V Tarptautinė kūrybinė-edukacinė stovykla „Muzikuokime drauge“

V Tarptautinė kūrybinė-edukacinė stovykla „Muzikuokime drauge“
,
15:00
2015-09-03
Ketvirtadienis

Kūrybinė-dukacinė stovykla „Muzikuokime drauge“ – tai ansamblinio grojimo ir pedagogikos meistriškumo pamokos mokiniams, studentams ir jų mokytojams, taip pat visų dalyvių viešos metodinės diskusijos, bendravimas su klausytojais koncertuose, pristatant stovyklos metu tobulintas programas, ansamblius ir jų mokytojus, skleidžiant žinias apie kamerinės muzikos paskirtį, grožį ir reikšmę edukacinėje sistemoje.

NUOTRAUKŲ GALERIJA

Šiais metais stovykloje Biržuose meistriškumo pamokose dėstys:

Londono Guildhall School of Music & Drama  profesorius, smuikininkas, Europos kamerinės muzikos dėstytojų asociacijos prezidentas Evan Rothstein (Didžioji Britanija).
Europos kamerinės muzikos dėstytojų asociacijos institucinio nario - Latvijos Fondo „Muzicėjam kopa ar draugiem (We play with friends)“ steigėja ir vadovė, Rygos J. Medinšo I-sios muzikos mokyklos mokytoja, pianistė Gunta Melbarde (Latvija, Ryga).
Europos kamerinės muzikos dėstytojų asocijacijos (ECMTA) institucinės narės  Heino Ellerio muzikos mokyklos direktorė, pianistė  Kadri Leivategija (Tartu, Estija).
Lietuvos muzikų sąjungos atstovas Europos kamerinės muzikos dėstytojų asociacijoje (ECMTA), Asociacijos valdybos narys, smuikininkas, prof. Petras Kunca (Vilnius, Lietuva).
Europos kamerinės muzikos dėstytojų asociacijos institucinės narės – Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos pučiamųjų instrumentų skyriaus  vedėjas, tūbininkas, mokytojas ekspertas Antanas Ladyga (Vilnius, Lietuva). 

Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokytoja ekspertė Ramutė Kalnėnaitė (Vilnius, Lietuva)  
Chorvedys, vargonininkas ir klavesinistas Vilimas Norkūnas (Vilnius, Lietuva) 
Europos kamerinės muzikos dėstytojų asociacijos institucinės narės Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos ansamblinio muzikavimo grupės pirmininkė, pianistė Daiva Stulgytė-Povilaitienė (Kaunas, Lietuva).

 

Sveikinimo žodžiai

Džiaugiuosi, kad Lietuvos muzikų sąjunga ir Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla rengia jau penktą Tarptautinę kūrybinę-edukacinę stovyklą „Muzikuokime drauge“, sutelkiančią daug patyrusių, talentingų muzikos pedagogų ir mokinių iš įvairių Lietuvos ir kitų šalių miestų.

Tikiu, kad šįmet, kaip ir kasmet, stovyklos dalyviai  Biržuose ne tik prasmingai praleis pirmąsias prasidėjusių mokslo metų dienas, bet ir meistriškumo pamokose įgis vertingų žinių apie kamerinės muzikos grožį ir jos subtilų perteikimą klausytojų sieloms. Tikiu, kad mokytojų ir mokinių darbai vėl susaistys  mus pačiais gražiausiais muzikos garsų saitais ir mes galėsime pasidžiaugti augančia kūrybinga ir talentinga muzikų karta.

Tariu ačiū visiems entuziastams, prisidedantiems prie šios gražios tradicijos – įvairinti muzikinį gyvenimą, ugdyti muzikalius vaikus ir padėti jiems tobulėti. Lai muzika vaikams ir suaugusiems būna dienos pradžia ir pabaiga, laimė ir džiaugsmas, kaip oazė, kurioje karaliauja svajonės, suteikiančios daugybę galimybių ir pasirinkimų. 

