08′

Pavyzdžiai

Sutartinė op. 35

X

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Kvintetas Nr.2

Stasys Vainiūnas

2vn-va-vc-pf

Daugiau

Stasys Vainiūnas. Kvintet No.2 dlia dvuch skripok, alta, violončeli i fortepiano. Partitura. - Leningrad: Muzyka, 1969
Vilnius: Muzikos informacijos ir leidybos centras, MILC KL005, 2005
CD Vilniaus plokštelių studija VSCD-079, 2001
CD Kameriniai ir simfoniniai kūriniai. - BVCD-010, 2006

Metai

1966

Trukmė

22′

Pavyzdžiai

Kvintetas Nr.2

X

Užsisakyti

 

Physical score release price: 5.00 €

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Koncertas Nr.3 op.33

Stasys Vainiūnas

pf solo-3322-4331-2perc-str

Daugiau

Stasys Vainiūnas. Koncert No.3 dlia fortepiano s simfoničeskim orkestrom. Klavir. - Leningrad: Muzyka, 1967
CD Kameriniai ir simfoniniai kūriniai. - BVCD-010, 2006

Metai

1965

Trukmė

18′

Pavyzdžiai

Koncertas Nr.3 op.33

X

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Gimtinės pievos op.31

Stasys Vainiūnas

pf

Daugiau

Siuita

Stasys Vainiūnas. Gimtinės pievos. - Vilnius: Vaga, 1965

Pjesy litovskich kompozitorov. - Moskva: Sovetskij kompozitor, 1968 ("Pakalnutės žydi")
Pjesy litovskich kompozitorov. - Leningrad: Muzyka, 1971 ("Auštantis rytas")
Lietuvių kompozitorių kūrinių transkripcijos dviem fortepijonams. Pritaikė ir redagavo Kęstutis Grybauskas. - Vilnius: LTSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerija, Mokslinis metodikos kabinetas, 1971 ("Auštantis rytas")
Stasys Vainiūnas. Gimtinės pievos. - Stasio Vainiūno pianistų konkursas
CD Birutė Vainiūnaitė, BVCD-013

Metai

1964

Trukmė

13′30″

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Baladė d-moll op.30

Stasys Vainiūnas

pf

Daugiau

Stasys Vainiūnas. Baladė fortepijonui. - Vilnius: Vaga, 1964

CD Birutė Vainiūnaitė, BVCD-013

Metai

1963

Trukmė

05′15″

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Už taiką op.30

Stasys Vainiūnas

3333-4331-3perc-hrp-str

Daugiau

Uvertiūra

Metai

1961

Trukmė

08′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Daina apie plačiąją žemę

Stasys Vainiūnas (Tekstas: Kostas Kubilinskas; Kalba: lietuvių)

satb

Daugiau

Dainos chorams. 1965 m. respublikinės jubiliejinės dainų šventės repertuaras, 2. - Vilnius: Vaga, 1964
Lietuvių chorinės literatūros chrestomatija, II. - Vilnius: Vaga, 1964
Pesni litovskich kompozitorov dlia chora bez soprovoždenija. - Leningrad: Muzyka, 1970

Metai

1960

Trukmė

-

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Lietuvai

Stasys Vainiūnas (Tekstas: Jonas Mackonis; Kalba: lietuvių)

voice-pf

Daugiau

Stasys Vainiūnas. Lietuvai. Švyturys. Būk sveikas! Aukštam balsui ir fortepijonui. - Vilnius: Vaga, 1972

Metai

1960

Trukmė

-

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Prisiminimas op.29

Stasys Vainiūnas

vn-pf

Daugiau

Stasys Vainiūnas. Prisiminimas smuikui ir fortepijonui. - Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1961
CD Stasio Vainiūno archyviniai įrašai. - LRT, LRCD0046, 2009

Metai

1960

Trukmė

05′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Koncertas op.28

Stasys Vainiūnas

vn solo-3333-4331-perc-hrp-str

Daugiau

Stasys Vainiūnas. Koncert dlia skripki s simfoničeskim orkestrom. - Leningrad-Moskva: Muzyka, 1965 (klavyras)
CD Stasio Vainiūno archyviniai įrašai. - LRT, LRCD0046, 2009

