Dirigentas / Conductor – Liutauras Balčiūnas; Germanas / Herman – Vytautas Kurnickas; Liza – Sigutė Stonytė; Grafienė / Countess – Inesa Linaburgytė; Jeleckis / Yeletsky – Vytautas Juozapaitis; Tomskis / Tomsky – Dainius Stumbras; Čekalinskis / Chekalinsky – Audrius Rubežius; Surinas / Surin – Liudas Norvaišas; Čaplinskis / Chaplinsky – Česlovas Nausėda; Narumovas / Narumov – Vladas Bagdonas; Maša / Masha – Regina Šilinskaitė; Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro choras (vadovas Česlovas Radžiūnas) ir orkestras; Choir (leader Česlovas Radžiūnas) and Orchestra of the Lithuanian National Opera and Ballet Theatre; Garso režisierius Algis Mateika. 2001

Pirmoji archyvinių įrašų rinktinė iš ciklo "Dainuoja Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos choras 1952 - 1972

Galerijų kategorija