Aktuali informacija kultūros sektoriui, nukentėjusiam nuo COVID-19 viruso protrūkio

Publikuota: 2020-05-07 Autorius: Mb.info
Aktuali informacija kultūros sektoriui, nukentėjusiam nuo COVID-19 viruso protrūkio

Kultūros sektoriui, nukentėjusiam nuo COVID-19 viruso protrūkio, skirtos ir aktualios bendrosios priemonės*

 

 

 

Tiesiogiai kultūros sektoriui skirtos priemonės

1. Patvirtinta priemonė: Kūrybinių prastovų skyrimas meno kūrėjo statusą turintiems asmenims
Numatyta skirti lėšų suma, iš viso: Papildomai skirta 2 mln. eurų. Kūrybinė prastova skiriama 3 mėnesių laikotarpiui, jos dydis 607 EUR per mėnesį.
Kuruojanti įstaiga: Kultūros ministerija
Prašymai dėl kūrybinės prastovos išmokos priimami nuolat: 
https://lrkm.lrv.lt/lt/veikla/meno-kureju-socialine-apsauga-1
Prašymus turi teisę teikti meno kūrėjo statusą turintys kūrėjai.

2. Patvirtinta priemonė: Individualių stipendijų skyrimas kultūros ir meno kūrėjams
Numatyta skirti lėšų suma, iš viso: 600 tūkst. eurų. Stipendija skiriama 3 mėnesiams, jos dydis 600 EUR per mėnesį.
Kuruojanti įstaiga: Lietuvos kultūros taryba
Paraiškos vertinamos
Teikti paraiškas galėjo kūrėjai, neturintys meno kūrėjo statuso.

3. Patvirtinta priemonė: Vienkartinės išmokos savarankiškai dirbantiems kūrėjams; išmokų dydis proporcingai priklauso nuo kūrėjų dėl ekstremaliosios situacijos ir karantino prarastų pajamų dydžio, atitinkamai 600 EUR (iki 42 proc. programai skirtų lėšų), 1200 EUR (iki 29 proc. programai skirtų lėšų) arba 1800 EUR (iki 29 proc. skirtų lėšų)
Numatyta skirti lėšų suma, iš viso: Per  750 tūkst. eurų
Kuruojanti įstaiga: Lietuvos kultūros taryba
Vyksta pateiktų prašymų administracinė patikra. Visa informacija bus paskelbta www.ltkt.lt artimiausiu metu.
Teikti prašymus galėjo fiziniai asmenys, vykdantys Lietuvoje registruotą individualią veiklą pagal pažymą (EVRK kodai 59.11, 90.01 arba 90.03), kuri turi būti įregistruota ne vėliau kaip 2019 m. liepos 1 d. ir vykdyta ne trumpiau kaip iki 2020 m. kovo 16 d.

4. Patvirtinta priemonė: Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojama programa „Kultūros ir meno organizacijų naujų produktų ir (ar) paslaugų kūrimas“, skirta:
1.  Kultūros produktų ir paslaugų perkėlimui į skaitmeninę erdvę.
2. Naujų kultūros produktų ir (ar) paslaugų, pritaikytų prie pasikeitusių kultūros vartojimo aplinkybių karantino laikotarpiu ir po jo, kūrimui.  
3. Veiklos, kuriomis užtikrinamas kūrėjų aktyvumas (įdarbinimas).
4.  Veiklos, kuriomis užtikrinamas bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis, siekiant didesnio kūrėjų aktyvumo ir (ar) veiklų prieinamumo.
Numatyta skirti lėšų suma, iš viso: 3 mln. eurų
Kuruojanti įstaiga: Lietuvos kultūros taryba
Paraiškas galės teikti visos kultūros organizacijos   Paraiškų pateikimo tvarka rengiama, visa informacija bus paskelbta www.ltkt.lt artimiausiu metu.

 5. Patvirtinta priemonė: Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos
Numatyta skirti lėšų suma, iš viso: 16,6 mln. eurų
Kuruojanti įstaiga: Lietuvos kultūros taryba
Daugiau informacijos netrukus

6. Patvirtinta priemonė: Parama kino industrijai: stipendijos kino kūrėjams, parama kino teatrams, filmų gamybai ir platinimui
Numatyta skirti lėšų suma, iš viso: 3,4 mln. eurų
Kuruojanti įstaiga: Lietuvos kino centras
Paraiškų pateikimo tvarka rengiama, visa informacija bus paskelbta www.lkc.lt artimiausiu metu.