Metai

1959

Trukmė

24′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Vilnius

Stasys Vainiūnas (Tekstas: Bronius Sivickas; Kalba: lietuvių)

sa

Daugiau

Dainų rinkinys V-VII klasėms. - Kaunas, 1959
Komjaunimo tiesa, 1962 vasario 18

Metai

1958

Trukmė

-

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Broliškas pasisveikinimas

Stasys Vainiūnas (Tekstas: Paulius Širvys; Kalba: lietuvių)

satb-wind orch

Daugiau

1960 metų respublikinė dainų šventė. Chorų repertuaras (akompanimentai pučiamųjų orkestrui), I. Partitūros. - Vilnius: LTSR kultūros ministerija, Respublikiniai liaudies kūrybos namai, 1959
Lietuvių chorinės literatūros chrestomatija, II. - Vilnius: Vaga, 1964
Kur Nemunas teka. - Vilnius: Vaga, 1975 (mišriam chorui ir fortepijonui)

Metai

1957

Trukmė

-

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Broliškas pasisveikinimas

Stasys Vainiūnas (Tekstas: Paulius Širvys; Kalba: lietuvių)

satb-pf

Daugiau

Nuo Baltijos jūros. Festivalio dainos. - Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1957
Garsėk, tėviškėle. Dainos chorui, I. - Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1958
Lietuvių chorinės literatūros chrestomatija, II. - Vilnius: Vaga, 1964
Kur Nemunas teka. - Vilnius: Vaga, 1975

Metai

1957

Trukmė

-

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Simfonija cis-moll op.27

Stasys Vainiūnas

3333-4331-3perc-hrp-pf-str

Daugiau

Leningrad: Sovetskij kompozitor, 1960
CD Stasys Vainiūnas. Kompozitoriaus 100-osioms metinėms. – Lietuvos nacionalinė filharmonija, 2010

Metai

1957

Trukmė

30′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Polėkis

Stasys Vainiūnas

pf

Daugiau

Stasys Vainiūnas. Pjesės fortepijonui. - Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1957

CD Birutė Vainiūnaitė, BVCD-013

Metai

1956

Trukmė

03′30″

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Parafrazė liaudies dainos tema

Stasys Vainiūnas

pf

Daugiau

Stasys Vainiūnas. Pjesės fortepijonui. - Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1957

Metai

1956

Trukmė

04′30″

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Žąselė

Stasys Vainiūnas (Tekstas: Lietuvių liaudies; Kalba: lietuvių)

sa-pf

Daugiau

Aš pasėjau kanapėlę. Dainos mažiesiems. - Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1956
Z. Marcinkevičius. Muzikos mokymas I klasėje. - Kaunas: Šviesa, 1974
Z. Marcinkevičius. Muzikos mokymas I klasėje. - Kaunas: Šviesa, 1978

Metai

1955

Trukmė

-

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Šaltyšius

Stasys Vainiūnas (Tekstas: Lietuvių liaudies; Kalba: lietuvių)

sa

Daugiau

Aš pasėjau kanapėlę. Dainos mažiesiems. - Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1956
Vilniaus miesto 1958 metų dainų šventės repertuaras. - Vilnius: Vilniaus m. vykdomojo komiteto kultūros skyrius, 1958
Garsėk, tėviškėle. Dainos chorui, I. - Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1958
Dainų rinkinys V-VII klasei. - Kaunas, 1959
Dainos pionierių stovyklai. - Vilnius: Respublikiniai pionierių ir moksleivių rūmai, 1974
Jonas Kievišas. Daina ir solfedžio. - Šiauliai: Šiaulių pedagoginis institutas, 1995

Metai

1955

Trukmė

-

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Ėsk, karvute

Stasys Vainiūnas (Tekstas: Lietuvių liaudies; Kalba: lietuvių)

sa-pf

Daugiau

Aš pasėjau kanapėlę. Dainos mažiesiems. - Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1956
Z. Marcinkevičius. Muzikos mokymas I klasėje. - Kaunas: Šviesa, 1974
Z. Marcinkevičius. Muzikos mokymas I klasėje. - Kaunas: Šviesa, 1978

Metai

1955

Trukmė

-

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Rudenėlis

Stasys Vainiūnas (Tekstas: Jonas Juškaitis; Kalba: lietuvių)

sa

Daugiau

Aš pasėjau kanapėlę. Dainos mažiesiems. - Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1956
Tėviškėle, tu šviesi, II. - Vilnius: Vaga, 1967

Metai

1955

Trukmė

-

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Gegužės pirmoji

Stasys Vainiūnas (Tekstas: F. Pajaujytė; Kalba: lietuvių)

sa-pf

Daugiau

Aš pasėjau kanapėlę. Dainos mažiesiems. - Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1956
K. Linkevičius. Muzikinis auklėjimas vaikų darželyje. - Kaunas: Valstybinė pedagoginės literatūros leidykla, 1959

Metai

1955

Trukmė

-

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Kvintetas Nr. 1, op. 25

Stasys Vainiūnas

2vn-va-vc-pf

Daugiau

Stasys Vainiūnas. Kvintet No. 1 dlia fortepiano, dvuch skripok, alta i violončeli. Partitura. – Moskva: Sovetskij kompozitor, 1959
Vilnius: Tarptautinių kultūros programų centras, 2012 (partitūra ir partijos)

