„Baroko pavasaris Biržuose“

Publikuota: 2015-05-10 Autorius: Edita Lansbergienė
„Baroko pavasaris Biržuose“

Kodėl barokas į Biržus atklydo pavasarį? Stimulą šiai idėjai davė praėjusių metų pavasario sesija su klavesino muzikos žinovu ir virtuozu Vilimu Norkūnu, kuris skambinimo šiuo instrumentu paslapčių mokė Biržų jaunuosius muzikantus ir jų mokytojus. Vaikai noriai dalyvavo sesijos užsiėmimuose, todėl mokytojai pasistengė, kad prisilietimas prie senosios muzikos nebūtų vienkartinis, o turėtų tęstinumą, kad ir toliau būtų ugdomi vaikų gebėjimai, skatinamas jų smalsumas ir noras pažinti muziką, kadaise galėjusią skambėti ir Biržų pilies rūmų menėse.

Ko nors išmokti gali tik nuolat dirbdamas, perimdamas kitų patirtį, tad vienas svarbiausių dalykų yra didžiulį senosios muzikos žinių bagažą turinčių atlikėjų ir pedagogų meistriškumo pamokos, seminarai, koncertai. Jauniesiems muzikantams dar neišblėso Valdovų rūmuose vykusių pamokų ir koncertų, kuriuose jie dalyvavo, įspūdžiai, o dabar jie galėjo savo buvusius mokytojus – Ievą Baublytę, Vilimą Norkūną ir Rūtą Vosyliūtę, susibūrusius į ansamblį „Chiaroscuro“, matyti scenoje, atliekančius teatralizuotą manieringojo baroko programą „Affetti musicale“ (Muzikinės aistros). Muzika pynėsi su vaidyba ir šokiu, kūrė ypatingą nuotaiką, įtraukė klausytojus į žaismingą spektaklį, leido jiems pajusti senosios muzikos grožį ir įtaigą. Įspūdingą reginį sukūrė talentinga režisierė Marija Simona Šimulynaitė, šokėjos Vesta Gineitytė ir Irina Nazarenko, V. Norkūnas (klavesinas), I. Baublytė (fleita, arfa), R. Vosyliūtė (barokinis vokalas).

Šiais metais baroko muzikos meistriškumo kursai išsiplėtė – į Biržų pilį susirinko nemažas būrys mokytojų ir mokinių iš Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos. Smagu, kad jie taip pat susidomėjo senąja muzika, buvo smalsūs ir imlūs mokiniai. Beje, paskaitoje-diskusijoje „Baroko afektai“ dalyvavo ne tik rajono muzikos, bet ir bendrojo lavinimo mokyklų muzikos mokytojai.

Intensyvų kūrybinį dviejų dienų darbą sekmadienį vainikavo kursų dalyvių koncertas. Ypač žavėjo vyresniųjų mokinių noras muzikuoti tokiame koncerte, parodyti savo mokytojams, tėveliams, draugams, ko išmoko, kaip patobulėjo. Po koncerto mokiniams buvo įteikta Lietuvos muzikų sąjungos dovana – „Muzikos barų“ žurnalo numeris, kurio viršelį puošia „Baroko pavasarį Biržuose“ pradėjusio ansamblio „Chiaroscuro“ nuotrauka. Jaunieji muzikantai turėjo progą čia pat paprašyti muzikantų autografų.

Antrasis festivalio koncertas vyko balandžio 19 dieną. Į Biržus trijų baroko muzikos korifėjų – G. F. Händelio, J. S. Bacho ir A. Vivaldi – gražiausius kūrinius atvežė Lietuvos nacionalinės filharmonijos ansamblis „Musica humana“, vadovaujamas prof. A. Vizgirdos. Koncerto vedėja Jurgita Skiotytė-Norvaišienė įdomiai ir šmaikščiai pristatė atliekamus kūrinius, atvėrė baroko meno pasaulio užkulisius, į pasakojimą įpindama įdomių detalių ir iš asmeninio didžiųjų muzikų gyvenimo. Pakilią instrumentinę muziką gražiai papildė ir vokalas – norvegų dainininkas Steinas Skjervoldas. Šis koncertas trumpam į namus buvo sugrąžinęs ansamblio kontrabosininką Donatą Butkevičių. Jau keletą metų kolektyve grojantis biržietis – vienas perspektyviausių Lietuvos jaunųjų kontrabosininkų, jam buvo skirta nemažai gimtojo miesto klausytojų aplodismentų.

Festivalio kulminacija buvo baigiamasis koncertas „Sonatos gimimas“ Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje balandžio 26 d. „Įsivaizdavau, kad esu salėje, kurioje skamba smuikai ir daug daug dūdų...“, – taip jaunoji klausytoja Agnė apibūdino barokinio smuiko ir bažnyčios vargonų (basso continuo) muziką. Smuikininkė Ūla Kinderytė ir vargonininkas Vilimas Norkūnas koncerto klausytojams papasakojo, kuo ypatingi šie instrumentai ir kuo nepaprasta jais atliekama muzika.

Koncerto išvakarėse V. Norkūnas su didžiuliu jauduliu kalbėjo apie atgimusius vargonus ir nekantriai laukė koncerto, kuriame, anot jo, skambės tokia muzika, kokia šioje bažnyčioje neskambėjo 200 metų... Tą ypač spalvingą, iš amžių glūdumos atsklidusį vargonų gausmą pajuto ir nuolatiniai bažnyčios lankytojai, girdintys vargonus kiekvieną sekmadienį, ir klausytojai, atėję tik į šį koncertą. Nepaprastai pakiliai muzika atrodė sklindanti ir bažnyčios klebonui Rimantui Mikalauskui, ir bažnyčios vargonininkei Jūratei Duderienei. O vienas iš jaunųjų klausytojų nusivylė, kad koncertas baigėsi taip greitai...

Manau, kad biržiečiai, kasmet po žiemos laukdami gamtos atgimimo, kartu lauks ir „Baroko pavasario“ sugrįžimo. Tad reikia palinkėti jo organizatoriams – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklai ir Biržų krašto muziejui „Sėla“, pagalbininkams – Lietuvos muzikų sąjungai, Biržų evangelikų reformatų bažnyčiai, o ypač festivalio iniciatorei – muzikos mokytojai Romualdai Butkevičienei jėgų ir susiklausymo, kad į Biržus pargrįžęs „Baroko pavasaris“ kaskart sužydėtų vis gražesniais žiedais...

 

 

 

 

 

 

                                                  

Komentarai