Undinė Jagėlaitė-Lipinaitienė

Undinė Jagėlaitė-Lipinaitienė
Smuikininkė, tarptautinio konkurso laureatė, LMTA profesorė
1949-05-04
Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2005-11-11

LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-513