Metai

1955

Trukmė

22′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Skambėki, jaunyste

Stasys Vainiūnas (Tekstas: Vladas Mozūriūnas; Kalba: lietuvių)

ttbb

Daugiau

Švyturys, 1954 Nr.24

Metai

1954

Trukmė

-

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Skambėki, jaunyste

Stasys Vainiūnas (Tekstas: Vladas Mozūriūnas; Kalba: lietuvių)

ssaa

Daugiau

Švyturys, 1954 Nr.24

Metai

1954

Trukmė

-

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Švyturys

Stasys Vainiūnas (Tekstas: Julius Janonis; Kalba: lietuvių)

voice-pf

Daugiau

Stasys Vainiūnas. Lietuvai. Švyturys. Būk sveikas! Aukštam balsui ir fortepijonui. - Vilnius: Vaga, 1972

Metai

1954

Trukmė

-

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Vaikiška pjesė

Stasys Vainiūnas

pf

Daugiau

Vida Krakauskaitė. Jaunasis pianistas, I. - Kaunas: Valstybinė pedagoginės literatūros leidykla, 1959

Metai

1954

Trukmė

01′40″

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Liaudies daina

Stasys Vainiūnas

kn

Daugiau

Lietuvių kompozitorių kūriniai kankliavimui pirštais. - Vilnius: Lietuvos TSR liaudies švietimo ministerijos Redakcinė leidybinė taryba, 1989
Alė Žebrauskienė. Skumbina kanklaliai. - Vilnius: Leidybos centras, 1998

Metai

1954

Trukmė

01′15″

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Liaudies daina

Stasys Vainiūnas

pf

Daugiau

Vida Krakauskaitė. Jaunasis pianistas, I. - Kaunas: Valstybinė pedagoginės literatūros leidykla, 1959
Vida Krakauskaitė. Jaunasis pianistas, I. - Vilnius: Vaga, 1975

Metai

1954

Trukmė

01′15″

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Cimlianskos jūra

Stasys Vainiūnas (Tekstas: J. Vaičiulionis; Kalba: lietuvių)

sa-pf

Daugiau

Skambėk, dainele. - Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1954

Metai

1953

Trukmė

-

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Oi kas ten ūžia

Stasys Vainiūnas (Tekstas: Lietuvių liaudies; Kalba: lietuvių)

Bar-pf

Daugiau

Dainos. - Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1954
Dainos ir fortepijoniniai ansambliai. - Vilnius: LTSR liaudies meno rūmai, 1973

Metai

1953

Trukmė

-

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Koncertas Nr.2 op.22

Stasys Vainiūnas

pf solo-3322-4331-3perc-str

Daugiau

Stasys Vainiūnas. Koncertas Nr.2 fortepijonui su orkestru. - Stasio Vainiūno pianistų konkursas
Stasys Vainiūnas. Koncert No.2 dlia fortepiano s orkestrom. - Moskva: Sovetskij kompozitor, 1959 (klavyras)
Vytautas Jurgutis. Muzikos kūrinių analizės chrestomatija, I. - Vilnius: LTSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerija, 1979

Metai

1952

Trukmė

33′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Rapsodija lietuviškomis temomis op.20

Stasys Vainiūnas

vn solo-3222-4231-3perc-hrp-str

Daugiau

Stasys Vainiūnas. Rapsodija lietuviškomis temomis smuikui su orkestru, transkripcija smuikui su fortepijonu. - Moskva-Leningrad: Gosudarstvennoje muzykalnoje izdatelstvo, 1951

Metai

1950

Trukmė

16′

Pavyzdžiai

Rapsodija lietuviškomis temomis op.20

X

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Koncertas op.18

Stasys Vainiūnas

org solo-str orch

Daugiau

Stasys Vainiūnas. Koncert dlia organa so strunnym orkestrom. Partitura. - Moskva: Sovetskij kompozitor, 1960

Metai

1949

Trukmė

25′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Simfoninė poema op.17

Stasys Vainiūnas

3333-4431-4perc-hrp-str

Metai

1948

Trukmė

18′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Rapsodija

Stasys Vainiūnas

2pf solo-3322-4231-4perc-hrp-str

Daugiau

Stasys Vainiūnas. Rapsodija dlia dvuch fortepiano s orkestrom. Partitura. - Leningrad: Sovetskij kompozitor, 1962
CD Kameriniai ir simfoniniai kūriniai. - BVCD-010, 2006

Metai

1947

Trukmė

08′

Pavyzdžiai

Rapsodija

X

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Pastoralė (Saulė pakilo)

