LMS Tarybos posėdis Nr. 4 (2019)

LMS Tarybos posėdis Nr. 4 (2019)
Muzikos svetainė
Gedimino pr. 32-2, Vilnius 01104
16:00
2019-05-08
Trečiadienis

Lietuvos muzikų sąjungos Tarybos posėdžio 
DARBOTVARKĖ:

1. Įvykusių renginių apžvalga

2. Meno kūrėjų asociacijos vizitas pas Kultūros ministrą

3. 2019 m. balandžio 12 d. vykusios LMS konferencijos aptarimas ir atsakymai į LR Seimo nario Vytauto Juozapaičio laiškus, rašytus:
2019-04-13 (šeštadienis)
2019-04-23 (antradienis)
2019-04-25 (ketvirtadienis)
2019-04-30 (antradienis)
2019-05-01 (trečiadienis, laisvadienis) pokalbis telefonu ir laiškas 

4. LMS Tarybos nario Tomo Bakučionio siūlymas papildyti dienotvarkę klausimais dėl LR Seimo nario Vytauto Juozapaičio veiksmų

5. Lietuvos muzikų sąjungos (LMS) dokumentų pateikimo LMS nariams tvarkos APRAŠO tvirtinimas

6. Naujų narių prašymų svarstymas

7. BIRŠTONO VASAROS MENŲ AKADEMIJOS 2019 renginių pristatymas

8. AUKSINIO DISKO 2019 laureatų pristatymas ir tvirtinimas

9. KITI klausimai

 

1. Įvykusių renginių apžvalga
Pristatymas pagal svetainėje www.muzikusajunga.lt LMS renginių rubriką

2. Meno kūrėjų asociacijos vizitas pas Kultūros ministrą

Susitikimo su ministru projektas
Klausimai:
1. Ministro nuomonė dėl šiame rašte išdėstytų klausimų.
2. Investicinių lėšų MK organizacijoms galimybė.
3. Galimybė gauti patalpas panaudai jų neturinčioms MK organizacijoms.
4. Socialinės MK aplinkos problemos:
- galimybė sulyginti MK mokesčius nuo autorinių sutarčių su tais, kuriuos moka dirbantieji pagal IV pažymą. Jei tai nepavyks:
                       - galimybė mokėti PSD pasibaigus metams ir dalyvauti MK socialinės apsaugos programoje;
                        - galimybė gaunantiems valstybinę pensiją užsiimti individualia veikla.
                        - galimybė visiems meno kūrėjams skaičiuoti pensinį stažą nuo pirmos publikacijos/ pasirodymo ir galimybė užskaityti stažą nuo 1991-06-01 iki 2011-01-01.
                         - galimybė išrūpinti MK rentas, kokias gauna mokslininkai.

Dalyviai:
Kornelijus Platelis
Gintaras Česonis
Birutė Jonuškaitė
Mykolas Natalevičius
Edita Radvilavičiūtė-Utarienė
Dainius Radzevičius
Ramutis Rimeikis
Jonas Rudzinskas
Audronė Žigaitytė-Nekrošienė

Paštu nebus siunčiama.
2019-05-07 Nr. 10

LR kultūros ministrui Mindaugui Kvietkauskui
Dėl strategijos „Kultūra 2030“ projekto

Lietuvos meno kūrėjų asociacijos taryba 2019-05-06 posėdyje aptarė strategijos „Kultūra 2030“ projektą. Pritariame 28.4 punkto teiginiui, kad reikia stiprinti visų meno sričių kompetencijų centrus, ir norime atkreipti dėmesį, kad nepakankamai efektyviai naudojamasi meno kūrėjų asociacijų (architektų, dailininkų, dizainerių, fotomenininkų, kinematografininkų, kompozitorių, literatūros vertėjų, muzikų, rašytojų, tautodailės kūrėjų, teatro, žurnalistų kūrėjų) kompetencija vertinant šių sričių menininkų kūrybą. Jos nepakankamai aktyvios, kaip teigiama tame pačiame punkte, ne todėl, kad neužsiima šia veikla, o todėl, kad jų balsą nustelbia kitų vertintojų, neretai lemiančių finansavimo skyrimą, balsai. Profesionalaus meno vertinimai akivaizdžiai silpnėja, meno kritiką keičia informacija apie meną.

Meno kūrėjų organizacijos galėtų aktyviau talkinti sprendžiant meno kūrėjo statuso suteikimo klausimus. Pritaikius Latvijos modelį, sumažėtų atvejų, kai asmuo, kūrybinės organizacijos nepripažintas vertu MK statuso, jį gauna kitu kanalu, ir pagerėtų meno kūrėjų apskaita. Žinoma, tam reikėtų papildomų administracinių resursų.