Aleksandras Zeltinis, 
Lietuvos Respublikos Seimo narys

 

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla, Europos kamerinės muzikos mokytojų asociacijos narė, aktyviai įsijungė į šios organizacijos veiklą kartu su Lietuvos muzikų sąjunga organizuodama jau penktąją Tarptautinę kūrybinę-edukacinę stovyklą „Muzikuokime drauge“. Rugsėjo pradžioje Biržų gatves užplūs violončelėmis, smuikais ir kitais muzikos instrumentais nešini jaunieji muzikantai iš visos Lietuvos, Latvijos, Estijos.

Biržų muzikos mokykla nuo seno garsėja kaip vienas ryškiausių miesto kultūros židinių. Mokykla  ne tik ugdo jaunuosius talentus, bet ir suteikia galimybę Biržų visuomenei, o ypač jaunimui išgirsti muzikuojančius jaunuosius atlikėjus, žymių muzikų koncertus.

Ačiū mokyklos mokytojams ir administracijai bei visiems stovyklos dalyviams ir organizatoriams už jų  nuoširdų darbą. 

Valdemaras Valkiūnas,
Biržų rajono savivaldybės meras

 

 

STOVYKLOS RENGINIŲ PROGRAMA

2015 m. rugsėjo 3 d. (ketvirtadienis)

15.30 val. Biržų pilies Kunigaikščių menėje (Radvilų  g. 3)
Metodinė konferencija „Mokyklos instrumentinis ansamblis ir informacinės komunikacinės technologijos: dialogas, iššūkiai, lyderystė“

19 val. Biržų pilies menėje  (Radvilų g. 3)
V tarptautinės kūrybinės-edukacinės stovyklos „Muzikuokime drauge“
ATIDARYMO KONCERTAS

Rugsėjo 4 d. (penktadienis)

9–10 val. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje (Kęstučio g. 6)
Dalyvių registracija

10–13 ir 14–17.30 val. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje (Kęstučio g. 6)
Meistriškumo pamokos

Pamokų tvarkaraštį rasite čia

18 val.  Biržų pilies menėje (Radvilų g. 3)
V tarptautinės kūrybinės-edukacinės stovyklos „Muzikuokime drauge“
DALYVIŲ KONCERTAS

Rugsėjo 5 d. (šeštadienis)

9–12 ir 13–16.30 val. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla (Kęstučio g. 6)
Meistriškumo pamokos

Pamokų tvarkaraštį rasite čia

17 val. Evangelikų reformatų bažnyčioje
V tarptautinės kūrybinės-edukacinės stovyklos „Muzikuokime drauge“
DALYVIŲ KONCERTAS

19.30 val. Vakaronė Evangelikų reformatų bažnyčios klebonijoje

 

Rugsėjo 6 d. (sekmadienis)

10 val. Viešbučio „Tyla“ konferencijų salėje (Tylos g. 2)
Stovyklos uždarymas. Diskusijos.

 

 

 

Kūrybinės-edukacinės stovyklos „Muzikuokime drauge“ 
tikslai: 

 • propaguoti akademinę muziką ir ypač – kamerinį muzikavimą kaip Europos tradiciją
 • plėsti pažintį su kaimyninės Latvijos muzikais profesionalais ir pedagogais bei muzikos mokyklų moksleiviais;

uždaviniai:

 • studijuoti ansamblinės, kamerinės muzikos pedagoginį repertuarą, gilintis į kamerinio repertuaro pedagogikos ir koncertinio atlikimo metodikos naujienas;
 • suburti kamerinio muzikavimo entuziastus, skatinti jaunimo ansamblinės muzikos iniciatyvas;
 • dalintis muzikos interpretacijos patirtimi ir subtilumais, plėsti kamerinės muzikos žinias bei lavinti muzikavimo įgūdžius;
 • informuoti apie naujus muzikos leidinius, kompaktines plokšteles, keistis išleistomis naujausiomis įvairių kamerinių žanrų natomis, partitūromis;
 • paskatinti jaunimo ansamblius dalyvauti Stovykloje rengiamuose koncertuose.