Stasys Vainiūnas (Tekstas: Danutė Čiurlionytė; Kalba: lietuvių)

sa-pf

Daugiau

Danutė Čiurlionytė. Jonuko Dunduliuko teatras. - Kaunas: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1946

Metai

1946

Trukmė

-

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Kas ten miške braška

Stasys Vainiūnas (Tekstas: Danutė Čiurlionytė; Kalba: lietuvių)

sa-pf

Daugiau

Danutė Čiurlionytė. Jonuko Dunduliuko teatras. - Kaunas: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1946

Metai

1946

Trukmė

-

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Eina voverėlės

Stasys Vainiūnas (Tekstas: Danutė Čiurlionytė; Kalba: lietuvių)

sa-pf

Daugiau

Danutė Čiurlionytė. Jonuko Dunduliuko teatras. - Kaunas: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1946

Metai

1946

Trukmė

-

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Žąsis su žąsiuku

Stasys Vainiūnas (Tekstas: Danutė Čiurlionytė; Kalba: lietuvių)

voice-pf

Daugiau

Danutė Čiurlionytė. Jonuko Dunduliuko teatras. - Kaunas: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1946

Metai

1946

Trukmė

-

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Oželis

Stasys Vainiūnas (Tekstas: Lietuvių liaudies; Kalba: lietuvių)

voice-pf

Daugiau

Danutė Čiurlionytė. Jonuko Dunduliuko teatras. - Kaunas: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1946

Metai

1946

Trukmė

-

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Meškos dainelė

Stasys Vainiūnas (Tekstas: Danutė Čiurlionytė; Kalba: lietuvių)

voice-pf

Daugiau

Danutė Čiurlionytė. Jonuko Dunduliuko teatras. - Kaunas: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1946

Metai

1946

Trukmė

-

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Malūnėlio dainelė

Stasys Vainiūnas (Tekstas: Danutė Čiurlionytė; Kalba: lietuvių)

voice-pf

Daugiau

Danutė Čiurlionytė. Jonuko Dunduliuko teatras. - Kaunas: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1946

Metai

1946

Trukmė

-

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Kiškis Drąsuolis (Kiškio dainelės) II

Stasys Vainiūnas (Tekstas: Danutė Čiurlionytė; Kalba: lietuvių)

voice-pf

Daugiau

Danutė Čiurlionytė. Jonuko Dunduliuko teatras. - Kaunas: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1946

Metai

1946

Trukmė

-

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Kiškis Drąsuolis (Kiškio dainelės) I

Stasys Vainiūnas (Tekstas: Danutė Čiurlionytė; Kalba: lietuvių)

voice-pf

Daugiau

Danutė Čiurlionytė. Jonuko Dunduliuko teatras. - Kaunas: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1946

Metai

1946

Trukmė

-

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Jonuko Dunduliuko dainelė

Stasys Vainiūnas (Tekstas: Danutė Čiurlionytė; Kalba: lietuvių)

voice-pf

Daugiau

Danutė Čiurlionytė. Jonuko Dunduliuko teatras. - Kaunas: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1946

Metai

1946

Trukmė

-

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Degloji ir Čiukutė

Stasys Vainiūnas (Tekstas: Danutė Čiurlionytė; Kalba: lietuvių)

voice-pf

Daugiau

Danutė Čiurlionytė. Jonuko Dunduliuko teatras. - Kaunas: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1946

Metai

1946

Trukmė

-

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Birutė - Vytukas - Keistukas

Stasys Vainiūnas (Tekstas: Danutė Čiurlionytė; Kalba: lietuvių)

voice-pf

Daugiau

Danutė Čiurlionytė. Jonuko Dunduliuko teatras. - Kaunas: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1946

Metai

1946

Trukmė

-

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Trio

Stasys Vainiūnas

vn-vc-pf

Daugiau

Stasys Vainiūnas. Trio dlia skripki, violončeli i fortepiano. - Leningrad: Sovetskij kompozitor, 1963
Vilnius: Muzikos informacijos ir leidybos centras, MILC KL006, 2005
CD Stasys Vainiūnas. - Lietuvos radijas LRCD0002, 2007
CD Stasio Vainiūno archyviniai įrašai. - LRT, LRCD0046, 2009
CD Langas į Lietuvą. - Ars Lituanica A01, 2015

Metai

1945

Trukmė

21′30″

Pavyzdžiai

Trio

X

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Koncertas Nr.1 op.15

Stasys Vainiūnas

pf solo-3322-4231-2perc-hrp-str

Daugiau

Stasys Vainiūnas. Koncertas fortepijonui su orkestru Es-dur op.15. - Kaunas: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1948
CD Stasys Vainiūnas. - Lietuvos radijas LRCD0002, 2007