7. Patvirtinta priemonė: Bibliotekų fondų komplektavimui – knygoms ir kitiems spaudiniams įsigyti
Numatyta skirti lėšų suma, iš viso: 1,7 mln. eurų 
Kuruojanti įstaiga: Kultūros ministerija 
Daugiau informacijos netrukus 

8. Patvirtinta priemonė: Kultūros ministerijos žinioje esančių įstaigų infrastruktūrai atnaujinti
Numatyta skirti lėšų suma, iš viso: 18,3 mln. eurų
Kuruojanti įstaiga:  Kultūros ministerija
Daugiau informacijos netrukus

 9. Patvirtinta priemonė: Savivaldybių kultūros įstaigų infrastruktūros atnaujinimo ir turto įsigijimo projektams25 mln. eurų
 Daugiau informacijos netrukus

Bendrosios priemonės, aktualios kultūros sektoriui

1. VMI sudarytas mokesčių mokėtojų, nukentėjusių nuo COVID-19, sąrašas, į kurį patekusios įmonės, kurioms iki ekstremaliosios situacijos pabaigos ir du mėnesius po jos atsiradus mokėtinų mokesčių, bus  automatiškai,  be prašymo: atleidžiamos nuo delspinigių, nevykdomas jų mokesčių išieškojimas.
Kuruojanti įstaiga:  Valstybinė mokesčių inspekcija
Priemonė įgyvendinama
https://www.vmi.lt/cms/informacija-verslui-del-covid-19

2. Individualią veiklą vykdantys gyventojai, kurių ekonominė veikla yra įtraukta į nukentėjusių nuo COVID-19 veiklų sąrašą ir kuriems nuo kovo 16 d. iki ekstremaliosios situacijos pabaigos, bei dar du papildomus mėnesius po jos, atsiras mokėtinų mokesčių, bus automatiškai, be prašymo: atleidžiami nuo delspinigių, nebus inicijuoti nauji mokesčių išieškojimo veiksmai.
Kuruojanti įstaiga: Valstybinė mokesčių inspekcija
Priemonė įgyvendinama
https://www.vmi.lt/cms/vykdantiems-individualia-veikla1

3. INVEGA priemonės:  verslui atidėtų paskolų palūkanų kompensavimas, lengvatinių paskolų valstybės lėšomis teikimas ir garantavimas už finansų įstaigų teikiamas finansų paslaugas.
Kuruojanti įstaiga: INVEGA
Priemonės įgyvendinamos
https://invega.lt/lt/covid-19/pagalba-verslui-covid-19-krizes-metu/

4. Subsidijos darbdaviams darbo vietų išlaikymui:
90 proc. nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 607 eurai bruto arba 70 proc. nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 910,5 eurai bruto.
Kuruojanti įstaiga: Užimtumo tarnyba
Priemonė įgyvendinama
https://uzt.lt/karantinas/sub-darbdaviams/

5. 257 eurų fiksuoto dydžio išmoka per mėnesį savarankiškai dirbantiems asmenims, kurie neturi darbo santykių ir negauna darbo pajamų.
Kuruojanti įstaiga: Užimtumo tarnyba
Priemonė įgyvendinama
https://uzt.lt/karantinas/sub-dirbantiems-savarankiskai/

6. Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms 100 mln. eurųI
Kuruojanti įstaiga: NVEGA
Priemonė įgyvendinama
​​​​​​​https://invega.lt/lt/covid-19/pagalba-verslui-covid-19-krizes-metu/duk/kompensacijos/dalinis-nuomos-mokescio-kompensavimas-labiausiai-nuo-covid-19-nukentejusioms-imonems/

*Lentelėje skelbiama informacija apie priemones, aktualias kultūros sektoriui, dėl kurių įgyvendinimo yra priimti sprendimai ir suderintas reikiamas finansavimas. Informacija bus atnaujinama priėmus sprendimus dėl kitų priemonių.

Komentarai