Šiandien Lietuvos muzikų sąjunga vienija 300 narių, aktyviai puoselėjančių Lietuvos muzikos meną. Nemaža mūsų narių dalis – ne tik iškilūs muzikai, bet ir pripažinti pedagogai, profesoriai, mokytojai-metodininkai, mokytojai-ekspertai. Lietuvos muzikų sąjunga savo veiklos programose išskiria edukacijos svarbą. 
Tuo tikslu:

 • leidžiamas muzikos meno ir mokslo žurnalas „Muzikos barai“, spalio 1 d. minėsiantis 84-sias metines. Leidinys inicijuotas biržiečių muzikų brolių Motiejaus, Broniaus ir Antano Budriūnų, šiandien savo prenumeratorius pasiekia su kompaktinėmis plokštelėmis (nuo 2000 m.)
 • periodiškai rengiami koncertai ir muzikos pažinimo valandos Lietuvos muzikos, meno ir bendrojo ugdymo mokyklose;
 • rengiami unikalūs koncertai-maratonai „Musica Magna“ regionuose, muzikuojant drauge iškiliausiems Lietuvos muzikams ir vietos kolektyvams;
 • rengiamas „Didysis muzikų paradas“ – kasmetinė  muzikų šventė: koncertas-maratonas;
 • Birštone rugpjūčio 1-10 dienomis rengiama Birštono menų akademijos vasaros sesija (aktyviųjų dalyvių amžius 15 – 35 metai, pasyviųjų dalyvių amžius neribojamas)

 Su LMS veikla susipažinti galima http://www.muzikusajunga.lt/lms-veikla

Dalyvavimo Tarptautinėje kūrybinėje-edukacinėje stovykloje „Muzikuokime drauge“ sąlygos:

 • dalyvauti gali styginių, pučiamųjų instrumentų ir mišrūs ansambliai (styginiai su fortepijonu, pučiamaisiais ir liaudies instrumentais, pučiamųjų bei netradicinės sudėties kameriniai ansambliai). Ansamblių nariai, pageidaujantys patobulinti savo specialybės instrumento solinius numerius, gali savo individualius pageidavimus  pateikti paraiškoje;
 • dalyvių amžius neribojamas;
 • kiekvieno ansamblio nario mokestis - 5 Eurai;
 • meistriškumo pamokose ir koncertuose gali dalyvauti ir tobulintis muzikos mokyklų moksleiviai, studentai, absolventai, jų mokytojai ir laisvi klausytojai. Patys mokytojai gali dalyvauti ansamblyje su mokiniais arba šeimos nariais, besimokančiais muzikos;
 • dalyviai pateikia apie 15 minučių trukmės repertuarą, kuris bus tobulinamas meistriškumo pamokose. Geriausiai paruošti kūriniai arba jų dalys bus atrenkami viešiems koncertams;
 • projekto dalyvių vieši koncertai numatomi Biržų pilies menėje ir Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje.

Dalyvio paraiška (registracija):

Registruotis būtina užpildant dalyvio anketą, kurią rasite čia

Pastaba: būtina tiksliai užpildyti dalyvių pavardes ir paruoštų kūrinių sąrašą.
Drauge su anketa būtina atsiųsti dalyvių nuotraukas 

Užpildytas anketas ir nuotraukas iki 2015-08-15 siųsti el. paštu info@muzikusajunga.lt

Stovyklos veiklos datos

 • 2015 rugsėjo 3 dieną (ketvirtadienį) 15 val. numatoma Metodinė konferencija ir V Tarptautinės kūrybinės-edukacinės stovyklos „Muzikuokime drauge“ atidarymo iškilmės; 
 • 2015 rugsėjo 4 dieną (penktadienį) ansamblių dalyvių registracija nuo 9 iki 10.30 val. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje (Kęstučio g. 6);
 • Meistriškumo pamokos prasidės rugsėjo 4 d. 10.30 val. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje; 
 • Rugsėjo 6 d. (sekmadienį) įvyks V Tarptautinės kūrybinės-edukacinės stovyklos „Muzikuokime drauge“ uždarymo iškilmės.     