Metai

1945

Trukmė

30′

Pavyzdžiai

Koncertas Nr.1 op.15

X

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Rudenio naktį op.9

Stasys Vainiūnas (Tekstas: Vincas Mykolaitis-Putinas; Kalba: lietuvių)

voice-pf

Daugiau

Vyturiai. - Vilnius: Vaga, 1970
Stasys Vainiūnas. Dvi dainos V. Mykolaičio-Putino eilėmis. - Kaunas: J. Petronio leidykla, 1997

Metai

1941

Trukmė

04′15″

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Mažoji vabzdžių siuita op.7

Stasys Vainiūnas

pf

Daugiau

Stasys Vainiūnas. Mažoji vabzdžių siuita. - Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1949
Pjesy litovskich kompozitorov. - Moskva: Sovetskij kompozitor, 1968 ("Žiogas")
Etiudy dlia fortepiano, vyp. 3. Fortepiannaja muzyka dlia detskich muzykalnych škol. Staršije klassy. - Moskva: Sovetskij kompozitor, 1976 ("Vapsva")

Stasys Vainiūnas. Mažoji vabzdžių siuita. - Stasio Vainiūno pianistų konkursas

CD Lietuvos muzikų sąjunga LMSMBCD-020, 2001 (fragmentai)
CD Birutė Vainiūnaitė, BVCD-013

Metai

1940

Trukmė

04′45″

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Mano pasaulis op.3 Nr.2

Stasys Vainiūnas (Tekstas: Vincas Mykolaitis-Putinas; Kalba: lietuvių)

voice-pf

Daugiau

Stasys Vainiūnas. Dvi dainos V. Mykolaičio-Putino eilėmis. - Kaunas: J. Petronio leidykla, 1997

Metai

1935

Trukmė

03′45″

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Subatėlė

Stasys Vainiūnas

pf

Daugiau

Lietuvių liaudies šokis

Metai

1935

Trukmė

02′15″

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Blezdingėlė

Stasys Vainiūnas

pf

Daugiau

Lietuvių liaudies šokis

Metai

1935

Trukmė

-

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Noktiurnas c-moll op.4 Nr.1

Stasys Vainiūnas

pf

Daugiau

Stasys Vainiūnas. Pjesės fortepijonui. - Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1957

Metai

1934

Trukmė

02′15″

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Mažasis skerco op.4 Nr.3

Stasys Vainiūnas

pf

Metai

1934

Trukmė

-

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Lietuviškas šokis op.9 Nr.2

Stasys Vainiūnas

pf

Metai

1934

Trukmė

-

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Etiudas Des-dur op.4 Nr.2

Stasys Vainiūnas

pf

Metai

1934

Trukmė

-

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Fuga c-moll

Stasys Vainiūnas

pf

Metai

1933

Trukmė

-

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Žiemkentėliai

Stasys Vainiūnas

pf

Daugiau

Lietuvių liaudies šokis

Metai

1932

Trukmė

-

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Sadutė

Stasys Vainiūnas

pf

Daugiau

Lietuvių liaudies šokis

Metai

1932

Trukmė

-

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Kubilas

Stasys Vainiūnas

pf

Daugiau

Lietuvių liaudies šokis

Metai

1932

Trukmė

-

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Lietuvių liaudies šokis

Stasys Vainiūnas

pf

Metai

1932

Trukmė

-

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Scherzo Des-dur

Stasys Vainiūnas

pf

Metai

1930

Trukmė

-

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Lakštingala

Stasys Vainiūnas (Tekstas: Jonas Aistis; Kalba: lietuvių)

voice-pf

Daugiau

Stasys Vainiūnas. Lakštingala. - Kaunas: J. Petronio leidykla, 2003

Metai

-

Trukmė

-

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Lopšinė

Stasys Vainiūnas (Tekstas: Nežinomas autorius; Kalba: lietuvių)

voice-4kn

Daugiau

Upokšnis. Lietuvių kompozitorių kūriniai aranžuoti kanklių ansambliui. Sudarė ir aranžavo Alvyda Česienė. - Kaunas: Kauno tautinės kultūros centras, 2002

Metai

-

Trukmė

-

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Būk sveikas!