Diegiant tokį visaapimantį ir ganėtinai idealistinį kultūros funkcionavimo modelį nedera pamiršti, kad projektinis finansavimas ne visada yra ideali kultūros rėmimo forma, ypač turint omenyje kultūros procesų tęstinumą. Strategijoje apie tai probėgšmais užsimenama, tačiau turint omenyje, kad NVO bei privačiame kultūros sektoriuje kur kas kuklesnėmis sąlygomis dirba netoli pusės visų kultūros darbuotojų (23.1), norėtųsi aiškesnės viešojo ir NVO sektorių sinergijos ir finansavimo principų vizijos.

Idealistiniams modeliams susiduriant su realybe, ne visi pasiekti rezultatai būna laukti. Įkūrus Regionų tarybas ir regionų kultūros operatoriams ne tik suteikus teisę teikti projektus Valstybės biudžeto institucijai Lietuvos kultūros tarybai, bet ir galimybę dalimi to biudžeto disponuoti, padažnėjo atvejų, kai iki tol sėkmingai regionuose dirbusių nacionalinio masto operatorių kultūros paslaugų atsisakoma ir jas bandoma teikti savo jėgomis. O kokybės įvertinti nebėra kam.

3. 2019 m. balandžio 12 d. vykusios LMS konferencijos aptarimas ir atsakymai į LR Seimo nario Vytauto Juozapaičio laiškus, rašytus:
2019-04-13 (šeštadienis)
2019-04-23 (antradienis)
2019-04-25 (ketvirtadienis)
2019-04-30 (antradienis)
2019-05-01 (trečiadienis, laisvadienis) pokalbis telefonu ir laiškas 
Pristatymas pagal PP programą

4. LMS Tarybos nario Tomo Bakučionio siūlymas papildyti dienotvarkę klausimais dėl LR Seimo nario Vytauto Juozapaičio veiksmų
Pristatymas pagal PP programą

5. Lietuvos muzikų sąjungos (LMS) dokumentų pateikimo LMS nariams tvarkos APRAŠO tvirtinimas
Pristatymas pagal PP programą

6. Naujų narių prašymų svarstymas
            1. Lionius Treikauskas

https://www.muzikusajunga.lt/nariai/lionius-treikauskas

             2. Tadas Dešukas
https://www.muzikusajunga.lt/nariai/tadas-desukas

7. BIRŠTONO VASAROS MENŲ AKADEMIJOS 2019 renginių pristatymas

8. AUKSINIO DISKO 2019 laureatų pristatymas ir tvirtinimas

9. KITI klausimai

Susiję nariai

Vytautas Alenskas

Vytautas Alenskas

Birbynininkas, dirigentas, LMTA Klaipėdos fakulteto Muzikos katedros docentas.

Tomas Bakučionis

Tomas Bakučionis

Pianistas, klavesinininkas, vargonininkas, muzikos kritikas

Robertas Beinaris

Robertas Beinaris

Obojinininkas

Juozas Domarkas

Juozas Domarkas

Dirigentas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos bei vyriausybės meno premijos laureatas, LNSO meno vadovas ir vyr. dirigentas, LMTA profesorius

Asta Krikščiūnaitė

Asta Krikščiūnaitė

Dainininkė, LMTA docentė, Lietuvos kultūros ir meno premijos laureatė

Ramunė Kryžauskienė

Ramunė Kryžauskienė

Petras Kunca

Petras Kunca

Smuikininkas, tarptautinio konkurso ir Lietuvos valstybinės premijos laureatas, LMTA profesorius

Leonidas Melnikas

Leonidas Melnikas

Pianistas, vargonininkas, muzikologas, habil. dr., LMTA katedros vedėjas, profesorius

Modestas Pitrėnas

Modestas Pitrėnas

Dirigentas, tarptautinių konkursų laureatas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas

Audronė Žigaitytė-Nekrošienė

Audronė Žigaitytė-Nekrošienė

Kompozitorė, profesorė, muzikos kritikė ir apžvalgininkė (muzikos žurnalistė), muzikos meno ir mokslo žurnalo "Muzikos barai" leidėja ir redaktorė, leidėja (kompaktinės plokštelės, knygos), organizatorė (vadybininkė, prodiuserė)

Komentarai

Renginių kategorijos

Kalendorius

Beethovenui 250
Traviata