Kelione, nakvyne ir maitinimu pasirūpina patys dalyviai. Interneto adresu www.birzai.lt nuorodoje „Turizmas“ galima pasirinkti keletą nakvynės ir maitinimo galimybių palankiomis kainomis. Informacija pasiteiravimui: Rima Zuozienė, tel. 8450 32947 ; mob. tel. +370 612 84785.

Pažymėjimai apie kvalifikacijos kėlimą.

Dalyvaujantys pedagogai, pageidaujantys Meninio ugdymo pedagogų kvalifikacijos tobulinimo centro pažymėjimo apie kvalifikacijos kėlimą Biržų tarptautinės kūrybinės edukacinės stovyklos meistriškumo pamokose, prašomi pranešti apie savo pageidavimą rengėjams adresu info@muzikusajunga.lt iki 2015 metų rugpjūčio 15 dienos. Pažymėjimo kaina 5 Eurai.

Adresai klausimams ir konsultacijoms

Projekto koordinatorės Biržuose: El. paštas v.jakubeno.m.m@takas.lt;
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorė, mokytoja-metodininkė pianistė Rima Zuozienė, tel.: +370 612 84785 ir direktorės pavaduotoja, mokytoja-metodininkė smuikininkė Ramutė Petronytė, tel.: +370 683 33582,

Kūrybinės-edukacinės stovyklos meno vadovas profesorius Petras Kunca, el. paštas.: p.kunca@gmail.com; tel.: +370 610 07152

Projekto vadovė – Lietuvos muzikų sąjungos prezidentė doc. Audronė Žigaitytė-Nekrošienė, el. paštas: audrone@muzikusajunga.lt ; tel.: +370 686 14066

 

  

Susiję nariai

Ramutė Kalnėnaitė

Ramutė Kalnėnaitė

Violončelininkė, tarptautinių konkursų laureatė, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokytoja-ekspertė

Petras Kunca

Petras Kunca

Smuikininkas, tarptautinio konkurso ir Lietuvos valstybinės premijos laureatas, LMTA profesorius

Antanas Ladyga

Antanas Ladyga

Tūbininkas

Kadri Leivategija

Kadri Leivategija

Estijos muzikos mokyklų asociacijos pirmininkė, Europos kamerinės muzikos pedagogų asociacijos (ECMTA) bei Estijos profesionalių muzikų asociacijos narė, Heino Ellerio muzikos mokyklos direktorė

Gunta Melbarde

Gunta Melbarde

Latvijos fondo Muzicējam kopā ar draugiem (We play with friends) steigėja ir vadovė, Rygos Jāzepo Mediņio 1-osios muzikos mokyklos mokytoja pianistė

Vilimas Norkūnas

Vilimas Norkūnas

Choro dirigentas, vargonininkas, klavesinistas

Ramutė Petronytė

Ramutė Petronytė

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorės pavaduotoja, smuikininkė

Evan Rothstein

Evan Rothstein

Londono Guildhall Music School profesorius, smuikininkas, Europos kamerinės muzikos dėstytojų asociacijos prezidentas Evan Rothstein (Didžioji Britanija)

Daiva Stulgytė-Povilaitienė

Daiva Stulgytė-Povilaitienė

Pianistė, LMTA koncertmeisterė-asistentė, Kauno J.Naujalio muzikos gimnazijos mokytoja, Kamerinio ansamblio skyriaus vedėja, vyr. koncertmeisterė

Audronė Žigaitytė-Nekrošienė

Audronė Žigaitytė-Nekrošienė

Kompozitorė, profesorė, muzikos kritikė ir apžvalgininkė (muzikos žurnalistė), muzikos meno ir mokslo žurnalo "Muzikos barai" leidėja ir redaktorė, leidėja (kompaktinės plokštelės, knygos), organizatorė (vadybininkė, prodiuserė)

Rima Zuozienė

Rima Zuozienė

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorė, pianistė

Komentarai

Renginių kategorijos

Kalendorius

Birštono vasaros menų akademija