Stasys Vainiūnas (Tekstas: Salomėja Nėris; Kalba: lietuvių)

voice-pf

Daugiau

Stasys Vainiūnas. Lietuvai. Švyturys. Būk sveikas! Aukštam balsui ir fortepijonui. - Vilnius: Vaga, 1972

Metai

-

Trukmė

-

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Preliudas

Stasys Vainiūnas

pf

Daugiau

Stasys Vainiūnas. Pjesės fortepijonui. - Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1957

CD Birutė Vainiūnaitė, BVCD-013

Metai

-

Trukmė

02′45″

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Mažas valsas

Stasys Vainiūnas

pf

Daugiau

Stasys Vainiūnas. Pjesės fortepijonui. - Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1957
Vida Krakauskaitė. Jaunasis pianistas, II. - Vilnius: Vaga, 1965
Jaunojo pianisto biblioteka, I. - Vilnius: Vaga, 1968

Metai

-

Trukmė

00′30″

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Lopšinė

Stasys Vainiūnas

pf

Daugiau

Stasys Vainiūnas. Pjesės fortepijonui. - Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1957

Metai

-

Trukmė

01′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Kiškių daina

Stasys Vainiūnas

pf

Daugiau

Stasys Vainiūnas. Pjesės fortepijonui. - Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1957
Jaunojo pianisto biblioteka, I. - Vilnius: Vaga, 1968

Metai

-

Trukmė

01′40″

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Etiudas

Stasys Vainiūnas

pf

Daugiau

Stasys Vainiūnas. Pjesės fortepijonui. - Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1957

Metai

-

Trukmė

00′50″

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Bėkit, bareliai

Stasys Vainiūnas

pf

Daugiau

Publikacijos

LRT laida LEGENDOS

S. Žiūraitienė. Vainiūno koncertas fortepijonui su orkestru Nr.2. - Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1957
Kazys Jasinskas. Stasys Vainiūnas. - Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1960
Stasys Vainiūnas. Kūrybinės veiklos apžvalga. Dienoraščio puslapiai ir laiškai. Amžininkų atsiminimai. Parengė Ona Narbutienė. - Vilnius: Vaga, 1991
Saulinė Atkočaitytė. Stasio Vainiūno kūriniai fortepijonui. - Klaipėda: Klaipėdos universitetas, 2002

Straipsniai

LIETUVIŲ KLASIKA. Stasio Vainiūno šimtmetis (1909-1982)

2009-aisiais minint kompozitoriaus Stasio Vainiūno šimtmetį, gausiai pasipildė jo kūrybos diskografija, įvairiuose koncertuose skambėjo daug šio kompozitoriaus kamerinės, vokalinės, simfoninės muzikos. Visa tai liudija, kad šis autorius produktyviai reiškėsi įvairiose muzikos meno srityse, sukaupdamas tikrąja žodžio prasme repertuarinį ar, kitaip tariant, dažnai atliekamą kūrybos palikimą – kūrinius fortepijonui solo ir kameriniams ansambliams, simfoninius veikalus, instrumentinio koncerto pavyzdžius, taip pat vokalinės lyrikos pluoštelį, kompozicijas vargonams.

Svarbų stimulą šio kompozitoriaus kūrybos sklaidai suteikė keletas aspektų. Visų pirma pats būdamas profesionalus ir aktyviai koncertuojantis pianistas, Vainiūnas reiškėsi kaip solistas ir kamerinių ansamblių dalyvis, neretai skambindavo savo kūrybą. Antra, aktyviąją savo gyvenimo dalį jis dirbo fortepijono dėstytoju Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, buvo fortepijono katedros vedėju, tad jo muzika atrado savo vietą ir jo klasės studentų repertuare. Vainiūno kūriniai, ypač parašyti fortepijonui, įsiliejo ir į moksleivių, studentų pedagoginį repertuarą. Šio kompozitoriaus kūrybai gyvybingumo taip pat suteikė jo dukros, abi aktyvios muzikės – pianistė Birutė Vainiūnaitė ir smuikininkė Audronė Vainiūnaitė. Trečia: nuo 1965 m. kas dveji metai rengiamas Stasio Vainiūno pianistų konkursas, 1993 m. tapęs tarptautiniu, o nuo 2006 m. į jį įtraukta ir kamerinių ansamblių kategorija. Visi šie aspektai patvirtina, jog Vainiūno muzikos sklaidai lemtingų paskatų turėjo atlikėjų iniciatyva, koncertiškas šios muzikos pobūdis.

Kita vertus, Vainiūno meninė asmenybė brendo permaininguose ideologiniuose bei stilistiniuose kontekstuose. Pirmas reikšmingas šio kompozitoriaus opusas – „Mažoji vabzdžių siuita“ fortepijonui – sukurtas 1940-aisiais, žymėjusiais naujų ir esminių politinių pokyčių Lietuvoje pradžią: sovietų okupacija, paskui vokiečių okupacija (karo metais) ir vėl sovietų okupacija. Tad savarankiškas Vainiūno kūrybinis gyvenimas klostėsi okupacinėmis sąlygomis. Netrukus šiam, dar visai nedidelę kūrybinę patirtį turinčiam kompozitoriui buvo lemta tapti viena ryškiausių pokario Lietuvos muzikinės scenos figūrų. Pokario metai sykiu sutapo su reikšmingu lūžiu Vainiūno kūrybiniame gyvenime – pianisto veiklą akivaizdžiai pradėjo stelbti kompozicija, viena po kitos radosi stambios formos partitūros.

Vainiūnas ir jo amžininkai

Įprasta šį kompozitorių ir pianistą sieti su kitais dviem bemaž vienmečiais lietuvių kompozitoriais – Baliu Dvarionu (1904–1972) ir Antanu Račiūnu (1905–1984). Ir nors visų jų kūrybinis pagreitis, vertybiniai muzikos orientyrai bei žanriniai prioritetai buvo skirtingi, tačiau dėl pokaryje susiklosčiusios situacijos jie neretai buvo jungiami į vieną „grupę“, anuomet „DvaRaVa“ vadintą.

1944 m. prasidėjus antrajai sovietų okupacijai, ženkliai pasikeitė Lietuvos menininkų situacija, taip pat stilistinis ir socialinis muzikinės kūrybos kontekstas. Sveikatos stoka, kaltinimai formalizmu palaužė bene svarbiausio to meto autoriteto – lietuvių profesionaliosios kompozitorių mokyklos pagrindėjo ir ilgus metus vienintelio lietuvių kompozitorių mokytojo, Leipcigo konservatorijos absolvento Juozo Gruodžio kūrybines jėgas (jis ir mirė 1948 m.). Dar karo metais anapilin išėjo nacionalinio romantizmo giją plėtojęs Stasys Šimkus (1887–1943) bei operos srityje šios linijos prisilaikęs Jurgis Karnavičius (1884–1941). Į Vakarus pasitraukė labiau modernistiškai orientuotos kompozitorių grupės nariai: Vytautas Bacevičius, Jeronimas Kačinskas, Julius Gaidelis ir Vladas Jakubėnas. Sovietų okupacija suardė natūralią Lietuvos muzikos raidą, o kaitos akivaizdoje iškilo nauji lyderiai: 4-ame dešimtmetyje stambiomis formomis (operomis, simfoniniais kūriniais ir kt.) debiutavęs Gruodžio mokinys Račiūnas; kompozicijoje protarpiais besireiškiantis, bet tuo laiku jau pripažintas pianistas ir dirigentas Dvarionas; ir pianistas, vargonininkas bei kompozitorius Vainiūnas – Rygos lietuvis, Rygos konservatorijos absolventas, iki 1938 m. gyvenęs Latvijos sostinėje.

Vainiūnas pianistas

Persikėlęs gyventi į Lietuvą, Vainiūnas ėmėsi fortepijono pedagogo darbo, tačiau jau buvo spėjęs pagarsėti ir kaip pianistas virtuozas. Šį vardą jam pelnė periodiškai rengiami rečitaliai Latvijoje ir Lietuvoje bei tarptautiniu pripažinimu paženklinta pianisto koncertinė veikla – 1933 m. jis tapo laureatu Vienos tarptautiniame dainininkų ir pianistų konkurse; 1935–1936 m. tobulinosi Vienos muzikos akademijoje prof. Emilio von Sauerio fortepijono klasėje ir epizodiškai Eduardo Steuermanno (Arnoldo Schoenbergo studento ir kūrinių atlikėjo, jo vardo medalininko) kompozicijos klasėje.

Tad Vainiūno estetinį ir meninį skonį jaunystėje formavo dviejų kultūros centrų muzikinė atmosfera – Rygos ir Vienos. Formavo jį ir paties atliekamas fortepijoninis repertuaras, kuriame svarbią vietą užėmė ne vien romantinė muzika, bet ir impresionistų kūryba. Visa tai ugdė ir brandino Vainiūno kūrybinę patirtį, kurios sąlygota jo muzika, nors tiesiogiai ir nesusisaistė su jokiom moderniom technikom, bet visada išliko „raštinga“, ori, nepalytėta sentimentalumo, perdėto jausmingumo ar lyriškų literatūrinių programų šešėlių. Ji visa alsuoja rimtimi, miesto žmogaus patirtimi, universaliomis prasmėmis. Visa tai liudija nuosekliai evoliucionavusi Vainiūno kūrybos stilistika, sudėtinga muzikos kalba bei grynosios muzikos formose kontempliuojama dvasinė patirtis. Šiuo požiūriu ypač išsiskiria jo vėlyvieji darbai, juose glūdintis skausmas, dramatizmas.

Vainiūnas kompozitorius

Kaip minėta, Vainiūno kompozitoriaus kelias prasidėjo 1940 m. „Mažąja vabzdžių siuita“. Pirmoji kūrybinio intensyvumo banga, kuomet kūryba akivaizdžiai ėmė stelbti pianisto veiklą, sutapo su niūria okupuotos Lietuvos pokario metų tikrove, kurios meniniame gyvenime įsivyravo to meto partinių ideologų propaguojamas socrealizmo stilius, reikalaujantis romantinės, liaudies dainų citatomis pagrįstos muzikos, optimistinio patoso. Pagrindinėmis oficialios meninės kūrybos gairėmis buvo skelbiami „partiškumas, liaudiškumas, masiškumas“.

Tuo metu viena po kitos gimė kompozitoriaus stambios formos partitūros – Fortepijoninis trio, Pirmasis koncertas fortepijonui ir orkestrui (1945), Rapsodija dviems fortepijonams ir orkestrui (1947), kuriose galime aptikti stilistinio margumo, romantinio mąstymo, autentišku pavidalu pasirodančių liaudies dainų melodijų, faktūrinių šablonų. Nepaisant to, ankstyvą šių kompozicijų sėkmę (pirmąkart atlikti viešai, šie opusai buvo palankiai sutikti tiek publikos, tiek kritikų) netruko aptemdyti debesys: vis giliau šaknis įleidžiant sovietų ideologiniam diktatui, pasipylė grėsmingi priekaištai kompozitoriams, kaltinant juos formalizmu, perdėtu intelektualizmu. Kliuvo ir Vainiūnui, labiausiai už Rapsodiją – individualaus stiliaus, tautinio atspalvio kūrinį, nestokojantį disonansiškumo, polifoninių darinių (kompozitoriaus braižo raidoje Rapsodijai tenka etapinė pozicija, atrandant sau artimą žanrą – sutartines).

Užklijuota „formalisto“ etiketė nulėmė ir kitų minėtų ankstyvų Vainiūno kūrinių likimus. Tik Trio turėjo progų skambėti dažniau, tuo tarpu Koncertas ir Rapsodija buvo ilgam išbraukti iš koncertinio gyvenimo. 6-o dešimtmečio pradžioje dangus kiek praskaidrėjo, įtampa atslūgo, Vainiūno muzika vėl sulaukė pripažinimo, nors dar ilgokai joje bus įžvelgiamos „žalingos tendencijos“ – esą heroizmo stoka, per didelis susižavėjimas sutartinėmis. Vis dėlto šiuo dramatišku laikotarpiu kompozitorius neišsižadėjo savo kūrybinių principų. Jausdamas ideologinį spaudimą, jis mažiausiais kompromisais sugebėjo išlaikyti kūrybinį orumą, o jo muzikos stilistika per visą gyvenimo kelią palaipsniui evoliucionavo, išsidriekdama savitu mąstymu bei stiliumi. Ypač tai pastebima jo instrumentinėje kūryboje. Vokalinės muzikos jis apskritai rašė nedaug, tad jam nebuvo sunku apeiti ir ideologiškai angažuotas temas bei jų padiktuotą skurdžią muzikinę kalbą.

Kūrybinis palikimas

Vainiūno muzikos palikime be abejonės vyrauja fortepijono tembras – tą liudija ne tik solinės kompozicijos, bet ir kameriniai ansambliai, orkestriniai opusai: keturi koncertai fortepijonui ir orkestrui, soliniai ciklai bei pavienės miniatiūros, du fortepijoniniai kvintetai, „Muzika“ dviem fortepijonams ir styginių kvartetui. Individualus šio kompozitoriaus stilius buvo palytėtas neoromantizmo ir impresionizmo tendencijų, kurios sąveikavo su lietuvių muzikiniu folkloru. Nors kompozitorius nuosekliai nesinaudojo moderniomis XX a. komponavimo sistemomis, jis nebuvo muzikos naujovių priešininkas, jomis nuolatos domėjosi. Jo kūryboje ypač daug dėmesio skiriama ritminei, harmoninei išmonei. Vėlyviems Vainiūno opusams būdinga išplėstinė (dvylikagarsė) tonacija, poliharmonija, sudėtingos intervalinės, akordinės struktūros, modalumo ar sonorikos apraiškos. Akivaizdu ir tai, kad Vainiūnas per visą savo kūrybinę veiklą išliko nuoseklus, tad jo muzika visada atpažįstama, nes grįsta tvirtais struktūriniais principais, būdingų individualių bruožų kompleksu. Tarp jų – sutartinių ataidai, akcentiniu nereguliarumu formuojamas gyvybingas pulsas, improvizaciškumas.

© Vytautė Markeliūnienė, Lietuvos muzikos link Nr. 17